Åbent brev til Kommende Borgmester Knud Larsen v/Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig

Print Friendly, PDF & Email

kostervig-mollerÅbent brev til
Kommende Borgmester Knud Larsen

Kopi:
Kommende Viceborgmester Heino Hahn
Kommende formand for Teknik-, miljø- og klimaudvalget Thomas Christfort

Stege, den 4. december 2013

 

Kære Knud Larsen,

Høringsfristen for vindmølleprojektet ved Kostervig udløb i juni 2012.  Naturstyrelsen skrev den gang, ligesom 1.200 andre personer og organisationer, en indsigelse mod projektet. Projektet bør derfor aldrig vedtages, og kan ikke vedtages, uden at Naturstyrelsen ophæver sin indsigelse. Naturstyrelsen har efterfølgende faktisk fastholdt sin indsigelse mod projektet to gange.  Det siddende Miljø- og Teknikudvalg besluttede i år, ret uforståeligt, at projektmagerne/kommunen skulle få en tredje chance til at komme udenom Naturstyrelsens indsigelse.

Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig foreslog dengang, at kommunalbestyrelsen i stedet sagde nej til projektet og stoppede lokalplanprocessen for ikke at ødsle flere offentlige og private ressourcer på et projekt, som har vakt så overvældende stor modstand, og som Naturstyrelsen to gange havde fastholdt sit veto imod.

Vi tillader os nu at gentage vores opfordring overfor dig som kommende borgmester, fordi et flertal af den nyvalgte kommunalbestyrelse under valgkampen har givet politiske løfter om, at de er modstandere af vindmøller ved Kostervig.  Når dette er situationen, vil det være meningsløst at spilde endnu flere ressourcer på en ny VVM-redegørelse med fornyet høring, der resulterer i endnu flere indsigelser og en lokalplan, der ikke vedtages.

Vi opfordrer jer på det stærkeste til at tage politisk stilling til høringsresultaterne af lokalplanforslaget, når kommunalbestyrelsen tiltræder i januar, og til at stoppe lokalplanforslaget for Kostervig.  Samtidig må kommunalbestyrelsen vedtage et tillæg til kommuneplanen, hvor Kostervig slettes som muligt område for opstilling af store vindmøller.
Venlig hilsen
På vegne af Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig

Rigmor Nielsen
Erik V. Nielsen
Otto Juhlin
Tone Brix-Hansen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *