Børn og unge udvalget: Business as usual? v/ Bo Brebøl, Borgerlisten

Print Friendly, PDF & Email

Bo-BreboelDet afgående udvalg for børn, unge og familie holder sit sidste møde på mandag den 9. december 2013.

Se dagsordenen nederst.

Jeg anser det for et demokratisk problem, at udvalget på falderebet skal indgå en 2-årig aftale om det fremtidige arbejde. Hvis man skal være lidt flink, kan man sige, at udvalget gør hvad det kan for at sikre kontinuiteten i arbejdet ved at lægge kursen for halvdelen af den nye 4-årige valgperiode.

Hvis man, som jeg, er knapt så flink, vil man nok bemærke, at udvalget forsøger at blokere for den demokratiske fornyelse, der er så hårdt brug for. Heldigvis er udvalgets visioner som udtrykt i dagsordenen få og små samt så løst formulerede, at man kan undre sig over, hvad udvalget egentlig mener. Fx vil udvalget gøre noget ved sygefraværet. Hvis sygefravær?

Børnenes? Pædagogernes? Lærernes? Eller måske administrationens?

De midler, der er afsat til opkvalificering af pædagoger og lærere som led i super-inklusionen og skolereformen, udgør knapt 1% af skolebudgettet i 2014.

Den pulje, som skal afhjælpe de problemer, der afdækkes af inklusionsundersøgelsen, er endnu mindre: kun 1,6 mio. kr. Det er godt at være optimistisk; men man skal ikke stikke vælgerne blår i øjnene.

Jeg håber, at den nyvalgte kommunalbestyrelse allerede på sit første møde den 30. januar vil forholde sig til skoleproblemerne i sammenhæng med børne- og familiepolitikken på en anderledes effektiv måde. Det er nødvendigt, at kommunalbestyrelsen straks fra start giver udvalget et mandat og en økonomi, der kan løse problemerne. Ellers har systemskiftet nærmest været forgæves.

Det skulle vælgerne nødig føle.

Bo Brebøl, Borgerlisten

Se dagsorden:

09-12-2013 – 00 Dagsorden med bilag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *