Demokratisk Fremskridt

Første test af nyt miljøudvalg v/Jørn Rasmussen, Demokratisk Fremskridt

joern-rasmussenPå trods af vægtige indsigelser og et ikke eksisterende lovgrundlag lykkedes det, ultimo 2013, forvaltning og miljøudvalget, med den daværende SF formand Erling B. Nielsen, at få vedtaget en spildevandsplan frem til 2024.

I de udpegede kloakoplande er alle forpligtet til at tilslutte sig det offentlige kloaknet.

I modsat fald kan en politianmeldelse imødeses.

Så juridisk kan kommunen sætte magt bag sine beslutninger, men moralsk var det på mange måder forkasteligt at beslutte noget med så mange uafklarede forhold og manglende lovgrundlag.

At de kloakramte på Østmøn nu opfordres at gå til domstolene, hvis de ikke accepterer kommunens fremfærd, sætter det hele lidt i perspektiv.

I den vedtagne plan opstiller forvaltningen en del alternative løsninger med et afskrækkende prisleje, så de uvidende ”kloakramte” chokeret lader sig tilslutte det offentlige fallitboagtige kloakfællesskab. For set med bæredygtige briller et det et fallitbo, at bruge ressourcer på at bekrige den næring der er i spildevandet i stedet for at udnytte det til plantevækst.

Derudover definerer man bundfældningstanke som kun at have en mekanisk renseeffekt, hvilket er et falsum. Hvis man undlader at forstyrre disse tanke med den årlige tvangstømning er den biologiske omsætning så omfattende at målinger fra afløbet er på samme niveau som udledningen fra et kommunalt renseanlæg.

Bent Jørgensen fra Enhedslisten har gjort nogle interessante erfaringer efter at den rørlagte del Hårbøllebækken er blevet ændret til et almindelig åbent vandløb således at vandrensende planter og dyr har fået adgang til næringsstofferne i husspildevandet.

Samme effekt havde de åbne grøfter langs det vidtforgrenede vejnet på landet, inden man for en menneskealder siden valgte at rørlægge disse grøfter og lade ressourceforbrugende centralrenseanlæg overtage opgaven.

Ingeniører og biologer i forvaltninger og rådgivende ingeniørfirmaer er nu glade. Men de penge der hældes i kloakken kan ikke bruges to gange, så forretninger, avisudgivere mv. må nedjustere eller i værste fald lukke.

Jørn Rasmussen

Demokratisk Fremskridt

De socialdemokratiske partiers svigt v/ Jørn Rasmussen, Vordingborg, kandidat for Demokratisk Fremskridt

joern-rasmussenI snart 70 år været har vi været forskånet for krige og udefrakommende magter, der vil påtvinge os andre måder at leve på.

Det skal vi være glade for og værdsætte. Vi har et bedre udgangspunkt end så mange andre. Men alligevel er der gået noget galt.

De forenede socialdemokratiske partier. (de ægte i den røde – og de falske i den blå blok) har indenfor en god menneskealder legaliseret 2 kommunesammenlægninger der har smadret mange sunde lokalsamfund med unødvendige skolelukninger til følge. Det har ikke været et folkeligt ønske, men mere et resultat af belæste projektmagere der herser rundt med os.

Gns. kommunestørrelse i DK er nu 54.000. I Tyskland 6.000, og Tysklands demokrati og økonomi er jo ikke just ringere end vores.

Vi skulle aldrig have accepteret Ny Vordingborg kommune. Men når skaden er sket må de 16 lokalråd have større kompetencer.

I stedet for et nyt rådhus, kan eksisterende afdelinger måske lukkes ned, og en renoveringsomkostning derved reduceres.

Vægtning af ovenstående argumenter afhænger af hvilken styrke liste G får på valgdagen.

Jørn Rasmussen, Vordingborg

Blokpolitikkens svanesang v/ Jørn Rasmussen, Vordingborg, kandidat for Demokratisk Fremskridt

joern-rasmussenDe problemer som har hobet sig op over den seneste menneskealder her i Vordingborg Kommune, er de landsdækkende partier i henholdsvis rød- og blå blok ansvarlig for.

En kandidat fra disse partier har derfor på forhånd et handicap/troværdighedsproblem, da de har accepteret medlemskab af partiet, der har bidraget til de landsdækkende ulykker.

I Grundloven står der som bekendt intet om krav til politiske partier, slet ikke til et kommunevalg. Alle partiernes kandidater har forskellige kompetencer, som bedre kunne tage hensyn til Vordingborg Kommunes borgere, hvis ikke de samtidig skulle stå til ansvar for et af de gamle landsdækkende partiers unoder.

Når S og V diskuterer skattepct. og basis for offentlig ansatte, minder det lidt om to dinosaurer der slås på en kluntet måde, uden det har nogen relevans for de reelle udfordringer.

Det er her DMF kommer ind i billedet og appellerer til, at lade være med at gøre tingene mere besværlige end højest nødvendig.

Tag udgangspunkt i Grundloven, glem Christiansborg og politisk kvababbelse og brug din egen sunde fornuft i bestræbelse på hvad der tjener kommunes borgere bedst.

Giv liste G opbakning den 19/11, det vil sætte Vordingborg Kommune på landkortet.

Jørn Rasmussen, Vordingborg