Boykot tømningsordningen og skån din tank for giftige kemikalier v/ Jørn Rasmussen, Vordingborg

Print Friendly, PDF & Email

joern-rasmussenNedenstående har de lokale annonceaviser ikke kunne afse plads til, men havde glemt at der også findes “vordingborgpolitikernes-vogter”. Bedre sent en aldrig :-)

Det er nu årstiden for den årlige tømning af bundfældningstanke i Vordingborg Kommune.

Det er en regel som en kommune kan beslutte at håndhæve, men det er ikke noget de er forpligtet til.

Så undskyldningen med at det er noget Miljøministeriet bestemmer, kan ikke benyttes i denne sammenhæng.

At Thomas Chrisfort og undersåtter så selv skal til at bruge hovedet bliver nok lidt af en udfordring.

Men jeg synes det kunne være en god øvelse. Jeg skal gerne bistå med min erfaring.

Da reglen blev vedtaget, hed det sig at der kun foregik en mekanisk rensning i tankene.

Nu er der sket en hvis opblødning, da myndighederne indrømmer, at der sker omkring 30 % mikrobiologisk omsætning.

Det kunne være, at man så nu skulle undersøge hvilken indflydelse den årlige tvangstømning har på denne omsætning.

For at slamsugeren ikke skal bruge unødige ressourcer med at køre rundt med alt for meget vand, bliver kun de faste bestanddele tilbageholdt og det tynde bliver tilbageført i tanken.

Det har bare den ulempe, at for at få denne proces til at fungere tilfredsstillende må man bruge nogle vandbehandlingskemikalier der har nogle uheldige egenskaber.

I disse kemikaliers sikkerhedsdatablade står bl.a.:

”Meget giftig for vandlevende organismer” og ”meget giftigt for daphnier og alger”.

Min egen erfaring (og en del litteratur) siger, at hvis bundfældningstanken bliver forskånet for den årlige tømning er omsætningen nærmere de 80 %.

Ved at sammenligne måleresultater fra min tank og det centrale rensningsanlæg ser tallene ens ud.

Hvis du mangler viden om hvordan man forhindrer den årlige tvangstømning, har jeg nogle års erfaring som jeg gerne deler ud af.

Jørn Rasmussen, Vordingborg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *