Billeder siger mere end 1000 ord v/ Formand for Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn

Print Friendly, PDF & Email

Karen-Margrethe-OlsenDet har Bevaringsforeningen gjort opmærksom på i vores høringssvar til kommunen. 

Hele høringsvaret kan læses på Bevaringsforeningens hjemmeside: www.bevaring-præstø-og-omegn.dk

Byggeri på Sejlklubbens Plads.

I forlængelse af Dambæks have mod øst, Sejlklubbens Plads, foreslår lokalplanen en tilladt byggehøjde på 6 m.

Lygtepælene ved Dambæks have og Sejlklubbens Plads, langs asfaltvejen, er 4,5 m. høje. Der vil således blive tale om byggeri, som er 1,5 m. HØJERE end lygtepælene. Et byggeri af en sådan størrelse vil virke meget dominerende, fra såvel vandsiden som Fjordstien. Havnen vil fuldstændig miste sit udtryk af fredfyldt oase og vi vil, som spadserende på Fjordstien, miste kigget til vandet og fra vandsiden vil vi miste det helt enestående kig til trærækken og lysthusene. Det er et smukt og sårbart område, der fortjener et tilpasset og nænsomt byggeri, i såvel højde som drøjde.

Bygges der i en højde af 6 meter, skal man helt ud på det yderste af broerne for at ane tagene af lysthusene. Går man tur på havneområdet, vil lysthusene være fuldstændig væk bag byggeriet. Det synes vi, vil være rigtig synd. Trærækken og lysthusene langs fjordstien er et kendetegn ved Præstø, der bør værnes om.

Bevaringsforeningen har derfor foreslået, at den maksimale byggehøjde i området bliver 4 m. Har Sejlklubben brug for større højde, foreslår vi, at der bygges ned i jorden i stedet for at over jorden.

Byggehøjder ved stranden.

Ved roklubben ved Præstø strand foreslår lokalplanen et byggeri med en højde på 7m.

Roklubbens nuværende klubhus er kun ca. 4 m højt.

Det er et meget smukt og sårbart område, hvor byggeriets højde og drøjde skal tilpasses såvel den lille strand, den lille park ved Frederiksminde samt købstaden.  En tilladelse til at bygge i 7 m højden, svarende til næsten dobbelt så højt som den nuværende roklub, vil medføre et alt for dominerende byggeri.  Fra den høje Fjordsti vil et byggeri af denne højde blokkere udsigten over mod den smukke Hollænderskov, Fjordkroen og kapellet på den på den modsatte side af vandet.

Et byggeri af en sådan størrelse vil ikke kun dominere i den umiddelbare nærhed. Det vil dominere kystlinjen ved såvel indsejlingen til Præstø og ved indkørslen ad Nysøvej.

Bevaringsforeningen foreslår derfor en byggehøjde ved roklubben, på max. 5m.

Så voldsomme byggerier vil ligeledes sløre, at øen rejser sig fra vest mod øst, hvor Klosternakken ved Frederiksminde er det absolut højeste punkt på øen. Dette topografske særkende ses mest fra Hestehaven, broerne og indsejlingen til Præstø. Det er et topografisk kendetegn, der bør understreges og ikke gemmes bag alt for højt byggeri. Et byggeri i dette område vil lukke af for det smukke syn til Fjordstien med de fine lysthuse og haverne bag husene på Torvet.

Karen Margrethe Olsen

Formand for Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn
Torvet 13
4720 Præstø

23110984

byg-6 byg-7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *