Bent Jørgensen, Møn

Print Friendly, PDF & Email

Chefredaktør, Christian Jensen, Politiken, skriver d.5. januar, under overskriften “Godt nyt fra provinsen”, om den forestående uddeling af  “Spadestikprisen”, en pris som hylder “den bedste lokale og regionale undersøgende journalistik som provinsbladene står for”.

Christian Jensen skriver højstemt om de nominerede projekter, udvalgt blandt mere end 30 fremragende historier, nemlig: ” -den form for magtkritisk journalistik, vores lokale og nationale demokrati afhænger af”, og han skriver videre: “Hvis den lokale presse ikke kontrollerer de lokale magthavere, hvem skulle så gøre det?”

Ja, hvem mon? Lokalt, i min kommune, er det borgerne der har overtaget det hverv og det foregår med tusindvis af spaltemillimeter, med indlæg i 3 lokale aviser i uge efter uge, heraf 2 annonceaviser hvis åbenhed for læserindlæg, ikke må undervurderes for den demokratiske debat. Dette sker som evige hint til lokalpolitikernes gøren og laden, som de helst havde været foruden, i deres magelige virke efter deres administrations retningslinjer og ideer.

Og disse borgeres indlæg spænder vidt, fra det helt elementære i det nære samfund, til vidtgående indlæg, der involverer ministerier og juristers assistance, når kommunen i sin magtfuldkommenhed er gået for vidt, så folk har måttet gå fra hus og hjem.

Politikernes lønlige håb er selvfølgelig, at disse indlæg fra borgerne glemmes og forsvinder i fortiden, men her lokalt har borgere oprettet en hjemmeside, en “Politikernes-Vogter”, der samler alle indlæg op, der bliver sendt til dem.

Mon ikke der er en del kommuner rundt i landet, der kan genkende dette billede af en fraværende, kritisk presse, og hvor den femte statsmagt, borgerne, skriver dagens tekst i deres læserindlæg? Fo uden dem, var vi som dybt bukkende fæstebønder på Herrens mark, overfor “vi alene vide” politikerne, der bestandig bør udfordres.

Bent Jørgensen, Møn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *