Kommunen generelt

Vordingborgpolitikernes Vogter lukker

Kære trofaste abonnementer”

Vogterne blev til i de dage, hvor kommunen planlagde at bygge et mega shoppingscenter på den gamle rådhusplads. Centret skulle have et omfang af ca 70 % af Næstved Storcenter.

Undersøgelser viste at det ville tage omk 20 % af handlen fra Stege og Præstø, ja tillige føre til en total nedsmeltning af handelslivet i Vordingborg midtby.

Senere kom Kostervig møllerne og lukning af skolen i Præstø til, hvor Vogterne stillede medieplads til de mange modstandere,

Vi lykkedes med at synliggøre kommunalbestyrelsen misrøgt af deres ansvar, og ganske mange kommunalpolitikkere udtrykte stor had i medierne mod os.

Fog var rasende på os, og sammenlignede os med banarepublik, som Grækenland – en beskyldning vi morede os over, og som afslørede hans udsyn på verden.

Vi opnåede at få vores egen leder i Sjællandske, som skrev at de sociale medier skabte nye tider for politikerne, som ikke længere selv kunne kontrollere den politiske dagsorden.

Vi blev osse interviewet i TV2 Øst.

Med jeres indsats lykkedes vi med at gøre en forskel, og det jeg stolt af.

Alting har sin tid, og Vogternes tid er ovre.

Der er stadig mange problemer i vores Kommune, som  kalder på en modstandskamp, fx det nye rådhus, skolelukninger, mv,

Vogterne lukker ned inden for de næste par uger, så der er stadig lidt tid til lidt nostalgisk genbesøg i arkiverne.

Jeg takker for jeres engagement gennem tiderne.

Især skal der lyde en stor tak til Bent Jørgens, Møn, som har været en utrættelig kæmper og bidragsyder, og som er årsagen til, at Vogterne har overlevet indtil nu.

Leif Jeberg

Nyt rådhus eller bevar skoler? v/ Bent Jørgensen, Møn

Det burde være et spørgsmål der er let at besvare, al den stund vi i Vordingborg Kommune allerede har et nydeligt rådhus, endda løbende både vedligeholdt og renoveret, sidst med nyt køkken og kantine for millionbeløb. Men storhedsdrømmene trives godt i det politiske lag, så nu er der besluttet at bygge højt og flot for et beløb på 130 millioner, et beløb der i værste fald kan fordobles, med de hastigt stigende priser på byggematerialer og andre udgifter, som i sig selv kunne lovliggøre en aflysning af byggeriet. Pengene er der ihvertfald ikke, hvad flere kommuner har måttet indse, med udsættelse af deres million-byggerier.

Klimamæssigt er projektet også en stinker, ved både at rive ned og bygge nyt og dermed en kraftig, unødig CO2 belastning. Nogen form for genbrug af en god, solid bygning, er der ikke tænkt på, udover som murbrokke-underlag for en parkeringsplads hvor rådhuset stod, på vel nok kommunens dyreste grund.

Samtidig er kommunens embedsmænd i Forvaltningen, på opfordring af politikerne må man da formode, gået i gang med at udarbejde spareforslag på skolevæsenet, hvori man friskt lægger ud med nedlæggelse af 3, 5, eller 8 skoler. At borgerne tager sig til hovedet over dette idioti, kan man ikke fortænke dem i. Nogen burde fortælle de høje herrer i egen tro, at skolerne er kommunens livsnerve og dens forudsætning for en fremtid, kort og godt. Begynder rygtet først at sprede sig, om manglende skoler, i den kommune man har valgt at ville bosætte sig i, så er ulykken allerede sket, Tværtimod skulle der jo ske en opgradering af skolerne, så de blev endnu bedre.

Grunden til at man vil nedlægge skoler, er et for sent opdaget efterslæb på vedligeholdelsen af alle kommunens skoler, på i alt 140 millioner. Men hokus-pokus, de penge kan jo hentes på at spare et nyt rådhus, så hvor svært kan det være, og de fleste bliver glade.

Forhåbentlig vil mange, uanset skoletilhørsforhold i fællesskab gå imod disse planer, som det allerede har vist sig, ved borgermødet i Minihallen i Ørslev, hvortil overskriften dagen efter i “Sjællandske” lød: “Hold snitterne fra vores skoler”. Politikerne har budt op til dans, og den skal de få, selv om vi troede, at de sad der for vores skyld.

Bent Jørgensen, Møn

Politikere på diæt v/ Bent Jørgensen, Møn

De er dog ikke på, hvad man almindeligvis forstår ved diæt, nemlig at man skal spæge sit kød og ikke fylde for meget indenbords. Politikernes diæter handler i stedet om de såkaldte “vederlag”, en mere fornem betegnelse end løn, som det jo i virkeligheden er, når pengene hver den første, ruller ind på netbank. En del mener vist, at politikerne arbejder frivilligt, men hvis så var, ville vi pludselig have et overskueligt antal politikere, at forholde os til. Indtægten ved politisk arbejde fylder en del mere i det politiske liv, end det er dannet at tale om, og det passer vist de fleste politikere fint.

Men aller øverst på lønstigen i Vordingborg Kommune, står dog kommunaldirektøren, med en årsløn på 1.956,000 kroner, blot til sammenligning pænt over statsministerens årsløn på 1.635,000 kroner, imens vores øverste politiker, borgmesteren kan hæve 1.087,000 kroner.

Derefter følger formændene for de politiske udvalg, men desværre har det vist sig mere end svært at hive tallene ud af vordingborg.dk, hvor jeg søgte på “vederlag” og derfra endte i et digitalt mareridt, hvorfra det kun lykkedes mig at hive 2 eksempler ud i dagslyset, men det er selvfølgelig urimeligt at disse tal ikke er umiddelbart tilgængelige for andre end eksperter med Word eller Microsoft og andre specialiteter. Men da de 2 eksempler er dækkende for henholdsvis en udvalgsformand og et menigt medlem, så bringes de her, for behagelig kortheds skyld:

Anders J. Andersen (S), hæver det faste vederlag som kommunalbestyrelsesmedlem på 96.378 kr., dertil som formand i udvalget for for arbejdsmarked og uddannelse, 202.846 kr. og endelig som menigt medlem af endnu et udvalg, 24.693 kr. eller ialt, 323.917 kr. Det menige medlem,Brit Skovgaard, (S), hæver det faste vederlag på 96.378 kr. dertil for 3 udvalgspladser, 65.847 kr. og endelig 3 mindre poster på ialt, 26.969 kr., som i alt giver, 189.194 kr. For andre medlemmer kan der være afvigelser fra disse tal ved ekstra bestyrelsesposter m.m., men det kan man jo selv forsøge at finde frem til! Alle tal er før skat, og medlemskabet af kommunalbestyrelsen formodes udført som fritidsarbejde med plads til et fast job ved siden af.

Bent Jørgensen, Møn

Stor klimabæ v/ Bent Jørgensen, Møn

Et nyt rådhus i Vordingborg, står øverst på borgmester Mikael Smeds ønskeseddel, ligesom Ferieparken på Møn, synes at have sneget sig ind på hans ønskeseddel, sammen med nybyggeri på Langelinje-grunden i Stege-

Hvad rådhuset angår, så ligger der jo allerede et rådhus, som dog planlægges nedrevet og afløst af en parkeringsplads på murbrokkerne, for store halvtomme parkeringspladser, bør enhver by med storbydrømme have i reserve. Selve rådhuset, med en kun 10 år gammel kantine til 2 millioner, ville ellers være det perfekte medborgerhus med en herlig festsal i den gamle byrådssal. Og et slot, sammenlignet med de gamle forsamlingshuse, før i tiden.

Men det ville også være helt i klimakampens navn, hvis man renoverede det gamle rådhus, og så sparede den store klimabelastning, som bygning af nyt rådhus og nedrivning af det gamle udgør.

Dertil kommer belastningen af kommunens økonomi ved mega-projektet, hvor millioner tårner sig op hver dag, plus at der ifølge dagbladet Sjællandske, kan opstå ekstra million udgifter, til den entreprenør, GVL-Entreprise, som kommunen har valgt til byggeriet. Det viser sig desværre, at netop den entreprenør, ofte ryger ud i voldgiftssager med sin bygherre, sager som andre kommuner har tabt. Således stod Frederikssund Kommune tilbage med en ekstra regning på 13 millioner kr. og Køge Kommune måtte betale 65 millioner kr. ekstra til GVL-Entreprise, begge kommuner, som følge af tabte voldgiftssager.

Uanset hvad, så efterlader det kommunen med en betydelig usikkerhed. Hertil har Mikael Smed dog at bemærke; “Jeg ærgrer mig over, at GVL har sådan en “track record”. Omvendt har de bygget en masse uden problemer”.

Men Hassard spil, uden udsigt til gevinst, er det stadigvæk.

Bent Jørgensen, Møn

Det gør ondt, hr. borgmester! v/ Bent Jørgensen, Møn

Vordingborg Kommunen har givet tilladelse til, at Marienborg Gods på Møn har fældet kastaniealleen på Egeløkkevej, der fører fra Fævejen op til Egeløkke. Denne fældning af træerne, skyldes godsets ønske om en udvidelse af svineproduktionen på Egeløkke, og dermed behov for transport med større køretøjer, og så står kommunalbestyrelsen selvfølgelig ret. Så ryger alleen på Fævejen næste gang?

Denne fældede alle, havde stor landskabsværdi, mange kan sikkert huske den, med store, lysende hvide blomster hvert forår, et herligt syn. Men denne hændelse sætter endnu en streg under kommunens, læs politikernes, manglende sans for hensyn til naturen. Som vi har set det udtrykt, i medløb til ferieparken på Østmøn, stædig fastholdelse af byggeri på Langelinje grunden i Stege, og stædig fastholdelse af reklameskilt/pylon i det åbne landskab ved afkørsel 41 på motorvejen. I disse eksempler, har politikerne indtil nu været tonedøve over for protester, både fra offentlige myndigheder, naturfredningsforening, og ikke mindst den voksende modstand, imod planer om feriepark på Østmøn

Men i fremtiden, når jeg kører forbi kastanie alleens ruin-stubbe, så vil der dukke et billede op, af borgmesterens evigt glade smil, men desværre er der mindre og mindre at smile af, så nu ligner smilet mere en grimasse, ovenpå en trist baggrund.

Bent Jørgensen, Møn

Landsbyer i farezonen/ Bent Jørgensen, Møn

Lær at leve med den tunge trafik, proklamerer den radikale udvalgsformand, Michael Larsen, i Sydsjælland Tidende, onsdag d. 24 februar. Det sker efter, at beboere på Lundegårdsvej ved Præstø, har dokumenteret  en omfattende trafik af tunge landbrugsmaskiner og traktorer, igennem optællinger og videoer, i håb om at opnå en dialog med kommunen, for at få sat en dæmper på denne trafik.

Men for kommunen er trafikken gennem landsbyerne ikke noget problem. Det har vi erfaret til fulde i Hårbølle, hvor vi så langt tilbage, som jeg kan huske, har henvendt os til kommunen gennem indtil nu, resultatløse forhandlinger om, i det mindste at få indført en fartbegrænsning i landsbyen.

Set fra Byrådssalen i Vordingborg, er forholdene for beboerne i landsbyerne ikke noget man prioriterer. for med en nærmest imponerende tonedøvhed, har politikerne fuldstændig overset den bølge af tilflytninger, der har kvalt den før så frygtede “Rådne banan”, der for få år siden var på vej til at lægge landets udkanter øde. Der er, om man så må sige, kommet andre boller på suppen i dag, men i stedet for. på alle måder, at imødekomme og stimulere den udvikling fra politisk hold, dukker nærmest modsat rettede initiativer op, som det vil føre for vidt at nævne her.

“Vi bliver nødt til at acceptere, at den trafik der er der. Og det gælder ikke kun ved Lundegårdsvej, men i hele kommunen, siger Michael Larsen til Sydsjællands Tidende”. Nej, Michael Larsen, det bør vi ikke acceptere, for det bliver kun værre. Landbrug på Møn og i resten af landet og dermed også deres maskiner, er efterhånden så store, at de ikke kan købes af almindelige landmænd og nu, som mindre godser, bliver solgt til udenlandske konsortier, som til eksempel vores nabogård, og på et kontor i Hamborg, står de mønske landsbyers trivsel nok ikke øverst på dagsordenen. Til dato, er der i Danmark solgt et areal til udlandet, der svarer til en fjerdedel af Fyn.

En nærliggende løsning kunne være, at landmændene i et godt samarbejde, lagde en markvej til deres køretøjer rundt om de berørte landsbyer, hvilket kunne fremmes af en 20 kilometers fartbegrænsning for landbrugsmaskiner i landsbyerne.

Men desværre, som en leder i den kommunale administration engang udtalte: “Læserbreve er ikke noget vi tager notits af”.  Men måske kommunalvalget? Det kan man jo blive nødt til at tage notits af!

Bent Jørgensen, Møn

“Rådhus 19”, legatet/ Bent Jørgensen, Møn

Det ser ud til, at et flertal af politikere, uanset den igangværende Covid 19 situation, er fast besluttede på, at igangsætte byggeriet af et nyt rådhus i Vordingborg, til anslået 125 millioner kr. et beløb som endda er optimistisk sat, for erfaringen viser ofte overskridelser på 50% eller mere, når det drejer sig om offentlig byggeri. Oveni det, er bygningen af et nyt rådhus et tomt prestigeprojekt af politikere der gerne vil skrives ind i historiebøgerne, med borgmesteren i spidsen. Et nyt rådhus er ihvertfald ikke noget kommunens befolkning efterspørger og er ikke midlet til at give Vordingborg by den ønskede livlighed, i sin magtfuldkomne arkitektur.

Men ønsker politikerne for alvor, at give borgerne hvad de efterspørger, så kunne de jo kigge på den nuværende situation, hvor alt samfundsliv er tvunget i knæ af pandemien og et nyt rådhus ikke står højt på ønskesedlen. Det gør derimod midler til at klare dagen og vejen, for ganske langsomt tapper nedlukningen økonomien ud af lokalsamfundet for alt for mange, og dermed også humøret.

Så kære politikere, afsæt i stedet de 125 millioner kr., til et “Rådhus 19” legat, der uddeles med et fast beløb til støtte og opmuntring, til alle der på den ene eller anden måde, er sat i en trængt situation af Covid 19, for selv om der er hjælpepakker, så er der mange steder de ikke når ud. Det er jo langt fra alle, der er tænkt på med de nuværende hjælpepakker, mange private døjer med ekstraudgifter eller manglende indtægter. Som en skitse, kunne “Rådhus 19” legatet, søges og uddeles hver måned, med et beløb på 5000 kr., efter skriftlig ansøgning, men uden skema, og kan fortsat søges hver måned, så længe ens problemer er åbenbare. Det ville give et friskt pust af optimisme  i kommunen, hvor også iværksættere og gode projekter, ville kunne søge støtte, og 125 millioner kr. rækker langt!

Bent Jørgensen, Møn

Vin og chokolade/ Bent Jørgensen, Møn

Det er jo dejligt, at der er nogle små åbninger i nedlukningen, såsom bl.a. vin- og chokolade-butikker, mens desværre vores biblioteker er lukket. Det betyder, til eksempel, at de mange aviser der hver dag ankommer til biblioteket, blot bliver arkiveret og lagt på hylder, til gennemlæsning engang ud i fremtiden, for dem der har tid og lyst til det, det er nok de færreste.

I stedet, kunne man jo hver morgen stille aviserne ud til afhentning, som et af de lyspunkter der er tilladt, og lyspunkter skal vi selvfølgelig samle på i denne tid. Men det er nok ikke bibliotekets personale der kan beslutte det, men politikerne på rådhuset.

Så derfor kære borgmester Mikael Smed, vil du sørge for, at disse aviser ikke er spild af skattekroner, men kommer ud til borgerne, til glæde og ikke mindst oplysning i en svær tid?

Hvis man tilsvarende tænkte sig, at landets øvrige kommuner åbnede op for uddeling af de tusindvis af aviser, de modtager til ingen nytte i denne tid, så ville mange borgere være bedre rustet til mange ting, herunder det forestående kommunalvalg, der helst ikke skal foregå i blinde.

Bent Jørgensen, Møn

Covid 19-kælderen v/ Bent Jørgensen, Møn

Ja, man gyser ved ordet, men det er den begrundelse Vordingborg Kommune sender til Ankestyrelsen, når den ikke rettidigt har besvaret borgernes henvendelser om aktindsigt. Det kan man læse om  i dagbladet “Sjællandske”, onsdag d. 18. november, hvor bladet som eksempel nævner Uffe Thorndal fra Østmøn, der ikke har fået svar på sine anmodninger om aktindsigt, siden d.30.marts i år, hvor reglerne i offentlighedsloven siger, at der højst må gå 7 arbejdsdage, inden kommunen svarer.

Kommunens svar til Ankestyrelsen, der har bedt om en forklaring, lyder: “Der har været corona smitte i forvaltningen, og grundet smitterisiko ønsker ledelsen ikke, at medarbejderne går ned i arkivet, som er et lille lokale i en kælder. Uffe Thorndahls anmodninger er ressourcekrævende og kræver flere dages søgen ved 4 – 6 medarbejdere”.

Herefter spørger Ankestyrelsen ind til hvorfor: ” Covid 19 situationen kræver mellem to og seks medarbejdere til at gennemgå kommunens fysiske arkiver og herunder beskrive, på hvilken måde en gennemgang af de fysiske arkiver vil indebære overtrædelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer”. Og endelig, i brev af 6. november, skriver Ankestyrelsen, at den hurtigst muligt vil tage stilling til, om der skal rejses en tilsynssag mod kommunen.

Så takket været en enkelt borgers insisteren, får vi her blotlagt hvad der kan foregå, hvis man i kommunen synes, at borgerne bliver for besværlige. I Byrådssalen, ovenpå kælderen, sidder politikerne og leger demokrati med fine ord og referater, selvfølgelig velvidende om, at sager som disse finder sted med deres accept, for det er jo gamle nyheder, om manglende svar kommunen, der her dukker op igen. Så jeg spørger: Kan man blive flov over sin kommune? Ja, det kan man faktisk.

Bent Jørgensen, Møn

“Borgerservice tilbage til Storegade” v/ Bent Jørgensen, Møn

Vi er sikkert en del der kan huske dette opmuntrende opråb fra sidste kommunal-valgkamp. Og nu viser det sig minsandten, at borgmester Mikael Smed vil indtage Rådhuset i Stege hver tredje uge, startende med denne uge, og så fortsat i hele 2021, for som Mikael Smed skriver: “Det er vigtigt for mig at komme ud og mærke efter, hvad der der sker i købstæderne – og det gør jeg bedst ved at være der. Derfor synes jeg det giver rigtig god mening, at jeg ugentlig skifter arbejdsplads”.

Som det lød efter sidste kommunalvalg, så vil der altid være kaffe på kanden og tid til en snak på borgmesterkontoret, så det kan man da kalde borgerservice på topplan. Måske ovenikøbet fra Møns sidste borgmester, Knud Larsens gamle borgmesterkontor i stueetagen, længst henne til venstre, med en hurtig snak ud af vinduet hvis noget haster.

I sin tid, før storkommunen, besøgte jeg Knud Larsen på hans kontor, med mine argumenter imod Møns indlemmelse i en storkommune. Men fristelsen for både politikere og administration, til at sætte ordet, Storkommune-, foran deres titler, ryddede alle deres betænkeligheder af vejen, men resultatet blev skidt for både overblik og nærhed, blandt andet. På mit møde med Knud Larsen udtrykte han, at hvis han havde stillet sig i spidsen for en folkeafstemning på Møn om, at den fortsat skulle være en selvstændig kommune, så ville 70% af beboerne have fulgt ham. Selvstændighed er lykkedes for andre øer i Danmark, og det har vist sig, at være en styrke.

Bent Jørgensen, Møn

Langt ude! v/ Bent Jørgensen, Møn

Ifølge dagbladet “Sjællandske”, d. 29 oktober, så var den største diskussion på byrådsmødet aftenen før, om der skulle være både koldt og varmt vand i hanerne på toiletterne i det planlagte nye rådhus, til 125 millioner, i Vordingborg.

Andre ting havde dog haft mere krav på politikernes opmærksomhed, for deres hovsa-nedskæringer  i kommunens udkanter, kan selvfølgelig ikke undgå borgernes opmærksomhed og protester.

Sidste “blomst” i tidselbuketen fra kommunalbestyrelsen, er at sløjfe det årlige tilskud, på samlet een million, til de to små, lokale museer,Køng Museum og Museumsgården på Møn. Dette uagtet, at den endelige besparelse ved transaktionen kun bliver 200 tusinde kr. årligt. De to museer har hidtil været en del af og under Museum Sydøstsjællands paraply, som da også har stået for modtagelsen af det kommunale tilskud, men til gengæld stået for ud- og indvendig vedligeholdelse, incl. de grønne områder, samt rengøring og personaleforhold, som herefter tænkes varetaget af de frivillige Dette bortfald af tilskud er sket, med en “langt ude” forklaring fra politikerne, om de to små museers usikre situation i Museum Sydøstsjællands regi, hvilket dog tilbagevises af dette museums direktør, Keld Møller Hansen, der bl.a. udtaler: “Hvis vi havde set det som et problem, havde vi jo selv udskilt Museumsgården og Køng Museum”.

Men skaden er sket, og den samlede bestyrelse for Museumsgårdens Venneforening melder nu ud, at de trækker sig ved en ekstraordinær generalforsamling, d.15. november, og at man vil blive overrasket, hvis der bliver valgt en ny bestyrelse, der som frivillige vil stå for de nye ekstra opgaver. Sådan kan det desværre gå, når man ikke som kommunalbestyrelse har føling med livet i udkanterne, politikerne har intet hjerteblod involveret, i modsætning til de frivillige, der som her på Museumsgården, skaber det lokale liv og sammenhæng.

Med kommunalbestyrelsens tidligere nedlæggelse af lokalrådene, mistede vi samtidig, de for politikerne ubehagelige, årlige dialogmøder med borgerne, hvor politikerne kom ud i en virkelighed og fik den jordforbindelse, der kan forhindre sager som disse, i at opstå. Men for politikerne er det måske mere spændende, om de får varmt vand til deres håndvask.

Bent Jørgensen, Møn

Hvorfor bliver I ved? v/ Bent Jørgensen, Møn

Således lød spørgsmålet til politikerne og embedsmændene, på mødet om Langelinie-grunden, ifølge omtalen af mødet i dagbladet, “Sjællandske”,  fredag d. 18. september. For kommunalbestyrelsen fremturer med, at den vil have et byggeri på grunden, der nu efterhånden er skåret ned til rækkehuse på 2 1/2 etage, i en højde af 10 meter, men bygges skal der, hvad enten borgerne piber eller synger. For ingen af de 42 fremmødte borgere udtalte sig positivt om planerne, tværtimod, men undrede sig i stedet over politikernes utrolige stædighed, når man ved hvor meget denne grund, der danner afslutning på det fredede voldterræn, betyder for Stege by.

Men da kommunen har købt denne grund for 2 millioner, så skal den åbenbart med vold og magt have disse penge hjem igen, uanset hvad det betyder for Stege i al fremtid. Denne kradsen penge hjem, hænger måske sammen med politikernes ønske om et nyt rådhus i Vordingborg til 30 millioner, desværre samtidig med, at der er dukket et underskud op i det nye budget på 30 millioner. Det sidste nye er, at politikerne nu også vil sælge 8 legepladser til byggegrunde, for alle kneb gælder åbenbart, når der skal kradses penge hjem til et fejlslagent budget og borgermøder for børn har man da heldigvis aldrig hørt om.

Bent Jørgensen, Møn

Et nordsjællandsk feriehelvede v/ Bent Jørgensen, Møn

Ja, det kunne vi opleve en forsmag på i sommerens bilkaos i Stege, så en del valgte at køre til Vordingborg, hvor vi kunne handle i fred og ro. Men det var jo kun en forsmag på hvad der venter os hver sommer, hvis politikernes højtflyvende planer om en 500 huse stor feriehus ghetto ved Hjelm bliver til virkelighed.

I den anledning kan det anbefales, at læse 2 glimrende indlæg, i “Ugebladet for Møn”, d.2. september, næstsidste side, nemlig: “Vordingborg Kommune i gang med at sælge Møn” samt “Ny pengemaskine”, en side der bør hænges op på dit køleskab som en vigtig husker!

Egentlig skulle man tro, at politikerne fra Møn, ville have så stort kendskab til øen, at planer der kan ødelægge den ville blive afvist ved fordøren. I stedet tonser borgmester Mikael Smed og udvalgsformand Michael Larsen derudaf, i deres slet skjulte glæde over ferie ghetto projektet, sidstnævnte med udtalelser der kan læses i dagbladet Sjællandske”, d. 5.september, nemlig: “Han lægger ikke skjul på, at feriehus projektet er vand på kommunens mølle–derfor mener han også, det er naturligt nok, at man fra kommunens side, umiddelbart er indstillet  at imødekomme de 500 boliger”, såvidt udvalgsformand Michael Larsen. Og borgmester Mikael Smed halser bagefter i “Ugebladet for Møn”, d. 9. september, hvor han bl.a. udtaler: “Det er et rigtigt spændende projekt, som også vil medføre en del arbejdspladser-“. Så det ligger klart, at det ikke bliver fra de to politikere, der vil blive lagt hindringer i vejen, tværtimod!

I samme blad gør Mikael Smed endnu en gang opmærksom på, at vores kommunes kystlinje er på 385 kilometer, så med så meget kyst ville det da være oplagt at lægge nogle meget, mindre feriebyer langs med den, gerne i oplandet til Vordingborg, som så kunne nyde gavn af dem.

Bent Jørgensen, Møn

Magtens bolig v/ Bent Jørgensen, Møn

Der er mange eksempler på, at kommunens borgere ikke har den fornødne respekt for politikernes og administrationens beslutninger, simpelthen fordi beslutningerne for ofte savner en basis af sund fornuft. Således ideen med at bygge et nyt rådhus i Vordingborg til over 30 millioner, et prestigebyggeri hvis vigtigste formål må være at understøtte politikernes betydning, når de ikke selv kan skabe den.

Det valgte vinderforslag er et skræmmende eksempel på arkitekturretningen “Brutalisme”, nemlig et sjældent grimt betonbyggeri, i glas og stål, der med højde og drøjde skal indgyde borgerne respekt, både udvendig og indvendigt, og lukke munden på kommunalstyrets kritikere, med en arkitektonisk pragt i indretningen som entydigt skal berette, hvem der her sidder med magten.

Man kan glimrende forestille sig, at administrationen har smurt politikernes forfængelighed, med disse visioner af storhed, der ingen sammenhæng har med en kommune med 45 tusinde indbyggere og alle dens direktører bosat i København.

For at få den bitre pille til at glide ned hos borgerne, har man godt været klar over, at der skulle ekstra tiltag til, så nu kaldes det nye rådhus for “Borgernes Hus”, men alene at det skal understreges fortæller jo om dilemmaet, så nu indkaldes der ideer for at gøre projektet spiseligt, selv om symbolikken i byggeriet kun taler om magt.

Det mere hyggelige og jordnære “gamle” rådhus, som der op til dato er udført mange forbedringer på, bl.a. ny kantine til flere millioner, ja det er nu erklæret komplet ubrugeligt til andet end rydning til en parkeringsplads, men det kunne i virkeligheden være den bygning, der til fulde kunne opfylde borgernes ønsker om et “Borgernes Hus”, hvor man kunne føle sig hjemme.

Hvis man i dag spørger, hvilke af de politiske partier, der havde et nyt rådhus i deres valgprogram, ved sidste kommunalvalg, lyder svaret: Ingen. For partierne var godt klar over, at et nyt rådhus var der ingen stemmer i, tværtimod!

Bent Jørgensen, Møn

Fra Møn til Ærø v/Bent Jørgensen, Møn

Selv om man bor på perlen Møn, så ved man jo godt, at der findes mange perler i det danske ørige og da vi skulle udstille i Marstal på Ærø, så var banen åbnet for et nyt bekendtskab. Hvis alt flasker sig, skulle turen kunne gøres på 4 timer, incl. 2 færger. Men med kun et kvarter mellem ankomst og afgang for de to færger, forvandles Langeland til en racerbane, for de uansvarlige, men det kunne færgeselskaberne jo rette i deres næste køreplaner, så Langeland bliver fri for den plage.

Med sine 6000 indbyggere, det halve af Møns indbyggere, har Ærø alligevel formået at bevare sin selvstændighed, og det uden armod skriger en imøde. Tværtimod har styret  på Ærø netop åbnet op for gratis billetter for alt gående og kørende på de tre færgeruter, i August og September, så øen bevarer sommerens friske pust af turister. Dertil er der gratis busser på Ærø hele året, og de små, hyggelige plakatsøjler over hele øen, glæder alle erhverv, og især de kreative der har små annoncebudgetter, og turisterne får et hurtigt overblik over, hvad der rører sig på øen lige nu. Og turistforeningen laminerer gerne ens plakater, selvfølgelig. De rummelige og velholdte toiletter på havnen i Marstal, fylder en Mønbo med respekt og enhver turist med glæde.

Landskabet på Ærø er som på Høje Møn, og det på hele paletten øen rundt, et “Tour de Ærø” af en vis sværhedsgrad for cyklister, og med svimlende udsigter i alle verdenshjørner. I Marstal overraskes man af det store, nyindrettede Søfartsmuseum, som nærmest til det perfektionistiske, gennemgår blandingen af idyl og helvede, på den lille plads som et skibsdæk repræsenterer, og dertil en righoldig samling af kunst. Og i den åbne gård, midt i museet, ligger skibslegepladsen hvor man både kan stå til rors og gå til tops! Blot een ting savnede vi på museet, nemlig en henvisning til det gedigne, åbne, 1700 tals skipperhjem i Teglgade, nemlig Minors Hjem, med et fuldstændigt interiør fra tiden, som blot savnede nogle maritime effekter og en henvisning til Søfartsmuseet! Og bag dette minimuseum, på den store plæne, fjernt fra al trafik, kunne ligge et “Madpakkehjørne”, især til glæde for børnefamilier. Minors Hjem rummer også 3 udstillingslokaler, et udstillingssted selvfølgelig med gratis entrè, og lige nu med os 3 udstillere fra Svendborg og Møn, med mosaik, billedtæpper og keramik, der slutter d.14 august, som sidste dag. Det var så grunden til vores besøg, inviteret af den farverige iværksætter, Ulla de Frey, som styrer dette herlige sted sammen med sine hjælpere, selvfølgelig også med museumsbutik, fyldt ud af øens kunstnere.

Og sidst, men langtfra mindst, så var “Den Syriske Vogn” på havnen i Marstal, også kaldet Kebab-Vognen, et overraskende, velsmagende tilbud, både for veganere og alle os syndere. Og så, nå ja, en dejlig variant af de mønske klejner her ved sommertid, nemlig Ærø-pandekager med stikkelsbærsyltetøj, som vi fik på Femmasteren i Marstal, men den må du selv finde! Vi kommer igen med glæde!

Bent Jørgensen, Møn

Forbudsskilte på Vestmøn v/ Bent Jørgensen, Møn

Det er lykkedes at løfte sløret for kommunens vilkårlige administration af et af vores værdifulde kystområder, så man må bede til, at det ikke foregår på samme måde i resten af vores kommune, der på samme tid,med store bogstaver, prøver at markedsføre sig som kystturisme område.

Vore politikere i kommunen ejer åbenbart ikke, den borgernære sjæl og indsats villighed, til at skære igennem administrationens tågesnak og de er åbenbart helt uden evne til at se, hvad der gavner deres og vores udkant bedst, hvis de vil se på vores kommune som et hele, hvor det aktuelle sted,hele området omkring Hårbølle Havn, med tusindvis af beboere i sommertiden selvfølgelig indgår, og som nu, helt usmidigt, skal rette ind efter 2 grundejeres løse argumenter, hvor det nye problem, med totalt parkeringsforbud på Hårbøllevej, fra Hårbølle Camping til Stenminerne, kunne løses, med et parkeringsforbud, kun i den ene vejside-

Når dertil kommer, at det privatejede Stenmine-selskab, uden kommunal modaktion, annekterer et stykke af den kommunale Stenminevej, med private"Parkering Forbudt" skilte, hvor der tidligere kunne parkeres,og ydermere sætter 2 skilte med "Adgang forbudt" op ved bommen til indgangen, samt en løsgående Rotweiler, ja så er ideen med den, i samarbejde med Steminerne kommunalt vedtagne sti til stranden, grundigt gravlagt, især efter store jerncontainere nu ydermere spærrer for stiforbindelsen. De kommunalt opsatte skilte, der i sin tid viste stiforbindelsen, er forsvundet.

Jeg har tidligere henvendt mig flere gange til borgmester Mikael Smed om denne sag, men det er aldrig lykkedes mig at modtage noget svar, på trods af, at problemet både vedrører mange mønske borgere og sommergæster, men også om tilgængeligheden af et stort rekreativt område på Møn, som med den rette kommunale indsigt og forståelse, kunne være med til at vise områdets værdi, både som natur og turismeområde.

Jeg vil derfor, sende min mail her til kommunalbestyrelsen i håb om, at der eet sted eller måske flere steder, er hul igennem og vi så kan opleve .hvor meget politikere med både hjerte og forstand på rette sted, kan udrette, jeg venter spændt!.

Bent Jørgensen,  Møn

Kystturisme, ja tak! v/ Bent Jørgensen, Møn

En satsning på kystturisme, med hvad det omfatter, har været en klar og forståelig målsætning for Vordingborg Kommune. Men når man kommer ud i yderområderne, eller til kysterne om man vil, så kan man opleve ting der direkte modarbejder eller står i vejen for denne satsning som, til eksempel, parkerings forbuddet på Hårbøllevej, på stykket fra Campingpladsen til Stenminen. Her kunne en græsparkering til 6-7 biler, have sparet de mange skilte og meget fremtidig, trafikfarlig fodgængertrafik på vejen, der selvfølgelig ikke har fortov.

Men også hele Stenmineområdet, er et eksempel på fejlslagen kystturisme og manglende opmærksomhed, for i forståelse med ejeren af Stenminen, i sin tid, blev der fastlagt en sti til stranden, der går fra bommen ved indkørslen til Stenminen og langs kanten af pladsen, ned til standen. I hver ende af denne sti, blev der opsat et skilt med et kort, over den rute man skulle følge. Men efter kort tid, forsvandt først skiltet ved indkørslen til Stenminen og noget senere forsvandt det tilsvarende skilt, der stod nede på stranden. Samtidig har der heller ikke fra Stenminens side, været gjort noget for at lette adgangsforholdene for borgerne, for det første der møder en ved indgangen, er hele to skilte der forbyder adgang til pladsen. En adgang til pladsen, der jo er en forudsætning, for at kunne følge stien, ned til vandet. På det ene skilt, står der kort og godt: " Al uvedkommende adgang forbudt" og på det andet: "Ingen adgang". Man må heraf udlede, at trods den i fællesskab skabte sti til stranden, så er det ikke noget man ønsker at fremme. Dette indtryk forstærkes, når man ser de store containere, der er placeret hen over stiforbindelsen.

Den ældre generation kan huske, at der på Stenminevej, umiddelbart inden indkørslen til Stenminen, var 6-7 parkeringspladser, som nu er spærret af store betonklodser med en jernkæde imellem. Men ikke nok med det, for halvvejs ned mod Stenminen, mødes man af to officielt udseende skilte, der forbyder parkering på resten af vejstykket. Men skiltene er tydeligvis et privat initiativ, med deres afskallede maling og parasolfødder. Denne skilte tendens, med officielt udseende skilte, sat op af hvem som helst, skulle da nødigt brede sig til kommunens øvrige veje.

Selv Stenmineområdet på 3-4 hektar, er mest natur og har en enestående beliggenhed her ved indsejlingen til Grønsund og med udsigt til skovene på Falster. En beliggenhed som nærmest råber på, at blive brugt til rekreativt område, selvfølgelig med et solidt hegn om ruinerne af fabriksbygningen, der ligger i den ene ende af pladsen, nærmest indgangen.

Så her, kære kommunalpolitikere, har I muligheden for et  fremtidigt  kystturismeområde, der selvfølgelig både kræver en indsats og at have blik for mulighederne, i stedet for flere forbudskilte og forsøg på, at klumpe befolkningen sammen, på allerede populære udflugtssteder.

Men start nu med, at genetablere den forsømte sti til stranden, over Stenminens jord. Der ligger nok et kort i kommunen, der fortæller hvor den går, og bed så de lokale beboere om at holde øje med, at adgangsskilte med kort bliver stående. Naturen er blevet et stort hit, og den glæde skal vi stadig have i fremtiden.

Bent Jørgensen, Møn

Tusindvis ulæste aviser v/ Bent Jørgensen, Møn

En ting er, at vi ikke kan komme på vores biblioteker, en anden, at de op til 10 forskellige aviser bibliotekerne dagligt modtager, ligger og samles til bunke på landets biblioteker, til læsning engang når krisen er overstået, som mit bibliotek forklarer det, men det sker samtidigt på et tidspunkt, hvor Stat og kommuner bruger alle midler, til at nå så langt ud som muligt, for at informere og vejlede borgerne, og her spiller aviserne selvfølgelig en stor rolle.

Så i stedet for at samle til bunke, kunne bibliotekerne gemme en enkelt, daglig avis, til historisk interesserede, normalt gemmer de vist ikke flere. Resten af dagens aviser, kunne stilles i en kasse udenfor biblioteket, så folk kunne tage en enkelt hver, eller bibliotekerne kunne, som en opmuntring i hverdagen, dele aviserne ud på vores plejehjem, hvis reglerne ellers tillader det. Under alle omstændigheder, kunne et raskt borgmester initiativ være på sin plads rundt i kommunerne, til at give bibliotekerne lov, til denne populære opgave.

Bent Jørgensen, Møn

Glæd jer til aviser, engang! v/ Bent Jørgensen, Møn

Som nogen måske husker, skrev jeg her for en uges tid siden, om alle de daglige ulæste aviser på vores biblioteker, som man i stedet kunne dele ud på vores plejehjem eller stille i en kasse udenfor biblioteket hver dag, så folk kunne hente sig en avis, men kun én til hver!

Det har jeg så fået svar på fra Vordingborg Bibliotekerne, som skriver som følger:

" Med hensyn til aviser, så modtager vi dem også i denne periode, så man får mulighed for at læse aviserne fra lukkeperioden efterfølgende"

Men tænker selvfølgelig, om ikke vores kommune nærmest har en pligt til at orientere borgerne på alle mulige måder i en krisesituation, i stedet for, som her, at lade 5-10 forskellige daglige aviser ligge og samle bunker inde på hylderne i de aflåste biblioteker. Bunker som de færreste nok vil give sig i kast med når krisen engang er overstået, for på det tidspunkt har man fået mere end rigeligt af aviser, fyldte med corona. 

Bent Jørgensen, Møn

Snyd Coronaen v/ Bent Jørgensen, Møn

Med et lempeligt indgreb i de borgerlige frihedsrettigheder, kan man begrænse uønsket trængsel i vore supermarkeder, i stedet for de nu proklamerede, længere åbningstider, som et i forvejen udsat personale nu skal stå model til.

Det kan ske med et enkelt system, hvor borgere født i januar/februar har deres indkøbsdag om mandagen, mens dem født i marts/april køber ind om tirsdagen, og så videre fremdeles. Det giver i alt 6 indkøbsdage og så en tiltrængt fridag, søndag, til personalet, hvor butikkerne bliver gjort grundigt rene og afsprittet.

De fleste kan nok unde en ugentlig fridag sammen med familien, til et personale der arbejder udsatte og under pres, men uden så meget hyldest, som heldigvis kommer vores sundhedspersonale til del. Der vil selvfølgelig være huller i sådan en ordning, som især folk uden større social bevidsthed skal vide at udnytte, men hovedformålene, at sikre personalet i vore supermarkeder tålelige arbejdsforhold, mindske smitterisikoen for os alle, samt sikre en mere jævn strøm af kunder ugen igennem, vil være opnået.

Jeg tager, som august født, gerne et klistermærke mrk. "Torsdag" på mig, som så er min indkøbsdag, og samtidig et signal om ordningen, mærkerne kan udleveres ved kassen. Alt kan ske frivilligt nu, med opbakning fra dit supermarked, eller ved eventuelt påbud af myndighederne til næste epidemi, for ting tager tid.

Bent Jørgensen, Møn

Lyspunkter v/ Bent Jørgensen, Møn

Nu bibliotekerne er lukket, kunne de aviser de dagligt modtager til ingen nytte, jo fordeles på vores plejehjem eller stilles til afhentning, én til hver, i en kasse udenfor biblioteket.

Og til glæde for de mange virksomheder der leverer varer og tjenesteydelser til kommunen, kunne man jo betale med det samme, i stedet for at trække betalingen til sidste frist, det har de nemlig brug for i tider som disse.

Bent Jørgensen, Møn

Borgmester på tynd is? v/ Bent Jørgensen, Møn

TV-MØN har taget det glimrende initiativ, at præsentere vores borgmester Mikael Smed for en række spørgsmål fra borgerne, hvorefter hans besvarelse bliver sendt i en række udsendelser, som man stadig kan nå at se, startende søndag d.16. februar kl.16.30 og derefter mandag d. 17. februar, kl.16.30 og tirsdag d. 18. februar, kl. 14.00, samt torsdag d. 20. februar, kl. 22.30 og endelig fredag d. 21. februar, kl. 16.30–nedenfor kan man se  de spørgsmål jeg sendte til TV-MØN, og som indgik i den samlede spørgerunde fra borgerne, så alle spørgsmål kan nok ikke forventes besvaret, men de ubesvarede kunne borgmesteren jo så svare på i et læserbrev, så ingen bliver skuffede. Her kommer så mine spørgsmål til borgmesteren:
 
-hvorfor var et nyt rådhus ikke med i Socialdemokratiets valgprogram ved sidste kommunalvalg, var det fordi I vidste, at det var der ikke stemmer i?-

-vi ser at Borgmuseet, Stars og Cantabile årligt, hver især, modtager kommunale tilskud i millionklassen, mens vores lokale billedkunstråd årligt må nøjes med et tilskud på 50.000 kr., til uddeling og gavn for alle billedkunstnere i kommunen, mener du dette tilskud bør hæves?-

-i sidste kommunalvalgkamp proklamerede du "Borgerservice tilbage til Storegade", hvorfor blev det løfte ikke realiseret, når I nu fik flertallet i kommunalbestyrelsen og du blev borgmester?-

-en af de meget store fejltagelser indenfor de sidste år, var kommunalbestyrelsens nedlæggelse af Kalvehave Skole, vil du arbejde for, at skolen kommer tilbage som folkeskole?-

-bør vores kommunaldirektør ikke bo i kommunen og dermed være en del af den, i lighed med vores politikere der skal bo her, så det for fremtiden blev et krav, at kun ansøgere med bopæl eller forventet bopæl i kommunen, bør ansættes?-

-kan skolerne få deres gamle navne tilbage, som til eksempel Fanefjordskolen. i stedet for, som nu: Møn Skole, Fanefjord Afdeling?-

Bent Jørgensen, Møn
 

VIL SOCIALDEMOKRATISKE BORGMESTERE OS DET GODT?

I denne tid for 7 år siden skabte jeg bloggen “vordingborgpolitikernes-vogter.dk”. Den direkte anledning var den daværende socialdemokratisk borgmesters indædte kamp for at etablere et shoppingcenter i Vordingborg med en størrelse på 70 % af Næstved Storcenter incl Bilka. Analyser, som politikerne selv havde ladet udarbejde, viste, at dette shoppingcenter ville reducere handelen i Præstø og Stege med omkring 30 %.

 

DEN GANG VAR VI FLERE DER SPURGTE:

“Har du oplevet, at en politiker siger et og gør noget andet? Føler du dig frustreret over, at politikerne ikke lytter til borgerne uden for Vordingborg, at politikernes radar er rettet mod Vordingborg, når der skal investeres i nye projekter.

Har du oplevet, at når politikerne endelig vil engagere sig i Stege eller Præstø, er det som regel, når de vil lukke en skole eller en børneinstitution, eller at lukke en busrute.  Eller at de forsøger at manipulere projekter igennem, ved at sende forslag i høring midt i sommerferien, eller så sent, at vi modtager dem efter indsigelsesfristens udløb.

Og at politikerne forsøger at presse projekter ned over hovedet på os, selvom der er stor indsigelse mod dem – det kender vi vældig godt til her i Præstø.”

DEN GANG SOM NU HAR VI EN SOCIALDEMOKRATISK BORGMESTER.

Og den gang som nu er et nyt rådhus som en gammel hest hentet ud af stalden. Blot er der denne gang blevet drysset lidt sukker udover præstigeprojektet. Kommunen vil forære os et “Borgernes Hus”, hvor bla vi i Præstø, Stege og Kalvehave kan henlægge vores kulturaktiviteter.

For 7 år siden ville socialdemokraterne tage handlen fra os, og nu forsøger socialdemokraterne at tage kulturen fra os og centralisere vores kulturliv i Vordingborg by.

Det ligger åbenbart dybt i socialdemokratiske borgmestres DNA, at de skal efterlade sig et monument til eftertiden – et sejrsmonument eller et gravmonument?

Leif Jeberg

Bent Jørgensen, Møn

Chefredaktør, Christian Jensen, Politiken, skriver d.5. januar, under overskriften “Godt nyt fra provinsen”, om den forestående uddeling af  “Spadestikprisen”, en pris som hylder “den bedste lokale og regionale undersøgende journalistik som provinsbladene står for”.

Christian Jensen skriver højstemt om de nominerede projekter, udvalgt blandt mere end 30 fremragende historier, nemlig: ” -den form for magtkritisk journalistik, vores lokale og nationale demokrati afhænger af”, og han skriver videre: “Hvis den lokale presse ikke kontrollerer de lokale magthavere, hvem skulle så gøre det?”

Ja, hvem mon? Lokalt, i min kommune, er det borgerne der har overtaget det hverv og det foregår med tusindvis af spaltemillimeter, med indlæg i 3 lokale aviser i uge efter uge, heraf 2 annonceaviser hvis åbenhed for læserindlæg, ikke må undervurderes for den demokratiske debat. Dette sker som evige hint til lokalpolitikernes gøren og laden, som de helst havde været foruden, i deres magelige virke efter deres administrations retningslinjer og ideer.

Og disse borgeres indlæg spænder vidt, fra det helt elementære i det nære samfund, til vidtgående indlæg, der involverer ministerier og juristers assistance, når kommunen i sin magtfuldkommenhed er gået for vidt, så folk har måttet gå fra hus og hjem.

Politikernes lønlige håb er selvfølgelig, at disse indlæg fra borgerne glemmes og forsvinder i fortiden, men her lokalt har borgere oprettet en hjemmeside, en “Politikernes-Vogter”, der samler alle indlæg op, der bliver sendt til dem.

Mon ikke der er en del kommuner rundt i landet, der kan genkende dette billede af en fraværende, kritisk presse, og hvor den femte statsmagt, borgerne, skriver dagens tekst i deres læserindlæg? Fo uden dem, var vi som dybt bukkende fæstebønder på Herrens mark, overfor “vi alene vide” politikerne, der bestandig bør udfordres.

Bent Jørgensen, Møn

Fodbold og politik v/ Bent Jørgensen, Møn

Forskning kan bruges til mange ting og et interessant eksempel kommer fra forskere der analyserede straffespark fra de store europæiske fodboldligaer. Her viste det sig, at selv om skytten ganske ofte placerede bolden midt i målet, sprang målmændene stort set, altid til en af siderne.

Dette forklares med, at vi belønner folk for, i det mindste, at gøre noget, uanset om deres handling hjælper eller ej.

Dette eksempel bliver så ført over på politikernes handlinger, og så bliver det rigtig interessant. Det er nemlig ofte politikernes trang til handling, der sætter i bedste fald uvirksomme tiltag i gang. Men på trods af det, er det vigtigste at blive set på som handlekraftig, og eksemplerne er mange på politiske tiltag der både har været dyre og unyttige.

Her i kommunen behøver vi ikke gå langt for et godt eksempel, nemlig borgmester Mikael Smeds beslutning om, at vi skal have et nyt rådhus til 125 millioner, et rådhus som vi i bedste fald ikke har brug for og i værste fald kan blive dobbelt så dyrt, og trække liv ud af nabobyerne Præstø og Stege. Men Mikael Smed har fået den opmærksomhed som handlekraftig, han åbenbart har haft brug for, men måske også lidt mere end han ønskede sig, for en folkeafstemning i dag, i vores kommune, ville selvfølgelig lægge dette nye rådhus i graven, inden det belaster vores skrøbelige økonomi. At et flertal i kommunalbestyrelsen, er gået med på den galej med et nyt rådhus, viser jo bare hvor lidt kontakt politikerne har med befolkningen.

Bent Jørgensen, Møn

Dum, Dummere, Vordingborg? v/ Bent Jørgensen, Møn

Blandt de ejendommelige besparelser som kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune netop har vedtaget, er der grund til at kigge på nedlæggelsen af kommunens Bogbus. Denne nedlæggelse rammer landsbyerne over hele kommunen og ikke mindst de 22 friskoler og institutioner som Bogbussen har besøgt hver uge, men hvor man nu vil spare udgiften til bussen, på 200 tusinde kroner, årligt.

Hvis formålet har været, at sænke den almene viden i kommunen, så har politikerne da ramt plet. Men udover det, så har landsbyerne mistet et samlingspunkt for de mange hjemmegående, lige fra den flittige forfatter af fagbøger, til de mange kreative erhvervsfolk der fra Bogbussen, hele tiden kunne rekvirere de nødvendige, aktuelle håndbøger og hjemmearbejdspladser bliver der ikke færre af.

Samtidig har Bogbussen dannet ramme som mødested og for at bringe nødvendig kommunal information ud i landsbyer, der med tiden har mistet deres mødesteder med handelslivets uddøen.

Så med den stigende tilflytning til landsbyerne, burde kommunen naturligvis være en understøttende faktor, som med Bogbussen kan give folk den nødvendige tilknytning til deres nye kommune.

Men de største tabere, er de 22 friskoler og institutioner, med over 4000 børn, som Bogbussen hidtil har besøgt, for en i virkeligheden latterlig lav årlig udgift, hvilket selvfølgelig beklages både af skoleleder og biblioteksleder, som man kunne læse i pressen.

Det videns tab som manglen på Bogbussen vil betyde, er svært at gøre op, men klogere bliver børnene i hvert fald ikke, og at henvise dem til digitale løsninger, som den ansvarlige udvalgsformand for Kultur, Idræt og Fritid, socialdemokraten Thorbjørn Kolbo foreslår, er efterhånden blevet den typiske kommunale nødløsning, hvor man bruger Nettet som losseplads for alt det man ikke selv gider eller evner.

Bent Jørgensen, Møn

Ringe føling med udsatte borgere v/ Bent Jørgensen, Møn

Af og til bliver man i tvivl om, hvorvidt vore kommunalpolitikere er klar over at de har med levende mennesker at gøre.

Socialdemokrat og formand for Udvalget for Social og Psykiatri, Jesper Berring-Poulsen, er i hvert fald et kedeligt eksempel, i sin håndtering af det skattefri, sociale frikort på 20.000kr., der kan udstedes til alle hjemløse, misbrugere og psykisk syge, så de kan tjene lidt ekstra, uden at blive trukket i andre ydelser. Denne socialdemokrat, i sit velpolstrede, politiske fritidsjob, til ca. 300.000 kr. årligt, mener at dette frikort, indført i 2018 af Socialstyrelsen, er noget makværk, og af samme grund har Vordingborg Kommune kun udstedt 6 frikort til dato.

Af sammenlignelige kommuner, kan nævnes Thisted og Jammerbugt kommune med 54 udstedte frikort hver, Tønder Kommune har 62, mens Kolding har udstedt 59 frikort. Mon ikke de fleste foretrækker at bo i en kommune med et godt ry, også hvad gælder behandlingen af deres udsatte borgere, men hvad angår godt ry og det at lytte, har vores politikere en del at indhente, eksemplerne står i kø.

Bent Jørgensen, Møn

Hvem siger stop? v/ Bent Jørgensen, Møn

Borgmester Mikael Smed står nu frimodigt frem og vil bruge 125 millioner på et nyt rådhus i Vordingborg. Det skal knytte sig til den allerede nyopførte bygning, over for det gamle rådhus. Men udover et pengespild af dimensioner, på et tidspunkt hvor kommunen er udsat for sparekrav, som vil ramme borgerne alle steder hvor de færdes, så er den allerede opførte nybygning, det bedste argument for ikke at bygge videre på den, for sjældent har Vordingborg fået en ringere gave, end denne udartede version af arkitekturretningen Brutalisme, en bygning der kun kan ses som et koldt magtsymbol, den blinde magt, udøvet af en kommunalbestyrelse der får et stort nyt rådhus, til at spejle deres storhed i, slet ikke til at sige nej til. Men hvem siger stop når politikerne går over gevind?

“Det gider jeg ikke diskutere. Er der flere spørgsmål?” svarer borgmester Mikael Smed, da redaktøren fra Sydsjællands Tidende , spørger ind til, at afskaffelse af kommunal information i aviserne nu afløses af internettet,.

Men idet hele taget er buketten af besparelser, som kommunalbestyrelsen netop har vedtaget, en latterlig buket, set i forhold til de sparede beløb, men hver især ting der alligevel rammer, for nu er det slut med juletræer på torvene, blomster i gaderne, bogbussen ryger, det eneste vi ser til kommunen herude, samlingspunkt i landsbyerne, hvoraf flere landsbyer allerede har mistet den, så udlånstallet selvfølgelig er faldet, for sådan arbejder en “klog” administration, der hele tiden skal finde spareforslag der ikke rammer indendørs, men desværre mister skolerne også bogbussen, her er antallet af brugere ellers højt.

Internet i stedet for kommunal information i aviserne bør nævnes igen, mere brugerbetaling på plejehjemmene og i skoleklubber, og så skal der selvfølgelig lukkes et par toiletter, så der må stadig være nogle tilbage.

Det hele kunne have været klaret, med en direktørløn mindre i administrationen, men sådan spiller klaveret ikke i Vordingborg, hvor man i stedet hæver vindebroen og hygger sig i Byrådssalen, fjernt fra alt generende larm.

Bent Jørgensen, Møn

Snart murbrokker v/ Bent Jørgensen, Møn

Katrinedal udenfor Stege fra 1808, den ældste, større hovedbygning på Møn, og efter sigende Liselunds lillebror, med samme arkitekt, Anders Kirkerup, er snart revet ned og endnu et eksempel på, hvor lidt vi formår, når det gælder om at beskytte vores gamle bygninger på Møn, med desværre mange fortilfælde, grundet kommunalpolitikere der ikke kendte deres besøgelsestid.

Den tidligere ejer, Jens Ravn, fraflyttede hovedbygningen d. 1. maj i år og siden 2018 har de nye ejere, Birgitte og Frans Langkilde, søgt støtte til renovering hvilket ikke er lykkedes, så de nu river ned og bygger et nyt stuehus på stedet.

Ifølge udsendelsen i TV-MØN om Katrinedal, som nu kan ses på You Tube, er gæster, som i den tidligere ejers tid, velkomne i parken, ligesom ejerne er åbne for, at Camønoen kan lægge sin vandrerute forbi gården.

Bent Jørgensen, Møn

STARS v/ Bent Jørgensen, Møn

Det er sikkert mineret område at skrive om spillestedet STARS i Vordingborg, men en ekstra kommunal bevilling på 800 tusinde kroner, oven i den årlige kommunale bevilling på 1,6 million og en tilsvarende statslig bevilling hvert år, gør selvfølgelig indtryk.

For ifølge avisomtalen d.4. oktober, så er STARS forpligtet til at præsentere ukendte talenter og smalle musikgenrer, til gengæld for bevillingerne. Nu bor jeg på Møn, og uden at have den store forstand på musik, så er der her på øen et levende, spændende og kreativt musikliv, som man godt kunne unde Vordingborg at blive præsenteret for. Men jeg kan ikke mindes, at vi på STARS har hørt nogle af vores musikere fra Møn, der ellers rask væk kan opleves på spillestederne rundt i landet.

Omvendt har vi heller ikke set noget til koncerterne fra STARS i kommunens udkanter, til eksempel Præstø og Stege, for det var vist ellers hensigten, at de mange kulturkroner til STARS skulle smøres lidt tyndere ud, i form af koncerter i de to byer.

Bent Jørgensen, Møn

Tag ble på! v/ Bent Jørgensen, Møn

“Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave” Sådan lyder indledningen til kommunalbestyrelsens vision for kommunen og den efterfølges af en gennemgang af alt det kommunen endnu ikke er, men i et højtstemt toneleje, efter sigende skrevet af cheferne i administrationen, der måske har længtes hjem.

Når man ankommer til Vordingborg med toget kan man, som før i tiden, lugte når man skal af, og det er ikke af gylle, men DSB og busselskabet Movia kunne ikke blive enige om udgiften til et toilet, til den mange millioner dyre station. Af den grund blev vi ringet op af en 78 årig veninde, som fortalte, at hun havde måttet bruge et nærliggende buskads til toilet, og hun mente derfor, at især ældre nu burde foreslås, at tage ble på før rejsen.

Men det kan jo ikke løse hele problemet, med  folks nødtørft rundt om stationen, for der er mange kroge der kan benyttes til toilet, især når det er mørkt. Så her på Vordingborg Station og ellers i kommunen, bør der strammes op med offentlige toiletter, det ser man gode eksempler på i nabokommunerne, så det er vores lokalpolitikere forhåbentlig ikke blinde for, mens det åbenbart kniber med lugtesansen.

Bent Jørgensen, Møn

Enormt besøgstal! v/ Bent Jørgensen, Møn

129.251, så mange besøgende havde Danmarks Borgcenter i Vordingborg i 2018, ifølge sin egen opgørelse til organisationen VisitDenmark, der hvert år opgør antallet af besøgende på Danmarks turistorganisationer, og som man kunne læse om i dagbladet “Sjællandske”, d.13 juli, i år. Og dermed ligger Borgcentret på en bekvem 7`plads ud af 39 steder på Sjælland, der kæmper om turisternes opmærksomhed.

Hvis man fraregner de 29.251, som gratis adgang for børn m.m., så kan man anslå en entrèindtægt på 10 millioner, hvilket i så fald ville fritage Borgcentret for alle tilskud, heriblandt det ekstraordinære Holmer-tilskud på 2 millioner, som Borgcentret har modtaget siden 2007, direkte fra dengang Økonomiudvalgets kasse og siden uden at have været udsat for politiske overvejelser.

De to millioner svarer nogenlunde til driftsudgifterne for to skoler, heriblandt den katastrofalt frasparede Kalvehave Skole. Samtidig har oprettelse af Borgcentret betydet næsten udslettelse af de kulturhistoriske museer i Vordingborg og på Møn, og hvis samlinger nu kan findes i depot på Holmegård og dermed usynliggjort. Oven i det, har der hersket en kraftig destruktionspolitik overfor samlingerne, som eksempel, 9000 genstande destrueret i 2015 alene, fortrinsvis fra “Nyere tid, Bondestand”.

Den fremfærd, har selvfølgelig sat spørgsmålstegn ved folks vilje og lyst til at aflevere ting til museerne, hvis samlinger jo ellers har bevist befolkningens evne til selv, at passe på tingene gennem tiden. Så det burde de gøre for fremtiden, så noget stadig er synligt, rundt omkring, i stedet for at ligge i depot.

Men tilbage til Borgcentret, som sikkert gerne vil oplyse antal gæster og dermed følgende entreindtægt for 2018.

Bent Jørgensen, Møn

Der flages i byen og på havnen v/ Bent Jørgensen, Møn

– og på brugsens parkeringsplads i Stege, kan man tilføje. Og for hvem, mon? Såmænd for forfatteren Elsa Gress, på hundredåret for hendes fødsel. Og hvem var hun mon, spørges der blandt de travle handlende i byens butikker? Jamen hun var en forfatter, der takket været Peter Moltke på Marienborg på Vestmøn i 1970 fik fribolig i Skyttehuset i parken og hvor der de næste årtier foldede sig et kunstmiljø ud, som faldt lokalbefolkningen ganske aparte. Se om det, på den store udstilling på Sukkerfabrikken i Stege.

Dette miljø fik da også sit grundskud, efter Peter Moltkes død, da greven på Bregentved blev landskendt i februar 1984, da han lod Marienborg nedrive, for at spare arveafgiften, og hvor befolkningen en råkold vinterdag vågnede op til buldozernes larm, da de åd sig ind på bygningens fundament.

Det kulturløse byråd, var lykkedes med at holde disse nedrivningsplaner hemmelige, i deres underdanighed overfor adelens ønsker og vilje. I et orgie af støv, murbrokker og knust inventar forsvandt Marienborg langsomt i den følgende måned, trods mange protester der nåede helt op til forespørgsler i Folketinget.

Bygningen stod jo som en milepæl i den mønske historie, en håndværksmæssig bedrift med udsøgte materialer, men også som et vidne om udbytning, siden bønderne i 1769, for 250 år siden, forgæves forsøgte at købe godset, på den auktion der blev afholdt over Kongens ejendomme på Møn og hvor det kun lykkedes bønderne at blive selvejere på 3 godser, nemlig Bogø, Fanefjord og De søndre Byer. På de øvrige godser, ventede der en tilværelse som hovbønder under rige købmænd som ejere.

Men det kulturløse Møn Byråd, affødte en lex Marienborg, hvor der i et tillæg til Museumsloven blev indført, at når der er risiko for nedrivninger af historiske værdier, så skal de kommunale myndigheder i forvejen underrette, deres lokale museum, for Møns Museum var lige så uvidende om nedrivningen af Marienborg, som resten af befolkningen på Møn.

Bent Jørgensen, Møn

Godt og billigt alternativ til Lindholm v/ Joachim Brix-Hansen, Alliancen mod udrejsecenter Lindholm

Både regeringspartierne og Socialdemokratiet har oplyst, at de ønsker at skille de udviste kriminelle udlændinge fra de ikke-kriminelle udviste udlændinge. Og Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, har under valgkampen efterlyst alternativer til et nyt udrejsecenter på Lindholm i Stege Bugt (som ligger cirka 400 kilometer fra hendes vælgerbase i Nordjylland). Vi har siden 30. november fremsat flere gode og meget billigere alternativer. Her er et alternativ:

Eftersom der næppe findes noget mere “øde sted” i Danmark end det tidligere statsfængsel, Kærshovedgård, 6-7 km fra nærmeste by, Bording, så er her et forslag til en alternativ nem, god og billig løsning: Behold de relativ få udviste kriminelle udlændinge og visse personer på tålt ophold i det tidligere statsfængsel Kærshovedgård cirka 6-7 kilometer fra nærmeste by, Bording, hvor personalet har nogenlunde styr på dem. Indsæt evt. et par ekstra politibetjente på Kærshovedgård eller i lokalområdet og skærp meldepligten for de udviste, evt. kombineret med en elektronisk fodlænke, hvis det er lovligt. Fordel de ikke-kriminelle udviste til et eller flere af de nedlagte asylcentre andre steder i landet således, at der maksimalt er cirka 200 udviste udlændinge på Kærshovedgård. Besparelse: Op mod 759 millioner gode skattekroner de første to-tre år, og anslået op mod cirka 225 millioner skattekroner årligt efterfølgende. Signalværdi: Stor – ingen vil ønske at komme til Kærshovedgård!

NB! Hvis jyderne ønsker en ø, så lav evt. en bred voldgrav rundt om Kærshovedgård og spar mindst 700 millioner gode skattekroner.

Joachim Brix-Hansen, Alliancen mod udrejsecenter Lindholm

Lindholm og de sjællandske politikere v/ Joachim Brix-Hansen, Alliancen mod udrejsecenter Lindholm

Vi er rigtig mange borgere, foreninger, Vordingborg kommune med flere, som er helt uforstående over for, at de sjællandske/ øst-danske folketingspolitikere fra regeringspartierne og DF stiltiende og uden protester accepterer Inger Støjbergs/ regeringens tåbelige og vanvittig dyre ø-idé. Er det ikke gået op for de sjællandske/ øst-danske politikere endnu, at Inger Støjberg, som er valgt i Skive-området, grundlæggende ønsker at flytte problemet med de udviste kriminelle udlændinge fra Jylland til Sjælland/ Øst-Danmark, UDEN at løse problemet? Og at regningen til skatteyderne lyder på mindst 759 millioner gode skattekroner de første par år – og anslået ca. 225 millioner skattekroner årligt efterfølgende. Det er ufattelig mange penge, som efter vores mening kan bruges meget bedre på sundhed, ældrepleje, skoler med videre. 

Som nævnt tidligere – Lindholm-færgen vil sejle de udviste kriminelle udlændinge til et relativt tæt befolket turistområde hver eneste dag fra tidlig morgen til sen aften, så man løser ikke problemet. Tværtimod. 6 politibetjente i Kalvehave kan umuligt holde styr på 125 dømte kriminelle, når de kommer i land i meget store grupper. Og de 94 daglige busafgange fra Kalvehave mod de nærliggende byer Stege, Præstø og stationsbyen Vordingborg vil gøre det meget nemt for de udviste kriminelle at sprede sig til hele Sjælland inkl. København og Lolland-Falster på meget kort tid. Og hvem siger, at de udviste når sidste færge retur til Lindholm om aftenen? Hvad vil myndighederne så gøre? 

Det giver INGEN mening at placere nogen som helst på en meget lille ø på kun 4 hektar, når de sejles i land hver dag fra tidlig morgen til sen aften. Det er usmagelig symbolpolitik og spild af mindst 759 millioner gode skattekroner. Der må findes en anden, bedre, billigere og mere sikker løsning, som IKKE involverer Lindholm-Kalvehave. 

Joachim Brix-Hansen
Alliancen mod udrejsecenter Lindholm

NEJ til meningsløs symbolpolitik v/ Joachim Brix-Hansen, Alliancen mod udrejsecenter Lindholm

DF og regeringens idé om at placere op til 125 udviste kriminelle udlændinge på den meget lille ø, Lindholm, løser ingen problemer, og man får IKKE bedre styr på de udviste kriminelle udlændinge. Punktum.

Et udrejsecenter på Lindholm vil uden tvivl medføre store udfordringer mht. sikkerheden for personalet, som skal holde opsyn med beboerne. Samtidig vil der være store udfordringer mht. brandsikkerheden på øen og på færgen.

Der vil være lang responstid i forbindelse med assistance/ hjælp. Især hvis færgen er sat ud af drift, og helikopteren ikke kan lande. Hurtiggående politi-motorbåde fra Kalvehave/ Sjælland kan muligvis afkorte responstiden for politiet, hvis der er optøjer eller gidseltagning på Lindholm. Det forudsætter dog, at der ikke er is på vandet i Stege Bugt, hvilket der kan være i visse perioder om vinteren. Senest var vandet tilfrosset flere uger i marts 2018.

Den meget lille og lave ø, Lindholm, er i øvrigt i fare for at blive oversvømmet ifm. stormflod. Senest havde vi stormflod i januar. Store dele af havnene i Kalvehave og Stege samt kysterne omkring Stege Bugt var oversvømmede med skader til følge. Og det meste af Lindholm var oversvømmet. Den slags oversvømmelser bliver formentlig værre og hyppigere i fremtiden pga. de generelt stigende vandstande, kraftigere storme mv.

Det giver INGEN mening at placere nogen som helst på en meget lille ø på kun 4 hektar, når de sejles i land hver dag til en velbesøgt, idyllisk turistby med ca. 2.200 borgere i nærområdet – og med 94 daglige busafgange til de nærliggende byer Stege, Præstø og stationsbyen Vordingborg – kun 50 minutter fra København. Det er usmagelig symbolpolitik og spild af mindst 759 millioner gode skattekroner, som kan bruges meget bedre på sundhed, ældrepleje og skoler med videre. Der må findes en anden, bedre, billigere og mere sikker løsning, som IKKE involverer Lindholm-Kalvehave.

Joachim Brix-Hansen, Alliancen mod udrejsecenter Lindholm

Drop Lindholm ø-idéen v/ Joachim Brix-Hansen, Alliancen mod udrejsecenter Lindholm

En kendt politiker (Morten Østergaard fra Radikale Venstre, 42 år) fik d. 30. marts vist, at det var en smal sag for ham (og sikkert mange andre) at svømme fra Lindholm til Kalvehave i det kolde vand. Men hvorfor svømme eller vade i land? Færgen vil jo sejle de op til 125 udviste kriminelle udlændinge fra Lindholm til Kalvehave/ Sjælland hver eneste dag fra tidlig morgen til sen aften, og disse personer vil komme i land i meget store grupper. De 94 daglige busafgange fra Kalvehave mod de nærliggende byer Stege, Præstø og stationsbyen Vordingborg vil gøre det meget nemt for de udviste kriminelle udlændinge at sprede sig til hele Sjælland inkl. København og Lolland-Falster på meget kort tid. Og hvad vil myndighederne gøre med alle dem, som ikke når sidste færge tilbage til Lindholm om aftenen?

Vi Kalvehave-Møn-Vordingborg-borgere m.fl. føler os fortsat meget utrygge. Det kan 6 politibetjente på havnen i Kalvehave ikke ændre ved. Man får IKKE bedre styr på de udviste kriminelle udlændinge i Lindholm-Kalvehave. Tværtimod – af mange indlysende årsager.

Eftersom det nu er tydeligt for de fleste i hele landet, at man IKKE løser, men flytter problemet med de udviste kriminelle udlændinge fra Jylland til Øst-Danmark og ovenikøbet til et relativt tæt befolket, idyllisk turistområde midt i en af landets største turistkommuner, Møn-Vordingborg, så opfordrer vi regeringen og DF til én gang for alle at droppe den for samfundet ufattelig dyre og ugennemtænkte Lindholm ø-idé.

Det giver INGEN mening at placere nogen som helst på en meget lille ø på kun 4 hektar, når de sejles i land hver dag fra tidlig morgen til sen aften. Det er usmagelig symbolpolitik og spild af mindst 759 millioner gode skattekroner. Der må findes en anden, bedre, billigere og mere sikker løsning, som IKKE involverer Lindholm-Kalvehave.

Joachim Brix-Hansen
Alliancen mod udrejsecenter Lindholm

Lindholm og de jyske politikere v/ Joachim Brix-Hansen, Alliancen mod udrejsecenter Lindholm

Det er efterhånden tydeligt for de fleste, at de toneangivende jyske politikere Inger Støjberg, Kristian Jensen og Kristian Thulesen Dahl m.fl. grundlæggende vil have de udviste kriminelle udlændinge og visse personer på tålt ophold væk fra deres eget jyske politiske bagland/ vælgerbase, uanset de vanvittige omkostninger.

Dansk Folkeparti vil have en “øde ø”, som jo ikke er spor øde, men derimod ligger lige midt i en af landets største turistkommuner, Møn/ Vordingborg – formentlig et forsøg på at holde Nye Borgerlige ude ifm. det kommende valg. Og DF og regeringen – med statsminister Lars Løkke Rasmussen i spidsen – bruger helt forrykt mindst 759 millioner gode skattekroner på ø-tåbelighederne de første par år – og anslået ca. 225 millioner skattekroner årligt efterfølgende.

Det er ufattelig mange penge, som kan bruges meget bedre på sundhed, ældrepleje, skoler med videre. Og eftersom Lindholm-færgen vil sejle de udviste kriminelle udlændinge til et relativt tæt befolket turistområde hver eneste dag fra tidlig morgen til sen aften, så løser man ikke problemet. Tværtimod. 6 politibetjente i Kalvehave kan umuligt holde styr på 125 dømte kriminelle, når de kommer i land i meget store grupper.  

I modsætning til Kærshovedgård, som ligger 6-7 km fra nærmeste by, Bording, så er det meget nemt at komme fra Kalvehave med offentlig transport. Der er faktisk 94 busafgange dagligt mod Stege, Præstø og Vordingborg – ud over skolebusserne. Mange af disse store busser mellem især Stege og Vordingborg kører med mange børn og unge på vej til og fra skole, handelsskole og gymnasiet med videre. Det ville være et oplagt terrormål for en desperat, udvist kriminel, og der kan desuden nemt opstå mange ubehagelige situationer i busserne. Det kan vi IKKE risikere. 

Det giver INGEN mening at placere nogen som helst på en meget lille ø på kun 4 hektar, når de sejles i land hver dag fra tidlig morgen til sen aften. Det er usmagelig symbolpolitik og spild af mindst 759 millioner gode skattekroner. Der må findes en anden, bedre, billigere og mere sikker løsning, som IKKE involverer Lindholm-Kalvehave. 

Joachim Brix-Hansen, Alliancen mod udrejsecenter Lindholm

 

Lindholm-idéen og de økonomiske aspekter v/ Joachim Brix-Hansen, Alliancen mod udrejsecenter Lindholm, Kalvehave

Det er slået fast af regeringen, at Lindholm-ideen vil koste skatteyderne mindst 759 millioner gode skattekroner de første 2-3 år og derefter estimeret ca. 225 millioner skattekroner årligt de følgende år. Det bliver til op mod 2,6 milliarder eller 2.600 millioner skattekroner de næste 10 år – for kun ca. 125 udviste kriminelle udlændinge. Disse vanvittige beløb kommer i tillæg til de ca. 500 millioner skattekroner, som det koster at centralisere/ indflytte de nuværende mange gode virus-vidensarbejdspladser på Lindholm.

Vi er rigtig mange borgere, foreninger, Vordingborg kommune m.fl. som synes, at det er dybt uansvarligt af regeringen og DF, eftersom et nyt udrejsecenter i Lindholm-Kalvehave flytter problemet med de udviste kriminelle udlændinge, UDEN at løse problemet.

Det giver jo INGEN mening at placere nogen som helst på en meget lille ø på kun 4 hektar, når de sejles i land hver dag fra tidlig morgen til sen aften – lige ind midt i en livlig turistby, Kalvehave.

Det er ren symbolpolitik og spild af ufattelige summer – samtidig med at det med stor sandsynlighed vil smadre det idylliske og velbesøgte Kalvehave-turistområde med ca. 2.200 borgere. Allerede nu ligger hussalget helt stille, og ejendomspriserne er i frit fald.

Her er et forslag til folketingspolitikerne til en alternativ nem, god og billig løsning:

Behold de relativ få udviste kriminelle udlændinge og visse personer på tålt ophold i det tidligere statsfængsel Kærshovedgård 6-7 kilometer fra nærmeste by, Bording, hvor personalet har nogenlunde styr på dem; indsæt evt. et par ekstra politibetjente på Kærshovedgård/ lokalområdet; og skærp meldepligten for de udviste; og fordel de ikke-kriminelle udviste til et eller flere af de nedlagte asylcentre andre steder i landet, således der maksimalt er ca. 200 udviste udlændinge på Kærshovedgård.

Besparelse: Op mod 759 millioner gode skattekroner de første 2-3 år, og anslået op mod ca. 225 millioner skattekroner årligt efterfølgende. Signalværdi: Stor – ingen vil ønske at komme til Kærshovedgård!

Joachim Brix-Hansen, Alliancen mod udrejsecenter Lindholm, Kalvehave

Alliancen siger NEJ til Lindholm v/ Joachim Brix-Hansen, Kalvehave

Borgerne i Kalvehave og Møn/ Vordingborg kommune er stadig chokerede, vrede og helt uforstående over for DF og regeringens ønske om at placere op til 125 udviste kriminelle udlændinge i Lindholm-Kalvehave. Man får IKKE bedre styr på de udviste i Lindholm-Kalvehave.  Tværtimod. 6 politibetjente i Kalvehave kan umuligt holde styr på 125 dømte kriminelle, når de kommer i land i store grupper på måske op til 125 personer fra tidlig morgen til sen aften.

I modsætning til Kærshovedgård 6-7 kilometer fra Bording og mange andre steder er Kalvehave en livlig turistby med en stor lystbådehavn, et feriecenter med mange lejligheder og et stort sommerhusområde med ca. 120 sommerhuse, og der er også en stor, velbesøgt campingplads lige ovre på den anden side af Mønbroen. I tillæg er der flere kommunale børneinstitutioner i Kalvehave med mange børn: Dvs. et familiecenter, en specialskole og en børnehave. Der er desuden en dagligvarebutik ”Brugsen” og mange andre erhvervsdrivende i Kalvehave – i tillæg til alle de ca. 2.200 borgere, som bor her i nærområdet. Og Kalvehave ligger lige midt i et af landets største turistområder, Møn/ Sydsjælland.

Man kunne næsten fristes til at tro, at politikerne med Lindholm-idéerne er ude på at gøre tilværelsen meget bedre og meget sjovere for de udvisningsdømte ift. Bording området – især i sommerhalvåret. 

Formanden for turistforeningen for Sydsjælland/ Møn, Niels Natorp, har udtalt: ”Der er alene på Møn nær Kalvehave ca. 800 fuldtidsjobs inden for den meget vigtige og følsomme turisme, og vi risikerer nemt at miste de fleste af disse mange gode arbejdspladser, hvis der sker noget alvorligt pga. udrejsecentret.” Det kan vi IKKE risikere.

I modsætning til Kærshovedgård er det meget nemt at komme fra Kalvehave med offentlig transport. Der er faktisk 94 busafgange dagligt mod Stege, Præstø og Vordingborg – ud over skolebusserne og den nye borgerfinansierede Kalvehave-København bus til de udviste kriminelle udlændinge. Mange af disse store busser mellem især Stege og Vordingborg kører med mange børn og unge på vej til og fra skole, handelsskole og gymnasiet med videre. Det ville være et oplagt terrormål for en desperat, udvist kriminel, og der kan desuden nemt opstå mange ubehagelige situationer i busserne. Det kan vi IKKE risikere.

Det giver INGEN mening at placere nogen som helst på en meget lille ø på kun ca. 4 hektar, når de sejles i land hver dag fra tidlig morgen til sen aften. Det er ren symbolpolitik og spild af mindst 759 millioner gode skattekroner. Der må findes en anden, bedre, billigere og mere sikker løsning, som IKKE involverer Lindholm-Kalvehave.

Joachim Brix-Hansen
Alliancen mod udrejsecenter Lindholm
4771 Kalvehave

Bravo Nykøbing v/ Bent Jørgensen, Møn

I Langgade 9 i Nykøbing Falster, har man løst problemet med toiletter, simpelthen ved at overtage en tom butik og indrette den med 5 toiletter, så dette er blot givet videre til de ansvarlige politikere til inspiration.

Den samme løsning i Stege, ville selvfølgelig glæde de mange, både lokale og turister,der så bliver fri for den sædvanlige jagt på et toilet, rundt i byen.

Bent Jørgensen, Møn

Kære kommune – kast Lindholm over på EUs banehalvdel v/ Marie Hjort, Stege

Allerede dette forår bliver det enormt vigtigt at doférne og kommunen samarbejder om hurtigt at få planlagt de massive fugletællinger og optegnelser af strandeng som er nødvendig dokumentation på Lindholm. Der kommer et slagsmål om der er fugle derude, hvilke fugle, om der er strandeng, hvor meget strandeng osv.

Vi må og skal selv kunne dokumentere, at der er konsekvenser for natura området hvis man laver udrejsecenter Lindholm. Staten vil gøre hvad de kan for at nedtone havterne og strandeng, klyde og de andre fugle. Staten vil gøre hvad den kan for at undgå at komme i den situation at der skal laves en konsekvensvurdering efter Habitatdirektivet. I en konsekvensvurdering er der omvendt bevisbyrde, så staten skal dokumentere at Lindholm projektet ikke påvirker (det som vi juridisk skal opfatte som et stykke EU land med EU´s fugle og EU natur og 100% underlagt EU´s regelsæt).

Og det gradbøjes ikke let hos EU og det skal vi være glade for. Vi skal derfor dels arbejde målrettet for at få en konsekvensvurdering og får vi den skal vi være rustet til slagsmålet hvor staten vil forsøge at bruge undtagelsesreglerne.

Lige kort om reglerne:

(- dét som DOF manden sagde på mødet den 24.1.2019 at han ville vende tilbage om…..)

Der er ynglende Havterner på Lindholm og der er fredet strandeng. Havternen og strandengen er på ”udpegningsgrundlaget”. Det område, hvor Lindholm ligger, er beskyttet af EU fordi området skal beskytte dyrene/naturtyperne som er nævnt på udpegningsgrundlaget. Det er udpegningsgrundlaget som er det vigtige, ikke området i sig selv.

Ud for Havternen står et Y i parentes fordi den er ynglefugl i området/områderne. Dof manden nævnte lige at den var jordrugende. Det er vigtigt fordi ræve kan tage dens æg, øer og holme (Lind-holm) er nævnt som noget man skal beskytte ekstra mht. havternens muligheder for at yngle. Ræve med videre vil typisk være nævnt som prædatorer, altså alt som i princippet kan ødelægge reder eller forstyrre yngleforholdene. Det kan være os som er prædatorer hvis vi går en tur eller sejler hvor vi ikke må mv.

Er der chance for at man laver et projekt som kan påvirke noget fra udpegningsgrundlaget er der pligt til i første omgang at vurdere om det er væsentligt.

Det vil højst sandsynligt vise sig objektivt umuligt at sige at 100 mennesker som går rundt på 4 hektar dag ud og dag ind og med tilhørende en masse bygninger som skal opføres, vedligeholdes, driftes mv. ikke vil være væsentligt for fugle som i dag ser en forsker inde i en bygning en gang i mellem. Miljøministeren ha allerede været ude med ”at Lindholm ikke er en øde ø” og at DTU allerede er der. Det gør han på bagkant af én af to miljøprofessorer vi har i DK med forstand på det her nemlig miljøprofessor Ellen Magrethe Basse (den anden som kan reglerne er Peter Pagh og ham bør kommunen efter min mening skynde sig at hyre før staten gør det) som udtalte sig i Berlingske om at det var en vurderingssag om Lindholm ville blive ændret anvendelse fra DTU til Udrejsecenter. Det ved vi så i dag at Lindholm bliver. Hvis man ikke kategorisk kan afvise at projektet har en betydning for udpegningsgrundlageti væsentlighedsvurderingen, så skal man lave en konsekvensvurdering. Og det er en rimelig skrapsak med en del regler, krav og fælder. Det var det som nedlagde Kostervigmøllerne.

En konsekvensvurdering skal afvise at der vil ske skade på udpegningsgrundlaget på det/de berørte naturaområder. I vores sag vil det sige ynglende havterner på Lindholm og den særlige type natur som Strandeng. Hvis man kan finde andre arter af fugle som befinder sig på Lindholm og som er på udpegningsgrundlaget og hvor man ikke kan afvise de kan påvirkes, så skal konsekvenserne også undersøges for dem. Bevisbyrden for om fugle og strandeng komme til skade ved udrejsecenterplanerne er statens. Det er en omvendt bevisbyrde i forhold til f.eks. VVM og miljøvurderingsrapporter. Ved tvivl om udfaldet for naturaområdet så skal forsigtighedsprincippet gælde. Altså at projektet ikke kan lade sig gøre.

Så på bedste tilgængelige videnskabelige måde og med bedste viden overhovedet og med en metode (fugletælling med objektive krav til hvad som tælles og hvornår mv.) og uden den mindste tvivl skal konsekvensvurderingen dokumentere at der ikke sker skade. Det skal den gøre for hver enkelt dyreart på udpegningsgrundlaget hvis der måske kan være en påvirkning.

Konsekvensvurderingen skal bevise, at målet med naturområdet (om at komme frem til gunstig bevaringsstatus for dyrearterne på udpegningsgrundlaget) ikke hindres. Det er her at natura 2000 handleplanen kommer ind i billedet. I den kan for eksempel stå at et yngleområder for en eller anden fugleart skal sikres og være stigende i areal for at man kan nå frem til gunstig bevaringsstatus.

Står der i natura2000 handleplanen, at det er en forudsætning for den gunstige bevaringsstatus at uforstyrrede yngleområder ikke forstyrres, så er projektplanen skadelig hvis den modsiger dette. Konsekvensvurderingen skal afvise skade for hver af de beskyttede dyrearter på lokalt niveau. Man kan heller ikke bare skrive at arten er i fremgang i Danmark eller Europa og så forvente at vi godt må slå nogle ihjel i det lokale område. Dette er der fine domme på og det europæiske argument er, at man ikke kan bevilge sig selv en vis drabsmængde og så blot håbe på at de andre regioner ikke gør det samme. Hvert projekt er ansvarlig for hver sin bid (lokalt natura2000 område) af vores fælles dyreliv. Man ser ret tit henvisning til at dyrene nok overlever i et andet område eller at bestanden er i fremgang i et andet område, men det må de altså ikke.

Beskyttelsen kan kun helt undtagelsesvist fraviges, hvis der foreligger bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, og hvor der ikke findes alternativer (som f.eks. kunne være de 80 tomme asylcentre eller manglende begrundelse for brug af Lindholm eller af mere hegn der andre steder mv.). Projekter og planer, der vil forsøge at bruge undtagelsesbestemmelsen, skal i udgangspunktet være af national karakter – som Lindholm så også er.

Fugletællinger bør kommunen derfor stå for, både for at kende resultatet men som det ses af reglerne, så vil staten være interesseret i at der ikke er et en sammenhæng mellem udpegningsgrundlaget og Lindholm byggeplanerne. Kommunen bør lave tællinger af fugle mv. allerede nu dette forår, fordi der er krav til validiteten fra EU reglernes side. Kommer vi om et år eller to med kun een sæson hvor f.eks. havternen har ynglet på øen er det måske ikke nok og staten vil sige de allerede har deres egen observationer på det tidspunkt. Som vi hørte på mødet er der huller i suppen i årene hvor man ved havternen har ynglet på Lindholm og det skal der helst ikke være. Det giver desværre muligheder for en perlerække af modargumenter og bagdøre.

Og endelig vil jeg foreslå at kommunen afsætter midler til at hyre flagermus ekspert Hans Baagøe som kan observere og dokumentere Bredøret flagermus på øen. Flagermusen er natura beskyttet, den er ekstrem sjælden, den er dansk ansvarsart og på de rigtigste af de rigtigste bilag i lovene, flagermus har en anden og skrappere lovgivning end fuglene og ikke eet eneste eksemplar må komme til skade. Det som også taler ofr at inddrage den i krigen er at den er territorial og derfor kan man ikke havne i den suppe af sætninger som hedder: ”jow der er tab, men bestanden overlever og den økologiske funktionalitet er opretholdt”. Det som er med Bredøret flagermus er også, at kommunen har ”valgt” ikke at opføre et vindmølleprojekt til 82 millioner, lige overfor Lindholm, alene for at respektere at området er et af flagermusen sidste levesteder i Danmark.

Marie Hjort, Stege

 

Til Folketingets formand vedr Klage vedrørende høring om udkast til Lov om ændring af udlændingeloven… v/ Marie Hjort, Stege

Kopi af klage fremsat af Marie Hjort, Stege

………………………………………………………………………

 

 

 

Til Folketingets formand
23.01.2019

Klage vedrørende høring om udkast til Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love.

Det fremgår af udkastet, som har været sendt i høring, at temmelig mange organisationer, frikommuner, private organisationer og lobbyvirksomheder er blevet tilbudt at give høring, Foreningen af Biblioteker er hørt og det samme er Bedstemødre for asyl.

Udlændinge- og Integrationsministeriet kan ikke være i tvivl om, at Vordingborg Kommune har en stærk interesse i lovændringen, da der mellem ministeren og kommunen har været afholdt adskillige møder om ændringen, som blandt andet medfører placering af et asylcenter for kriminelle udviste centralt i kommunen. Ministeren og andre folketingspolitikere har også holdt møde med lokalbefolkningen, et møde hvor ca. 600 borgere mødte op og var utrolig vrede, frustrerede og skuffede over projektideen og den arrogance, og i øvrigt fejlinformation, som blev lagt for dagen.

Guldgåsen for Vordingborg Kommune er turisme og dynamik som sker især på grund af Kalvehave-Stege med Lindholm som centrum.

Repræsentanter fra ministeriet har planlagt endnu et møde i Kalvehave med repræsentanter fra kommune og fra befolkningen i starten af februar og har også haft besøg nogle gange i sit ministerium af Vordingborg Kommunes borgmester og viceborgmester m.fl

Det er dermed tydeligt for alle, at Vordingborg Kommune ønsker at udnytte sin parlamentarisk mulighed for at øve indflydelse på lovgivningsændringen. Alligevel er Vordingborg Kommune ikke på høringslisten og er ikke blevet hørt. Andre kommuner er blevet hørt.

Som det også fremgår af Folketingets hjemmeside, går offentlighedsdelen af lovgivningsprocessen ud på, at organisationer og myndigheder m.fl. får mulighed for at kommentere nye lovforslag og sende deres bemærkninger til ministeren som høringssvar. 

Det fremgår endvidere, at ministeren som regel sender høringssvarene til Folketinget sammen med et høringsnotat, når lovforslaget fremsættes. Høringsnotatet er ministerens resumé af hørings svarerne, og her kan man også læse ministerens kommentarer til høringssvarene.

Det fremgår også, at man skal forsøge kun helt undtagelsesvis, at afvige fra den procedure.

I Vejledning om Lovkvalitet står:

”Det er vigtigt at have klarhed over, hvilken indstilling de myndigheder og organisationer mv., som vil blive berørt af en lovregulering, har til det påtænkte lovforslag.

Dette er bl.a. væsentligt for det pågældende fagministeriums vurdering af, om lovudkastet ud fra tekniske og indholdsmæssige synspunkter kan anses for egnet og herunder forventes at »holde« i praksis, og for Folketingets bedømmelse af, om lovforslaget kan anses for rimeligt og hensigtsmæssigt.

Det er også et selvstændigt mål at sikre, at de berørte parter inddrages i udarbejdelsen af lovgivning, som vedrører deres forhold.”

Ved henvendelse telefonisk til ministeriet den 21.01.2019 og ved opkald fra ministeriet telefonisk i dag, oplyses at Vordingborg Kommune ikke er glemt på høringslisten, men ikke skal være på høringslisten da Kommunernes Landsforening (KL) er dem som kontakter Vordingborg Kommune. Adspurgt hvorfor der er andre 8 kommuner på høringslisten er svaret, at det er frikommuner og at frikommuner har en særstilling i forhold til udlændingeloven. De 8 kommuner fra høringslisten er jævnfør Lov om frikommunenetværk, ikke enslydende med kommunerne i det frikommunenetværk på integrationsområdet som blev godkendt i 2017. Der er 44 frikommuner i Danmark.

Ved efterfølgende telefonisk kontakt med KL den 22.1.2019 oplyses, at KL ikke repræsenterer enkelte kommuner, men har en sparingsgruppe af udvalgte kommuner på ca. 15 og Vordingborg Kommune ikke er en af de ca. 15.

Da KL, som de siger, ikke repræsenterer enkelt-kommuner, har KL derfor heller ikke taget kontakt til Vordingborg Kommune da de selv fik mulighed for at give høringssvar. Da ministeriet begrunder loven med at man vil aflaste én kommune, ved at flytte størstedelen af problemet til en anden kommune, ved man på forhånd at den private paraplyorganisation ikke vil repræsentere Vordingborg Kommune frem for Ikast-Bording Kommune. Pligten til at høre relevante parter om et vigtigt lovforslag – et paradigmeskift – kan heller ikke implicit forventes varetaget af andre så som for eksempel den private paraplyorganisation KL.

Uanset at ministeriet allerede er klar over Vordingborg Kommunes overordnede holdning, burde det ikke fratage min kommune mulighed for at give en kvalificeret vurdering af lovforslaget ud fra det faktiske udkast og på lige fod med andre på høringslisten. Vordingborg Kommune mister også derved muligheden for at få sit bidrag knyttet til lovteksten, kommenteret og formidlet til folketingets politikere. 

Jeg mener dermed at høringen har en lovformelig fejl og skal gå om.

Som borger i Danmark er jeg for øvrigt forarget over taktikken med at høre de forkerte, lave høringer i ferietiden, negligere høringsfrister samt fremsætte forslag før udløb af høringsfrister. Det er udansk, uetisk og uforenelig både med grundloven, med Folketingets forretningsorden og med reglerne om lovkvalitet. Folketinget fremstår også herved, som et rigtig dårligt eksempel for kommunerne, hvilket er bekymrende og kan føre til et demokratiske skred.

Med venlig hilsen

Marie Hjort

 

Demokratiets festdage v/ Bent Jørgensen, Møn

Der er ikke så mange af dem, disse festdage og de behøver ikke at være omgivet af pomp og pragt. En af dem har vi eén gang om året, og det er når politikerne forlader Byrådssalens trygge glaskuppel og bevæger sig ud til borgerne til de såkaldte dialogmøder og så opdager, at de taler som embedsmænd. Disse møder kan opleves så chokerende for dem, et en politiker på et tidspunkt omtalte et møde på Bogø, som at gå til spanking, selv om det bare er virkeligheden.

På Vestmøn har vi årets dialogmøde, d.28 februar, men som det desværre ofte går er politikerne ikke i stand til at svare på stillede spørgsmål og undskylder sig med, at det må de tilbage til embedsværket på Rådhuset, for at søge svar på. Den ide, at en embedsmand kunne følges med politikerne ud til dialogmøderne, og takket været egen viden og en medbragt computer, kunne svare på spørgsmål, ja den ide er hermed til rådighed.

Men da det er som det er, så vil jeg her, i god tid inden mødet med dialogudvalget, stille spørgsmål til politikerne, som de så kan søge svar på i mellemtiden.

Som en del sikkert erindrer, vakte det stor undren på Vestmøn, da politikerne besluttede at rive SFO-pavillonen på Fanefjordskolen ned, selv om skolen gerne ville beholde den og betale dens drift. Men et flertal i Teknik-udvalget og især formanden, var stålsatte så ned kom pavillonen, til en dengang anslået udgift på 600 tusinde kr. Så mit spørgsmål lyder:

“Hvad blev den endelige udgift for nedrivningen af SFO-pavillonen?”

Mit næste spørgsmål lyder:

“Hvorfor må andre end skoleelever ikke køre med skolebusserne?”

Og derefter:

“Hvorfor skal Hjemmeplejens personale møde på arbejde på Klintholm Centret på Østmøn, selv om deres arbejdsopgaver ligger på Vestmøn?”

I Mønbogen, den lokale telefonbog der udkommer hvert år, har man indtil sidste år kunnet finde oplysninger om alle kommunens forvaltninger, 16 nyttige og udførlige sider til borgerne og dertil gratis for kommunen at få optaget. Meget er basisoplysninger, men navne og numre kan ændre sig, og disse detailer har Sekretariatet på Rådhuset desværre ikke haft tid til at ændre og Mønbogens redaktion mener ikke det er deres opgave, at finde disse rettelser, når andre ved bedre.

Mener politikerne, at denne gode service er vigtig nok til at ofre en times kontorarbejde på, for Sekretariatet, eller skal borgerne overlades til Nettets tidsrøveri, i stedet for at nøjes med et enkelt opslag i Mønbogen?

I 2013, gav man dengang 2-3000 husstande frit lejde, med hensyn til uanmeldte boligforbedringer samt udvidelser med værelser og tilbygninger, men her 5 år efter, kan man stadig finde borgere der ikke har fået svar på deres anmeldelser, og dermed risiko for problemer med Skat og forsikring.

Har man et tal på, hvor mange borgere, der stadig ikke har fået svar?

Jeg glæder mig til svar på mine spørgsmål og til et, som sædvanligt, spændende dialogmøde og slutter med venlig hilsen.

Bent Jørgensen, Møn

Skolebusserne v/ Bent Jørgensen, Møn

De findes i hele kommunen, skolebusserne. De kører rundt på de mindste veje og sørger også for god kontakt med de regionale busruter, som står for videre transport til de skoler der ligger længere væk.

Men skolebusserne er kun for skoleeleverne, ikke fordi de er overfyldt, for det er voldsomt store busser der kører rundt, men kommunalbestyrelsen har i sin visdom bestemt, at skolebusserne ikke må medtage andre passagerer.

Før i tiden kunne vi godt køre med skolebusserne, både gratis en overgang, men også mod betaling, det sidste gav dog underskud, at administrere. Denne ubrugte transportmulighed for andre end skoleelever, er selvfølgelig et paradoks, når en af de store udfordringer i landdistrikterne netop er muligheden for transport og dermed interessen for bosætning.

Så nu er vi i stedet henviste til flextrafikken, der ifølge sidste regnskab gav et underskud på over 2 millioner, svarende til 108 kr. pr. passagertur, et underskud der ville blive reduceret, hvis der i stedet kunne køres med skolebusserne og dertil en gevinst for klimaet.

Bent Jørgensen, Møn

Lindholm modarbejder sig selv v/ Marie Hjort, Stege

Lindholm kan kun godkendes, hvis Kalvehave beboerne er der til at gøre livet bedre for de kriminelle udviste på tålt ophold. Det fremgår af et nyt notat fra Folketingets Retsudvalg til Inger Støjberg.

By og beboere skal være i umiddelbar nærhed for at opveje de andre ø besværligheder, så det samlet set skal være ok at bo på Lindholm eller i området. Den nære kontakt til by og lokalmiljø er en forudsætning for projektet. Ikke medtaget i rapporten er at 100 fuldtidsstillinger af politifolk skal forsøge at holde de 100 kriminelle udviste, om ikke væk fra netop by og lokalmiljø, så utåleligt reguleret. Projektet er jo at de for enhver pris ikke skal være en del af det danske samfund.

Hele planen ved at bruge Lindholm er, at vandet rundt Lindholm er så utåleligt og begrænsede for ens livsførelse, at man i stedet vil rejse ud af Danmark. Men samtidigt skal færgedriften være så hyppig at den helt opvejer at der er vand rundt Lindholm. Det fremgår også af notatet. Historien til danskerne er ellers, at færgedriften væk fra øen bliver stort set ikke eksisterende. Skal færgen sejle, skal den være så dyr at de kriminelle udviste ikke har råd til at tage med den.  En historie, som overfor udlandet krakelerede efter en uge, men som overfor danskerne nu må være endegyldigt slut pr. den 7. januar 2019. Her måtte Støjberg rundsende notatet som hun har lumret med, og sikkert redigeret så meget hun kunne, siden 17. december. Nu hænger historien i form af notatet og flager og gør nas som et tibetflag gør ved et statsbesøg fra Kina.  Færgen skal uden begrænsning gå tilbage til fastlandet hvis beboerne har været ude og melde sig på øen. Den skal være tilpas billig og det skal klares ved tilskud til billetten om ikke andet. Den må ikke på nogen måde begrænse. De kriminelle udviste på tålt ophold må også bruge andre transportmidler, et spørgsmål som i øvrigt blev stillet til Støjberg af Mattias Tesfaye i starten af december hvor hun henviste til at det ville der først ville blive tage stilling til når centret var klar.  For dem som ikke af sig selv ønsker at sove på øen vil der i praksis nok hurtigt blive etableret en meldestation, måske sovemulighed, i Kalvehave Havn, hvis man skal undgå en molbohistorie om rundsejling med kriminelle udviste i de udenlandske nyhedsmedier. Passende ejendomme på havnen var da også fint medtaget i redegørelsen til regeringen om hvilke duelige ejendomme man egentlig rådede over til projektet.

Notatets tilblivelse må have lydt: – hvor mange indrømmelser skal jeg give for at notats konklusion partout og entydigt skal være at Lindholm ikke overtræder menneskerettighederne? – Hvor få menneskerettigheds paragraffer kan I nøjes med at vurdere på, for at notatet stadig fremstår troværdigt? Og til det sidste har man taget hele bevægelsesfrihedsspørgsmålet og spørgsmålet om retten til at vælge opholdssted ud af notatet ved at henvise til at de rettigheder planlægges afskaffet ved dansk lov i foråret. En temmelig arrogant tilgang i lyset af at flere, også kriminelle udviste, allerede har fået medhold i at have disse internationale rettigheder. Det kan derfor også meget vel vise sig, at de kriminelle udviste på tålt ophold kan fravælge Lindholm som opholdssted.

Det mest sandsynlige er at Lindholm ikke er tiltænkt kriminelle udviste på tålt ophold som vi får at vide. Det har været hensigtsmæssigt at finde den værst tænkelige gruppe så vi alle kunne forstå at her ville det være godt at bruge en lille milliard skattekroner. Hellere end at få 400 sygeplejersker eller noget andet brugbart og nødvendigt. Grunden til at det virker usandsynligt at dem på tålt ophold er målgruppen, er at de nyder særlig frihedsrettigheder da de jo netop ikke står til mulig udsendelse.  Hvis en kriminelle udvist på tålt ophold udsættes for utålelige forhold falder det nemt, kumulativt set, ind under frihedsberøvelse som igen, hvis det prøves og det gør det som regel, kan ophæve de utålelige forhold for bestandigt. Domme som er meget uønskede at få for mange af fordi de gang på gang sætter barren for hvordan alle andre tålte så også skal have forbedret deres forhold. Planen om utålelighed modarbejder mulighederne for at bruge øen til det, som skal udløse finansieringen. Når finansieringen er på plads vil utåleligheden så sikkert som amen i kirken falde bort. Og så står tilbage kun tilbage at merværdien af at lave et udrejsecenter ude i vandet er væk og projektet bare er en fejldisposition med kort levetid. Ligesom staten synes det er alt for dyrt og besværligt at drive forsøgsstation på øen vil det være for dyrt og besværligt at drive udrejsecenter på øen. Det triste er ikke længere at vi har udygtige politikere. Det triste er, at I den mellemliggende tid, de få år Lindholm er udrejsecenter, vil 10 års intensivt arbejde med at markedsføre et stort turistområde udført ihærdigt af tusindvis af aktører og frivillige i området, sponsoreret af områdets erhvervsliv og fonde hele vejen rundt om Lindholm være spildt og skulle startes helt forfra.

Marie Hjort, Stege

 

Notatet ”Danmarks internationale forpligtigelser i forhold til etablering af Udrejsecenter Lindholm” ====> findes her…

Regeringens Ø-kuller v/ Bent Jørgensen, Møn

Lindholm som fængselsø er det mest tåbelige jeg længe har hørt fra regeringen, en provokation simpelthen, både mod de berørte mennesker der skal anbringes der, men også overfor en landkommune der nu skal forbindes med noget der minder om Guantanemo-basen. Denne ide bør absolut stoppes, med tusinder af protester og underskrifter og selvfølgelig med politikerne fra vores kommunalbestyrelse i spidsen, som forhåbentlig vil det bedste for vores kommune.

Bent Jørgensen, Møn

NEJ til Lindholm-planer! v/ Joachim Brix-Hansen, Kalvehave

Jeg bor i et hus ved stranden i Kalvehave ”down-town” med udsigt over Ulvsund til Lindholm ca. 200 meter fra, hvor Lindholm-færgen lægger til kaj hver dag året rundt. I Kalvehave-området på Sjællandsiden, som er et meget idyllisk og fredeligt område, bor der ca. 2.200 gode borgere, og hele området summer af liv i sommerhalvåret. Ikke mindst fordi der er en stor lystbådehavn/ marina tæt på Lindholm-færgen, Brugsen, ”Iskutteren”, ”Den Gule Stald” mv. og desuden er der mange sommerhuse i Kalvehave i tillæg til de mange helårsboliger.

Vi gode Kalvehave-borgere, som i forvejen har været udsat for en meningsløs skolelukning i 2012, ønsker IKKE under nogen omstændigheder, at man flytter problemet med udviste kriminelle, utrygskabende asylansøgere og udlandskrigere m.fl. fra Jylland og her til vores skønne område. Og endda helt uden nogen form for offentlig høring/ mulighed for indsigelser. Tværtimod synes vi, at DTU/ staten skal beholde de mange gode vidensarbejdspladser (dyrlæger, forskere m.fl.) på Lindholm i stedet for hovedløst at centralisere/ indflytte dem til København. Det er en politisk og utilgivelig SKANDALE efter min mening. Vi her i Kalvehave/ Vordingborg kommune har hårdt brug for disse vidensarbejdspladser! For få år siden ombyggede man forskningsfaciliteterne på Lindholm for ca. 100 mio. skattekroner, og det blev for ca. 10 år siden estimeret af eksperter, at en flytning af disse faciliteter fra Lindholm ville koste mindst 300 mio. skattekroner. Det er derfor unødig omkostningskrævende og helt meningsløst at flytte faciliteterne fra Lindholm og ombygge bygningerne igen – i tillæg til forventede store løbende driftsudgifter, som også skal betales af skatteyderne.

I øvrigt går hovedvej 59 gennem Kalvehave by, og der er store Movia-busser flere gange i timen dagligt til både Stege, Vordingborg, Præstø/ Lundby og andre mindre byer i området. Dvs. de uønskede kriminelle asylansøgere kunne derfor nemt komme fra Kalvehave til bl.a. Vordingborg, Stege og Præstø og skabe utryghed disse ellers hyggelige steder ud over Kalvehave-området.

Jeg (49 år) ville i øvrigt nemt kunne svømme til og fra Lindholm fra Kalvehave – både i dagslys og mørke – og stort set hver vinter er der til tider gangbar is på vandet hele vejen mellem Lindholm, Sjælland og Møn/ Nyord.

Folketingspolitikerne må finde en bedre og meget billigere løsning, som IKKE involverer Lindholm og Kalvehave/Vordingborg-området. Det er symbolpolitik af værste skuffe og spild af skattekroner. En politisk SKANDALE efter min mening !

Venlig hilsen

Joachim Brix-Hansen, Kalvehave

Gadeland, haps! v/ Bent Jørgensen, Møn

I den glimrende ide med at etablere små, rekreative oaser rundt om Stege Nor, er kommunen desværre kommet på kant med Svensmarke By. For netop her ligger et velegnet lille naturområde, som egner sig glimrende til formålet. Men her vågnede indbyggerne op til dåd, for netop dette område er ejet af landsbyen som fælleseje, det såkaldte Gadeland. Dette kunne bevises med en udskrift fra Tingbogen, så nu er kommune og landsby gået i tænkeboks om områdets fremtid.

I mange landsbyer ligger et tilsvarende, ofte upåagtet område, som et fælleseje for landsbyen, der ofte går over 100 år tilbage i tiden. Disse områder ligger som regel.. i tilknytning til et gadekær, og tjente før i tiden flere formål i landsbyens aktiviteter, som idag er gået i glemmebogen.

Et eksempel på Gadejord, kan man finde i Damme, på hjørnet af Fanefjord Kirkevej og Vollerupgade, lige overfor det nye Møn Retreat. I sin tid, indgik den daværende Fanefjord Sogns beboer- og grundejerforening, en aftale om vedligeholdelse af dette naturområde, hvor kommunen tegnede sig for at klippe hækken rundt om. Som nærmest boende, har Møn Retreat erklæret sig villig til at passe området, hvis ikke andre træder til, men naturligvis med fælles brugsret, med resten af indbyggerne.

Denne brugsret ser ud til at være gået i glemmebogen i årenes løb, for udover beboerforeningens Skt.Hans fester, har brugen været beskeden, de de fleste sikkert ikke aner, at området er fælleseje. Her kunne man ellers tilbyde overnattende gæster en teltplads, børn kunne få en naturlegeplads, som allerede er der, frokoster, fester, møder, børnefødselsdage, mulighederne er mange, så en Gadelands Forening af særligt interesserede, vil sikkert være en god ide.

Bent Jørgensen, Møn

Aktier før legepladser v/ Bent Jørgensen, Møn

Man aner regnedrengene i administrationen på Rådhuset, når vores kommune nu skal købe aktier for 150 millioner for at få et godt afkast af den åbenbart ledige formue.

Samtidig kan man ane regnedrengene, når vores kommune nu vil nedlægge 8 legepladser, heraf 4 på Møn, for selvfølgelig giver legepladser ikke overskud på kontoen. En god og sund opvækst for vores børn kan jo ikke ses på et regneark, men det kan derimod det modsatte, når skoler og sundhedsvæsen melder sig med deres regninger.

Det burde vore folkevalgte politikere i det mindste kunne indse, men alt for ofte har man indtrykket af, at de blot er marionetter for administrationens sidste nye påfund.

Bent Jørgensen, Møn

Ak, intet forandret v/ Bent Jørgensen, Møn

Til at fastholde ordet "udkant" i dets dårlige betydning, er det evige bagstræb der møder og bremser mange ideer og initiativer, inden de får en chance. Men det er heldigvis ikke lykkedes at bremse det økologiske bofællesskab, Vindhøj, i Stensby, takket været kommunen og deltagernes  vilje til at gennemføre projektet, trods naboklager, så tillykke med det. Planerne om at opføre ialt 8 boliger i bofællesskabet, ville true naturen, jage de vilde dyr væk og medføre en masse larm, gik klagerne ud på.

For snart mange år siden, blev et tilsvarende projekt forsøgt på Bogø af arkitekten Carsten Hoff samt undertegnede, med ca 15 huse samt fælleshus og fællesgrund. Men nej, det brød naboerne sig ikke om, så det kom aldrig længere. Boligløsninger udover kernefamilien i det traditionelle parcelhus, vækker en næsten moralsk indignation over,hvad der kan gå i svang her, udover ukrudtsfrø over hegnet og høj musik.

Men hvis politikerne stadig er i det velvillige hjørne, så kunne de jo kigge på de mange grunde, som kommunen beholdt efter nedrivningen af huse på Østmøn. De kunne jo sælges billigt til de mange jordhungrende unge fra byerne udenom bankernes cencur med lån, men nej, det roder jo, ville protesterne sikkert lyde. Så i stedet har man afsat 50.000 kr. årligt fra det kommunale budget, til vedligeholdelse af de tomme grunde. Udkant med udkant på! Men til trøst for nogle, så er vi snart oppe på 40 økologiske bofællesskaber, på Sjælland og Fejø.

Bent Jørgensen, Møn

Tillykke! v/ Bent Jørgensen, Møn

I Ugebladet for Møn, d.28 juni, kunne man på side 15, læse en 4 spalter, stærkt rosende artikel, i anledning af, at Vordingborg Kommune var gået een plads frem, i den årlige erhvervsundersøgelse blandt de 98 kommuner, så vi nu står som nummer 65 i erhvervsvenlighed.

Kommunerne bliver målt på ialt 31 områder, hvor medlemmer af Dansk Byggeri så afgiver deres point, der tælles sammen til det endelige resultat. Ifølge artiklen er det især en bedre byggesagsbehandling, der har bevirket springet til nr. 65, Som indsender af en byggesag i starten af 2014 hvor  vi stadig venter på svar, så er det jo ærgeligt, at private ikke bliver inddraget i tilsvarende undersøgelser, for at vise hvor effektive kommunerne er, til at hjælpe borgerne.

Den nævnte artikel er ikke underskrevet, men man har jo lov til at gætte, på en nyansat PR-medarbejder i kommunen, som dog gerne må stå frem.

Bent Jørgensen, Hårbøllevej 60, 4792, Askeby

120 millioner til Danmarks Borgmuseum v/ Bent Jørgensen, Møn

I dagbladet Sjællandske, mandag d. 22. januar, kunne man læse, at Museum Sydøstdanmark, hvorunder Møns Museum hører i al beskedenhed, har hentet mere end 250 millioner hjem til området, heraf 120 millioner til Danmarks Borgmuseum. Det er Museum Sydøstdanmarks nye direktør, Keld Møller Hansen, der startede som direktør for Danmarks Borgmuseum, der her tilskrives æren for samtlige beløb fra fonde m.m., der er givet til museerne i Næstved, Køge og Vordingborg, plus til Vikingeborgen Borgringen, samt Camønoen og Ny Holmegaard, godt klaret!

Men der er måske en og anden borger i Vordingborg Kommune, som har svært ved at få øje på gevinsten i vores område, medmindre man er mere til konge- og adelsdyrkelse på Danmarks Borgmuseum, eller som synes at Møns Museum er blevet mere vedkommende, som B&B for Camønoen. For begge disse museer har jo oplevet, enten en total fjernelse af det kulturhistoriske museum som i Vordingborg, eller en delvis fjernelse, som på Møn. En PHD-studerende, David Spurlin-Roe, fra Københavns Universitet, blev under sin praktik på Museum Sydøstdanmark opmærksom på den destruktion af museumsgenstande der foregik og som så gav ham ideen til sit speciale, og hvori man bl.a. kan læse, at alene i 2015 destruerede Danmarks museer 9000 genstande, hovedsagelig fra nyere tid, Bondekultur.

Siden 2007, har Danmarks Borgmuseum ekstraordinært modtaget 2 milloner årligt, fra Økonomiudvalgets budget, uden det har medført særlig debat eller offentlighed, selv om beløbet vel retteligt har hørt under Kulturudvalgets afgørelser. 2 millioner på den årlige drift, var hvad politikerne sparede, ved at nedlægge Klosternakke Skolen i Præstø og Kalvehave Skole, som resultat af kommunens nye skolestruktur, der blev ledsaget af over 300 siders indsigelser og høringssvar, men alligevel vedtaget med Socialdemokratiet i spidsen i 2013.

Bent Jørgensen, Møn

Kalvehave-området har brug for et løft v/ Joachim Brix-Hansen, Kalvehave

Efter et meget snævert flertal i den forrige kommunalbestyrelse i Vordingborg kommune (rød blok med daværende borgmester Henrik Holmer i spidsen, bistået af de konservative) helt meningsløst lukkede Kalvehaves velfungerende folkeskole med 123 elever fra 0-6. klasse i 2012 med millionstore ekstraudgifter til bl.a. udbygning af Stensved skole, ekstra bustransport af skoleelever – og affolkning af især børnefamilier til følge, så kan Kalvehave-områdets ca. gode 2.000 borgere nu se måbende til.

Der har nærmest ikke været nogen grænser for store, offentlige, skatteyderbetalte investeringer i Vordingborg by og omegn (Panteren, ny svømmehal, nyt borgercenter/ rådhus, nyt slotstorv, ny banegårdsplads, omlægning af veje/ broer, nye p-pladser osv.). Det er ikke hverken solidarisk, retfærdigt eller rimeligt.

Eftersom Kalvehave-området også har mange gode borgere og økonomisk vigtige skatteydere, ville det så ikke være rimeligt, hvis anslået 5% af kommunens budget til nye tiltag, pladser, offentlige bygninger mv. gik til Kalvehave-området? Ca. 5% af kommunens borgere bor jo i Kalvehave-området.

Vi kunne godt tænke os bl.a. en ny folkeskole for de mindste (0-4. klasse), et nyt ældrecenter/ plejehjem, et nyt ”fritidshus”/ sportshal, en ny strandpark ved havnen, og ikke mindst en ny, meget tiltrængt legeplads på Kalvehave havn – lokalområdets centrum og det geografiske centrum i hele Vordingborg kommune.

Uanset om de røde eller blå kommer til magten i den nye kommunalbestyrelse, så håber jeg meget, at alle kommunalpolitikerne på solidarisk og retfærdig vis vil tilgodese Kalvehave-området fremover. Her vil også bo mange gode borgere om både 50 og 100 år.

Joachim Brix-Hansen, Kalvehave

 

Udrykning fra Venstre v/ Bent Jørgensen, Møn

Hele to Venstrefolk, Bent Maigaard og Kirsten Overgaard, har i dagbladet Sjællandske, d. 20 september, svaret på mit læserbrev "Borgerlig fiaskoer", dagen før i samme avis. Bent Maigaard lægger ud med, at jeg fejlagtigt har givet Venstre skylden for lukningen af to skoler, nemlig Klosternakke Skole i Præstø og Kalvehave Skole, noget der i virkeligheden skete under et Socialdemokratisk ledet flertal, i den forrige valgperiode, som han skriver.

Det beklager jeg, men fejlen skyldes nok, at jeg i Vordingborg Kommune har svært ved at se forskel på de to partiers styreform. Men efter det, orkede BM ikke at læse videre, hvilken arrogance, for det er jo netop det der er problemet, at politikerne ikke læser deres tekster til ende, men ukritisk sender administrationens gode ideer videre, såsom til eks. det nu landskendte forslag om, at de ældre kun skal op af deres seng een gang om dagen.

BM mener også, at det har skortet på forslag fra Enhedslisten om, hvor pengene skal komme fra, men hvad det angår, så fremsatte vi til eks. i perioden 2007 til 2009, så mange forslag til budget og deres financering, at de blev sat ind i et bilag, hvor de andre partiers forslag stod i dagsordenen så jeg, af hensyn til tilhørene til budgetmødet, der jo kun fik dagsordenen og ikke bilagene, blev nødt til at læse samtlige forslag op på  mødet, men financeringen har selvfølgelig ikke været Venstres kop te. 

Også Kirsten Overgaard nævner skolerne og vasker hænder på Venstres vegne, men at Klosternakke skolen skulle mangle elever lyder mærkeligt, for den er mig bekendt fuldt besat idag, men nu som friskole.

Hvad angår SFO-Pavillonen på Fanefjordskolen, som KO påstår var i elendig stand, så er det da mærkeligt, at skolen nærmest tiggede om at overtage pavillonen til deres lærerarbejdspladser og emneuger og dertil tilbød at betale driftsudgifterne. Denne nedrivningssag handler nok mere om KO`s stædighed som udvalgsformand, godt nok til den nette nedrivningspris på mindst 700 tusinde kr, plus spild af resurser. På borgermødet på Fanefjordskolen d. 14 september, blev der efterlyst et mødested for unge i Damme-Askeby, som pavillonen også kunne være brugt til.

Bent Jørgensen, Møn

Borgerlige fiaskoer v/ Bent Jørgensen, Møn

Hvis man i stikordsform, andet bliver for langt, skal beskrive det borgerlige flertals fiasko-regime i Vordingborg Kommune, så vil det alligevel blive for langt, men hermed nogle eksempler:

 • Salget af Klosternakkeskolen i Præstø,
 • nedlæggelse af Kalvehave Skole,
 • genindførelse, efter 20 års pause, af Round-Up på kommunens veje og pladser,
 • udvalgsformand Thomas Christforts (K), der hælder råddent korn i Ulfsund, hvorefter han ikke genopstiller,
 • udvalgsformand Heino Hahns (DF), ulovlige brug af fiskeredskaber ved Tærø,
 • udvalgsformand Kirsten Overgaards (V),
 • spild af kommunens penge og resurser ved nedrivningen af SFO-Pavillonen ved Fanefjordskolen,
 • afvisning af, at genindføre køkkener på plejehjemmene med statslig støtte, som et flertal af landets kommuner nu har indført til glæde for beboerne,
 • salg af Turistkontoret på Stege Havn midt i kommunens største turistspot Møn,
 • ingen politik for offentlige toiletter der fungerer for alle, uanset mobil,
 • lukning af Ungdomshuset Birdhouse i Vordingborg,
 • flytning af Borgerservice til bibliotekerne i Stege og Præstø og ydermere politistation på Stege Bibliotek, hvorefter Stege Rådhus nu er i farezonen,
 • bundplacering blandt kommuner der tilkender førtidspension, med en årlig gevinst for kommunen på 67.000 kr. pr afvist ansøger,
 • osv osv,

men fortsæt selv, gerne i form af et læserbrev.

Bent Jørgensen, Møn

Lavtryk over Møn v/ Bent Jørgensen, Møn

På Møn er vi heldigvis forskånet for de ødelæggende vejrfænomener, vi hører om fra resten af verden. Men så har vi da et borgerligt flertal i vores kommune, med et lavtryk som både kan lave ravage og sætte ting istå, men listen over deres "bedrifter" de sidste fire år, bliver for lang til dette indlæg, men andre er da velkomne til, at komme med eksempler, det bliver ikke svært.

Flertallets sidste skud på stammen, ret uforfærdet så tæt på kommunalvalget, kunne man læse om i Sydsjællands Tidende  d.25 august, med overskriften: "Biblioteker overtager Borgerservice", det gælder både Stege og Præstø Bibliotek,  men man da frygte, at det omvendte bliver tilfældet. Som om det ikke er nok, flytter den lokale politistation også ind på Biblioteket i Stege, så det kulturhelle, som bibliotekerne har været hidtil, er åbenbart et overstået kapitel. Dertil lukker den betjente åbningstid om lørdagen, noget der især vil gå ud over den yngre generation, der med de lange skoledage, har gjort brug af lørdagen.

I den anledning, skrev en mor da nyheden kom frem: "At have lært min dreng om konceptet bibliotekar, er en stor del af hans dannelse. At gå hen til en person og bede om hjælp. At formulere hvad man godt kan lide at læse. Jeg havde selv et virkeligt nært bånd til min lokale bibliotekar, som barn og ung. Hun fulgte jo min dannelse hele livet. Kendte mig."

Og politiet? De er sat ind i bibliotekets lokalsamling.

Bent Jørgensen, Møn

Når børnene fester v/ Allan Huglstad, Vordingborg

De store børn på gymnasiet og ZBC holdt fest i Rådhusparken i Vordingborg den anden weekend i august for at fejre det nye skoleår. Eller var det blot en markering af, at det var deres park, som de havde lov til at ødelægge og svine til? Resultatet var i hvert fald svineri og hærværk.

Kommunens arkitekt, der har været med til at indrette parken efter de unges ønsker, har en vis forståelse for hærværket – solsejlene var jo ikke stærke nok, når de blev brugt som hængekøjer, og hærværk udøves kun af de få. Hun mener, at byens offentlige rum skal indrettes til det, borgerne vil bruge dem til. OK – det har de unge så gjort: Losseplads og svinesti!

Formanden for Teknik og Miljø, Thomas Christfort, der ellers ikke plejer at holde sig tilbage med uoverlagte bemærkninger, er nu mundlam. Vi finder en holdbar løsning på længere sigt, siger han.

Men det, der er brug for nu – og på længere sigt – er en kraftig reaktion fra de to skoler, der trods alt har almendannelse på skemaet. De to rektorer burde have afbrudt undervisningen mandag og med de nødvendige remedier afmarcheret med elever og lærere i samlet trop til Rådhusparken. Og når der var ryddet op, burde de foranstalte en indsamling blandt de unge til at reparere borde/stole, købe nye solsejl og plante nye blomster.

Tidligere kunne drengene nå at få en samfundsopdragelse, når de aftjente deres værnepligt. Men da det kun er en minoritet i dag, er det skolernes og forældrenes ansvar at opdrage dem som gode samfundsborgere.

Derfor: Næste gang, der skal festes, stiller hver klasse med en lærer og en forældrerepræsentant! Og det bliver man ved med, indtil de unge har lært ”at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden” – som der står i gymnasiets formålsparagraf.

 Allan Huglstad, Vordingborg

Endnu en mislykket kommunal ansættelse v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Efter ét år har kommunens havnechef trukket sig – eller er blevet bedt om det – på grund af nogle ”hadske angreb” fra østmønske borgere. ”En helt uacceptabel behandling” ifølge formand Christfort, T- og M-udvalget, der ikke kan lide, at ”der skydes på enkeltpersoner” – hvilket er forståeligt, når man hedder Christfort.

Jeg genkender dog ikke det billede, der tegnes, og som røber, at kritik af sarte chefer er tabu. Måske har tonen været hård på facebook, men her kan alle få en ublid behandling. Men i Sjællandske har der kun været sober kritik vedrørende de begåede fejl og konsekvenserne for Klintholm Havn og turisterhvervet.

Havnechefens bortgang er desværre kun et nummer i rækken af pinlige fratrædelser de sidste 10 år. Den første kommunaldirektør havde samarbejdsproblemer og fik sparket efter at have truet sekretæren med kniv. Den næste gik med et gyldent håndtryk efter at have kørt i kommunens biler med kørselsgodtgørelse (!), men uden kørekort – det havde politiet taget. Det startede, da han var kommunaldirektør på Møn, hvor politikere og kolleger angiveligt holdt hånden over ham.

En erhvervschef holdt ét år uden at sætte aftryk, og en citymanager forsvandt uden at efterlade sig andet end julepynt. En kulturdirektør, fyret i Slagelse, skabte kaos i folkeskolen og misinformerede politikerne og er netop blevet afskediget. Den tidligere skolechef blev ansat på mystisk vis efter ”flugten” fra Rebild, hvor hans chefer blev fyret efter nogle grimme børnesager. Hertil kommer Maglebyskandalens kloakingeniør og land- og miljøchefen med arkiv- og byggesagsrod, Præstegårdsgrøft og Vrinskebæk.

Blot for at nævne de værste eksempler på en ansættelsespolitik, der minder om nepotisme og vennetjenester.

Inkompetente chefers kortvarige ophold påvirker vores hverdag og økonomi – ikke mindst, når der gives gyldne håndtryk. Det er på tide, at borgmester og kommunalbestyrelse interesserer sig for denne del af personalepolitikken, så gennemtrækket stoppes.

Allan Huglstad, Vordingborg

For åbent tæppe v/ Bent Jørgensen, Møn

Så lykkedes det for Heino Hahn, DF, og resten af Socialudvalget, at få sat Vordingborg Kommune på landkortet. Statsminister-kandidaten Mette Frederiksen rejser nemlig rundt i landet med sin kommunalvalg-kampagne og bl.a. med historien om en kommunes spareforslag, ifølge hvilket de ældre kun må komme op af deres seng een gang om dagen, uden hun dog nævner kommunens navn, Men det sørger TV`s Detektorhold selvfølgelig for at opklare, så torsdag d. 24 august, på DR1, blev dette idiotiske paradeforslag, som det i virkeligheden er, vendt og drejet og Vordingborg Kommunes navn nævnt så tit, så alle blev klar over, at det nok ikke lige var i den kommune, man skulle nyde sit otium.

Så nu skal der trykkes containerfulde af smarte glittede pjecer om Vordingborg Kommunes lyksagligheder, for at viske indtrykket af en kommune, med en umenneskelig ældrepolitik, væk. Omvendt kunne man bede vore politikere, om at opføre sig lidt mere velovervejet, for eksempel ved at tie stille.

Bent Jørgensen, Møn

Fra ”Den onde Pless” til Vordingborg Kommune v/ Allan Huglstad, Vordingborg

På Vestmøn ligger Damsholte. Bynavnet består af dam og holt (skov) og røber, at egnen er rig på vand og skov. Det var her ”Den onde Pless”, chefen for Hestgarden, i 1685-97 udkommanderede hovbønderne for at grave grøfter, så han midt i moradset kunne anlægge sin sommerresidens, det senere Marienborg. Mange bønder døde eller blev kvæstede som følge af arbejdet og afstraffelserne. Men den onde oberst var en god vandingeniør!

Senere afvandinger fra Maglemose til Røddinge har vist, at man skal kende mere end sit fadervor, hvis man vil arbejde med vand uden at lave ulykker.

I 2009 åbnede Vordingborg Kommune den rørlagte Præstegårdsgrøft øst for Damsholte. Pris: 1.1 mill. kr. Formål: En bedre vandafledning. Resultat: En tør og fremragende pansergrav og oversvømmede marker. Årsag: Bunden af grøften lå højere end den gamle rørledning!

Hvad gik galt?

Kommunen, der førte tilsyn med arbejdet, indrømmer, at der blev lavet en projekteringsfejl, men melder hus forbi. Aben er derfor hos det rådgivende ingeniørfirma NIRAS. NIRAS har en forsikring, men kommunen har ikke krævet erstatning!

Vordingborg Kommune lavede så et nyt forslag, der igen skulle rørlægge Præstegårdsgrøften i den rigtige dybde ved siden af pansergraven! Men denne molboløsning ville lodsejerne ikke være med til.

I stedet foreslår kommunen nu at grave pansergraven – altså Præstegårdgrøften – dybere og omlægge alle overkørsler. Pris 1.5 mill. Hertil kommer erstatningskrav fra lodsejerne for ubrugelige marker. Penge, som NIRAS tørrer af på skatteyderne.

Og kommunen anvender stadig NIRAS. Hvorfor? Lidt for tætte forbindelser mellem enkelte embedsmænd og kollegerne i NIRAS?

Præstegårdsgrøften er ikke noget enestående eksempel på pengespild. I virkeligheden er vi en rig kommune, der bare ikke kan styre aktiviteterne. Så vi klatter pengene væk, hvilket bl.a. går ud over ældreplejen og skolerne. Hverken kommunalbestyrelse eller embedsværk har overblik. Og uden overblik ingen ledelse!

Det vil Borgerlisten ændre!

Allan Huglstad, Vordingborg

En anstændig kommune! v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Det er træls arbejde at lære venstremænd noget nyt, men ikke desto mindre glædeligt, at en hædersmand som Bo Manderup (Venstre) tør gå mod strømmen (Sjællandske 1/8).

Sagen drejer sig om et nybyggeri i den gamle landsby Roneklint, som i 2013 fik en bevarende lokalplan. Teknik- og Miljøudvalget har givet en dispensation, som Bo Manderup har stemt imod, da den er udtryk for manglende respekt for lokalplanen og for beboerne, der i høj grad har været involveret i udarbejdelsen. Tilmed gælder dispensationen en flexbolig, der er en omgåelse af sommerhusloven og på alle områder strider mod lokalplanen.

Nu er det efterhånden blevet en uvane at give dispensation til lokalplaner, så de ikke er det papir værd, de er skrevet på. Mange i lokalområdet husker stadig Jungshoved Præstegård, hvor der midt i landsbyen blev givet dispensation til et hotel med støj-, lys- og parkeringsproblemer.

Det er også en kedelig uvane med nedrivningstilladelser til bevaringsværdige bygninger. F.eks. blev et hus i Algade, Vordingborg, nedrevet for at skabe plads til ”ikke rådhuset”.

Resultatet er, at vores kulturarv forsvinder, og i stedet får vi bygninger, der er helt utilpassede de lokale forhold. Man får det indtryk, at visse lokalpolitikere er totalt blottet for æstetisk sans og respekt for lokalbefolkningen.

Brud på lokalplaner er blot et eksempel på den disrespekt, visse politikere – og kommunale chefer – har for den lov og ret, der skal beskytte borgerne. I denne byrådsperiode har vi bl.a. set overtrædelser af arkivloven, forvaltningsloven, offentlighedsloven, miljøbeskyttelsesloven, vandløbsloven og beredskabsloven. Samtidig er der eksempler på ”lovliggørelse” af ulovligt byggeri, og på socialområdet ser vi et stigende antal sager, der returneres af Ankestyrelsen, fordi afgørelserne er ulovlige.
Det lugter af vennetjenester, magtmisbrug og skjulte besparelser.

Borgerlisten går på valg for at få en anstændig kommune – også når det gælder overholdelse af lokalplaner.

Allan Huglstad, Vordingborg

Mange sukker! v/ Bent Jørgensen, Møn

Mange sukker efter, at Sukkerfabrikken i Lendemarke får oprettet toiletter til de mange kunder der efterhånden besøger både butikker og de andre erhvervslejemål, der er oprettet på hele fabriksområdet. Det går nemlig ikke i længden, at man kører på frihjul i forhold til Superbrugsen i Lendemarke, der som det eneste sted i området, stiller offentlige toiletter til rådighed. Det så man sidst til Tirsdagmarkedet i Stege d.1.August, med en lang kø ved Superbrugsens toilet, og dermed risiko for nødløsninger omkring den nærliggende parkeringsplads.

I forvejen optræder Stege by ikke prangende, med de toiletforhold der er i byen, som især i sommertiden står i misforhold, til det store rykind af turister, der må jage rundt i byen for at finde et tilgængeligt toilet. Hvis man gerne vil have folks penge, må man også sørge for at basale behov bliver løst, istedet for at de bliver et problem, der tilmed giver dårligt omdømme.

Bent Jørgensen, Møn

Tåbelige besparelser! v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Vordingborg Kommune vil spare på ældreplejen i 2018. Det kreative socialudvalg foreslår besparelser på rengøringen, vikarforbruget og ”forflytninger”.

Problemet er bare, at der allerede er sparet i budget 2017, hvilket betyder, at vi har overskredet grænsen for mulige besparelser. Siden 2016 er udgifterne pr. person over 80 år faldet med 3,7 %, medens antallet af personer over 80 er steget med 3,0 %. Det hænger simpelthen ikke sammen. Vi er nu nr. 83 ud af 98 kommuner!

Samtidig er hjemmehjælpstimer ikke fulgt med stigningen i antallet af ældre siden 2009. Det betyder, at alle, der visiteres til hjemmepleje, blot får en rehabiliterende ydelse, der skal gøre dem selvhjulpne. Vi er allerede i en situation, hvor der er risiko for den ældres sundhed med nedsat funktionsniveau og risiko for følgeomkostninger, hvilket Seniorrådet også har påpeget.

De nye forslag til besparelser på rengøringen vil for en plejebolig betyde 20 minutter hver 14. dag svarende til en reduktion på 1/3 af den i forvejen minimale rengøring. Vikarbesparelserne kræver reduktion af sygefraværet fra 6,2 % i 2016 til 5,9 % i 2018. Urealistisk – alene af den grund, at sygefraværet i årets 4 første måneder var helt oppe på 7 %!

Det værste er dog forslaget om kun én ”forflytning” i døgnet. Det dækker over at blive hjulpet op af sengen og over i en stol og tilbage igen. Det sparer 8,3 mill. kr. og 24 årsværk. Men da det forværrer sundhedstilstanden, skal der genansættes 19 og købes nye senge og flere bleer, så besparelsen kun bliver 1,3 mill. At nogen vil dø før tiden, har man ikke regnet på!

Hvilken syg hjerne har udtænkt dette? Og hvilke syge hjerner vil vedtage dette i kommunalbestyrelsen?

Socialudvalgsformand Heino Hahn brokker sig, men har ikke nosser til at sige NEJ. Forhåbentlig vil vælgerne ”forflytte” ham til november.

Allan Huglstad, Vordingborg

Hahn slår til igen!v/ Bent Jørgensen, Møn

Efter at have afvist Statens tilskud til genindførelse af køkkener på plejehjemmene, som 70 kommuner har sagt ja til, har Heino Hahn, viceborgmester, udvalgsformand, m.m, i sin uudgrundelige visdom fundet et nyt spareobjekt blandt de ældre, nemlig deres mulighed for, efter visitering, at få varer bragt ud fra den lokale butik, en udbringning som kommunen hidtil har betalt, men det skal stoppes nu, mener Heino Hahn.

For som han udtaler: "Hvis jeg skal vælge mellem om fru Olsen skal have skiftet ble, eller om vi skal betale for, at nogle borgere får bragt varer ud, så vil jeg til enhver tid sætte den personlige pleje højst".Nu kan det forhåbentlig aldrig blive et valg, om fru Olsen skal have skiftet ble, og slet ikke at det er et valg Heino Hahn, trods sin høje stilling, kan træffe. Den helt absurde begrundelse for at stoppe betalt udbringning lyder, at kan man selv ringe og bestille varer, så er man også i stand til, selv at sørge for udbringningen.

Så resultatet bliver nu, at de allerældste, de 80 til 90 årige borgere, får pålagt denne ekstra udgift, til en i forvejen beskeden folkepension.

Bent Jørgensen, Møn

Vor nabo mod øst v/ Bent Jørgensen, Møn

Det er jo tilladt at lade sig inspirere, så efter et besøg hos en bornholmer, udvandret til Kalvehave, vendte jeg hjem med et eksemplar af "Bornholms Tidende", fra fredag d.30. juni, 2017. Med et indbyggertal som Vordingborg Kommune, er Bornholm nærliggende til sammenligning, men sandelig også til inspiration. For ifølge dette ene eksemplar af "Bornholms Tidende", har man åbenbart valgt et noget højere gear end her, for kommunens udvikling.

Det første man støder på er en overskrift: "Kommunens landbrugsjord bliver fremover økologisk", hvilket betyder, at de ialt 230 ha som man bortforpagter, i fremtiden bliver med det klasul, at de skal dyrkes økologisk. Desuden har kommunen vedtaget en hensigtserklæring om, at en femtedel af Bornholms landbrugsjord i løbet af otte år, helst skal dyrkes økologisk.

Blandt mindre nyheder, kan man læse om bevillinger til kommunens tilflytterservice, med en særlig indsats for at få folk til at flytte til Bornholm, nu bliver forlænget to år, med to ansatte guider. Herunder kan man læse, at man også vil oprette ca. 10 boliger, der skal udlånes et halvt år, til folk der vil prøve Bornholm af, inden de beslutter sig for at flytte.

I modsætning til Vordingborg Kommune, der netop har afvist køkkener på plejehjemmene, har man på Bornholm vedtaget at sige ja tak, til Statens bevilling til dette formål, og opretter ialt 11 køkkener på kommunens plejehjem, så nu vil der igen dufte af varm middagsmad, for det hører jo også til et hjem.

Det var blot et udpluk af een dags avis, så måske skulle Rådhuset i Vordingborg, tegne et abonnement på "Bornholms Tidende", til daglig inspiration for politikerne.

Bent Jørgensen, Møn

 

Hahn mod køkkener v/ Bent Jørgensen, Møn

Ældreministeriet har afsat 425 millioner til kommunerne, penge som de kan søge til at genoprette plejehjemmenes køkkener, Det har 70 af landets 98 kommuner benyttet sig af, så 18 tusind ældre nu kan glæde sig over varm mad, direkte fra deres eget køkken.

Men desværre har Vordingborg Kommune, ikke overraskende, sagt nej til at søge disse midler fra Ældreministeriet, hvilket blev forsvaret af udvalgsformand Heino Hahn i Regionalradioen, onsdag d.28 juli. Ifølge Heino Hahn, kan man ikke trække de 11 millioner ud af budgettet, som skulle være kommunens andel af financeringen. Det skal ses på baggrund af, at kommunen netop har afsat det dobbelte beløb, 22 millioner, til nye skraldespande i kommunen, bare som eksempel på, hvordan vore kommunalpolitikere prioriterer. Udover de 425 millioner, kan kommunerne også hæve til driften af plejehjemmenes køkkener af den såkaldte, årlige værdighedsmilliard, hvilket har fået flere kommuner, til at ansætte kokke.

Selv et forslag om, at lave en forsøgsordning på et par af plejehjemmene, gik Heino Hahn imod, for som han sagde, så kunne man jo ikke gøre forskel på plejehjemmene. Jeg ved ikke hvorfor vi i Vordingborg Kommune hele tiden skal gøre os uheldigt bemærket, Jeg vil skåne for eksempler, men der kan ikke herske tvivl om, at en kraftig udskiftning på byrådspladserne, vil være til gavn for os alle.

Bent Jørgensen, Møn

Til lommerne, borgere v/ Bent Jørgensen, Møn

Vore politikere i udvalget for Teknik og Miljø har igen vist handlekraft og bruger 21 millioner på 45.000 nye affaldsbeholdere, efter råd fra forvaltningens embedsmænd, da de gamle affaldsbeholdere er ved at være udslidte, siges der. Denne udgift er efter "hvile i sig selv princippet", hvilket oversat betyder, at det er borgerne der gennem årene, betaler ekstra for beholderne, selvom de nuværende, ihvertfald her på adressen, er i fin stand.

En bedre sortering er målet, så de nye beholdere, 2 til hver husstand, er indrettet med 2 rum hver, til henholdsvis glas, metal,papir og plastik, hvilket selvfølgelig er udemærket, selv om det nok er begrænset, hvad en almindelig husholdning har af glas- og metalaffald, Det har man åbenbart indset i Lyngby-Tårbæk Kommune, hvor man nøjes med een affaldsbeholder, dog med fire rum, så man sparer en ekstra, stor beholder, og beboerne i den kommune, har sikkert lige så meget affald, som beboerne i Vordingborg Kommune. Ved siden af, har begge kommuner, en sæk til almindeligt husholdningsaffald.

Så derfor, hvis man kunne spare ca. halvdelen af udgiften på de 21 millioner, ved at købe det halve antal affaldsbeholdere, men med fire rum og dertil sælge vores nuværende, udmærkede beholdere til en sparsommelig kommune, der kunne indrette den grønne papirbøtte med fire rum, så ville borgerne slippe for en unødvendig udgift, hvis man vel at mærke, tænker så langt.

Bent Jørgensen, Møn

Så taler vi op! v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Visse politikere ønsker, at vi taler Vordingborg Kommune op, så vi kan få flere tilflyttere og flere virksomheder. At tale op betyder: Overdriv det positive – glem det negative.

Så her er et forsøg:

Vordingborg Kommunes grundskoler ligger ikke nederst i 2016, når det gælder undervisningseffekt (UE). Det gør Lolland – vi ligger kun næstnederst, dvs. som nr. 97. Til gengæld er minusset foran vores UE blevet større for hvert år. Her er Svend Gønge og Kulsbjerg-skolerne stærkt førende med henholdsvis -1,1 og -0,9. Vi har da også en skole med et plus foran (Friskolen Øster Egesborg), selvom alle de andre er negative. Denne udvikling skyldes kommunens dygtigt planlagte skolereform i 2012, hvor det med færre, men mere effektive skoler, lykkedes at inkludere stort set alle på et tilpas lavt niveau.

Undervisningseffekten – med basis i afgangskaraktererne – viser, hvordan eleverne på en skole eller i en kommune klarer sig sammenlignet med, hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra forældrenes baggrund. Jo højere tallet er over 0, jo bedre er skolen eller kommunen til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end 0, har eleverne ikke levet op til den forventede udvikling.

I Vordingborg har vi en dygtig kommunalbestyrelse, der sætter sig grundigt ind i tingene. De har opdaget, at der ikke er nogen sammenhæng mellem niveauet for skoleudgifter og evnen til at løfte elevernes afgangskarakterer. Derfor kan vi tillade os at bruge 10 % mindre på folkeskolen end en kommune med samme befolkningssammensætning og geografi.

Tilflyttere og til dels virksomheder ser på skatteprocenter, grundskyld og huspriser, men børnefamilier ser især på daginstitutioner og skoler. Hvis man derfor ønsker ens børn skal være ufaglærte og kontanthjælpsmodtagere, skal man flytte til Vordingborg eller Lolland. Firmaer, der har stort behov for ufaglært arbejdskraft, anbefales at etablere sig i de samme kommuner.

Allan Huglstad, Vordingborg

Pisk og gulerod v/ Margareta Dahlström, Borre

Vedrørende tvisten om Maglebys tilslutningsafgifter har jeg i den forgangne uge haft fat i formand for Vordingborg Forsyning Thomas Christfort, direktør for samme Søren Mikkelsen, og deres advokat Pia Nielsen fra Molt Wengel. Egentlig kun for at finde ud af hvordan og hvornår jeg får den bebudede stævning. Jeg er jo jomfru i denne forbindelse, så jeg skal lære spillets regler.

De tre nævntes snakkelyst har været påfaldende, og jeg har ikke kunnet stå for fristelsen at snakke lidt med. 12 min., 14 min. og 34 minutter.

Jeg står tilbage med det klare indtryk, at Forsyningen helst ville være denne retssag foruden. Det ville jeg også. Maglebysagen var – med rettidig og kompetent saglighed fra kommunens side – aldrig blevet til en sag.

Nu er det blevet til en sag, som er med til at sætte standarder for hvor ringe en kommune og de kommunalt ejede selskaber kan behandle deres skatteborgere og kunder. Derfor er den vigtig.

Der sker i disse år et voldsomt skred i det offentliges ordentlighed.

Skal vi se passivt til? Retssamfundet er opbygget gennem mange generationer, med store opofringer.

Konkret finder jeg det totalt ude af trit med god adfærd for en kommunalt ejet virksomhed, at Forsyningen få dage før Jul truede de 16 resterende, der ikke ville indgå afdragsordninger, med Kongens Foged.

Det står sort på hvidt i en pressemeddelelse. Forsyningen må have vidst, at fogedretten er en umulighed, når der er begrundet usikkerhed om kravets eksistens. Det ved de i hvert fald nu, tre måneder senere.

Thomas og Pia siger nu, at Kongens Foged er noget man kan bruge mod dem, der har indgået afdragsordning, men ikke betaler! Sikke en fordrejning.

Men som trussel yderst effektiv.

Tre måneder senere er vi nu kun 6-7 tilbage, som Forsyningen hellere end gerne vil indgå generøse afdragsordninger med. Thomas fortalte, at nogle har fået ordninger på helt ned til 1000 kr om året. Hvis alle var blevet tilbudt så generøse aftaler fra start, så havde Magleby måske kunnet undgå nogle af de tvangsauktioner, som blev udløst af kloakeringen.

Margareta Dahlström, Borre

Her går det godt? v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Borgmester og kommunaldirektør har været ude og berolige borgerne med budskabet om, at vi har en sund økonomi, der bliver bedre dag for dag. Mærkeligt nok sker det lige før borgmesterskiftet.

Nu er det jo blevet ny liberal kutyme at ”tale tingene op”, dvs. ikke nævne noget negativt, men gerne overdrive det positive, evt. lyve, for at trænge igennem med budskabet: Her går det godt! Men måske passer det ikke, og det er måske derfor, borgmesteren forlader den synkende skude?

Kendsgerningerne er ikke så rosenrøde. Lige nu konkurrerer vi med Lolland om at have den dårligste økonomi blandt alle landets 98 kommuner! Andre kommuner med røven i vandskorpen, f.eks. Guldborgsund og Næstved, har en likviditet pr. indbygger, der er 3 gange bedre end Vordingborgs. Selv Faxe og Stevns har 4-5 gange bedre likviditet.

Vordingborg har i årene 2014-2016 haft en negativ likviditet pr. indbygger og en stigende langfristet gæld, hvilket ikke er almindeligt og slet ikke med et borgerligt flertal. Den dårlige økonomi kan bl.a. aflæses i folkeskolen, hvor kommunen bruger 10 % mindre end en kommune med samme befolkningssammensætning og geografi (analyseinstituttet Kora).

Når vi beroliges med et overskud på 70 mill. i kassebeholdningen i 2016, er det et forsøg på ligsminkning. Beløbet svarer stort set til de udgifter og anlægsinvesteringer, der er skubbet til 2017! Når det hævdes, at kassebeholdningen er på vej op, er det midlertidigt og skyldes primært indbetaling af ejendomsskatter (grundskyld), der de næste måneder bliver omsat til lønudbetalinger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har advaret kommunen om, at den risikerer at komme under administration inden for de næste 3 år. Forhåbentlig bliver vi reddet af de bedre tider, men inden da vil vi stå over for store udfordringer ved budget 2018, ligesom den nye kommunalbestyrelse ikke vil have meget at rutte med de næste par år.

Allan Huglstad, Vordingborg

 

Kaptajnen forlader skibetv/ Allan Huglstad, Vordingborg

Borgmester Knud Larsen afgår som borgmester 1. april og overlader posten til Venstres borgmesterkandidat Michael Seiding Larsen. Til lykke og velkommen!

Det er en klog beslutning. På landsplan står Venstre svagt, og i Vordingborg Kommune vil Venstre – trods mange gode fremskridt, især på erhvervsområdet – få svært ved at fastholde den valgsejr, partiet fik ved kommunalvalget i 2013. Bristede forventninger og valgløfter samt møgsager, der burde have været løst i denne byrådsperiode, vil næppe give en ny valgsejr. Derfor er Knud Larsens afgang ikke utidig, men rettidig omhu.

Nu er ansvarets byrde lagt på den unge Larsen. Bliver det manden bag et godt Venstrevalg eller syndebukken for et dårligt valg?
Den nye Larsen, der kun fik 497 stemmer ved sidste valg – primært i Vordingborg – har nu en fantastisk mulighed for at demonstrere sin samarbejdsvilje og lederevner, så vi ved, om det er ham, vi skal pege på ved det kommende kommunalvalg.

Jeg vil ikke undlade at give ham nogle gode råd med på vejen:

 • Samarbejd hen over midten – også ved budgetlægning.
 • Vær borgmester for alle – også for Møn og Præstø.
 • Gå i dialog med kritikere – også når det gælder ”en borger på Østmøn”.
 • Vis åbenhed og demokratisk forståelse – også når det gælder aktindsigt.
 • Vær social – undgå nyliberalisme og godsejer-højre.
 • Lyt til borgerne – ikke blot til embedsværket.
 • Vær ikke en lallende jubelidiot – det er lige så farligt som at være sortseer.
 • Udvis realistisk optimisme og brug ærlig og sanddru kommunikation. Sig tingene som de er – uden omsvøb.
 • Få ryddet op i møgsagerne – f.eks. kloaksager og Vrinskebækken.

Og frem for alt: Vær dig selv – ikke en klon af Knud Larsen!

Allan Huglstad, Vordingborg

Passiv kommune eller passiv godsejer? v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Vordingborg Kommune har besluttet at betale for godsejer Peter Scavenius’s tilsvining af Vrinskebækken. Prisen er 150.000 kr., hvilket er meget lavt sat – sikkert for ikke at provokere skatteyderne.

Princippet er ellers, at forureneren betaler. Men her mener embedsværket og Thomas Christfort, formand T- og M-udvalget, at Møn og Vordingborg kommuner har udvist passivitet ved ikke at gribe ind overfor lovovertrædelserne. Derfor gælder princippet ikke, da miljøsvineren jo ikke kan forstå, at han har gjort noget forkert.

Selvfølgelig har Scavenius ikke kunnet undgå gennem 40 år at lugte lort og se skidt hobe sig op i bækken. Aktindsigt røber da også, at han vidste, at renseanlægget ikke virkede. Tilmed har han haft flere campister på campingpladsen end tilladt, hvilket giver mere forurening. Men penge lugter ikke, og Scavenius har tjent en formue for ikke at investere i rensning. Scavenius har været lige så passiv som kommunen, men belønnes nu for sine lovovertrædelser, fordi han tilhører Christforts og borgmesterens loge- og vennekreds. Samme borgmester, der i Møn kommune svigtede tilsynet med Scavenius.

Desuden har Scavenius fået positiv særbehandling, idet han må opføre et større renseanlæg på fredet område i stedet for en kommunal rensning af spildevandet. Denne valgmulighed får borgerne ikke – spørg bare i Magleby!
Nu er det ikke kommunens lommeprokuratorer, der skal afgøre denne sag. Derfor skal der foretages en kompetent juridisk analyse af, hvem der skal betale. Hvis der skal afviges fra princippet om, at forurener betaler, må kommunalbestyrelsen på banen. Dette er en politisk beslutning.

Vi skatteborgere vil ikke betale regningen, mens en godsejer scorer kassen. Udgiften må opdeles i rensning og forbedring af vandløbet – det første betaler Scavenius, det sidste kommunen. Vi vil heller ikke acceptere den forskelsbehandling, der tillader godsejere selv at bestemme hvor og hvordan, de vil rense deres spildevand, når andre borgere bliver tvangskloakeret.

Allan Huglstad, Vordingborg

Politiske lejetropper v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Tidligere var det et kald at bliver præst, officer eller politiker. Derfor vækker det bekymring og politikerlede, når visse politikere ændrer et politisk kald til et lukrativt levebrød.

Både borgmesteren og formanden for Havneudvalget, Per Stig Sørensen, får nu klækkelige lønstigninger, og snart vil det dryppe på øvrige udvalgsformænd. Ikke just det rigtige signal at sende i sparetider. Kun én i kommunalbestyrelsen protesterede, nemlig løsgængeren Helle Mandrup Tønnesen, der udtalte: ”Jeg husker godt ved konstitueringen, hvordan nogen kæmpede for de poster, der gav penge”.

Hvem mon Helle sigtede til? Næppe andre end Per Stig Sørensen, der udover sin kommunale gartnerløn får 350.000 kr. ekstra for sine mange ben. Den højestlønnede er dog Heino Hahn, også offentlig ansat, der er ”begavet” med mindst 400.000, skarpt forfulgt af Thomas Christfort med små 400.000. Ingen andre kan konkurrere med disse topscorere. Lidt længere nede på listen kommer John Pawlik med knap 300.000.

Disse personer repræsenterer Dansk Folkeparti og Konservative. Det var netop deres mandater – næppe deres kvalifikationer – der ved sidste valg blev ”købt” for at støtte Venstres borgmesterkandidat. Gennem flere byrådsperioder havde Konservative ellers støttet Socialdemokratiets kandidat, så der måtte hele to formandsposter til for at flytte Christforts sympati.

Det demokratiske problem er, at vi nu har nogle begærlige politikere med tvivlsomme kompetencer og høje vederlag, som ikke kan undværes. Disse politiske lejetropper er altså til fals for den højestbydende. Ved næste kommunalvalg skal man næppe blive overrasket, hvis disse partier igen kaster partiprogrammet over bord og støtter den borgmesterkandidat, der er mest gavmild.

Men gudskelov er hovedparten af vore kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke så grådige. De ”menige” ligger generelt langt under 200.000 med Tage Vestergaard (Ø) som den ”billigste”. Det er også positivt at se, at Venstres og Socialdemokratiets borgmesterkandidater ikke er blandt bengnaverne, men holder sig pænt på måtten blandt de lavtlønnede.

Allan Huglstad, Vordingborg

Mens vi venter v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Vordingborg Forsyning ved Thomas Christfort har udsendt rykkere til de 16 i Magleby, der nægter at betale kloaktilslutningsbidrag. Den forvirrede Christfort truer skiftevis med SKAT og Kongens Foged, selv om ingen af dem kan, må eller vil inddrive den ulovlige opkrævning. I Forsyningen har forvirringen medført, at henvendelser og aktindsigter ikke besvares.

Hvad bliver det næste? Kan Forsyningen mande sig op til at få afprøvet lovligheden af kloakbidraget ved en retssag? Eller nøler man, fordi det er en tabersag? Eller hyrer man en rockerbande til at inddrive kloakpengene? Hverken kommune eller Christfort er jo ukendte med ulovligheder.

Nu er Maglebysagen ikke enestående. Der er lignende sager i Busemarke, Mandemarke og Øster Egesborg. I de næste år skal der findes spildevandsløsninger på landet, og der skal laves kloakseparering. Der vil være rigeligt at tale om under valgkampen og de næste 4 år. Alene af den grund bør Maglebysagen afsluttes!

Hvis Forsyningen er handlingslammet, kunne kommunalbestyrelsen vågne op til dåd. Flertalsgruppen lovede trods alt en ”uvildig undersøgelse” for 3 år siden. Den mangler vi stadig. Bortset fra Borgerlisten har ingen politikere forsøgt at sætte sig ind i sagen og markere deres holdning. Borgmesteren og Christfort har selvfølgelig en holdning, men intet tyder på, at den er baseret på viden og indsigt. De lader sig forføre af kommunens DJØF’er og et advokatfirma, hvis spidskompetence er tabte kloaksager.

Nu findes der også intelligente mennesker i kommunalbestyrelsen. Kunne man forestille sig, at kommunalbestyrelsen lukkede sig inde en uges tid med kompetente eksperter i spildevand? Kunne man forestille sig, at man konkluderede, at kommunen havde lavet fejl? Og at kommunalbestyrelsen pålagde Forsyningen at tilbagebetale tilslutningsbidragene – med renter?

Kunne man forestille sig, at kommunalbestyrelsen ville gøre denne indsats for fred og fordragelighed på spildevandsområdet de næste år?

Er jeg naiv? Eller stoler jeg for meget på retfærdigheden?

Allan Huglstad, Vordingborg

Embedsmænd på valg v/ Bent Jørgensen, Møn

Planen om fældning af vejtræerne langs Langelinie i Stege har afsløret, hvordan selv større beslutninger bliver taget af embedsmænd, uden politikernes medvirken. Så bliver man da nødt til at spørge, hvormange af de undertiden ejendommelige beslutninger vi oplever i kommunen, der i virkeligheden er blevet truffet af embedsmændene på Rådhuset i Vordingborg, med politikerne som passive tilskuere?

For der må da være grænser et sted, for politikernes magelighed og manglende ansvarsfølelse. Men skal det endelig være, så må de opstillede politikere til det kommende kommunalvalg til efteråret, gøre rede for, hvilke embedsmænd de agter at støtte og overlade beslutninger til, gerne med en kort præsentation af vedkommendes kvalifikationer og visioner, så borgerne på den måde kan sammensætte det bedste hold af embedsmænd, uden de dog har været på direkte valg, men ingen ved jo hvad fremtiden vil bringe.

Bent Jørgensen, Møn

Fire gange frustrationer v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Borgmester Knud Larsen har overværet brandmændenes nytårsparole i Vordingborg. Her blev oplæst en tale fra beredskabsdirektøren, der er chef for beredskaberne i Vordingborg, Ringsted, Faxe og Næstved kommuner.

Knud Larsen blev angiveligt irriteret over, at ordet frustrationer optrådte hele 4 gange i talen. Dette afstedkom, at han for 117. gang måtte fremhæve de store projekter, kommunen har sat i gang. Denne taktik med at tale om noget andet under anvendelse af ”Lars Løkke newspeak” – også kaldet sproglig manipulation – har dog næppe imponeret de gæve brandmænd.

Når brandmændene er frustrerede – ikke bare her, men på landsplan – er det ikke kun, fordi der sker forandringer og måske fyringer. Men brandmændene har en faglig stolthed og en erfaring, der gør, at de må råbe vagt i gevær. Og det er det, beredskabsdirektøren, der er loyal overfor sine folk, bringer videre, og som borgmesteren ikke kan lide at høre.

Sandheden er jo, at landets kommunale beredskaber siden 2014 har måtte spare 175 millioner, og under den sidste stormflod blev alle ressourcer indsat uden reserve. Elastikken var spændt til det yderste. Fortsætter spareøvelsen, vil det betyde mindre materiel, færre folk på udrykningshold, mindre udholdenhed og længere responstider. Ikke bare ved katastrofer, men også ved samtidig ildebrand, f.eks. i hver sin ende af kommunen.

Klimaeksperterne har spået, at stormfloder og monsterregn gradvis vil blive hyppigere. 100-års hændelser vil blive til 10-års hændelser og i værste fald til årligt tilbagevendende begivenheder. Hertil skal lægges, at vor kommune har en meget lang og sårbar kyststrækning og lange indsatsafstande. Inden længe har vi også to af landets farligste virksomheder på Masnedø, gødningslageret Yara og olieraffinaderiet Biofuels.

Der er i sandhed opbygget en trussel, der ikke maner til besparelser i beredskabet – snarere tværtimod.

Men det rører åbenbart ikke sognekongen, der bor langt fra stormfloder og farlige virksomheder.

Allan Huglstad, Vordingborg

Round-Up Kommunen v/ Bent Jørgensen, Møn

Torsdag d. 26 januar, kl.18, mødes kommunalbestyrelsen på Vordingborg Rådhus, bl.a. for at behandle pkt.15: "Evaluering af brug af spotsprøjtning til bekæmpelse af ukrudt". Som bekendt indførte Teknik- og Miljøudvalget i 2016, med udvalgsformand Thomas Christfort som fortaler, at genindføre brugen af Round-Up i kommunen, efter det havde været afskaffet siden 1996. Til mødet torsdag aften, er der på forhånd flertal for at fortsætte med giftsprøjtningen, med en besparelse i 2016, på 96 tusinde kroner, som eneste argument.

Det er desværre symptomatisk, for kommunens behandling af sager der lugter langt væk, at selve ordet Round-Up, ikke er nævnt en eneste gang, i den positive, halvanden side lange sagsbeskrivelse, der taler varmt for udvidelse af giftsprøjtningen. Der nævnes dog fra mindretallet, en stærk bekymring over, at der ikke er evalueret for miljøbelastningen. Men ikke desto mindre indstilles det, at sprøjtningen med Round-Up udvides til større arealer og samtidig gøres permanent. I 2016, er der sprøjtet med Round-Up på gader og torve, i alle 3 købstæder i kommunen.

Bent Jørgensen, Møn

Det såkaldte demokrati v/ Bent Jørgensen, Møn

Lovsangene over vores demokrati er mange, for det at vi har det, står som regel uden for diskusion.

Et eksempel fra det sidste kommunalvalg i Vordingborg Kommune viser dog, at når de etablerede partiers interesser skal fremmes, bliver demokratiet sat uden for døren. Det skete, da partierne skulle have den afsluttende paneldebat i en valgudsendelse på TV-ØST, og hvor den nyopstillede, Borgerlisten, blev nægtet adgang. Ifølge udtalelser til pressen, af direktøren på TV-ØST skete det, fordi Borgerlisten hverken var repræsenteret i Kommunalbestyrelsen eller i Folketinget, og så havde man forøvrigt ikke så god plads i studiet. Det viste sig senere, at Borgerlisten kun manglede en håndfuld stemmer i at blive valgt, stemmer som de sandsynligvis havde kunnet hente, hvis TV-ØST havde givet dem plads og synlighed i paneldebatten.,

Senere har Vordingborg Kommune gjort deres, for at skrive Borgerlisten ud af historien, for på den kommunale side i den lokale telefonbog, Mønbogen, viser "Fordelingen af gyldige stemmer", som der står, at Borgerlisten ikke er nævnt blandt de opstillede partier, selv om deres stemmer selvfølgelig var gyldige, dog uden repræsentation. Der blev, som der står, afgivet 27.509 stemmer ved valget, men tæller man partierne sammen der står der, bliver tallet kun 25.464 ialt, så de resterende, afgivne 2045 stemmer, finder kommunen det ikke værd at gøre rede for, helst skal de puttes af vejen, så her er man enige med TV-ØST.

Bent Jørgensen, medlem af Enhedslisten, Møn

Passer Vordingborg Kommune på vores børn og pædagoger?

DR omtalte den 6. januar, at de Radikale nu går ind for indførelse af minimumsnormeringer, og at socialdemokraterne overraskende siger nej. Se omtalen her…

Havde jeg for få år siden hørt om dette, ville jeg have sagt nej til sådant et forslag, men i dag er jeg blevet meget klogere på forholdene i vores børnehaver og børnehavernes betydning for samfundsudviklingen. Jeg har gennem de sidste 4 år interesseret mig meget for arbejdet i vores dagsinstitutioner, herunder som næstformand for en børnehave gennem knap et år.

Mine iagttagelser kan kort sammenfattes således:

 1. Langt hovedparten af de børn, der møder op i børnehaverne er et produkt af curlingsforældre, der ikke er i stand til at opdrage deres børn. Børnene repræsenterer en MIG-MIG-MIG-KULTUR og bærer tydeligt præg af, at forældrene ikke sætter grænser for deres børn. Børnenes sociale kompetencer er ikke udviklet hjemmefra, hvilket giver sig til kende i en børnehave med kaotiske konflikter, hvor alle børn på en gang vil have voksenopmærksomhed konstant.

 

 1. Pædagogerne er total overbelastet med stress til følge – der er stort set ikke tid til pauser og udarbejdelse af den efterhånden anseelige administrative arbejdsmængde, dagsinstitutionerne pålægges. Der er ganske enkelt for få pædagoger til for mange børn på en gang.

 

 1. Børn opholder sig de første 5 år i vuggestuen og børnehaven. Men det er ikke rigtigt gået op for samfundet, at pædagogerne i disse år er mere sammen med børnene end børnenes forældre. Og disse første 5 år er de år, der har aller størst betydning for børnenes formning og udvikling. Det er i disse år, hvor børnenes hjerner formes gennem børnenes spejling i de voksnes adfærd, det er her børnene udvikler sig ved at efterligne de voksens måde at opføre sig på i forskellige situationer.

 

 1. Den digitale udvikling har forført vores politikere, som i visse tilfælde er begyndt at tvinge tablets ind i børnehaverne, og det på trods af, at der er forskning, der viser, at det hæmmer børnenes sociale udvikling. Forskning viser, at menneskets evne til at forstå følelser og stemninger og aflæse andre i daglige relationer udvikles i barnets først 4 til 5 leveår, ved at barnets ansigtsmuskler spejler de voksnes ansigtsudtryk, og at det er her barnets hjerne formes til at forstå sig selv i forhold til andre.
   
 2. Når man tillige kan konstatere, at mange forældre hjemme giver børnene en tablet for at få fred til voksensamvær uden børnenes forstyrrelser, er det en skræmmende udvikling, der tegnes for fremtidens samfund.

 

Min konklusion er:

Dette burde få politikerne og forældrene til at blive bevidste om, at det de facto er pædagogerne, der i praksis har fået ansvaret for vores børns opdragelse – om de vil det eller ej. Og hvordan kan man så forsvare, at underprioritere dagsinstitutionernes pædagogiske normeringer?

Vort samfunds sammenhængskraft hviler i fremtiden på de børn, der i dag udvikles (opdrages) af pædagogerne i vores dagsinstitutioner. Det er en løgn og selvbedrag, hvis der er nogen, der tror, at det er forældrene, der udvikler deres børn, for forældrene er på arbejde i de fleste af børnenes vågne timer, og jeg kan konstatere, at deres børn møder op i børnehaverne med et tab af sociale kompetencer.

Og det er børnenes sociale kompetencer, der er forudsætningen for vores samfunds sammenhængskraft. Det er udviklingen af børnenes sociale kompetencer, der er vores kulturbærer. Det er gennem opdragelsen, at vores børn lærer at se sig selv i sammenhænge med andre, at det er vigtigt at samarbejde frem for MIG-MIG-MIG og at udvikling af empati og sociale kompetencer er væsentlige værdier.

Hvis ikke forældre og ansvarlige politikere bliver bevidste om tingens tilstand, og erkender at der skal reageres på det, så forudser jeg, at det ikke blive muligt at vende udviklingen og at det vil være slut med det samfund, vi kender til i dag.

 

Og hvordan ser så normeringerne ud i Vordingborg Kommune?

I følge KORAs kortlægning af kommunernes personaleforbrug i dagtilbud i perioden fra 2007 til 2012 ser det således ud:

 

Vordingborg Kommune

Normering (barn pr voksen)

0-2-årige

Normering (barn pr voksen)

3-5-årige

4

7

BUPL anbefaler

2,5

5

 

Jeg kender ikke tallene for 2016, men er ikke optimistisk mht, at de skulle have udviklet sig i en positiv retning, snarere tværtom.

Politikerne har som arbejdsgivere desværre ofte den automatreaktion, at BUPL jo er en fagforening, der bare vil have flest mulige medlemmer i arbejde. Men BUPL repræsenterer altså fagkundskaben og selvom, at BUPL varetager deres medlemmers interesser, så ændrer det ikke på det faktum, at der er en stigende udvikling af stress blandt pædagogerne med et stigende antal sygedage til følge, og at taberne i dette spil, er vores børn og i sidste ende vores samfunds sammenhængskraft.

Tænk lige lidt over det.

Leif Jeberg

Kværulant eller borgerrettighedsforkæmper? v/ Bo Brebøl, Nakskov

PortratfotoBoBrebolDet er trist, at vi i dagens Danmark behøver en Borgerrettighedsbevægelse og en mand som Uffe Thorndahl. Nu har borgmestrene i Guldborgsund og Vordingborg kommune så nærmest valgt at lyse den besværlige mand i band. Det får ikke problemet til at forsvinde.

Jeg vil holde mig til begivenhederne i disse to kommuner og ikke forplumre billedet med andre uheldige begivenheder fra det ganske danske land. Jeg vil yderligere begrænse mig til kloaksagen i Klodskov, som Guldborgsund kommune for nylig har tabt med piber og trommer, og til kloaksagerne i Vordingborg kommune, der forekommer lige så håbløse.

Det er trist, at ingen af borgmestrene eller de ledende embedsmænd vil lytte til borgernes fornuftige udsagn, men i stedet vælger at lytte til falske profeter (læs: Advokatfirmaet Horten), hvor de for borgernes penge køber forkerte "ekspertudsagn".

Det mindste man kunne ønske sig af borgmestrene og deres forvaltning var, at de holdt orden i eget hus og egne arkiver. Så ville de lynhurtigt kunne besvare ethvert kritisk spørgsmål.

Den korte historie er, at en række borgere har fastholdt, at der ikke må opkræves tilslutningsbidrag for nye kloakanlæg på ejendomme, som i forvejen er tilsluttet en kommunal kloak. Det har fået de kommunale forvaltninger i Guldborgsund og Vordingborg til at udfolde store anstrengelser for at tilsløre og benægte eksistensen af gamle kloaker. Man kunne forvente, at kommunerne loyalt ville følge loven; men det er desværre ikke sket. Tværtimod har ledende politikere og embedsmænd søgt at fordreje kendsgerningerne og bortskaffet nogle beviser samt benægtet eksistensen af andre beviser. Det kræver nærmest overmenneskelige kræfter at arbejde imod en sådan magtfordrejning. Uffe Thorndahl, der som civilingeniør er ekspert inden for netop kloakering, fortjener ros for sit vedholdende arbejde.

Jeg har for år tilbage deltaget i de indledende møder om den nye kloakering i Magleby. Jeg fremlagde tinglyste dokumenter om den tidligere gennemførte kommunale kloakering. Borgmester Knud Larsen, udvalgsformand Thomas Christfort og kommunaldirektør Lau Svendsen Tune valgte at benægte fakta. Den politik har de stædigt fastholdt, og det kulminerer nu med inkassosager imod en stribe sagesløse borgere i Magleby. Inkassosagerne er ulovlige både fordi selve kravet på tilslutningsbidrag strider imod lovens bestemmelser og fordi Vordingborg Forsyning som 100% kommunalt ejet forsyningsselskab alene må inddrive sine fordringer igennem Skat og ikke selv anlægge fogedsag. Inden direktøren for Vordingborg Forsyning indleder selvstændig inkasso, burde han overveje, om bukserne nu også kan holde til det.

Den fornyede kloakering af Magleby er ikke den første ulovlighed på Østmøn. Allerede før kommunesammenlægningen kloakerede man en sydligere linjeføring fra det nye Geocenter. Det finansierede Knud Larsen & Co. ved at pålægge Geocentret en tilslutningsafgift på en halv million kroner og vælte den resterende byrde på over 20 millioner kroner over på en række sagesløse ejendomsbesiddere. Jeg var en af disse og opnåede i den anledning at blive kaldt i fogedretten. Fogedretten henviste sagen til ordinær ret, fordi den var for kompliceret til en umiddelbar afgørelse. Den ordinære retssag endte med, at kommunen hævede sagen, men "glemte" at betale mine sagsomkostninger, hvilket ellers er et ufravigeligt princip, når en sagsøger hæver en sag.

Når borgmester Knud Larsen med hele det kommunale magtapparat i ryggen fordrejer oplysningerne i visse arkiver (BBR) og gør andre vanskeligt tilgængelige, må det nødvendigvis slå gnister, når ihærdige borgere kræver, at loven sker fyldest.

Som næstformand i Borgerlisten i Vordingborg Kommune hylder jeg princippet: "Lyt til Borgerne!" Jeg kan kun opfordre Knud Larsen & Co. til også at hylde dette princip, fremfor at forsøge at svine en ihærdig mand til. Både rettens dom og vælgernes dom kan blive særdeles hård, hvis man fortsat vælger at fremture.

Med venlig hilsen

Bo Brebøl, Nakskov

Stort tillykke! v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenI ugens løb, kunne man læse i pressen, at Vordingborg Kommune og Statens årlige tilskud til spillestedet Stars i Vordingborg, vil fortsætte de næste 4 år, med 1,7 million fra Staten og 1,57 million fra kommunen, eller sammenlagt 3,27 millioner årligt. Denne såkaldte krone til krone ordning fra Statens side, er en rigtig god ide, for så bliver kommunen helt automatisk belønnet for sine kulturaktiviteter, jo mere jo bedre.

På samme vis, er billedkunstnerne i Vordingborg Kommune, dvs malere, billedhuggere, grafikere og kunsthåndværkere, også blevet begunstiget af krone til krone ordningen, idet man har oprettet et Billedkunstråd og givet 50.000 kr. årligt til formålet, som så automatisk er blevet fulgt af 50.000 kr. fra Statens side, så dermed 100.000 kr. ialt, til billedkunsten, hvert år.

Efter en del bump på vejen, er det lykkedes at komme igang, så kunstnerne fra nu, kan sende ansøgninger om at komme i betragtning til uddelingerne, disse uddelinger, kan jo samtidig ses som et plaster på såret, efter at kommunen trak sin støtte, til Sommerudstillingen på Madsnedø.

Bent Jørgensen, Møn

Inhabilitet og forgældede godsejere v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-Huglstad

Vordingborg Kommune nægtede at undersøge, om Thomas Christfort var inhabil i sager vedr. Marienborg og godsejeren fru Natorp. Man skønnede blot, at han var habil, og det samme gjorde Statsforvaltningen: Nu har ministeriet returneret sagen til Statsforvaltningen.

Marienborg har en ejendomsværdi på 103 mill., men er belånt for 124.585.000. Af gårde under Marienborg er Egeløkke belånt for 155 mill., selv om ejendomsværdien kun er 42.5 mill. Det giver en belåningsprocent på minus 265!! Frøhave, der er 23.2 mill. værd, er belånt for 30 mill. Alle ejendomme tilhørende fru Natorp er belånt til langt over skorstenen. Som almindelig parcelhusejer er det uforståeligt, at det kan lade sig gøre.

Med røven i vandskorpen forstår man bedre, at der ikke er råd til rent vand på godset, at næsten alle ansatte er lavtlønnede østeuropæere, at godsets udlejningsejendomme er dårligt vedligeholdte, og at kommunen må betale for nye tag. Man forstår også, at fruen er afhængig af driftsfællesskabet med Nybøllegård, ejet af udvalgsformand Thomas Christfort. Deres fælles firma er et interessentselskab, hvor de begge hæfter for gælden.

Men Christforts økonomi er heller ikke sund. Nybøllegård er overbelånt med 7.530.000 kr., og hans firma gav et lavt afkast i 2015, hvor bruttofortjenesten kun var 171.000. Til gengæld har han sørget for nogle gode kommunale vederlag, så han kan overleve.
Christfort har en klar interesse i, at den gældsplagede fru Natorp ikke går fallit og river ham med i faldet. Derfor opfylder han Forvaltningslovens krav om inhabilitet, idet denne i § 3 omtaler ”omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed”.

I forvejen optræder Christfort med 2 kasketter som teknik og miljø-formand og formand for Forsyningen A/S, og her har Statsforvaltningen tidligere gjort opmærksom på, at der kan være habilitetsproblemer – men det rører åbenbart hverken kommunalbestyrelsen eller forvaltningen.

Allan Huglstad, Vordingborg

Knud Larsen mopper v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadEndnu en gang skal vi være vidne til borgmesterens mobning af personer, han ikke kan lide. Denne gang er det hans yndlingsoffer: Uffe Thorndahl. Det sker i Sjællandske 19/11 ved de sædvanlige usandheder og med borgmesterens yndlingsskældsord ”infam”.

Først omtaler Knud Larsen en sag, Thorndahl har rejst, og ”hvor Statsforvaltningen giver kommunen medhold”. Denne sag er med på det kommende byrådsmøde, men her fremgår det, at Statsforvaltningen ikke har kompetence til at udtale sig om sagen, der omhandler lovgivning, der ligger uden for Statsforvaltningens tilsyn. Unægtelig en anden udlægning end borgmesterens.

Jeg vil derfor bede borgmesteren om at dementere sin udtalelse.

Dernæst nævner Knud Larsen, at Thorndahls støtter ”er begyndt at bede om aktindsigt i, hvilke sager Uffe Thorndahl beder om aktindsigt i”, hvilket ”gør belastningen på kommunen tungere”. Hvem i alverden skulle have denne særegne interesse – bortset fra pressen måske? Og skulle der evt. være nogle, der vil læse med, kan det i hvert fald ikke generere det store arbejde at trykke på send-knappen en ekstra gang.

Jeg vil derfor bede borgmesteren om at dokumentere sin påstand.

Knud Larsen lyder som en sur, gammel og træt mand, der for længst burde være pensioneret. Det er derfor tilgiveligt, at hans overblik og hukommelse svigter. Men hvis Knud Larsen ikke kan dementere eller dokumentere sine oplysninger, må konklusionen være, at han lyver, og det vil i så fald blive hans eftermæle.

Allan Huglstad, Vordingborg

Syndebukke i rette tid v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenSøren Espersen, Dansk Folkeparti, bedyrer, at han skam kun er den formelle næstformand for A/S Meld&Feld, et mindre selskab under EU`s paraply, sat til verden som bekvem malkeko for ligesindede partier, der gerne vil smykke sig med lidt glamour, men det koster jo, og så må man se stort på EU`reglerne. Men dette illegale hul i EU`s kasse, har desværre medført en del, for ikke at sige megen omtale i pressen, så man forstår da godt, at SE synes at folk folk skal tænke på noget andet. Så hvad er mere bekvemt, end at kaste sig over Dansk Folkepartis sædvanlige syndebukke, nemlig muslimerne.

Ifølge hans læserbrev, i Dagbladet Sjællandske, d. 1. november, så har selvsamme muslimer ufine planer om, at etablere ikke mindre end en moskè på Gåsetorvet, midt i Vordingborgs bymidte, og med selveste Valdemar Atterdags hjem, det historiske Gåsetårn, som nærmeste nabo, som han skriver. Det var nyt for mig, og sikkert for en del historikere, med Gåsetårnet som kongebolig, men sigtet er klart nok, man hører allerede høtyven og leen blive fundet frem i udhusene, for er der noget der er helligt og ukrænkeligt, så er det da de kongelige.

Således opgejlet, kan befolkningen videre underholde sig med, hvad hvad SE kan fremmane af skræmmebilleder, når muslimerne står tæt på Gåsetorvet, hvorefter han slår hovedet på sømmet og rammer danskernes ømmeste punkt, for som han antyder, kan også parkeringsforholdene blive truet. Så nu må borgmester Knud Larsen tage affærre, så der forhåbentlig kan stikkes en administrativ pind i projektet.

I modsat fald vil Søren Espersen tage sagen op i Folketinget, forudsat,  formoder man, at hans såkaldt formelle post i A/S Meld&Feld, ikke i mellemtiden har dømt ham uværdig til at sidde i det høje ting.

Bent Jørgensen, Møn

Kommunens hadeobjekt nr. 1 v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadSå er vi kommet til den årlige kommunale udhængning af ”en borger fra Østmøn”, der i retfærdighedens tjeneste hver dag hjælper borgere, der trynes af kommunen.

Flertalsgruppen har endnu en gang ansat en medarbejder for angiveligt at behandle Uffe Thorndahls ønsker om aktindsigt.

Det ansvarsfulde hverv bestrides af en jurist til 510.000 kr. Det er påskønnelsesværdigt, at kommunen vil reducere arbejdsløsheden, men hvor finder man en vinkelskriver, der vil nøjes med så lidt? Til sammenligning tjener den HK-uddannede sekretariatschef ca. 750.000!

Jeg har selv arbejdet med kommunens arkivrod med Rigsarkivarens velsignelse og har fået lov at se alt – også social- og personalesager – og uden juristhjælp. Det job kan bestrides af en deltidsansat pensioneret medarbejder, der er i stand til at hente papir i kælderen, scanne/kopiere og sende det videre til ansøgeren. Eller endnu bedre: At lade ansøgeren selv stå for arbejdet, hvilket Uffe Thorndahl har gjort i utallige tilfælde. Det er lodret løgn, at det kræver en jurist på fuldtid. Snarere er det et forsøg på at ansætte en ekstra medarbejder til andre gøremål og bagefter skyde skylden på ”en borger fra Østmøn”. Når kommunen ikke kan overholde lovens tidsfrister eller producerer svar af lav kvalitet, skyldes det formentlig, at denne prokurator har andet at lave.

I stedet ansætter man en overkvalificeret paragrafrytter. Siden 2015 har det borgerlige flertal spildt 1.375.000 skattekroner – selv om der var billigere løsninger.

Jeg har selv søgt stillingen og har tilbudt at arbejde gratis, dvs. som frivillig, bare jeg kunne deltage i julefrokosten. Men nej tak – den slags borgerhjælp er man ikke interesseret i – det kunne give pinlige afsløringer af mangler i forvaltningen. Og duer ikke, hvis man ønsker at skjule noget. Jeg har også foreslået at give Thorndahl en forskningstilladelse efter arkivloven – som jeg bl.a. har fået – men nej, det tør man ikke!

Allan Huglstad, Vordingborg

Hundeskov eller unge? v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenNærmest brutalt, har Vordingborg Kommunes politikere ført sig frem på Østmøn, først med deres borgerfjendske kloakering af Magleby, uden hensyn til at få deres egen fremfærd prøvet ved en retssag, men også ved deres nedrivning af 30 huse, systematisk opkøbt på tvangsauktioner, hvor lejere blev sat på gaden, uden at skele til lejeloven. Det sidste, har denne uges fødselar, tillykke!, nemlig Uffe Thorndal, Klintholm, så effektivt gjort opmærksom på, gennem sin optrevling af kommunens fremfærd i sine skrivelser, i lighed med andre sager han har behandlet, med den sædvanlige veloplagte, stædige grundighed, som politikerne har god grund til at frygte.

Men med hensyn til de 30 nedrevne huse, så ligger jo tilbage ligeså mange grunde, som til en rimelig pris kunne være et trækplaster, for lige så mange unge familier, der ville skabe sig en fremtid på Møn. Men det sker selvfølgelig ikke, for de grunde kan naboerne da bare bruge til grillplads, eller hvad de nu har lyst til, og på Nørrebyvej i Borre, er en 10.000 m2 stor grund, svarende til 10 villagrunde, efter et nedrevet hus, blevet overladt til naboerne til hundeskov.

Bent Jørgensen, Møn

Christfort er inhabil v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadDa Birgitte Natorp overtog Marienborg på Vestmøn, var godset i økonomisk uføre. Ved en ihærdig indsats og låntagning blev det bedre, men tiderne er ikke gunstige for gældsplagede landbrug.

Når fru Natorp ikke vil tilsluttes Gammelsø Vandværk, men hellere vil lappe på godsets egen vandforsyning – dvs. fortsætte med at levere forurenet vand til sine lejere – er det ikke ond vilje, men et spørgsmål om økonomi. Dette afspejles også i den mangelfulde vedligeholdelse af de ca. 40 lejemål, hvilket bl.a. har medført skimmelsvamp i flere af husene.

Men gudskelov har hun Thomas Christfort, ejer af Nybøllegaard og formand for Teknik- og Miljøudvalget, der kan hjælpe hende på rådhuset og i landbruget. De er nemlig begge ejere af maskinfællesskabet MN I/S, der driver begge godsers landbrug, og de har fælles driftsleder, der også er direktør for MN I/S.

De har med andre ord en sammenflettet økonomi. Hvis Marienborg mangler penge, har det også indflydelse på Nybøllegård og på Christforts økonomiske forhold.

I Forvaltningslovens § 3 findes regler om habilitet ved udøvelsen af offentligt hverv. Heraf fremgår bl.a., at den, der virker inden for den offentlige  forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis ”vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald”, eller ”sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed,”, eller ”der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed”. Disse regler sikrer, at der træffes objektive og saglige beslutninger uafhængige af personlige og økonomiske interesser.

Kommunalbestyrelsen må derfor sætte Christfort uden for døren, når Marienborg er på dagsordenen – både når det gælder forurenet vand, nedrivning af bevaringsværdige bygninger, tilskudsordninger eller vedligeholdelse af lejemål.

Allan Huglstad, Vordingborg

Thomas Christfort stiller ikke op ved næste kommunalvalg v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadDen officielle forklaring er for meget arbejde. Det vidste han fra sin første valgperiode, men alligevel overtog han begærligt både formandsjobbet for Teknik og Miljø og for Vordingborg Forsyning. Men han kan jo fraskrive sig de vellønnede jobs og blive menigt byrådsmedlem. Hvis han er hårdt presset, kan han også udtræde af byrådet. Det ville glæde mange.

Som årsag kunne han undskylde sig med, at han psykisk ikke kan tåle den ”svinske og hadske tone”, han åbenbart møder på facebook. Det kan i hvert fald ikke være de lokale medier, hvor redaktørerne vogter nidkært over, at der ikke anvendes utilbørligt og injurierende sprog.

Christfort er især plaget af en person, han kalder ”vores egen Donald Trump”, der ”notorisk siger noget, der er forkert”. Hvis dette er rigtigt, burde Christfort gå i dialog med denne person og fortælle sin version af sandheden. Det sker bare ikke, og Christfort vil da heller ikke sætte navn på denne person, som formentlig er en fantasifigur?

En anden forklaring kunne være, at den konservative bestyrelse har bedt ham om at fordufte. Christfort har ikke vælgertække og slet ikke på den mønske hjemegn. Værre er, at ingen ved, hvad der er konservativ politik, og hvad der er Christforts politik, der mest minder om Liberal Alliance eller det gamle Højre. Sidste valg halverede de konservative stemmer, og mandattallet faldt fra 3 til 1. Skrækscenariet er: Ingen konservative i byrådet.

Derfor handlede bestyrelsen. I stedet har de kørt en – uden for Lundby – ukendt spidskandidat i stilling. Navnet er Daniel Irvold, og han har med sine fornuftige synspunkter på bl.a. kæmpevindmøller og skolestruktur været i opposition til Christfort. Det bliver op af bakke at reparere det konservative image, men jeg håber, han klarer det, og vil ønske ham al mulig held.

Allan Huglstad, Vordingborg

Bolighajen Vordingborg kommune v/ Uffe Thorndahl, Ambassadør for Borgerretsbevægelsen

Uffe-ThorndahlDet vakte opsigt blandt beboerne i Magleby, at Vordingborg kommune på en tvangsauktion overtog ejendommen Klintholm Havnevej 6, som var beboet ( lejet )  af en enlig mor med to børn.

Tvangsauktionen var bl.a. udløst af manglende betaling af et kloaktilslutningsbidrag. Et bidrag der i øvrigt var pålignet ulovligt, da ejendommen allerede var tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg. D. 11.12.2013 skriver den enlige mor til borgmester Knud Larsen bl.a. :

"Jeg har boet her i 9 år og er nu opsagt med 5 måneders varsel pga. at Vordingborg kommune vil rive det ned. Synes du det er okay, de har ikke engang været ude og se om det overhovedet er nedrivningsværdigt. Jeg står nu med 2 børn og alle vores dyr og skal til at finde noget nyt at bo i."

Vordringborg kommune foretog opsigelsen af lejemålet med henvisning til lejelovens § 83 stk.1. Denne bestemmelse fratager lejeren stort set al den beskyttelse, der er i lejeloven, men bestemmelsen kan først lovligt anvendes, såfremt kommunen forinden har besluttet, at ejendommen skal nedrives. Det gjorde kommunen imidlertid først 8 måneder efter, at lejemålet var opsagt. Opsigelsen er derfor alene af denne grund klart ulovlig.

En nedrivningsbeslutning kan endvidere først foretages af kommunen, såfremt kommunalbestyrelsen efter boligreguleringslovens § 46 har besluttet at nedlægge boligen. En sådan beslutning har kommunalbestyrelsen imidlertid aldrig truffet. Det betyder, at lejeopsigelsen er dobbelt ulovlig. Hertil kommer, at ejendommen samtidig med var vurderet som bevaringsværdig, idet der blot skulle anvendes lidt midler til at istandsatte facaden med fornyelse af vinduer etc.

Kommunen har således overhovedet ikke vurderet ejendommens kvaliteter før kommunen misbruger skatteydernes penge til en komplet uforslåelig og usaglig nedrivning.

I den første sætning i grundlovens § 72 er bestemt :

" Boligen er ukrænkelig."

Denne grundlovsbeskyttelse har Borgmester Knud Larsen og Vordingborg kommune således groft overtrådt i forbindelse med den ulovlige uddrivelse af en enlig mor med to børn.

Uffe Thorndahl, Ambassadør for Borgerretsbevægelsen

Brøl fra en Venstreløve v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadI læserbreve i Sjællandske og Sydsjællands Tidende forsøger Venstres unge løve, borgmesterkandidaten Michael Seiding Larsen (MSL), at imødegå min kritik af Venstres økonomiske rod og brugen af hurraord.

Hvis jeg havde tilhørt oppositionen, havde MSL næppe svaret. Men når en person, der i snart 50 år har stemt borgerligt, påstår, at de borgerlige tømmer kommunekassen, må MSL gå til modangreb.

MSL har åbenbart været på kursus med Lars Løkke og lært, hvordan man skal skjule ubehagelige oplysninger og omskrive virkeligheden – og hvis det ikke virker, hvordan man kan miskreditere en vanskelig samarbejdspartner.

Borgerlisten så gerne, at etik blev et fast islæt i lokalpolitikken – og her kniber det for det borgerlige flertal med både en piratfisker og en miljøsviner. Hertil kommer dagens politik og til dels forvaltning med vennetjenester og ulovligheder, der kan give et dårligt kommunalvalg – medmindre kritikken kvæles.

Hvis MSL kunne frigøre sig fra Venstreretorikken, ville et nuanceret svar på den slunkne kommunekasse være: ”Vi har investeret meget for at udvikle kommunen. Det er ikke borgerlig politik at tømme kassen, og vi burde nok have tænkt os om. F.eks. kunne erhvervsparken være udbygget i mindre etaper”. Dette svar ville tage brodden af enhver kritik.

I øvrigt bør en borgmesterkandidat vel være imødekommende over for et parti, der har en del tankegods til fælles, f.eks. nej til kæmpevindmøller? Det er måske Borgerlisten, der skal sikre ham borgmesterposten?

Hvis MSL bevægede sig uden for Vordingborgmiljøet i Stars og Panteren, ville han vide, at hverken jeg eller Borgerlisten er sortseere, negative eller imod udvikling og fremdrift – tværtimod. Men det er selvfølgelig nemmere at putte folk i kasser i stedet for at debattere politik.

MSL glæder sig til valgkampens debatter – men hvis han ikke kan frigøre sig fra de indoktrinerede jubelord, bliver der næppe meget at glæde sig til. Man kommer trods alt længst med ærlighed.

Allan Huglstad, Vordingborg

Heldigt vi har befolkningen v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenNogle gange orker man næsten ikke, at kommentere på vore lokalpolitikeres gøren og laden. I egen selvforståelse, er de jo nærmest suveræne i deres arbejde for kommunens ve og vel. Det kan man jo se, på deres skriverier og PR-omtaler i lokalpressen, som fylder godt op. Det er dog noget der vil tage til, for de er skam opmærksomme på dommens dag, nemlig kommunalvalget til næste efterår, hvor håbet de klynger sig til, er vælgernes dårlige hukommelse, så vi må trækkes med flertallets solformørkelser, i fire lange år mere.

Men hvor skal man ende og hvor begynde, i en opremsning af disse politikeres genistreger, en opremsning,som ovenikøbet kun kan blive en kradsen på overfladen?

Man kunne jo starte, med den langsomme kvælning af Bogbussen, der som det eneste repræsenterer kommunen i de mindre landsbyer, de ældre og børnefamiliernes kulturelle mødested. Så er der nedlæggelsen at Turistkontoret, i den gamle Toldbygning, ved indkørslen til Stege, der var så let at få øje på, her midt i kommunens vigtigste turistspot, nemlig Møn. Slagtningen af foreningen "Kridthuset", blev langvarig og grim, men tilsidst lykkedes det. En klub for tidligere alkoholikere, blev smidt ud af deres lokaler i Stege, inden pressen kunne nå at blinke.

En værdsat pavillon på Fanefjordskolen skal rives ned, formedelst en udgift på 600 tusinde kr., for at spare driftudgifter, hedder det sig, selv om skolen har tilbudt at betale dem af eget budget, for at beholde den. I kommunens nærmest komiske fremtidsvison, fremstår den bl.a. som: "-storbyens sundeste og smukkeste forhave-", men det med det sunde bliver svært at indhente, når formanden for miljøudvalget har været ude med sin RoundUp-sprøjte og dermed understreget kommunens miljøsyn. 30-40 huse på Møn, blev købt op af kommunen på tvangsauktioner og nedrevet og grundene står herefter ubenyttede, disse huse kunne istedet være solgt billigt til unge familier og de mange penge der er brugt, kunne istedet være brugt, som tilskud til istandsættelse af husene, ovenikøbet med statsstøtte.

 Så har vi set et nyt, såkaldt "Ikke-Rådhus", på vej i Vordingborg, hvor endnu en kostbar nedrivning i Algade, skal sikre uhindret syn for folket, til denne magtens bolig, vist det højeste hus i byen. Dertil kommer en svømmehal, desværre med visse mangler for handicappede, et lidt for stort og dyrt erhvervsområde ved motorvejen, og så har kulturen med de store kommunale bevillinger, klumpet sig sammen i Vordingborg med Borgcenter, Cantabile, Stars, Panteren og som flødeskum på toppen, Festugen med en flot kommunal bevilling og et omdiskuteret regnskab øverst.

Bent Jørgensen, Møn

HURRA-ord fra Venstre v/Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadVenstres borgmesterkandidat, Michael Seiding Larsen (MSL), brugte sin Grundlovstale til en peptalk med en masse hurra-ord om alle de gode ting, Venstre har gjort og vil gøre.

F.eks. skal vi glæde os til det nye vandhus, men ikke et ord om de mange handicappede borgere, der har svært ved at glæde sig.
”Vi river bygninger ned, så der kommer en ny central passage til gågaden” – hvilket ”har til formål at styrke handlen omkring Algade”. Hvem andre end Venstre tror på, at et hul i Algade giver mere handel?

”Der er brug for en sund og forsvarlig økonomisk politik”. Enig! Er det derfor, Venstre har reduceret kommunekassen fra 169 til 55 millioner?
Ifølge MSL har kommunen aldrig været mere demokratisk, fordi ”aktindsigt i sager har aldrig været mere omfattende”. Mange aktindsigter er vel snarere symptom på, at noget er galt? F.eks. dårlig sagsbehandling, vennetjenester eller andet udemokratisk.

”Det gælder om at finde håret i suppen”. Tænker MSL på en godsejers 40 års miljøsvineri på Østmøn? Eller ulovligt opkrævede tilslutningsbidrag for millioner af kroner? Eller overdreven inklusion i skolerne, hvor elever med svære diagnoser tabes på gulvet? Eller ødelæggelse af folks livskvalitet, turisme og tilflytning ved opstilling af kæmpevindmøller? Eller brug af Round Up?

MSL kan ikke lide ”personlige angreb”. Men hvad er det? Hvis borgmesteren mener, hans underskrift ikke betyder noget, skal han vel belæres om, at en underskrift for almindeligt dødelige er juridisk gældende? Hvis en miljøformand smider affald i Stege Bugt, er det vel ikke et ”personligt angreb” at fortælle manden, at han som miljøforurener er uværdig til at bestride et offentligt tillidsjob? Er det demokratisk at lade som ingenting?

”Stoler vi ikke på demokratiet”, spørger MSL retorisk. Joda, men det er en historisk erfaring, at uden vågne borgere eroderes demokratiet. Tillid er godt – blind tillid er farligt.

Allan Huglstad, Vordingborg

Borgerligt flertal ødelægger økonomien v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Det utænkelige er sket!

Allan-HuglstadEt borgerligt flertal, der normalt står for en forsvarlig økonomisk politik, har reduceret kassebeholdningen fra 169 til 55 millioner. Oveni kommer deponeringen på 25 millioner på grund af et handicapfjendtligt badeland. Dette vil kræve store besparelser fra 2017 og ind i næste byrådsperiode.

Da Venstre var i opposition, kritiserede partiet altid det røde flertals overforbrug. Hvad er der dog sket? Sover borgmesteren? Har den rådgivende kommunaldirektør også taget en morfar?

Der er investeret i anlæg, der kunne have ventet, eller som burde være undgået. F.eks. nyt rådhus og et grimt hul i Algade. Køb af Skydevænget i Stege var ikke en kommunal opgave. En ny vej gennem posthuset og Valdemarsgade med ekspropriationer var begrundet i et droppet indkøbscenter, men vejen lever videre. Investeringen i erhvervsparken Afkørsel 41 kunne være opdelt i etaper i takt med behovet. Den nyåbnede Præstegårdsgrøft ved Damsholte er tør på grund af en regnefejl fra NIRAS, lodsejere kræver erstatning, og der skal nu etableres en ny rørledning. Hvorfor kræver kommunen ikke en millionerstatning fra NIRAS? Flere investeringer med mangel på rettidig omhu kunne nævnes.

Også driften indeholder unødvendige udgifter. Der bruges fortsat for meget på konsulenter og rejser. Se bl.a. kommunaldirektørens rådighedskonto og hans sprogkursus i Berlin. Eller Økonomiudvalgets skovtur med pårørende eller kommunens deltagelse i Folkemødet på Bornholm.

Værst er dog arbejdsmarkedsområdets faste underskud – 10 millioner i 2015 – og hvad bliver det i 2016? Da Niels Fog var formand for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, hørte vi kun succeshistorier. Siden John Pawlik blev formand, har vi kun hørt jammer. Andre kommuner har sparet på kontanthjælpen ved bl.a. at benytte kontanthjælpsreformens nyttejobs – men ikke Vordingborg.

Den manglende økonomiske styring vil blive et emne i næste års kommunalvalg. Meget tyder på, at et rød flertal vil afløse de blå-sorte – og få den utaknemlige oprydningsopgave.

Allan Huglstad, Vordingborg

Jeg undrer mig… v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadDer er som sædvanlig mange interessante aktiviteter i Vordingborg Kommune de kommende uger.

Én af dem er Vordingborg Festuge, der i juli afholdes for 37. gang.

Festugen sætter Vordingborg på landkortet som en spændende by at besøge, handle og bosætte sig i. Derfor støtter kommunen med store beløb. Det er et påskønnelsesværdigt arbejde, den 6 mand store festugekomité og en hærskare af frivillige præsterer – og det aftvinger ros og beundring.

Men nu er der rejst tvivl om festugens regnskab, og om komitéen er en skattefritaget fond.

Fonde forstår jeg mig ikke på, men jeg har kigget på regnskaberne tilbage til 2010. For enhver er det iøjnefaldende, hvor lille fortjenesten er på øl, vand, pølsebrød mv., når man sammenligner vareindkøb med varesalg og inddrager de høje salgspriser f.eks. på øl.

Her er noget, der ikke passer!

De overfladiske regnskaber kan dog bygge på fejlagtige oplysninger, og måske bliver nogle af de indkøbte varer konsumeret af de frivillige? Men regnskaberne kan også dække over, at der fjernes beløb fra salget, f.eks. et par millioner – men hvor bliver de så af?

Jeg undrer mig også over, at der hvert år indkøbes ”små anskaffelser” – f.eks. IT-udstyr – for titusindvis af kroner. Hvor bliver de af?

Men jeg undrer mig især over forvaltningen og kommunalbestyrelsen, der hvert år bevilger ny støtte uden at stille spørgsmål. Sidste år meddelte forvaltningen, at man aldrig havde gennemgået regnskaberne og heller ikke agtede det i fremtiden!

Det undrer mig også, at festugekomitéen ikke vil besvare Uffe Thorndahls enkle spørgsmål om den lave fortjeneste og den ikke registrerede fond.

Hvorfor?

Det undrer mig derimod ikke, at SKAT har taget sagen op, og at lokalpolitiet har videresendt den til Afdelingen for Økonomisk Kriminalitet.

Mon ikke kommunalbestyrelsen skulle vente med at udbetale støtten, til disse myndigheder har udtalt sig?

Forhåbentlig overlever festugen!

Allan Huglstad, Vordingborg

Kør bare forbi, Sankelmarksvej 10 v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenI den store storkommune, hvor alt skulle blive bedre, var lægevagten på Møn en af de ting der også forsvandt.

Nu kan du finde den i Vordingborg, så her kørte jeg over en lørdag eftermiddag, til den opgivne adresse, Sankelmarksvej 10, nærmere bestemt til det gamle Vordingborg Hospital, et stort kompleks med flere bygninger og tilkørsler.

Her fik jeg da også forvildet mig ind og spildte min og lægens tid med et kvarter, da noget så enkelt som et husnummer ud til vejen ikke findes på Sankelmarksvej 10, eller måske endnu bedre, et skilt ud til vejen, hvor der stod "Til Lægevagt", for nogen gange haster det.

Begge dele finder man først, når man kommer helt ind til indgangsdøren, til lægevagten, hvor det sidder på siden af døren.

Jeg protesterer her, fordi jeg selvfølgelig ikke er den eneste, der har været ude for dette.

Men er vi nået dertil, at folk resignerer og tænker:

"Nå ja, det er jo Vordingborg Kommune"?

Så er det da på tide, at flere griber pennen og forsøger at vække politikerne, når noget er for tåbeligt.

Bent Jørgensen, Møn

Roundup kommunen v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenDen bekendte formand, bl.a. for kommunens Miljøudvalg, Thomas Christfort, der sidst gjorde sig bemærket i sin miljørolle, ved at modtage en bøde, for at smide sit affaldskorn ud i Stege Bugt, er nu på banen igen.

Denne gang vil han genindføre plantegiften Roundup, til bekæmpelse af ukrudt på alle kommunale arealer, hvilket han har flertal for i sit udvalg.

I den gamle Vordingborg Kommune, har det ellers været forbudt siden 1996, og siden da været et godt eksempel for kommunens borgere.

Blæse værd med vores sundhed og drikkevand, men pas på med at fortælle vore tyske turister den nyhed, især turisterne på Møn, der foretrækker kommuner, der tager økologi alvorligt, for den turisme kan vi ikke undvære.

Kom til mødet i kommunalbestyrelsen d.28 april, hvor vores politikere skal afgøre, om Thomas Christfort skal have sin vilje.

Bent Jørgensen, Møn

Komiske Christfort-citater v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadJeg samler på Christfort-citater. Dels er de komiske, dels afslørende.

Tag f.eks. dette om Yara: ”Jeg ved ikke en dyt om det” (SYDTID 9/3). Sagt af Teknik- og Miljø-formanden, der gerne skulle være bedre orienteret end os andre.

Ved borgermødet fik Christfort mulighed for at blive klogere, men det affødte blot en ny afslørende udtalelse: ”At det nu er slået fast, at der ikke er nogen personrisiko uden for virksomhedens hegn” (Sjællandske 16/3).

Måske har Christfort solgt sin sjæl til Yara, eller også har han ikke fattet ”en dyt” på grund af de mange fagudtryk, der føg gennem luften. Derfor vil jeg anbefale Christfort at gennemse powerpoint-materialet fra mødet og besøge YouTube, hvor mødereferatet ligger som video.
Lad mig resumere – for prins Knud og Christfort: Ved brand, vil ophold indenfor de første 158 m fra gødningen være livsfarlig, medmindre man anlægger gasmaske (9 sekunder) eller spurter afsted. Denne grænse kaldes AEGL 3 (Acute Exposure Guideline Level) og er beregnet og godkendt af Miljøstyrelsen. Allerede nu har vi passeret hegnet til naboerne!

Næste farezone hedder AEGL 2. Her er der virkning på længere sigt med dårlige lunger, der kan medføre dødsfald og/eller invaliditet. Denne zone rækker 230 m og omfatter altså Yaras naboer udenfor hegnet! Også her bliver der brug for gasmasker eller 100-meterløb.

Disse 2 zoner blev bekræftet af repræsentanten fra Miljøstyrelsen. Hun ville dog ikke oplyse grænsen for den sidste zone, AEGL 1, men sagde, at der ikke ville være ”irreversible skader”, dvs. uoprettelige/uhelbredelige skader. Når denne grænse ikke kunne oplyses, er det måske, fordi den når ud til beboelsesområder? Her vil koncentrationen af nitrøse gasser være så lav, at der ifølge definitionen kun vil være øjen- og hudirritation, der kan klares med lægebesøg og uarbejdsdygtighed i nogle uger.

Der er altså stadig personrisiko udenfor hegnet, herr Christfort!

Allan Huglstad, Vordingborg

Vend gødningslager til noget positivt /v Jørn Rasmussen, Vordingborg

joern-rasmussen

På informationsmødet omkring miljøgodkendelsen af et stort gødningslager på Masnedø blev en del bekymringer tilkendegivet. Angående terrortruslen er det korrekt at gødning kan bruges til fremstilling af bomber. Vi kender det fra norske Breivik. 

Men det var ikke sådan, at kan klippede hul i hegnet til et gødningslager og der syslede med fremstillingen. Han fik som enhver anden bonde leveret gødning til sin ejendom hvor forsøg og sammensætning foregik. Så fokus skal nok mere sættes på slutbruger end på gødningslageret på Masnedø i terrortrussel-sammenhæng. 

Det skulle ikke undre mig om det ikke er den megen ilt, der er i nitratgødning (NO3) der er forklaringen til en eksplosiv forbrænding. 
Det underbygger i øvrigt mit udsagn om at nitratgødning er et iltningsmiddel. Så hvis der bliver udledt for meget fosfor fra rensningsanlægget, skal der blot suppleres med noget axangødning. Det vil medføre, at vi får den rette balance imellem kvælstof og fosfor N/P på mindst 7:1 der giver sunde alger, som igen giver mange fisk via fødekæden. N (sammen med P) æder algerne og O3 delen får vandmiljøet.

Men hvad så med den øgede skibstrafik, kan den genere. Det er nok et temperamentspørgsmål. Selv kan jeg engang imellem savne den aktivitet der var i den tidligere sydhavn øst for Masnedøbroen, bortset fra når en skibs-generator kørte hele natten. 
Man kan selvfølgelig godt være negativ overfor mere skibstrafik, men omvendt kan man også vende det til noget positivt når man ser et gødningsskib sejle forbi. Gødningen skal bruges til landbrugsafgrøder, der giver sunde afgrøder med mere protein i kornet, som senere er hovedingrediensen til et sundere og mere luftigt morgenbrød. 

Kornet kan også bruges til dyrefoder (og afledte gode bøffer) med mindre tilskud af sojabønner, som vi ofte henter i Sydamerika. Ved nærmere eftertanke burde ikke mindst Danmarks Naturfredningsforening derfor helt anderledes være positiv overfor gødningslageret.

Jeg ved godt at DN slet ikke kan overbevises om ovenstående, da de har bekymringer som en formålsparagraf. Men det undre mig, at der er så mange andre der nu vil gøre dem rangen stridig. 

Håber at det lovede møde med politi og beredskab kan berolige gemytterne.

Jørn Rasmussen, Vordingborg

Hvad man dog må høre… v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadSjællandske bragte 19/2 en side om sikkerheden – eller usikkerheden – ved en gødningsterminal på Masnedø.

Udvalgsformand Christfort, der tidligere har meddelt, at han ikke ved noget om miljø, har deponeret sin holdning ved Miljøstyrelsen. En foreløbig aktindsigt røber da også, at risikoen ikke har forvaltningens store interesse – her udtaler man sig kun om en spildevandsløsning.

Chefen for den forebyggende afdeling i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning vil ikke tage stilling til, at Axan-gødning udvikler giftgas ved brand og kan nære en brand i fravær af ilt. Dette fremgår dog af flere dokumenter på internettet.

I VVM-redegørelsen for Masnedø-terminalen nævnes risikoen flere steder, f.eks.: ”Axan NS 27-4 kan afgive giftige nitrøse gasser bl.a. i form af NO2, hvis den påvirkes af kraftig varme fra en brand. Indånding af gasserne skal undgås, da de er giftige. Indåndes gasserne, kan der opstå skader på lungerne, såkaldt lungeødem.” I VVM-redegørelsen for Randers-terminalen nævnes et fareområde på 500 m, men på Masnedø skal der opbevares betydelige større mængder end i Randers!

I sikkerhedsdatabladet for Axan opereres med masser af forbehold, der skyldes manglende eller utilgængelige oplysninger, men at ”lortet” er farligt, fremgår flere steder. F.eks. må der ikke anvendes kemisk brandslukning eller kvælning med sand, men kun vand, området skal evakueres ved brand, og der skal anlægges gasmaske. Desuden: ”Kan forstærke brand, brandnærende” og ”brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.” Sidste sætninger i konklusionen: ”Alle stoffer kan have ukendte risici (…) Ansvaret for den endelige bedømmelse (…) påhviler udelukkende brugeren.”

Medens den forebyggende chef ikke vil udtale sig om forebyggelse (!), vil han gerne se på konsekvenserne af en brand (!), og igen er det gummigeden, der betragtes som worst case – og det er ikke alvorligt for Vordingborg – siger han. På ”Scandinavian Star” var worst case brand i en frituregryde – pyromanbranden kostede 159 døde…

Hvis det ikke er farligt, foreslår jeg, at Christfort og jeg afbrænder hans lager af Axan på Nybøllegård i overværelse af pressen, forvaltningen og kommunalbestyrelsen. Sidstnævnte kan stå forrest, da der er rigeligt med suppleanter…

Allan Huglstad, Vordingborg