“Borgerservice tilbage til Storegade” v/ Bent Jørgensen, Møn

Print Friendly, PDF & Email

Vi er sikkert en del der kan huske dette opmuntrende opråb fra sidste kommunal-valgkamp. Og nu viser det sig minsandten, at borgmester Mikael Smed vil indtage Rådhuset i Stege hver tredje uge, startende med denne uge, og så fortsat i hele 2021, for som Mikael Smed skriver: “Det er vigtigt for mig at komme ud og mærke efter, hvad der der sker i købstæderne – og det gør jeg bedst ved at være der. Derfor synes jeg det giver rigtig god mening, at jeg ugentlig skifter arbejdsplads”.

Som det lød efter sidste kommunalvalg, så vil der altid være kaffe på kanden og tid til en snak på borgmesterkontoret, så det kan man da kalde borgerservice på topplan. Måske ovenikøbet fra Møns sidste borgmester, Knud Larsens gamle borgmesterkontor i stueetagen, længst henne til venstre, med en hurtig snak ud af vinduet hvis noget haster.

I sin tid, før storkommunen, besøgte jeg Knud Larsen på hans kontor, med mine argumenter imod Møns indlemmelse i en storkommune. Men fristelsen for både politikere og administration, til at sætte ordet, Storkommune-, foran deres titler, ryddede alle deres betænkeligheder af vejen, men resultatet blev skidt for både overblik og nærhed, blandt andet. På mit møde med Knud Larsen udtrykte han, at hvis han havde stillet sig i spidsen for en folkeafstemning på Møn om, at den fortsat skulle være en selvstændig kommune, så ville 70% af beboerne have fulgt ham. Selvstændighed er lykkedes for andre øer i Danmark, og det har vist sig, at være en styrke.

Bent Jørgensen, Møn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *