Kommunal service

Avis i Bogbussen v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenSamtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer får frit leveret dagbladet Sjællandske ligesom de kommunale forvaltninger får leveret avisen.

Så er det da mærkeligt, at der ikke er råd til at Bogbussen får et eksemplar, for mange biblioteksbrugere kommer jo kun i bogbussen. Den lille ekstra bevilling, må vores Kulturudvalg da gerne tage stilling til, på deres næste møde.

Bent Jørgensen, Møn

Manden eller bolden? v/ Bo Brebøl, Næstformand for Borgerlisten i Vordingborg Kommune

Bo-BreboelEnhedslistens medlemmer af kommunalbestyrelsen i Vordingborg, Tage Vestergaard og Helle Mandrup Tønnesen, kritiserer i Sjællandske den 14.ds. borgernes ulønnede bisidder Uffe Thorndahl for at gå efter manden i stedet for bolden.

Til erstatning for Uffe Thorndahls uafhængige indsats foreslår Tage Vestergaard og Helle Mandrup Tønnesen, at kommunen ansætter en borger-rådgiver.

Det er en smuk, men samtidig meget naiv tankegang, der præger dette forslag fra enhedslistens fremmeste folk. Selvom kommunalt ansatte har en loyalitetsforpligtelse overfor deres umiddelbare arbejdsgiver, borgmesteren og den øvrige kommunale ledelse, har de ansatte også en loyalitetsforpligtelse overfor deres egentlige arbejdsgivere, borgerne. Problemet er blot, at det er ledelsen, der råder over hele incitamentspakken, såvel belønninger som det modsatte. Derfor reagerer de ansatte også typisk som ledelsen ønsker. Det gælder også, når den kommunale adfærd er tvivlsom eller direkte ulovlig.

Borgerne har ingen direkte sanktionsmuligheder overfor kommunens ansatte. Faktisk er offentlig kritik den eneste lovlige mulighed. Politikerne kan de stille til ansvar hvert fjerde år. Det er imidlertid en ringe sanktionsmulighed overfor en borgmester, der allerede har meddelt, at han agter at gå på pension. I andre tilfælde er det heller ikke særlig effektivt at kalde politikerne til orden ved valgene, så længe de er kloge nok til kun at mishandle et mindretal af vælgerne. Derfor er der brug for en aktiv og uafhængig indsats fra engagerede og indsigtsfulde mennesker som Uffe Thorndahl.

Foranlediget af Uffe Thorndahls flittige arbejde har Vordingborg kommune ansat en ekstra medarbejder, som skal tage sig af arkiver og aktindsigt. Ansættelsesproceduren var farceagtig; det bliver arbejdet sikkert også. Man kan allerede nu konstatere, at Vordingborg kommune stadig ikke overholder lovens frister for meddelelse af aktindsigt.

Jeg så gerne, at samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer i Vordingborg i højere grad gik efter bolden end efter manden.

Bo Brebøl

Næstformand for Borgerlisten i Vordingborg Kommune.

Gå efter bolden Ryhl! v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadStig Ryhl udfører i Sjællandske et karaktermord på Uffe Thorndahl, fordi han gør opmærksom på, at der i kommunen findes medarbejdere med tvivlsomme kvalifikationer.

Man kan diskutere Thorndahls ordvalg og inddragelse af SOSU-assistenter – andre bruger kassedamer uden at blive nedsablet. Men Ryhls ordvalg overgår langt, hvad der er ”god tone”, og giver tilmed et lille indblik i, hvorfor Stege Menighedsråd er havnet i en sandkasse.

Det værste er dog, at Ryhl slet ikke tager stilling til essensen i Thorndahls indlæg, der drejer sig om kommunens rekrutterings- og personalepolitik, myndighedsudøvelse og forvaltningsskik. Når en medarbejder, hvis ingeniørkarriere primært består af rengøringsarbejde, ansættes til en månedsløn, der ligger flere tusinde kr. under det kommunale gennemsnit, må man undre sig. Måske er det ”løn efter kvalifikationer”, og man kan stille sig det spørgsmål, om det er helt bevidst fra kommunens side.

Et tilfældigt dyk i andre ansættelser kan tyde på dette. En erhvervschef holdt kun ét år uden at sætte aftryk, og en citymanager forlod kommunen uden at efterlade sig andet end julepynt til købstæderne og en kommunalt betalt udflugt til Lübeck. En kulturdirektør blev ansat, efter hun var bedt om at rydde skrivebordet i Slagelse Kommune, og en skolechef ”flygtede” til Vordingborg fra Rebild, efter flere chefer var fyret efter nogle grimme børnesager. Sidste år fyrede man pædagoger for at ansætte lavtlønnede studerende i stedet. I den anden ende af skalaen finder vi en dygtig og respekteret naturchef, der blev degraderet til konsulent (til en lavere løn?). I stedet fik vi en chef, der har rod i arkiver og aktindsigt.

Er disse tilfælde udslag af en kynisk politik, hvor man ansætter folk med tvivlsomme kompetencer til en lavere løn? I så fald en kortfristet politik, der ganske vist sparer skatteyderne for nogle lønudgifter, men på længere sigt rammer os alle, når disse personer med deres rådgivning, beslutninger og manglende kendskab til forvaltningsregler påvirker vor hverdag og økonomi.

Allan Huglstad, Vordingborg

Åbent brev til borgmester Knud Larsen vedr kommunens hjemmeside v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenKære borgmester Knud Larsen,

Mærkeligt nok er det ikke så tit, at jeg har brug for at benytte kommunens hjemmeside, men godt det samme, ser det ud til–idag har jeg nemlig prøvet, via hjemmesidens formular, at sende mail til “trafik” og “kørselskontor”,men efter at have skrevet min besked og klikkede på “send”, fik jeg denne besked: “sending of message failed”,og det i begge tilfælde, skønt flere forsøg–dernæst ringede jeg til kommunens it-kontor,for at høre hvorfor systemet ikke fungerede, men efter at have stået som nr.3 i fem minutter opgav jeg.

Det som jeg gerne ville have besked om fra “kørselskontoret” var, om det er iorden, at en veninde af os, 70 årig pensionist, efter at have brækket benet,ifølge sygeplejersken selv måtte sørge for transport fra møn til nykøbing sygehus,da der ikke var gratis kørsel for pensionister, samt at de jo kunne tegne et kørselsabbonnement hos falck.

Mit andet spørgsmål, her til “trafik” var, om det tidligere omtalte “pilotprojekt” for skolebusserne var trådt i kraft–disse busser har jo hidtil ikke måttet køre med andre end skolebørn,men da mange voksne har fundet det besynderligt at blive “forbikørt”, har man fattet pointen i kommunen og ville starte, dog kun et forsøg, med at samle disse borgere op, som så kunne køre gratis med,da billettering giver underskud!-de populære tele-busser, der også var gratis, er jo en saga blot.

Jeg sender en kopi til mit parti, enhedslisten sydsjælland-møn, da jeg er sikker på,det vil interessere medlemmerne og ligeså til den lokale presse,så vi kan få sat focus på kommunens hjemmeside,hvis andre har tilsvarende erfaringer.

Venlig hilsen

Bent Jørgensen, Møn

Svar på borgmester Knud Larsens synspunkt i Sjællandske den 24. februar 2014

Leif-ProfilKære borgmester Knud, jeg valgte at dele mine bekymringer med dig om havnenes fremtid i en personlig mail.

Du valgte at ignorere min personlige mail. Du og din væbner Thomas Cristfort vælger i stedet at reagere på et interview i Sjællandske smæk fyldt med fejl.

Du skuffer mig Knud. I beskylder mig for at være utilfreds med opløsningen af Præstø Søsportcenter (PSC). Hvor har I det fra? Tværtom, så er jeg faktisk glad for, at vi sejlere nu kan nøjes med at drive sejlklub og ikke længere havn. I de sidste 5 år har jeg brugt mere tid på at drive havn end sejlklub.

Du anklager mig tillige for ikke at være inde i sagerne. Kære Knud, som sejler og efter 5 års bestyrelsesarbejde i PSC har jeg nok en betydelig større indsigt i havnenes virkelighed, end både du og Thomas har gennem det såkaldte strategipapir, “Fremtidens havne”. Det papir er 4 år gammelt (fra 2010), og jeg har kendt til det ligeså længe. Det papir afspejler ikke virkeligheden – det er kun smukke ord. Kommunen har haft mere end svært ved at tage sig sammen til at etablere havnebestyrelserne og endda vedtaget betydelige ændringer for havnene uden overhovedet at orientere havnenes brugere. Spørg bare Kalvehave Havn og Nordhavnen i Vordingborg?

Anledningen til min bekymring er den nye havneorganisation, hvor havnene gemmes bort i Vej og Park som en ren drift- og vedligeholdelsesorganisation. Med havnenes betydning for kommunens udvikling svarer dette til, at en privat virksomhed overlader ansvaret for salg og markedsføring til produktions- og driftsafdelingen.

Endvidere er jeg vidende om, at Torben Gleesborg ville afskaffe havnefødderne og lade havnene blive ledet af vejmænd.

I Præstø Havn oplevede vi for et par år siden, at kommunen uden varsel lukkede havnens eneste offentlige toilet. PSC valgte at åbne det igen for sejlernes egne penge, bare for at opleve, at kommunen efterfølgende sendte os opkrævning for vand, mv.

Kære Knud, jeg synes, du bør sætte dig ind i sagerne, for du har grund til bekymring. Jeg ville dele mine bekymringer med dig i troen på, at du som ny borgmester ville gøre op med det gamle byråds slendrian. I stedet gør du det modsatte. Du skuffer mig, Knud.

Leif Jeberg

Fremtidens Havne v/ Karen Margrethe, Præstø

Karen-Margrethe-OlsenBorgmester, Knud Larsen og formand for Teknik- og Miljøudvalget, Thomas Christfort har en fælles synspunktartikel i Sjællandske den 24. februar.

De forklarer her kommunens planer for: ”Fremtidens havne”.

Takket være frivillige har vi en veldrevet og smuk havn i Præstø. Frivillige har gennem mange år lagt såvel hjertet som mange arbejdstimer i havnens drift og vedligeholdelse. Tak for det – det er vi mange der påskønner og glæder os over.

Kommunalbestyrelsen mener imidlertid at det kan gøres bedre. Alle 17 havne samles nu i en fælles organisation i Kommunens Trafik og Parksekretariat. Med en sådan central organisering vil, citat: ”Faciliteter, tilbud og adgangsforhold bliver optimale og målrettet. Der vil være en fokuseret indsats med højt kvalitetsniveau. En øget omsætning i byerne. Nye hjemmesider sikre et hurtigt overblik”.

Jeg kan blive ved og kun fantasien sætter grænser for, hvad kommunen mener at kunne udrette.

At en central kommunalstyring og  –drift vil kunne gøre det bedre end, hvad vi oplever i Præstø havn vil jeg tillade mig at sætte et stort spørgsmålstegn ved.  Jeg frygter at havnens økonomiske overskud vil forsvinde ned i kommunens sorte hul, og ikke mindst at det frivillige arbejde vil forsvinde. Til skade for såvel kommunen, handelslivet i Præstø, som havnens brugere.

Kommunens såkaldte høje kvalitetsniveau, har bl.a. været en skurvogn med toilet parkeret langs havnevej i Præstø. Den såkaldte ”kloakrotte”. Det var hverken kønt eller særlig kvalitetsbevidst.

Venlig hilsen

Karen Margrethe, Præstø

Digital valgsvindel? v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenJa det kan desværre blive de forhold vores demokrati skal leve under i fremtiden.

En ting er, at kun computerejere  har adgang til at stemme, men hvis selve processen ved afstemningen rummer faldgruber, som kun indviede kender og kan styre udenom, så står vores demokrati afpillet tilbage.

I Sydsjællands Tidende d. 30. oktober, kan man læse, at Thomas Christfort har valgt at godkende afstemningen, om to forbruger-repræsentanter til Vordingborg Forsyning, hvor han sidder som formand. Det sker på trods af en stemmeprocent på 1.67, svarende til , at 429 ud af 25.642 vælgere har stemt.

Så udover en elendig oplysning om dette valgs afholdelse, så har en del af dem der forsøgte, givet op på halvvejen, når de blev “smidt af”, i deres forsøg på at stemme digitalt. Når Thomas Christfort ikke kan se det, for borgerne ulovlige, i denne valgfarce, så må kommunalbestyrelsen tage affære, hvis vi med blot nogenlunde tillid, skal kunne stemme på de politikere der genopstiller.

Bent Jørgensen, Møn

Hvor bliver spildevandet af? v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenJa, fra Hårbølle løber det ud i Hårbøllebækken, som indtil for få år siden var rørlagt helt ned til Fanefjord Kirke.

Men stadige oversvømmelser, især på Bøllegårdens jord betød, at vi fik frilagt bækken til et åbent vandløb, ligesom de to næste gårdejere frilagde bækken, helt ned til kirken. Det har samtidig betydet, at der nu løber renere vand ud i Fanefjorden, fordi et frilagt vandløb rummer mange vandrensende planter og dyr, også i en grad, så ørred søger op i bækken og gyder hver vinter, ifølge vores lokale lystfiskere.

Alt er således i orden, bortset fra at kommunens biolog med mellemrum foretager målinger af bækkens renhed, som afsløres ved antallet af mikrodyr i vandet, en renhed som i dag er god, men ikke ren nok til godkendelse. Det skyldes, at alt hvad vi hælder i vores vaske og toiletter af kemikalier og vaskemidler slår bækkens mikrodyr ihjel.

Så også i egen interesse, bør vi stoppe al unødvendig brug af kemi i vores spildevand, der havner i bækken, det smukke blå toiletvand er til eksempel stærkt giftigt for dyrelivet. Og hvorfor nu det? Ja udover gevinsten for miljøet, så betyder en renere Hårbøllebæk, at vi kan undgå den bebudede kloakplan med individuelle rensningsanlæg ved hver husstand til mellem 50 og 100 tusinde kroner plus en spildevandsafgift på nu 40 kr. pr m3, hvis man vælger at lade “Vordingborg Forsyning” stå for etablering og drift af et husanlæg.

Det samme gælder selvfølgelig andre steder på Møn i “det åbne land”, der også kan omfatte landsbyer, så her er da en opgave for lokale beboere, at undersøge hvor spildevandet bliver af og hvor rent er det mon?

For miljøets og vores pengepungs skyld!

Bent Jørgensen, Møn

Ja til skole. Nej til nyt rådhusv/ Joachim Brix-Hansen, Kalvehave

joachim-brix-hansenDet er en hån mod især borgerne i Kalvehave og omegn, at et snævert flertal i kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune fortsat arbejder med planer om opførelse af et nyt kommunalt superrådhus/ prestigebyggeri i Vordingborg for skatteydernes penge – blot et år efter den meningsløse skolelukning i Kalvehave.

Renovér rådhuset i Vordingborg, og behold de nuværende kommunale funktioner i hhv. Stege, Præstø og Langebæk, så Vordingborg ikke suger vigtige arbejdspladser ud af disse byer.

Og kære politikere, giv Kalvehave og omegn en ny, flot skole og en lille tilhørende sportshal, nu hvor I har omdannet vores gamle skole til andet formål. Som minimum en ny skole der kan rumme ca. 150 elever til og med 5. klasse, så de ikke skal bruge op imod en time hver vej for at komme til en overfyldt skole i Stensved. Der er gode arealer omkring Kalvehave og Gl. Kalvehave til at bygge en sådan ny skole.

Børnene er vores fremtid, og forældrene har krav på en skole i et område som Kalvehave og omegn.

Gør det rigtige – drop planerne om et nyt superrådhus én gang for alle, og byg en ny skole i Kalvehave i stedet!

Ps. Jeg er selv barnløs.

Joachim Brix-Hansen, Kalvehave

oooOoo

Vogterne kritiserer i en kommentar til dette indlæg borgmester Henrik Holmers uhyrlige udtalelse i Sjællandske således:

“På et tidspunkt tidligere i år tog Vordingborgs borgmester Henrik Holmer til genmægle i Sjællandske på en kritik fra erhvervslivet. Erhvervslivet havde kritiseret kommunens lukning af skoler. Hr Holmer svarede, at skoleområdet var politikernes ansvarsområde, og det skulle erhvervslivet bare ikke blande sig i.”

En sådan kritik skal naturligvis dokumenteres, hvilket er sket herunder:

Borgmester Henrik Holmer om erhvervspolitik – Sjællandske april 2013

Bedre veje i Vordingborg Kommune, tak v/ Joachim Brix-Hansen, Kalvehave

joachim-brix-hansenSom mange nok sørgeligt har erfaret, så er Vordingborg Kommune desværre begyndt at lægge en ny, meget støjende belægning på kommunens veje inkl. de store, stærkt befærdede landeveje.

Den såkaldte OB (overflade-behandling) er en meget støjende vejbelægning – primært bestående af granitskærver (knuste sten) – som er til stor gene for både bilister, cyklister, løbere/ fodgængere og beboere langs vejene.

Rullemodstanden er større end ved almindelig asfalt til skade for miljøet, idet bilerne bruger mere brændstof – i tillæg til at der er meget mere støj fra vejen inde i bilerne og meget mere støj langs vejene – til skade for beboerne langs vejene. For cyklisternes vedkommende er rullemodstanden også større, og risikoen for styrt er større pga. løse småsten mv., og selve skaderne ved styrt er langt alvorligere end normalt, da OB’en nærmest kan flænse huden. For løbernes og fodgængernes vedkommende er risikoen for at få løse småsten i hovedet markant større end ved almindelig asfalt. Den nye OB slider desuden mere på bilernes dæk og på sneplovene om vinteren end almindelig asfalt – med større udgifter til følge.

Vi borgere må så vidt muligt undgå, at kommunen systematisk ødelægger vejene med den type billig (dårlig) belægning – især på de store, stærkt befærdede landeveje. Ellers vil det bare føre til endnu mere fraflytning og forfald, og kommunen vil i endnu højere grad end nu fremstå som en fattig udkantskommune, hvor der ikke er råd til ordentlige veje. Især bilejerne, som hvert år betaler mange milliarder i afgifter, fortjener bedre.

Derfor – bedre veje i Vordingborg Kommune, tak!

Joachim Brix-Hansen, Kalvehave

Kommnevalg 2013: Flertalsgruppen i kommunalbestyrelsen udviser en utrolig uansvarlighed! v/ Leif Jeberg, Præstø

Leif-ProfilDen 29. august blev der indgået et budgetforlig for 2014.

Her budgetteres der med en forøgelse af kassebeholdningen med 14,4 mio kr. Men Sjællandske oplyser i dag, at dette overskud nu er reduceret til et underskud på 4 – 5 mio kr pga ændringer i tilskud fra staten.

Sådan kan det gå, når (u)ansvarlige ledere baserer deres indtægtsgrundlag på tilskud, man ikke selv kontrollerer. Danmarkshistorien er fyldt med eksempler på virksomheder, der er gået konkurs, fordi indtægtsgrundlaget blev holdt kunstigt oppe på tilskud, der ikke var begrundet i virksomhedernes egne aktiviteter.

Nu er en kommune ikke en virksomhed, men grundlæggende er det usundt og en sovepude for ledelsen osse i en kommune, hvis indtægter og udgifter ikke afstemmes med kommunens aktivitetsniveau.

Når vogterne beskylder flertalsgruppen for at være økonomisk uansvarlig, skyldes det i dette tilfælde, at flertalsgruppen ønsker at bygge et spritnyt rådhus. Det har som en direkte konsekvens, at der i budgettet for de kommende 4 år er afsat 93,9 mio kr til dette rådhus. Uansvarligt, når det er dokumenteret, at bla skoleområdet er fuldstændigt nødlidende pga manglende vedligeholdelse af deres anlæg.

Det skal bemærkes, at Venstre og DF ikke har tilslutte sig bygningen af et ny rådhus. I budgetforliget noteres det særskilt:

  • Venstres tilslutning til budgettet omfatter en fremtidssikret løsning på kommunens administrationsbygninger i Stege, Præstø og Vordingborg, men ikke investeringer til et nyt Rådhusbyggeri. Venstre ønsker at renovere eksisterende rådhus og ønsker at den afledte mindreudgift i stedet anvendes til f.eks. svømmehal eller andre idrætsfaciliteter.
  • Alle partier anerkender behovet for at sikre et godt arbejdsmiljø i administrationsbygningen i Vordingborg. Dansk Folkeparti ønsker ikke at placere rådhuset i midtbyen, som er flertalsgruppens forslag og også er den placering, som er beskrevet i kommuneplanen.

Et nyt rådhus er tillige et eksempel på den centralisering, som flertalsgruppen tilsyneladende har som et primært politisk mål, og som uomtvistelig vil føre til udsultning af lokalområderne i kommunen.

Der skal ikke herske tvivl om, at Vogterne er dedikerede modstandere af disse centraliseringsbestræbelser.

Husk dette ved kommunalvalget,

Leif Jeberg

Du kan hente budgetforligsteksten her:

Budgetaftale 2014

Nyt rådhus eller renovering af skoler? v/ Allan Huglstad, forfatter, major, Vordingborg

Allan-HuglstadSom bekendt har alle partier undtagen Venstre besluttet sig for et nyt rådhus til 123 millioner.

Det er 86 millioner mere, end en renovering af det gamle rådhus ville koste.

Det er ufatteligt, at vore politikere kan være så ansvarsløse og ødsle, når flere kommunale bygninger både mangler vedligeholdelse og energirenovering.

Jeg har ved selvsyn konstateret, at rådhuset er i en rimelig god vedligeholdelsesstand både inde og ude i sammenligning med mange andre kommunale bygninger, f.eks. de fredede fortidsminder Mølleporten og Masnedøfortet, som kommunen har ansvaret for.  Men det står endnu værre til ved flere af vores skoler, der også trænger til nyt inventar i form af borde og stole, ligesom der mangler udendørs og indendørs  faciliteter til leg og udfoldelse.

Som eksempel kan nævnes Svend Gønge Skolen i Lundby. Her er der store huller i asfalten og skæve og ødelagte fliser og nedslidt skolegård og legeplads. Flere steder er træværket ikke malet, siden skolen blev opført, og på skorstenen har kommunen startet et skovrejsningsprojekt med hele 2 træer – et på hver side – i de tomme fuger. Desuden er tagrenden utæt og træværket flere steder ved at rådne.

Da jeg tog billederne, kom et par drenge løbende: “Derinde lærer man ikke noget!” “Går I i skole her?” Nej, ikke mere – vi er flyttet til en privatskole i Næstved”.

Med en inklusionsprocent på 7,2 og en nedslidt skole forstår man det…..

Allan Huglstad, Vordingborg

IMG_6461 IMG_6463 IMG_6464 IMG_6469 IMG_6470 IMG_6473 IMG_6475

Skolekaos på 2. årv/ Allan Huglstad, forfatter, major, Vordingborg

Allan-HuglstadJeg har i den sidste tid fået mange henvendelser vedrørende situationen på Svend Gønge Skolen og Møn Skole.

Her er et repræsentativt eksempel: ” I begge mine børns klasser er der bare kaos efter inklusionen, også her længe efter. Ofte ender de børn, som er blevet inkluderet ind i deres klasser, blot ude på gangen. De orker ikke at være inde til undervisning, hvor de ikke forstår undervisningen, og enten er muligheden at lave ballade, som går ud over alle, eller også at gå ud på gangen, hvor der ikke er undervisning, og så ellers vente på at gå ud af skolen.”

Og fra en lærer: ” Jeg oplever dagligt frustrerede og utrygge børn, som tilbydes en skoledag, der ikke er rimelig, og føler mig som underviser ofte utilstrækkelig, fordi der ikke er ressourcer nok til at give ordentlig kvalitet i undervisningen for alle elever. Samtidig vil et blik på bl.a vores skolegård med huller i asfalten, løse og skæve fliser, og hvor mangel på udendørs lys får en til at overveje, om der måske ikke er et større behov for at bruge penge på vedligeholdelse af eksisterende bygninger end på et nyt rådhus.”

Vor kommune ligger i bunden, når det gælder uddannelse. Vi har en uforholdsmæssig stor socialgruppe 5, dvs. ufaglærte med kort skoleuddannelse. Den nye skolestruktur skulle netop råde bod på dette ved at hæve kvaliteten. Vi ser nu det modsatte. Specialklasseelever i klasserne uden tildeling af ressourcer svækker de svageste og ødelægger undervisningsdifferentiering for de øvrige. Vi er nu i gang med at skabe flere ufaglærte og skabe grobund for flere privatskoler.

Flertalsgruppen vil først evaluere efter 2 skoleår, så man slipper for dårligt nyt under valgkampen. Dette kaos skal altså fortsætte endnu et år. Der er næppe hjælp at hente hos flertalsgruppen, men hvor er Venstre og DF henne? Det er nu, der er behov for en konstruktiv oppositionspolitik!

Allan Huglstad, Vordingborg

Læs også:

Kære Allan Huglstad v/ Dorte Bækhave, lærer ved Svend Gønge-skolen, Lundby

DR omtaler i dag en forskningsrapport fra Cepos, som konkluderer: Skolelukninger giver ikke bedre eller billigere skoler!

Ikke just demokratisk! v/ Bent Jørgensen, Hårbølle, Møn

Bebt-jorgensenSå er det slut med at abonnere på politiske dagsordener og referater pr.1`august, ifølge mail fra Vordingborg Kommune, demokratiets blomst, nu i fuldt flor!

Hvordan vil man kunne stemme på politikere der står bag beslutninger som denne? Det er da en gevinst for kommunens liv og virke, med de over 200 borgere der ønsker at følge med i de politiske overvejelser og beslutninger, og derfor har tegnet abonnement. Med den lukkethed og holden kortene tæt til kroppen, som hidtil har været kommunalbestyrelsens varemærke, kan det desværre ikke undre, at disse kanaler for orientering drosles ned, og det næste bliver vel, at der også skrues ned for nysgerrige blikke på kommunens hjemmeside.

Ydermere træder den regel nu i kraft, at der ikke kan stilles spørgsmål fra borgerne i Byrådssalen, 3 måneder inden kommunalvalget. Hvis man bragte de sidste 4 års læserbreve i Sydsjællands Tidende i bogform, ville man have flere binds dokumentation for et hoved- og talentløst styre af den siddende kommunalbestyrelse. Lad os dog stemme nye folk ind til kommunalvalget, stem personligt! Det kan kun blive bedre!

Bent Jørgensen, Hårbølle, Møn

Endnu en hovsabeslutning i Vordingborg Kommune v/ Allan Huglstad, forfatter, major, Vordingborg

Allan-HuglstadNæppe har støvet lagt sig efter kampen om Vordingborgs bycenter, før et nyt prestigeprojekt ser dagens lys!

Flertalsgruppen – denne gang også med Dansk Folkeparti – har besluttet at opføre et rådhuspalads til 123.000.000 kr. og med en afbetaling over 22 år til vore børn og børnebørn. Samtidig skal kommunen vedligeholde tomme bygninger i Langebæk og på Marienbergvej i mange år, indtil en køber melder sig.

Selvfølgelig skal kommunens bureaukrater have en ordentlig arbejdsplads, og det ville da også være OK, hvis vi var en rig kommune. Men det er vi ikke. Mens der investeres i Vordingborg, kan kommunens kulturarv smuldre. Dette gælder især turistmål som Mølleporten, Museumsgården og Masnedøfortet.

En up to date renovering af rådhuset vil kun koste 37 millioner, dvs. at kommunen smider 86 millioner skattekroner ud i den blå luft! Børnefamilier ville sikkert kunne finde bedre anvendelsesmuligheder for disse millioner. Eksempelvis til at reparere på de fejl og mangler, der er opstået ved den hastigt gennemførte skolereform, herunder anlægsinvesteringer, som kommunen ikke har råd til. Eller udligning af den økonomiske skævhed, der er opstået mellem skolerne ved at inkludere børn fra specialklasserne. Uden denne udligning vil børn på Svend Gønge Skolen få dårligere undervisning end børn på f.eks. Kulsbjerg Skolen, fordi antallet af inkluderede specialklassebørn er meget større på Svend Gønge Skolen, nemlig 7,2 % i forhold til Kulsbjerg Skolens 0,7 %.

Men byrådets ”vise” fædre og mødre vil hellere investere i dansk design og døde mursten end i vore børns fremtid! Tilflyttere og erhvervsliv sætter mere pris på gode skoler end kommunale kontorlandskaber!

Alt peger på, at befolkningstallet går tilbage, at vi får færre skatteydere og flere ældre og dermed en strammere økonomi. Et rådhus med 22 års afbetaling vil kun giver dårligere forhold for vore børn og ældre. Er det det, vi vil?

Gudskelov kan et nyt byråd ændre denne beslutning. Men inden da vil den første million være udbetalt til endnu en overflødig konsulentstøtte.

Allan Huglstad, Vordingborg

Det vil jeg heller aldrig glemme! v/ Henny jørgensen, formand for Præstø lokalråd

praestoe-lokalraad-Henny-jørgensenDe mange år, med Socialdemokratisk borgmester, den ene holdt 25 års jubilæum, som borgmester.

Især han huskes for boliger, 2 skoler, daginstitutioner plejehjemspladser og fritidstilbud, alt det kommunekassen kunne bære. Bibliotek, hal, sportspladser, svømmeundervisning, musikskole, støtte til erhvervslivet, buskørsel for borgere, ja der var virkelig meget der kunne lade sig gøre.

Udgangspunktet var respekt for alle borgere i byen, ikke kun vælger kredsen. Mange gode historier at huske, fordi der blev lyttet, man kunne tale med politikere, men kunne endda ringe til forvaltningen, få svar råd og vejledning.

Vi er jo ikke så forarmede, at krisen er årsagen til alle forringelser. Det er klart at flertals gruppen i den nuværende kommunalbestyrelse har besluttet meget som er klare forringelser for Præstø –  vi er ikke vanskelige blot meget bedre vandt. De politikere der genopstiller har en meget stor opgave i at lytte til de ny opstillede som kan have en chance for at genvinde tillid fra borgerne.

Tag jeres borgere alvorligt, bliv moderne og skru ned for ambitionerne, forfin hvad vi har, i stedet for de evige nedskæringer.

Kvalitet i stedet for kvantitet.

Man må undre sig over at nogen kan tro at mere af det sammen kan tiltrække flere, men hvor skal de komme fra? Der er jo faldende befolkningstal i hele landet. Købstadens særpræg vil måske friste, men så skal skoler, institutioner og kollektiv trafik opprioriteres, og skøre panik ideer gemmes langt væk.

Hvem kan tro at Præstø har brug for 4 fiskebiler, hvoraf den sidste endda skæmmer havnens store smukke plads med de fredede pakhuse? Og det er vist ikke engang politikernes dumhed.

Henny jørgensen, Præstø

Kvalitetsundersøgelse af kommunens dagtilbud v/ Thomas Christensen, Lundegård

Peter Jonassen (SF) udtaler til Ugebladet i forbindelse med undersøgelsen omkring kvaliteten i de kommunale dagtilbud, at man de seneste år har arbejdet målrettet med udvikling af kvaliteten af de kommunale dagtilbud, samt man som en af de få kommuner i regionen har tilført ekstra ressourser til området.

Jeg læser dette med stor undren, da Peter Jonassen selv var med i beslutningen om, at afskedige og lukke flere institutioner, hvorved man havde skåret så kraftigt at man vel var den kommune med mindst ressourser på området, hvorefter man som “den gode giver” kunne tilføre området en lidt i forbindelse med regeringens tilførsel på området. (hvor man ganske rigtig var en af de få)

Man skylder dog vælgerne at fortælle på hvilken baggrund man tilfører midler og ikke mindst hvordan, samt hvordan fordelingen er mellem varme og kolde hænder på området, da det samlede billede ikke viser hvor mange der faktisk tage hånd om børnene.

Jeg kan dog antage at Peter Jonassen har mere travlt med at fortælle dette, da han jo nok gerne vil vælges for endnu en periode. Men hvor mange gange skal man fortælle en historie for at den bliver sand og folk glemmer eller tror på den nye??