Åbent brev til borgmester Knud Larsen: Er du opmærksom på, hvor stor betydning Vordingborg Kommunes havne har for kommunes udvikling?

Print Friendly, PDF & Email

600-Prasto-Havn-Fritid-paa-vandet 2011Til borgmesteren for Vordingborg Kommune

Kære Knud Larsen,

Er du opmærksom på, hvor stor en betydning vores havnefødder har for tiltrækning af tilflyttere til kommunen, for turistbesøgene, for de mange gæstesejlere og for byens handelsliv?

Før jeg flyttede til Præstø, var Præstø Havn blevet min yndlingshavn, og det skyldtes ikke alene den smukke by med den enestående beliggenhed ved den smukke fjord. Det skyldtes i aller højeste grad den modtagelse, jeg som gæstesejler fik af havnefoged Helmut. Altid stod han parat til at anvise en plads og hjælpe til med fortøjningerne, når det blæste lidt rigeligt. Og en gang lå han osse med armene under vandet og med en skiftenøgle rettede mit skrueblad ud, fordi det var blevet forfulgt af en sten ude i bugten.

Altid var Helmuth parat til at hjælpe, altid kunne jeg konstatere, at havnefaciliteterne bare var på plads, og altid, hvad der betyder meget for os trætte sejlere, når vi anduver havnen en sen aften efter timer til havs, var toiletter og badeforholdene indbydende rene. Ikke en tilfældig éngangsoplevelse – sådan var det bare år efter år.

En-havnefogeds-betydning-for-en-havn-og-byOg sådan er det stadig. Klik på billedet til højre for at se, hvorledes formanden for landets Knarrsejlere fremhæver Helmuths hjælpsomhed ved det dansk/internationale Knarrstævne i sommer, som sejlklubben var arrangør af (uddrag fra årsberetningen 2013 fra Præstø Sejlklubs kapsejladsudvalg) .

I dag bor jeg i Præstø på syvende år, og når jeg tænker tilbage på de overvejelser, der lå forud for min beslutning om at rive teltpælene op fra Frederiksberg og flytte til Præstø, står det tydeligt for mig, at det var havnen og havnefoged Helmuths gæstfrihed, som blev det afgørende lod i vægtskålen.

Præst Havn har i 40 år været drevet af Præstø Sejlklub i driftsselskabet Præstø Søsportcenter (PSC), og her har Helmuth havnefoged ledet sin havn til glæde for sejlerne og byen. Men nu er det slut. PSC bliver opløst om føje tid, og vores havnefoged vil blive overtaget af kommunen.

Jeg er meget bekymret for, hvad dette kommer til at betyde for vores havn og by. Ved årsskiftet trådte en ny kommunal organisationsstruktur i kraft, som jeg frygter, vil føre til en nedprioritering af havnes servicering af vores sejlere – fastliggere og gæstesejlere – samt turister. I den gamle organisation var kommunens havne et selvstændigt område med referat til planlægningsdirektøren, men nu er kommunens havne blevet forvist til et område i fællesskab med Vej og Park. På et tidspunkt rygtedes det tillige, at havnefødderne skulle afskaffes og erstattes af vejmænd, men det forslag er vist og forhåbentligt taget af bordet.

Men man må spørge, om politikerne overhoveder er klar over den betydning havnene har for tiltrækning af tilflyttere, turister og erhvervsliv, når havnene i den grad ligestilles med vej- og parkvedligeholdelse?

Kommunen har besluttet, at turisme fremover skal være et af kommunes væsentligste fokusområder, og derfor er det ufatteligt, at havnene ikke er placeret organisatorisk som en indtægtsunderstøttende virksomhed, men derimod fremtræder alene som en drifts- og omkostningsfokuseret enhed?

Jeg frygter, at kommunens overtagelse af vores havn og havnefoged i den grad vil stække havnefogedens muligheder for at opretholde havnens flotte servicering af dens brugere, og at det vil kunne få en meget negativ indflydelse på Præstøs fremtid – og ja, for vores kommunes fremtid som helhed?

Kære borgmester Knud Larsen, hvordan vil du fremover sikre dig, at den nye organisation for kommunens havne fortsat vil få den politiske og forvaltningsmæssige opmærksomhed, der er så nødvendig for kommunens udvikling mht tiltrækning af tilflyttere, for turistbesøgene, for de mange gæstesejlere og for byernes handelsliv?

Mange gode hilsener

Leif Jeberg, Præstø
Borger, medlem af bestyrelsen for Præstø Havn (PSC) og Præstø Sejlklub

Dette åbne brev er sendt til Knud Larsen. Følg med her for at høre Knud Larsens svar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *