Søg et parti?

Monthly Archives: March 2021

Landsbyer i farezonen/ Bent Jørgensen, Møn

Lær at leve med den tunge trafik, proklamerer den radikale udvalgsformand, Michael Larsen, i Sydsjælland Tidende, onsdag d. 24 februar. Det sker efter, at beboere på Lundegårdsvej ved Præstø, har dokumenteret  en omfattende trafik af tunge landbrugsmaskiner og traktorer, igennem optællinger og videoer, i håb om at opnå en dialog med kommunen, for at få sat en dæmper på denne trafik.

Men for kommunen er trafikken gennem landsbyerne ikke noget problem. Det har vi erfaret til fulde i Hårbølle, hvor vi så langt tilbage, som jeg kan huske, har henvendt os til kommunen gennem indtil nu, resultatløse forhandlinger om, i det mindste at få indført en fartbegrænsning i landsbyen.

Set fra Byrådssalen i Vordingborg, er forholdene for beboerne i landsbyerne ikke noget man prioriterer. for med en nærmest imponerende tonedøvhed, har politikerne fuldstændig overset den bølge af tilflytninger, der har kvalt den før så frygtede “Rådne banan”, der for få år siden var på vej til at lægge landets udkanter øde. Der er, om man så må sige, kommet andre boller på suppen i dag, men i stedet for. på alle måder, at imødekomme og stimulere den udvikling fra politisk hold, dukker nærmest modsat rettede initiativer op, som det vil føre for vidt at nævne her.

“Vi bliver nødt til at acceptere, at den trafik der er der. Og det gælder ikke kun ved Lundegårdsvej, men i hele kommunen, siger Michael Larsen til Sydsjællands Tidende”. Nej, Michael Larsen, det bør vi ikke acceptere, for det bliver kun værre. Landbrug på Møn og i resten af landet og dermed også deres maskiner, er efterhånden så store, at de ikke kan købes af almindelige landmænd og nu, som mindre godser, bliver solgt til udenlandske konsortier, som til eksempel vores nabogård, og på et kontor i Hamborg, står de mønske landsbyers trivsel nok ikke øverst på dagsordenen. Til dato, er der i Danmark solgt et areal til udlandet, der svarer til en fjerdedel af Fyn.

En nærliggende løsning kunne være, at landmændene i et godt samarbejde, lagde en markvej til deres køretøjer rundt om de berørte landsbyer, hvilket kunne fremmes af en 20 kilometers fartbegrænsning for landbrugsmaskiner i landsbyerne.

Men desværre, som en leder i den kommunale administration engang udtalte: “Læserbreve er ikke noget vi tager notits af”.  Men måske kommunalvalget? Det kan man jo blive nødt til at tage notits af!

Bent Jørgensen, Møn

Cykelfærgen Ida/ Bent Jørgensen, Møn

Lars Bakke Olsen kommer i læserbrev i dagbladet Sjællandske, d. 18 februar, med flere gode forslag til, at det kunne blive nogenlunde tåleligt for cyklister, at komme igennem den trafikale Skærsild på Grønsundvej, mellem Bogø og Stege.

Men for helt at undgå Grønsundvej, kunne man med en enkelt daglig tur, med Bogøfærgen som cykelfærge, genoptage tidligere tiders færgerute, nemlig, Stubbekøbing-Hårbølle Havn-Bogø-Stubbekøbing. Fra Hårbølle Havn, kunne cyklisterne sprede sig ud over Vestmøn, på deres vej til Stege, uden at komme i berøring med Grønsundvej, og samtidig opleve en mere varieret tur, gennem skove og landskaber. På en senere tilbagetur fra Hårbølle Havn, kunne cyklisterne også nå at opleve Bogø, og hele rundturen kunne blive endnu en skattet turist attraktion.

Bent Jørgensen, Møn

“Rådhus 19”, legatet/ Bent Jørgensen, Møn

Det ser ud til, at et flertal af politikere, uanset den igangværende Covid 19 situation, er fast besluttede på, at igangsætte byggeriet af et nyt rådhus i Vordingborg, til anslået 125 millioner kr. et beløb som endda er optimistisk sat, for erfaringen viser ofte overskridelser på 50% eller mere, når det drejer sig om offentlig byggeri. Oveni det, er bygningen af et nyt rådhus et tomt prestigeprojekt af politikere der gerne vil skrives ind i historiebøgerne, med borgmesteren i spidsen. Et nyt rådhus er ihvertfald ikke noget kommunens befolkning efterspørger og er ikke midlet til at give Vordingborg by den ønskede livlighed, i sin magtfuldkomne arkitektur.

Men ønsker politikerne for alvor, at give borgerne hvad de efterspørger, så kunne de jo kigge på den nuværende situation, hvor alt samfundsliv er tvunget i knæ af pandemien og et nyt rådhus ikke står højt på ønskesedlen. Det gør derimod midler til at klare dagen og vejen, for ganske langsomt tapper nedlukningen økonomien ud af lokalsamfundet for alt for mange, og dermed også humøret.

Så kære politikere, afsæt i stedet de 125 millioner kr., til et “Rådhus 19” legat, der uddeles med et fast beløb til støtte og opmuntring, til alle der på den ene eller anden måde, er sat i en trængt situation af Covid 19, for selv om der er hjælpepakker, så er der mange steder de ikke når ud. Det er jo langt fra alle, der er tænkt på med de nuværende hjælpepakker, mange private døjer med ekstraudgifter eller manglende indtægter. Som en skitse, kunne “Rådhus 19” legatet, søges og uddeles hver måned, med et beløb på 5000 kr., efter skriftlig ansøgning, men uden skema, og kan fortsat søges hver måned, så længe ens problemer er åbenbare. Det ville give et friskt pust af optimisme  i kommunen, hvor også iværksættere og gode projekter, ville kunne søge støtte, og 125 millioner kr. rækker langt!

Bent Jørgensen, Møn

Vin og chokolade/ Bent Jørgensen, Møn

Det er jo dejligt, at der er nogle små åbninger i nedlukningen, såsom bl.a. vin- og chokolade-butikker, mens desværre vores biblioteker er lukket. Det betyder, til eksempel, at de mange aviser der hver dag ankommer til biblioteket, blot bliver arkiveret og lagt på hylder, til gennemlæsning engang ud i fremtiden, for dem der har tid og lyst til det, det er nok de færreste.

I stedet, kunne man jo hver morgen stille aviserne ud til afhentning, som et af de lyspunkter der er tilladt, og lyspunkter skal vi selvfølgelig samle på i denne tid. Men det er nok ikke bibliotekets personale der kan beslutte det, men politikerne på rådhuset.

Så derfor kære borgmester Mikael Smed, vil du sørge for, at disse aviser ikke er spild af skattekroner, men kommer ud til borgerne, til glæde og ikke mindst oplysning i en svær tid?

Hvis man tilsvarende tænkte sig, at landets øvrige kommuner åbnede op for uddeling af de tusindvis af aviser, de modtager til ingen nytte i denne tid, så ville mange borgere være bedre rustet til mange ting, herunder det forestående kommunalvalg, der helst ikke skal foregå i blinde.

Bent Jørgensen, Møn