Borgmester på tynd is? v/ Bent Jørgensen, Møn

Print Friendly, PDF & Email

TV-MØN har taget det glimrende initiativ, at præsentere vores borgmester Mikael Smed for en række spørgsmål fra borgerne, hvorefter hans besvarelse bliver sendt i en række udsendelser, som man stadig kan nå at se, startende søndag d.16. februar kl.16.30 og derefter mandag d. 17. februar, kl.16.30 og tirsdag d. 18. februar, kl. 14.00, samt torsdag d. 20. februar, kl. 22.30 og endelig fredag d. 21. februar, kl. 16.30–nedenfor kan man se  de spørgsmål jeg sendte til TV-MØN, og som indgik i den samlede spørgerunde fra borgerne, så alle spørgsmål kan nok ikke forventes besvaret, men de ubesvarede kunne borgmesteren jo så svare på i et læserbrev, så ingen bliver skuffede. Her kommer så mine spørgsmål til borgmesteren:
 
-hvorfor var et nyt rådhus ikke med i Socialdemokratiets valgprogram ved sidste kommunalvalg, var det fordi I vidste, at det var der ikke stemmer i?-

-vi ser at Borgmuseet, Stars og Cantabile årligt, hver især, modtager kommunale tilskud i millionklassen, mens vores lokale billedkunstråd årligt må nøjes med et tilskud på 50.000 kr., til uddeling og gavn for alle billedkunstnere i kommunen, mener du dette tilskud bør hæves?-

-i sidste kommunalvalgkamp proklamerede du "Borgerservice tilbage til Storegade", hvorfor blev det løfte ikke realiseret, når I nu fik flertallet i kommunalbestyrelsen og du blev borgmester?-

-en af de meget store fejltagelser indenfor de sidste år, var kommunalbestyrelsens nedlæggelse af Kalvehave Skole, vil du arbejde for, at skolen kommer tilbage som folkeskole?-

-bør vores kommunaldirektør ikke bo i kommunen og dermed være en del af den, i lighed med vores politikere der skal bo her, så det for fremtiden blev et krav, at kun ansøgere med bopæl eller forventet bopæl i kommunen, bør ansættes?-

-kan skolerne få deres gamle navne tilbage, som til eksempel Fanefjordskolen. i stedet for, som nu: Møn Skole, Fanefjord Afdeling?-

Bent Jørgensen, Møn
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *