Præstø lokalt

Tagvinduer i Præstø v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Allan-HuglstadI den skønne stad Præstø har de et pakhus med en høj bevaringsværdi på Svend Gønges Torv 4A. Ombygningen dvs. byggetilladelsen – herunder 3 tagvinduer – blev i 2007 godkendt af kommunen. Resultatet var dog 15 vinduer, men det valgte kommunen ikke at gøre noget ved – på trods af den høje bevaringsværdi.

I 2008 bliver Adelgade 71A renoveret. Bygningen har en lav bevaringsværdi, men alligevel har kommunen nægtet at godkende de 16 tagvinduer, idet man kræver de 10 fjernet. I stedet forfølges ejeren – en driftig erhvervsmand – med bål og brand – herunder dagbøder.
For menigmand er denne forskelsbehandling både fagligt og sagligt uforståelig. Også for mig, der er bestyrelsesmedlem i Vordingborg Bevaringsforening. Vinduerne er ikke just kønne, men ud fra en lighedsbetragtning siger almindelig sund fornuft, at når 12 ”ulovlige” vinduer i det gamle pakhus med den høje bevaringsværdi kan tillades, så kan 10 ”ulovlige” vinduer i det lidet bevaringsværdige Algade 71A også tillades.

Kommunen – og her tænker jeg på både forvaltningen og teknik-og miljøformanden Thomas Christfort – har ikke kunnet forklare denne forskelsbehandling. Eller har ikke været interesseret i at forklare den – måske fordi man ikke vil tabe ansigt og indrømme fejl i sagsbehandlingen.

Resultatet er, at rygterne kan få frit løb. Hvilket er forståeligt, når man ihukommer de mange kommunale lovovertrædelser. Har politikerne mistet styringen af embedsværket? Er der tale om vennetjenester? Hvilke gode forbindelser har udvalgsformanden til det ene byggeri – og hvilke dårlige forbindelser har han til det andet? Skal retfærdigheden vente til næste kommunalvalg og Christforts afgang?
Derfor Christfort: Hvis du ikke på et forståeligt og jævnt dansk kan fortælle og dokumentere, hvorfor der er så stor forskel på de to sager, så afslut denne idiotiske sag og godkend de vinduer!

Allan Huglstad, Vordingborg

Et stk. KunsthalGLAS, tak! v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenTakket været invitation fra Støberihallernes Venner og Præstø Kunstforening, kunne 13 keramikere mødes i Støberihallerne i Præstø under markedet Fransk Forår, sidste weekend. Keramikerne havde slået deres boder op i den store hal, hvor det var spændende at se alsidigheden i den udstillede keramik, hvor ikke to boder lignede hinanden, et syn som en god part af de 50.000 besøgende i Præstø, fik glæde af.

Der er jo ingen tvivl om, at Støberihallerne, med haven ned til Tubæk Å, som et ekstra plus, rummer et stort potentiale for rustikke ad hoc arrangementer til fordel for Venneforeningen, eventuelt som udlejning, indtil ombygningen til glasmuseet starter, for hver en krone tæller. Det ville samtidig være med til at slå planerne om dette projekt, endnu mere fast i i folks bevidsthed, og gøre Adelgade 20 i Præstø, til en adresse som alle kender.

Til en start, kan man jo selv melde sig ind i Støberihallernes  Venner og dermed give mere liv til byen.Men stor tak til de to bestyrelser og øvrige slidere og sponsorer, der fik det hele til at køre, hjulpet godt på vej, af deres alternative kaffebod.

Bent Jørgensen, Møn

PRESEMEDDELELSE: INVITATION TIL FAKKELOPTOG SØNDAG DEN 31. JANUAR 2016 kl. 17-19

Karen-Margrethe-OlsenBevaringsforeningen for Præstø og Omegn inviterer til at slå ring om de danske kyster og deltage i et fakkeloptog, søndag den 31. januar 2016 kl. 17-19.

Regeringen vil gøre det nemmere at bygge ved vores kyster. Blandt andet vil regeringen fjerne strandbeskyttelsen i og omkring byerne og udvande strandbeskyttelsen uden for byerne. Det er sidste udkald for at vise, at vi er mange, der holder af de frie kyster – og at vi ønsker at bevare den nuværende beskyttelse. ”Danmarks unikke kyster skal ikke ødelægges af badehoteller, wellness, feriehuse,  konferencecentre eller anden form for byggeri” udtaler formanden for Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn Karen Margrethe Olsen.

"Vi mødes ved indkørslen til Præstø v. Det Gamle Pottemageri på Rødeledvej og går med fakler i samlet trop til havnen og slutter af på stranden v. roklubben, hvor der tændes bål med faklerne. Læs mere på www.bevaring-præstø-og-omegn.dk Kontaktperson :John Kunze 29130099 dr.kunze@mail.tele.dk

VH Karen Margrethe

Karen Margrethe Olsen

Formand for Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn

I Sjællandske den 4. januar 2016 kan vi læse at der skal etableres en ny bro i Præstø havn

Karen-Margrethe-OlsenMåtte udskiftningen ske med større omtanke end da havnens tidligere smukke træbroer blev udskiftet med nye betonflydebroer. Disse er ikke eksempler til efterfølgelse. De er dominerende og ualmindelig grimme og skulle man få lyst til at gå eller sidde på dem, skynder man sig hurtigt over på en af de gamle træbroer der er meget mere imødekommende.

 

Den nye bro må derfor ikke alene vælges ud fra pris og funktion. Vi har en meget smuk havn, der fortjener at vi også tænker på, hvordan broerne tager sig ud visuelt. Med andre ord; at æstetik også må spille ind når løsninger vælges.

De gamle træbroer fortjener at blive erstattet af broer, der er lige så smukke som de nuværende. Det kan lade sig gøre i Dalen i Præstø, hvorfor så ikke i havnen?

Frivillige kræfter har brugt uendelig meget tid på at udarbejde den nye, bevarende lokalplan for Præstø midtby, en helhedsplan for Præstø, og projektet ”DGI Fritid ved Vandet”. Planer, der alle har til formål at bevare vores smukke købstad.

Et minimum af respekt kræver at beslutningen om en investering på 2 millioner kr. i en ny bro i det mindste tages i samråd med lokalrådet, således at vi sikrer, at formålet i de bevarende lokalplaner genspejles i de beslutninger, der træffes på vandet.

Venlig hilsen

Karen Margrethe Olsen

Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn

Dødsdom afsagt over Antonihøjen v/ John Kreiner, Præstø

John-Kreiner-PrastoNår politikerne i Vordingborg kommune bruger 650.000 kroner, der ikke er afsat i budgetterne, på en arkitektkonkurrence for fremtidige byggerier på Antonihøjen, så synes sagen afgjort.

Politikerne VIL simpelthen have plastret den helt unikke Antonihøj ved Præstø til med parcelhuse. Så blæse være med borgernes mening..!

Der er vel ingen, der tror på, at kommunen investerer 650.000 kr. i en arkitektkonkurrence, der ikke munder ud i et byggeri..?

At 700 af Præstøs borgere tidligere har skrevet under på, at man ikke vil have byggeri på højens nordside, gør ikke indtryk. Politikerne – de fleste uden tilhør til byen – skal nok fortælle borgerne i Præstø, hvad der er bedst.

Da Vordingborg kommune i 2009 fremlagde oplægget til Kommuneplan 2009-2021, indeholdt denne bl.a. forslag om at bebygge Antonihøjen med parcelhuse og et ældrecenter.

Det medførte voldsomme protester fra borgere i Præstø, Lokalrådet m.fl., og politikerne afgav et løfte om, at selve toppen af Antonihøjen og nordsiden ville blive friholdt for byggeri.

Alligevel kom nyt byggeri på Antonihøjen i spil igen..!

I forslaget til Kommuneplan 2013 havde man lagt de to hidtidige lokalområder, der dækkede Antonihøjen, sammen, så HELE højen blev et ét lokalområde. Lokalområdet, der omfattede toppen og nordsiden, var opslugt af det andet.

Når to lokalområder slås sammen, er det samme lokalplan, der gælder for hele området, så ved at få godkendt byggerier på sydsiden, kunne man – på gøgeunge-manér – gnave sig ind på det område, der skulle friholdes, og med tiden bygge på HELE Antonihøjen.

Efter endnu en gang massive protester samt 700 underskrifter fra borgere i Præstø, blev Kommuneplanen for det nye lokalområde formuleret således: "Den nordlige del af området samt selve højen friholdes for bebyggelse."

Hvem tror, at politikerne betaler de 650.000 kr., hvis ikke det allerede er besluttet, at der SKAL bygges?

Stol aldrig på en politiker..!

 

John Kreiner, Præstø

Byggeri på Antonihøjen luskes igennem v/ John Kreiner, Præstø

John-Kreiner-PrastoJeg fik desværre ret, da jeg i et læserindlæg i Sjælandske sidste forår forudså, at politikerne i Vordingborg kommune ville luske en bebyggelse af Antonihøjen igennem bag ryggen på Præstøs borgere.

I forbindelse med udformningen af den nye Kommuneplan 2013 havde man lagt de hidtidige to lokalområder, der omfattede Antonihøjen (ét, B.16.06, med selve højen og nordsiden, og ét, B.16.15, med højens sydvendte side), sammen så HELE højen blev et ét lokalområde, B.16.15. Lokalområde B.16.06 blev ganske enkelt fjernet fra arealet.

Kommunens embedsværk forklarede, at det var for at reducere antallet af lokalområder i kommunen.

Alle-fireEfter massive indsigelser og protester fra borgere i Præstø, Lokalråd etc. blev Kommuneplanen for det nye lokalområde formuleret således: "Den nordlige del af området samt selve højen friholdes for bebyggelse." (Se side 492/624 i Kommuneplanen – klik på billedet for at se lokalplanen).

Som borger så det mere ud, som om man allerede sidste år regnede med nemt at kunne få godkendt byggerier på sydsiden, for derefter – som en gøge-unge – at gnave sig ind på det område, der egentlig skulle friholdes, og bygge på HELE Antonihøjen.

Jeg fik desværre ret..!

Byggeriet skulle luskes igennem.

Nu er formanden for kommunens Teknik- og Miljøudvalg, Thomas Christfort (C), klar til at bryde alle løfter, der blev givet til Præstø-borgerne, og ødelægge den smukke indkørsel til byen fra Rødeled.

Kommuneplanens høringsperiode og indsigelsesfrist var bare en demokratisk narresut, der skulle give plads for et politisk fupnummer.

Nu er Thomas Christfort jo fra Møn, og størsteparten af de øvrige politikere i byrådet er fra Vordingborg, så de er da ligeglade med borgerne i Præstø…

Og forklaringen fra embedsværket om at ville reducere antallet af lokalområder, skal nok kategoriseres under overskriften: Nødløgne.

Men det er jo så populært – og nu lovligt – blandt embedsmænd i politiske organer.

John Kreiner, Præstø

Vordingborg Kommune: Tak for godt samarbejde i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen for Præstø By og Havn

VK-julehilsen 2014-lokalplanarbejdet

Kære følgegruppe,

En særlig tak for jeres store engagement og vedholdenhed i løbet af processen forud for den nu vedtagne lokalplan C 16.00.01,

Som kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 27. nov. 2014.

Fra den 18. dec. vil den endelige lokalplan blive offentliggjort på Vordingborg Kommunes hjemmeside og på www.praestoemidtby.vordingborg.dk er der et link til lokalplanen som bilag på kommunalbestyrelsens møde den 27. nov. der kan ses allerede nu.

www.praestoemidtby.vordingborg.dk kan I også se den afsluttende evaluering af processen udarbejdet af Tine Sønderby og den sidste video fra Erik Thorsen med interviews af tre fra følgegruppen og af udvalgsformand Thomas Christfort.

Medlemmer af følgegruppen vil modtage en papirudgave af lokalplanen med post en af de nærmeste dage. Hvis andre ønsker en papirudgave,

Så send Anne-Line en mail.

God Jul og Godt Nytår

Venlig hilsen

Anne-Line Møller Sutcliffe
Arkitekt/Planlægger

Og

Peter Haugan Vergo
Chef for Byg og Plan

Afdeling for Plan og Byg
Telefon: 55 36 24 23
aalms@vordingborg.dk
Østergårdstræde 1 A
4772 Langebæk

Se videoen her:

Hent evalueringsrapporten her:

Konfliktmgling__og_kulturarv_i__byplanlgningenpdf

Billeder siger mere end 1000 ord v/ Formand for Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn

Karen-Margrethe-OlsenDet har Bevaringsforeningen gjort opmærksom på i vores høringssvar til kommunen. 

Hele høringsvaret kan læses på Bevaringsforeningens hjemmeside: www.bevaring-præstø-og-omegn.dk

Byggeri på Sejlklubbens Plads.

I forlængelse af Dambæks have mod øst, Sejlklubbens Plads, foreslår lokalplanen en tilladt byggehøjde på 6 m.

Lygtepælene ved Dambæks have og Sejlklubbens Plads, langs asfaltvejen, er 4,5 m. høje. Der vil således blive tale om byggeri, som er 1,5 m. HØJERE end lygtepælene. Et byggeri af en sådan størrelse vil virke meget dominerende, fra såvel vandsiden som Fjordstien. Havnen vil fuldstændig miste sit udtryk af fredfyldt oase og vi vil, som spadserende på Fjordstien, miste kigget til vandet og fra vandsiden vil vi miste det helt enestående kig til trærækken og lysthusene. Det er et smukt og sårbart område, der fortjener et tilpasset og nænsomt byggeri, i såvel højde som drøjde.

Bygges der i en højde af 6 meter, skal man helt ud på det yderste af broerne for at ane tagene af lysthusene. Går man tur på havneområdet, vil lysthusene være fuldstændig væk bag byggeriet. Det synes vi, vil være rigtig synd. Trærækken og lysthusene langs fjordstien er et kendetegn ved Præstø, der bør værnes om.

Bevaringsforeningen har derfor foreslået, at den maksimale byggehøjde i området bliver 4 m. Har Sejlklubben brug for større højde, foreslår vi, at der bygges ned i jorden i stedet for at over jorden.

Byggehøjder ved stranden.

Ved roklubben ved Præstø strand foreslår lokalplanen et byggeri med en højde på 7m.

Roklubbens nuværende klubhus er kun ca. 4 m højt.

Det er et meget smukt og sårbart område, hvor byggeriets højde og drøjde skal tilpasses såvel den lille strand, den lille park ved Frederiksminde samt købstaden.  En tilladelse til at bygge i 7 m højden, svarende til næsten dobbelt så højt som den nuværende roklub, vil medføre et alt for dominerende byggeri.  Fra den høje Fjordsti vil et byggeri af denne højde blokkere udsigten over mod den smukke Hollænderskov, Fjordkroen og kapellet på den på den modsatte side af vandet.

Et byggeri af en sådan størrelse vil ikke kun dominere i den umiddelbare nærhed. Det vil dominere kystlinjen ved såvel indsejlingen til Præstø og ved indkørslen ad Nysøvej.

Bevaringsforeningen foreslår derfor en byggehøjde ved roklubben, på max. 5m.

Så voldsomme byggerier vil ligeledes sløre, at øen rejser sig fra vest mod øst, hvor Klosternakken ved Frederiksminde er det absolut højeste punkt på øen. Dette topografske særkende ses mest fra Hestehaven, broerne og indsejlingen til Præstø. Det er et topografisk kendetegn, der bør understreges og ikke gemmes bag alt for højt byggeri. Et byggeri i dette område vil lukke af for det smukke syn til Fjordstien med de fine lysthuse og haverne bag husene på Torvet.

Karen Margrethe Olsen

Formand for Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn
Torvet 13
4720 Præstø

23110984

byg-6 byg-7

Militært multicenter v/ Karen Margrethe, Præstø

Karen-Margrethe-OlsenKommunalbestyrelsen efterlyser inspiration til et nyt navn til det nye Multicenter Præstø.

Jeg vil foreslå at centeret kommer til at hedde:

”Camp Bastion”.

Camouflage beklædningen af bygningens ydre leder tankerne hen på en militærenhed, der evt. kunne være blevet til overs efter at de danske styrker er trukket ud af Helmand provinsen i Afghanistan. Derfor navnet: Camp Bastion!

Som udgangspunkt for byggeriet havde Vordingborg kommune ambitioner om et smukt nybyggeri med høj arkitektonisk kvalitet og æstetik. Det mener jeg ikke at resultatet vidner om. Desværre.

MH

Karen Margrethe, Præstø

Spørgsmål til borgmester Knud Larsen,Vordingborg Kommune: Hvordan har I politikere dog kunnet finde på at genere Præstøs mange turister, der netop har deltaget i Præstøs aller størst turistsucces “Fransk Forår” ved at sende parkeringsvagter til Præstø?

Leif-ProfilHvis svaret på dette spørgsmål er, at det har politikerne heller ikke, så må det jo være nogle nidkære embedsmænd, der åbenbart ønsker at undergrave kommunalbestyrelsens egen turismestrategi?

Vogterne har mere end svært ved at forestille sig, at det skulle være politikerne, der har sendt parkeringsvagter til Præstø her i den forgangne forlængede weekend, hvor Fransk Forår er blevet afviklet, og hvor vagterne med stor effektivitet har høstet vores turister penge ved opkrævning af parkeringsafgifter?

Nu spørger vi Præstø borgere kommunalbestyrelsen, om det er halen der logrer med hunden eller hunden, der logrer med halen? Er det politikerne, der styrer vores kommune eller er det embedsværket?

 

I Vordingborg Kommunes Målsætning for Turisme, hedder det blandt andet:

 • Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at naturturismen, både til lands og til vands udvikles som et nyt fyrtårn. Udviklingen sker i første omgang gennem projektet ”Kystturisme.
 • Udviklingen søges fremmet ved at sikre en sammenhæng og fælles indsats mellem Erhvervspolitikken, Kultur og Fritidspolitikken, Miljøpolitikken og Naturpolitikken. Indsatsen skal medvirke til forbedrede tilbud og aktiviteter også for kommunens borgere.
 • Den maritime turisme skal fremmes ved udvikling af maritime tilbud i fritidshavnene.
 • Markedsføringen af købstædernes og landdistrikternes turistmæssige attraktioner, særpræg og muligheder i forbindelse med erhverv, turisme og bosætning, skal sammenkædes med markedsføringen af fyrtårnene Danmarks Borgcenter og Geocenter Møns klint.

I Præstø er mange ildsjæle utroligt engageret i at efterleve disse mål. Senest har Præstø Handels- og Erhvervsforening med en kæmpe indsats endnu en gang med en bragende succes gennemført Fransk forår i Præstø.

Titusindvis af besøgende er de seneste tre dage strømmet til Præstø fra stort set hele landet – ja, selv fra Tyskland, Sverige og Norge kommer de besøgende sejlende og kørende i deres autocampere.

Det er komplet uforståeligt, at vi skal opleve, at vores turister i den grad skal generes, og ikke mindst at kommunen i den grad undergraver sin egen turiststrategi og tillige lægger hindringer i vejen for det store arbejde, Præstø Handels- og Erhvervsforening har lagt i planlægning og gennemførelse af Fransk Forår.

 

Vi ser frem til at få et svar fra borgmester, Knud Larsen.

Leif Jeberg, Præstø

Svar på borgmester Knud Larsens synspunkt i Sjællandske den 24. februar 2014

Leif-ProfilKære borgmester Knud, jeg valgte at dele mine bekymringer med dig om havnenes fremtid i en personlig mail.

Du valgte at ignorere min personlige mail. Du og din væbner Thomas Cristfort vælger i stedet at reagere på et interview i Sjællandske smæk fyldt med fejl.

Du skuffer mig Knud. I beskylder mig for at være utilfreds med opløsningen af Præstø Søsportcenter (PSC). Hvor har I det fra? Tværtom, så er jeg faktisk glad for, at vi sejlere nu kan nøjes med at drive sejlklub og ikke længere havn. I de sidste 5 år har jeg brugt mere tid på at drive havn end sejlklub.

Du anklager mig tillige for ikke at være inde i sagerne. Kære Knud, som sejler og efter 5 års bestyrelsesarbejde i PSC har jeg nok en betydelig større indsigt i havnenes virkelighed, end både du og Thomas har gennem det såkaldte strategipapir, “Fremtidens havne”. Det papir er 4 år gammelt (fra 2010), og jeg har kendt til det ligeså længe. Det papir afspejler ikke virkeligheden – det er kun smukke ord. Kommunen har haft mere end svært ved at tage sig sammen til at etablere havnebestyrelserne og endda vedtaget betydelige ændringer for havnene uden overhovedet at orientere havnenes brugere. Spørg bare Kalvehave Havn og Nordhavnen i Vordingborg?

Anledningen til min bekymring er den nye havneorganisation, hvor havnene gemmes bort i Vej og Park som en ren drift- og vedligeholdelsesorganisation. Med havnenes betydning for kommunens udvikling svarer dette til, at en privat virksomhed overlader ansvaret for salg og markedsføring til produktions- og driftsafdelingen.

Endvidere er jeg vidende om, at Torben Gleesborg ville afskaffe havnefødderne og lade havnene blive ledet af vejmænd.

I Præstø Havn oplevede vi for et par år siden, at kommunen uden varsel lukkede havnens eneste offentlige toilet. PSC valgte at åbne det igen for sejlernes egne penge, bare for at opleve, at kommunen efterfølgende sendte os opkrævning for vand, mv.

Kære Knud, jeg synes, du bør sætte dig ind i sagerne, for du har grund til bekymring. Jeg ville dele mine bekymringer med dig i troen på, at du som ny borgmester ville gøre op med det gamle byråds slendrian. I stedet gør du det modsatte. Du skuffer mig, Knud.

Leif Jeberg

Fremtidens Havne v/ Karen Margrethe, Præstø

Karen-Margrethe-OlsenBorgmester, Knud Larsen og formand for Teknik- og Miljøudvalget, Thomas Christfort har en fælles synspunktartikel i Sjællandske den 24. februar.

De forklarer her kommunens planer for: ”Fremtidens havne”.

Takket være frivillige har vi en veldrevet og smuk havn i Præstø. Frivillige har gennem mange år lagt såvel hjertet som mange arbejdstimer i havnens drift og vedligeholdelse. Tak for det – det er vi mange der påskønner og glæder os over.

Kommunalbestyrelsen mener imidlertid at det kan gøres bedre. Alle 17 havne samles nu i en fælles organisation i Kommunens Trafik og Parksekretariat. Med en sådan central organisering vil, citat: ”Faciliteter, tilbud og adgangsforhold bliver optimale og målrettet. Der vil være en fokuseret indsats med højt kvalitetsniveau. En øget omsætning i byerne. Nye hjemmesider sikre et hurtigt overblik”.

Jeg kan blive ved og kun fantasien sætter grænser for, hvad kommunen mener at kunne udrette.

At en central kommunalstyring og  –drift vil kunne gøre det bedre end, hvad vi oplever i Præstø havn vil jeg tillade mig at sætte et stort spørgsmålstegn ved.  Jeg frygter at havnens økonomiske overskud vil forsvinde ned i kommunens sorte hul, og ikke mindst at det frivillige arbejde vil forsvinde. Til skade for såvel kommunen, handelslivet i Præstø, som havnens brugere.

Kommunens såkaldte høje kvalitetsniveau, har bl.a. været en skurvogn med toilet parkeret langs havnevej i Præstø. Den såkaldte ”kloakrotte”. Det var hverken kønt eller særlig kvalitetsbevidst.

Venlig hilsen

Karen Margrethe, Præstø

Er dette en værdig optræden af SFs borgmesterkandidat Else-Marie L. Sørensen? Er det sådan en adfærd, vi skal forvente af en eventuel kommende chef for Vordingborg kommune? v/ Leif Jeberg, Præstø

SONY DSCI forbindelse med udviklingen af en ny lokalplan for Præstø midtby har forvaltningen ladet udarbejde en såkaldt potentialeanalyse, som omfatter en række spændende udviklingsinitiativer for Præstø.

Selve tilblivelsen af lokalplanen er sket i en følgegruppe med repræsentanter fra borgere i Præstø sammen med kommunens forvaltning, og arbejdet er ved dets afslutning i disse dage efter halvandet års arbejde.

Potentialeanalysen blev følgegruppen kort præsenteret for på et af vores sidste møder – lidt overraskende, eftersom vi ikke tidligere havde hørt om den. Generelt var der ros til forvaltningen for, at den havde taget initiativ til at præsentere en række spændende idéer til udvikling af Præstø. Men et af projekterne var der absolut ikke stemning for at gennemføre i den form, som det havde fået i potentialeanalysen, nemlig det såkaldte Roklub-projekt.

Som I kan se af nedenstående projektbeskrivelse, er der tale om et mega projekt, som vil få en betydelig påvirkning af Præstø havn og strandmiljøet øst fra havnen.

Klik nedenfor for at se projektet…

Potentialeanalyse Præstø Roklub projektet

Der var klare tilkendegivelser i følgegruppen for at hjælpe roklubben til et nyt og større klubhus, samt stille bedre faciliteter til rådighed for præstøborgerne og turisterne, men der var ikke stemning for et projekt i den skala, som potentialeanalysen lagde op til.

Stor var min overraskelse, da jeg fik referatet fra mødet den 17. september 2013 i Miljø- og Klimaudvalget v/ formanden Erling B Nielsen. Heraf fremgår det af "1. Orientering fra formanden – direktøren", at Kultur- og Fritidssekretariatet, samt Plan- og Miljøsekretariatet påtænkte at fremsende en ansøgning til Realdania om igangsættelsen af Roklubprojektet. På side 2 i referatet kan vi læse følgende:

Citat:
Lokalplan for Præstø bymidte – Potentialeanalyse og ansøgning til Realdania.

Som en del af arbejdet med den ny lokalplan for Præstø Bymidte er der blevet udarbejdet en Potentialeanalyse – vedlagt.

Potentialeanalysen er blevet til på baggrund af bl.a. borgernes visioner for Præstøs udvikling, og har bl.a. til formål at sikre, at der med lokalplanen ikke bliver lagt unødige begrænsninger for potentielle byudviklingsprojekter i Præstø.

Et af byudviklingsprojekterne i potentialeanalysen er et nyt klubhus for Roklubben, der samtidigt skal kunne fungere som offentligt anlæg, med omklædnings faciliteter, cafe/iskiosk, m.v. i forbindelse med den offentlige strand.

Administrationen vurderer, at dette projekt rummer mulighed for opnå støtte i Realdanias igangværende ansøgningsrunde for ”Kvalitet i kysternes turistbyer” .

Kultur- og Fritidssekretariatet, samt Plan- og Miljøsekretariatet påtænker således at fremsende ansøgning inden den 21. oktober 2013, hvor der er ansøgningsfrist.

Bilag: Potentialeanalyse – potentialeanalyse Præstø ZARK 20130902
Citat slut

Klik nedenfor for at se hele referatet…

17-09-2013 – 00 Referat uden bilag

At forvaltningen påtænkte at fremsende denne ansøgning uden, at borgerne i Præstø var blevet inddraget i udviklingen af dette mega projekt, var jo et brud på kommunens egen nærdemokratimodel.

Jeg henvendte mig derfor til samtlige politikere i kommunalbestyrelsen for at få en tilkendegivelse af, om de fandt denne fremgangsmåde korrekt.

For at gøre en lang historie kort endte sagen med, at souschefen Peter Vergo, Planafdelingen, og jeg havde en rigtig god og konstruktiv telefonsamtale, som efterfølgende resulterede i at kommunalbestyrelsen sendte mig dette svar:

 

Svar-kommunalbestyrelsenKlik for fuld størrels…

 

Som jeg svarede på således:

 

Mit-svar-til-ErlingBKlik for fuld størrels…

 

Og herefter var sagen slut med et positivt og konstruktivt resultat, som fremover vil kunne bringe lokalrådene mere i spil, når vigtige projekter skulle gennemføres i lokalsamfundet.

Men så modtog jeg her til morgen denne mail fra SFs borgmesterkandidat Else-Marie L. Sørensen:

 

Svar-fra-Else-MarieKlik for fuld størrels…

 

Og jeg skal gerne indrømme, at jeg blev temmelig paf og også meget vred. Her havde kommunalbestyrelsen, forvaltningen og jeg haft en god dialog, hvor jeg fik opklaret, at forvaltningen ikke havde været i ond tro, men ville os det bedste, men at dens håndtering af processen ikke havde været heldig. Det kom der et meget positivt resultat ud af, og alle var glade – indtil denne mail tikkede ind i min mailbox.

Som borger og vælger i Præstø bliver jeg nød til at spørge mig selv, om jeg finder Else-Marie L. Sørensen egnet som chef for Vordingborg kommune.

At kandidere til at blive borgmester for en kommune, er at sammenligne med en ansøgning til en chefstilling, og i det aktuelle tilfælde skal vi vælgere ved det kommende kommunevalg faktisk tage stilling til, om ansøgerne er kvalificerede til at blive vores chef?

Men den mail, jeg modtog fra borgmesterkandidaten Else-Marie L. Sørensen her til morgen, finder jeg, er en meget uværdig afslutning på vigtig sag for Præstø – især fordi alle parter har bestræbt sig på at afslutte sagen med den positive og konstruktive løsning, som de facto er fundet.

Jeg finder derfor Else-Marie L. Sørensen uegnet som politiker til at blive min chef som borgmester for Vordingborg kommune.

Men jeg vil meget gerne understrege, at jeg ikke bedømmer Else-Marie L. Sørensen som person. Else-Marie L. Sørensen ringede mig op i dag og undskyldte sin mail. Jeg har aldrig før talt med Else-Marie L. Sørensen, og kender hende derfor ikke personligt, men min telefonsamtale med hende overbeviste mig om, at Else-Marie L. Sørensen er et godt menneske, som jeg fik et positivt indtryk af som person.

Men min vurdering af Else-Marie L. Sørensens ansøgning om at blive min chef de næste 4 år, er, at jeg desværre ikke finder politikeren Else-Marie L. Sørensen egnet til chefstillingen.

Leif Jeberg, Præstø
Medlem af Følgegruppen for udvikling af en lokalplan for Præstø midtby

En god skole er forudsætningen for, at vore børn får en god start på livet. v/ Bo Manderup Jensen (V), Præstø

Bo-ManderupDer er ikke dokumentation for, at en centralisering af kommunens skoler, skaber et bedre læringsmiljø eller gladere børn – og dermed forældre. Der er heller ikke dokumentation for, at store skoler betyder bedre karakterer. Derimod betyder nedlæggelse af de nære, mindre lokale skoler, at børnenes trivsel bliver dårligere.

Besparelserne, der indhentes ved at nedlægge de mindre skoler, står ikke mål med de ulemper, der er fulgt med, både når det gælder indlæring og integration.

Lukningen af de lokale skoler betyder, at lokalsamfundet får vanskeligt ved at fastholde – endsige udvide – antallet af borgere, der bosætter sig de pågældende steder.

Derfor er jeg rigtig glad for, at initiativrige borgere i Præstø har sat sig for at etablere en privat skole i Klosternakke Skolens nuværende lokaler. Jeg er overbevist om, at dette initiativ vil gavne både elever, lærere og forældre.

I stedet for at gøre det, som alle de andre kommuner gør, så burde vi finde løsninger, der tillod os at prioritere vore lokale skoler og dermed gøre det attraktivt for nye, ressourcestærke borgere at flytte hertil.

Bo Manderup Jensen (V), Præstø

Rigtigt at give iværksætterstøtte KunsthalGLAS i Præstø. v/ Bo Manderup (V), Præstø

Bo-ManderupBeslutningen om at etablere KunsthalGLAS i Støberihallerne i Præstø ligger i fin forlængelse af Vordingborg Kommunes ønske om at sætte fokus på de særpræg, som fremhæver vore unikke købstæder.

KunsthalGLAS vil, med udgangspunkt i den fantastiske og unikke glaskunst af kunstnere som f.eks. Per Kirkeby og Robert Jacobsen, give offentligheden et enestående indblik i moderne, international glaskunst og formidle glaskunstens udvikling de seneste 30-40 år. Der skal lyde en stor tak til glasmester Per Steen Hebsgaard for hans enestående og spændende gave til Vordingborg Kommune af værker som han, sammen med en lang række danske og internationale kunstnere, har givet liv, takket være sin håndværksmæssige kunnen.

Det er Per Hebsgaards fortjeneste, at værkstedet i Præstø er blevet et dansk, nordisk og internationalt kraftcenter for kreativitet og innovation.

Placeringen af KunsthalGLAS i Støberihallerne vil ikke blot give disse nyt liv, men vil samtidig sikre en, efterhånden sjælden, arkitektur, der gennem restaurering og renovering vil stå som et flot udtryk for datidens industriarkitektur og bære vidnesbyrd om købstadens liv og arbejde.

En kunsthal for moderne glaskunst vil styrke en levende og stærk bymidte i Præstø og tilbyde oplevelser, som ikke findes andre steder, hverken i Danmark eller i udlandet. Kunsthal GLAS vil sætte fokus på koblingen mellem købstadens kunst og kultur og byens enestående bygningskulturarv.

Samtidig vil der kunne skabes et udstillings- og kulturrum i Præstø, hvor sidebygningerne kan rumme andre kunstaktiviteter, museumsbutik, foredragslokaler og café.

Realiseringen af KunsthalGLAS kræver støtte fra private fonde. Driften af KunsthalGLAS kan forhåbentlig blive selvfinansierende, men her og nu, er det både rigtigt og vigtigt, at Vordingborg kommune giver tilsagn om ”iværksætterstøtte” i opstartsfasen.

Bo Manderup, Præstø
Medlem af kommunalbestyrelsen (V)

Er der flere lokalplaner for samme område? v/ John Kreiner, Præstø

John-Kreiner-PrastoFørst vil jeg udtrykke min glæde over, at politikerne i Vordingborg kommune har afvist Faktas planer om byggeri af et discount-supermarked på Jernbanevej i Præstø mellem den gamle stationsbygning og Uno X.

Bare tanken om at lægge et supermarked på Præstøs formentlig mest attraktive grund er i sig selv absurd.

Men mere absurd er det at læse om den kommunale forvaltnings begejstring for idéen – og senere skuffelse over politikernes afslag i Sjællandskes netavis.

– Afslaget kom meget overraskende. Forvaltningen var jo begejstret for ideen om at bygge ved fjorden, men det var politikerne ikke (…), siger Lars Møller fra udviklingsselskabet Lassen og Møller.

Arkitekt og planlægger i Vordingborg kommune Anne-Line Møller bekræfter, at forvaltningen ikke kunne gå ind for et andet forslag fra Fakta, nemlig på Ny Esbjergvej. Dette ville være i strid med planloven.

(…) Derimod må den gerne ligge i centerområdet (på Jernbanevej, red.), der er udlagt til detailhandel, (…), siger Anne-Line Møller, arkitekt og sagsbehandler i kommunen.

Det rejser spørgsmålet, om kommunens planlæggere arbejder ud fra andre lokalplaner, end de planer, borgerne kan finde på internettet?

Den gældende lokalplan, Lokalplan nr. 52 for Kystområde Nord fra maj 2002, siger i §3, Områdets anvendelse, bl.a.:

”Anvendelsen af område B1 (den ønskede grund, red.) fastlægges til boligformål, ca. 20-25 boliger i form af rækkehus/købstadsbebyggelse”

Ikke et ord om detailhandel.

Samtidig er det i direkte modstrid med lokalplanen for området, Lokalplan C 16.05, som den er beskrevet i forslaget til ny kommuneplan (2013-2025), der arbejdes med i øjeblikket. Den siger bl.a. om Centerområde Jernbanevej:

”Centerområde til liberale erhverv, offentlige formål, friareal samt boliger. Der må ikke etableres detailhandel samt fremstillingserhverv.”

Der må IKKE etableres detailhandel..!

Noget kan tyde på, at der må foreligge flere lokalplaner for dette område, siden forvaltningen kan blive skuffet over, at den kendte lokalplan følges.

Venlig hilsen

John Kreiner, Præstø

Nej til discount byggeri ved fjorden i Præstø. v/ Formand for Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn

Karen-Margrethe-OlsenDet var med stor forundring, at jeg i gårsdagens Sjællandske læste om et Fakta byggeri på grunden mellem stationsbygningen og Folkevogn i Præstø.

Det er en rigtig dårlig ide at etablere et discount supermarked og en stor parkeringsplads på byens bedste byggegrund.  Her er der en enestående mulighed for at sikre et smukt byggeri, der passer ind i vores smukke købstad og så foreslår kommunen at der bygges et discount supermarked. Det er ikke udvikling; det er afvikling. Det er hærværk!

Som repræsentant for Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn har jeg været medlem af en følgegruppe, der i mere end 1 ½ har arbejdet med et forslag til en ny lokalplan for Præstø midtby. Mange kræfter og timer er lagt i dette arbejde, som nu er ved at nærme sig afslutningen. I det forslag, der ligger på bordet i skrivende stund, vil et supermarked og en stor parkeringsplads ikke kunne realiseres ved siden af stationsbygningen.

Jeg kan derfor med beklagelse konstatere, at de flotte ord om nærdemokrati og borgerinddragelse ikke tages seriøst fra kommunens side. Det er ikke rimeligt, at behandle følgegruppens medlemmer på denne måde. Vi er i gruppen ikke på noget tidspunkt blevet præsenteret for planerne. Det er et forslag, der ikke kan realiseres, hverken indenfor den gældende lokalplan eller det forslag, der arbejdes med i øjeblikket.

Hvis kommunen vil noget med sin såkaldte nærdemokratimodel, så er dette helt bestemt ikke vejen frem.

Karen Margrethe Olsen

Formand for Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn

Nej til discount ved Præstø Fjord. v/ Bo Manderup (V), Præstø

Bo-ManderupSjællandske skriver den 20. august 2013 om et forslag, der vil tillade etablering af en discountvarebutik (Fakta) på en grund beliggende ud mod vandet ved Præstø gl. station.

Det er en rigtig dårlig ide.

Det vil være meget forkert, at anvende denne fine grund til parkeringsplads og supermarked.

Grunden har desværre henligget ubebygget i en længere årrække, siden den daværende ejer måtte skrinlægge sine planer om et, i øvrigt interessant, boligbyggeri. Imidlertid har netop denne grund en fantastisk beliggenhed og må være attraktiv til boligbyggeri, når finanskrisen forhåbentlig snart er overstået.

I samme område er der allerede flere supermarkeder, herunder et nybygget Netto, der ikke er færdiggjort. Netop dette byggeri blev etableret med udgangspunkt i samme ide, nemlig af supermarkedet kunne betale for etableringen af en række luksuslejligheder på byggeriets første sal. Efter 2 år er der, beklageligvis, ikke solgt én eneste af disse lejligheder og bygningen er stadig ikke malet som aftalt i lokalplanen.

Der er flere ledige lokaler i samme område, f.eks. fraflyttede Netto et større butikslokale på Svend Gønges Torv, der fortsat står ledigt.

Der er et stort, uudnyttet pakhus, med den fineste beliggehed, for hvilket det endnu ikke har været muligt at finde en fornuftig anvendelse. Pakhuset er fredet og til salg. Det kunne være fantastisk, om Faktas ejer COOP, sammen med f.eks. Realdania, ville etablere et supermarked i dette flotte hus.

Sidst, men ikke mindst, er der et større arbejde i gang omkring udformningen af en ny lokalplan for Præstø Midtby. I det foreliggende forslag, der er resultatet af rigtig mange møder med mange deltagere, er indstillingen, at der bør bygges boliger, der sikrer udkig til fjorden. Det er vigtigt, at vi som politikere respekterer denne proces. Vi har bedt de mange engagerede borgere om at være med til at udforme den nye lokalplan. Så er det ikke rimeligt, at der på så centralt et område, planlægges helt uden om denne proces.

Jernbanevej bør, når det er muligt, gøres til en flot gade mod vandet, med flot købstadsbyggeri og en række træer på gadens nordlige side.

Bo Manderup (V), Præstø

Præstø Privatskole er snart en realitet!

PrivatskolePræstø Privatskole planlægges med opstart august 2014 på adressen Klosternakken 4 i Præstø.

Ejendommen, der tidligere har huset Klosternakkeskolen, er købt af Ejendomsselskabet Stentoft A/S der bakker op om projektet som fremtidig udlejer.

Skoleprojektet er pr. 17 juli, 2013, anmeldt til Ministeriet for Børn og Undervisning. Endelig konstituering som selvejende institution finder sted efterår 2013.

Initiativgruppen bag projektet har afsæt i forældregruppe til nuværende og tidligere skolesøgende børn i Præstø og omegn, samt flere erhvervsfolk fra Præstø, der ønsker at fortsætte og videreudvikle det populære skolemiljø på Klosternakken mhp. at styrke Præstø´ position som attraktiv by for nuværende og kommende børnefamilier.

Præstø Privatskole har fået en hjemmeside, hvor du kan følge med i etablering af skolen.

Du kan gå til hjemmesiden her…

Vi glæder os over dette initiativ, der er med til at sikre en fortsat god udvikling for vores dejlige by og ønsker Præstø Privatskole al mulig held og lykke.

Leif Jeberg

Et svar på indlægget: “Havnen er blevet grim” v/ Knud Jacobsen, Præstø

Alt afhænger af øjnene, der ser det.

I avisen d. 6.6. kritiserer Jens Bjerre Tybjerg de løse skilte ved Præstø Havns nye madmarked, de løse bænke ved flagstangen og den opstillede fiskebil. Det er grimt og skal væk, skriver han.

Jeg, derimod, glæder mig over det liv, der er kommet på Præstø Havn. Før i tiden lå der store kornbunker foran Anton Petersens pakhuse. Havnepladsen var fyldt med lastbiler og trucks. I havnebassinet lå coastere, fiskerbåde og lystbåde side om side. Det var ikke nødvendigvis kønt, men det var det, der skabte liv på havnen den gang.

Nu har vi ishus, cafe, fiskebil, madmarked , pakhus 8 og borde og bænke på havnen, hvor man kan sidde og nyde den fine udsigt og sin mad. Tak til de ildsjæle, som med deres initiativ skaber nyt liv og aktivitet på Præstø Havn. Der er brug for sådanne aktiviteter på land og i by i gl. Præstø kommune.

J.B.T. opfordrer kommunen, søsportcenteret, facade- og skilteudvalget og bevaringsforeningen til at tage affære. En fiskebil, et par løse skilte og et par bænke bør ikke ødelægge den gode stemning. Jeg opfordrer alle til at opmuntre og understøtte de gode initiativer til glæde for de mange. God sommer også på havnen.

Knud Jacobsen, Præstø

Fantastiske Præstø Fjernvarme a.m.b.a. v/ Leif Andersson

Leif-AnderssonI sidste uges udgave af ”Sydsjællands Tidende”, kunne man læse at Vordingborg Kommune har godkendt et projektforslag fra Præstø Fjernvarme om etablering af en varmepumpe der skulle kunne producere 80 % af varmen til byens ejendomme.

Kommunen ville herudover have udarbejdet et kommissorium som skulle omhandle yderligere tiltag om grøn energi i området. Det sidste kan være godt, men det første – glem det.

For det første er Præstø Fjernvarme ifølge vedtægterne ikke et produktionsselskab, og kan derfor ikke etablere et sådan anlæg, for det andet er nyttevirkningsgraden på varmepumpen i det ny anlæg den såkaldte COP, ikke god nok. Det ved bestyrelsen, fordi denne mange gange har fået det at vide. Projektet hænger ikke sammen. Jeg har ved flere lejligheder fra bestyrelsen forsøgt at få oplyst, hvor der ligger et fjernvarmeværk som der kan refereres til. Det findes ikke. Altså ikke et eneste af de ellers så dynamiske 400 værker i Danmark har fået samme bløde idé. Det ved bestyrelsen. Præstø Fjernvarme er selv medlem af sammenslutningen af Danske Fjernvarmeværker, og her kunne bestyrelsen få de samme oplysninger, så hvorfor ikke forhøre sig her, men nej, ka’ selv.  Vi har et velfungerende produktionsanlæg nemlig E.ON, som ligger det rigtige sted og producerer god, stabil og rigelig varme til vores net.

Fantasiprojektet er anslået til at koste ca, 30 mill. kroner og dette formentlig uden nye ledninger m.m. og fordelt på de 641 aftagere (målere) bliver det rundt regnet 46.000 kr. pr. måler i snit. Bliver varmen så billigere? nej da. Det tror kun formanden Marianne Holmer. Prisen er meget usikker p.g.a.  af blandt andet svingende elpriser og afgifter samt naturligvis omtalte nyttevirkning. Driftsomkostninger vil stige i og med, at det nye værk jo ikke passer sig selv. Herudover kommer pumpeudgifter m.v.

Mit forslag har gennem de sidste år været, at Præstø Fjernvarme overtager det særdeles veldrevne 17 år gamle E:ON værk til den nedskrevne værdi som formentlig ligger et sted mellem 10 og 15 mill. kr. Jeg er sikker på, at E.ON gerne tager en snak med bestyrelsen om en fornuftig overtagelsespris, men desværre kan bestyrelsen (læs formanden Marianne Holmer) nok ikke med sine attituder skabe det bedste forhandlingsklima. E.ON har eller er på vej til at afhænde ikke mindre 5 lignede værker på Sjælland, så hvorfor ikke her? Jeg stiller mig gerne til rådighed.

En helt anden ting er grundvandsbeskyttelsen. Det vil komme helt bag på mig, såfremt Vordingborgs kommunalpolitikere og Regionen kan give tilladelse til udnyttelsen af Sjællands ellers så sparsomme grundvandsressourcer. Jeg kan også være bekymret for de temperaturændringer, som over en periode kan ske med vandet under driften, men det ser begge miljøforvaltninger formentlig på.

De lokale politikere må se at komme ud af køjen og medvirke til en løsning af sagen – de skal alligevel snart op til valgkamp, så af med slumretæppet, for husk at skatteyderne jo skal til lommerne i og med, at de offentlige ejendommes energiforbrug er skatteyderbetalt.
Til slut. Stop nu den farce og kom i gang med forhandlinger med E.ON og spar forbrugerne for mere vrøvl om det uforståelige vandplaskeri. Brug hellere nogle penge på at få optimeret driften af det noget gammeldags drevne varmeværk til glæde for os forbrugerne.

Leif Andersson
Torvet 17 B 1. th. Præstø

Havnen er blevet grim v/ Jens Bjerre Tybjerg, Præstø

Uanset hvem, der har ansvaret for Præstø Havn, kommunen eller søsportscentret, må nogen gribe ind.

Havnen er blevet så grim, at byen ikke kan være den bekendt. Allerførst for ligger Fiskebutiken, men Marianne Olsen kunne ikke klare konkurrencen fra det mylder af rullende fiskebutikker, ved Rema 1000, Aldi og Super Best. Kvalitetsmæssigt kunne hun sagtens, men de mange vogne tog kunderne.

Nu er der så åbnet et madmarked i den gamle Skipperkro, og ikke et ondt ord om den forretning, men den skiltning. forretningen udstiller på facaden, er under al kritik. Den er virkelig grim og må være en oplagt sag for Facade og Skilteudvalget. Det er en usædvanlig uskøn velkomst til byens sejlende gæster.

Til overflod har forretningen så fået en fiskebus til at parkere lige op ad det gamle røde pakhus. Jeg kender ikke fiskenes kvalitet, men bussen skal væk Det samme skal de tre haveborde, der er stillet op foran flagstangen. Bevaringsforeningen må op i støvlerne og ned på havnen.

Men dybest set er det vel kommunens ansvar.

Jens Bjerre Tybjerg
Juulsvej 11
4720 Præstø

Det vil jeg heller aldrig glemme! v/ Henny jørgensen, formand for Præstø lokalråd

praestoe-lokalraad-Henny-jørgensenDe mange år, med Socialdemokratisk borgmester, den ene holdt 25 års jubilæum, som borgmester.

Især han huskes for boliger, 2 skoler, daginstitutioner plejehjemspladser og fritidstilbud, alt det kommunekassen kunne bære. Bibliotek, hal, sportspladser, svømmeundervisning, musikskole, støtte til erhvervslivet, buskørsel for borgere, ja der var virkelig meget der kunne lade sig gøre.

Udgangspunktet var respekt for alle borgere i byen, ikke kun vælger kredsen. Mange gode historier at huske, fordi der blev lyttet, man kunne tale med politikere, men kunne endda ringe til forvaltningen, få svar råd og vejledning.

Vi er jo ikke så forarmede, at krisen er årsagen til alle forringelser. Det er klart at flertals gruppen i den nuværende kommunalbestyrelse har besluttet meget som er klare forringelser for Præstø –  vi er ikke vanskelige blot meget bedre vandt. De politikere der genopstiller har en meget stor opgave i at lytte til de ny opstillede som kan have en chance for at genvinde tillid fra borgerne.

Tag jeres borgere alvorligt, bliv moderne og skru ned for ambitionerne, forfin hvad vi har, i stedet for de evige nedskæringer.

Kvalitet i stedet for kvantitet.

Man må undre sig over at nogen kan tro at mere af det sammen kan tiltrække flere, men hvor skal de komme fra? Der er jo faldende befolkningstal i hele landet. Købstadens særpræg vil måske friste, men så skal skoler, institutioner og kollektiv trafik opprioriteres, og skøre panik ideer gemmes langt væk.

Hvem kan tro at Præstø har brug for 4 fiskebiler, hvoraf den sidste endda skæmmer havnens store smukke plads med de fredede pakhuse? Og det er vist ikke engang politikernes dumhed.

Henny jørgensen, Præstø

Kommunen negligerer egne rådgivere v/ Karen Margrethe Olsen, Præstø

Karen-Margrethe-OlsenTakket være Skilte- og Facaderådet store arbejde i Præstø i mere end 20 år, har vi en smuk og harmonisk købstad.

Rådet har i alle disse år vejledt og rådgivet kommunalbestyrelsen i sager omkring skiltning og facader. Uden Skilte- og Facaderåd, og en tidligere kommunalbestyrelse, der bakkede op bag rådets beslutninger, havde Præstø lignet hovedgaden i byer, vi helst ikke vil sammenligne os med. Det ønsker vi ikke for Præstø.

Skilte- og Facaderådet har repræsentanter fra Præstø Handels- og Erhvervsforening, Lokalhistorisk forening, Museum Sydøstsjælland og Bevaringsforeningen.

Vi kan imidlertid konstatere, at medlemmerne af kommunens Miljø- og Planlægningsudvalg end ikke finder det nødvendigt at konsultere Rådet inden der gives dispensation til den gældende Skilte- og Facadevejledning i Præstø. Det er netop sket i en sag omkring Netto.

Der har, som sagt, altid været et godt og konstruktivt samarbejde mellem kommunen og Rådet i Præstø. Derfor er det ikke mindre end uhørt, at der nu træffes beslutninger omkring dispensationer hen over hovedet på Rådets medlemmer. Det kan konstateres, at kommunen med løs hånd giver dispensation til skiltningen på facaden uden samtidig at kræve, at Netto bygningen skal males, at containere og affald ikke må stå uden afskærmning på parkeringspladsen, at butiksarealet ikke må udvides til langt ud over parkeringspladsen og endelig, at indgangen mod vandet stadig er i funktion, selv om at den også er ulovlig ifølge lokalplanen.

Karen Margrethe Olsen

Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn

Grimt demokrati når Politikerne ikke lytter til borgerne v/ Bent Andersen, Præstø Lokalråd

Bent-andersen-praestoe-lokalraadI Vordingborg kommune har der i lang tid været læserbreve fra mange personer, mest mod noget byrådspolitikerne gør eller ikke gør, og det er jo meget forståeligt, set med borgernes øjne.

Den forskellighed kommer jo også til udtryk i, at der er forskellige partier med mange forskellige holdninger til næsten alt. Denne forskellighed eller egoisme er jo til stor skade for demokratiet, noget som også kommer til udtryk i andre dele af befolkningen.

Hvorfor er der så mange skilsmisser? Jo, ingen skal komme at bestemme over mig, og denne holdning er også fremherskende hos politikerne. Det er jo sjældent at sund fornuft er et fremherskende kendetegn for politikerne. Det er jo også sjældent at politikerne hører efter om befolkningen har det godt, eller om der er noget, som kunne gøres anderledes. Nej, det er som regel politikerne, som skaber problemerne – se på svarene politikerne kommer med og deres baggrund for at svare på tingene.

F.eks. om ønsker eller problemer i Præstø. Mange af politikerne har aldrig været i byen og så svarer de alligevel på noget desangående. I stedet for at erkende at de ikke kender nok til området eller at komme til byen. Lokalrådet vil gerne hjælpe politikerne rundt i byen og måske også komme med forslag til løsninger på ønskerne eller problemerne.

Alle ønsker er jo ikke altid problemer, men kan nemt blive til det, når politikerne eller administrationen ikke fremstiller ønskerne ens.

Venlig hilsen fra en dansk demokrat

Helhedsplanen for Vordingborg by behandles af kommunalbestyrelsen den 14. marts 2013

Helhedsplanen for Vordingborg by er på agendaen ved komumnalbestyrelsesmødet den 14. marts 2013 som pkt 11.

Vordingborg-kommune-logo

 

Se agenda pkt 11 her…

Se Bilag – Proces for borgerinddragelse i forbindelse – Helhedsplan for Vordingborg by

Se Bilag – Hvidbog – Forslag til Helhedsplan Vordingborg by m/ høringssvar

 

Hvis ikke Kurt Johansen (S) havde instrueret os i, hvor vi kunne finde Hvidbogen, ville der næppe være mange borger, der ville have fundet den.

Jeg anser ikke mig selv som en helt teknologisk analfabet, men jeg har ikke inden for en rimelig tid kunne finde disse relevante oplysninger. Man kan desværre ikke undgå at få den tanke, at kommunen ikke ønsker at blive kigget i kortene.

/Leif Jeberg

Ikke smagsdom – politisk holdning v/ John Kreiner, Præstø

Her på sitet er der stillet et par helt konkrete spørgsmål til politikerne i Vordingborg kommunes kommunalbestyrelse.

Et af disse spørgsmål er: Siger du ja eller nej til “Shoppingcenter i Vordingborg”?

Nogle politikere har givet deres mening klart tilkende, men flere har svaret, at de ikke vil svare, før de har set projektet. Dette kan ses ud af de svar, der er kommet her til sitet. Det blev af flere af politikerne desuden slået ekstra fast på dialogmødet i Præstø i aftes, den 5. marts.

Hvis spørgsmålet havde været, om politikerne siger ja eller nej til projektet, forstår jeg godt den holdning, men det er ikke det, der bliver spurgt om.

Politikerne bliver IKKE bedt om at være smagsdommere for, hvordan dette projekt skal se ud eller indrettes.

Der bliver spurgt om de siger ja eller nej til et shoppingcenter i Vordingborg, altså om de rent politisk mener, at det er en god idé at lægge et shoppingcenter i Vordingborg.

Der bliver spurgt efter politikernes politiske holdning til idéen om at lægge et shoppingcenter i Vordingborg, når de samme politikere ved, at det vil få alvorlige konsekvenser for det eksisterende butiksliv i Vordingborg by og fald på op til 30% i omsætningen i såvel Præstø som Stege.

Hvad er deres politiske holdning til, at man vil skabe arbejdspladser og vækst et sted i kommunen ved at svække andre steder i kommunen?

Jeg tror, at de fleste er ligeglade med politikernes mening om udseendet af et eventuelt shoppingcenter, men ikke deres politiske holdning. Det er jo blandt andet den, der skal kigges på, når der skal stemmes den 19. november.

Der er ingen, der ønsker politikerne som smagsdommere, men som politikere – så prøv at leve op til det..!

John Kreiner, Præstø

Kurt Johansen (A) føler sig truet af Vordingborgpolitikernes Vogter?

SONY DSCSom oplyst i går har vi sendt en personlig mail til hvert kommunalbestyrelsesmedlem for at høre om deres indstilling til de to meget vigtige projekter: “Vindmøller ved Kostervig” og “Shoppingcenter i Vordingborg”.

Vi mener, det er vigtigt, at vælgerne den 19. november bør kunne sætte deres kryds på et oplyst grundlag.

Og hvad vil være mere naturligt end at spørge politikerne selv om deres holdninger til projekterne – mente vi! Vi er da osse af den opfattelse, at enhver politiker med glæde vil oplyse sine vælgere om, hvor de står i så vigtige sager – som betyder så meget for kommunens borgere?

Men jeg skal da lige love for, at vi har taget fejl?

Her til morgen har vi fået et svar fra Kurt Johansen (A), der beskylder os for at true ham?

Han skriver bla i svaret til mig:

“Hvad der med sikkerhed ikke vil indgå i mine beslutninger, er slet skjulte trusler under dække af en undersøgelse til en hjemmeside eller facebook”

Jeg burde være overrasket over en sådan reaktion, men desværre er jeg det egentlig ikke, for det bekræfter min erfaring i, at der findes arrogante politikere, der er komplet ligeglade med deres vælgere.

Men det bekræfter mig osse i, at denne blog har sin eksistensberettigelse – at politikerne skal vogtes i deres forvaltning af det ansvar, vi vælgere har givet dem, at de altid blive husket på, at det er os vælgere, der er deres arbejdsgivere.

Et sådant arrogant svar giver virkelig energi til at gøre en forskel ved valget den 19. november ved at forsyne vælgerne med et reelt valggrundlag.

Leif Jeberg

PRÆSTØ LOKALRÅD INVITERER TIL DIALOGMØDE

PRÆSTO -LOKALRAD

5. marts kl. 19 til 21.30 i Caféen på Abildhøjskolen

På mødet sidste år, drøftede vi bosætning, betydning af gode skoler, gode fritidsmuligheder, gode trafikforbindelser og sikkerhed, gode handelsmuligheder! ! !

Hvad er der sket?

I år har vi følgende dagsorden:

 1. Hvem bestemmer, når det kommer til stykket?
  1. Er det embedsmænd eller politikere?
  2. Er kommunerne for store, og føler lokalpolitikerne sig magtesløse?
  3. Er det en ide at holde flere dialogmøder?
 2. Beslutningen fra kommunesammenlægningen om de 3 ligeværdige købstæder? Hvordan skal det ses i relation til et Handelscenter som vil udhule handelen i Stege og Præstø?
 3. Spørgsmål til politikerne

Til november skal vi vælge ny kommunalbestyrelse, den 5. marts 2013 kan du møde 6 af de nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Alle borgere i Præstø er velkomne.

Henny Jørgensen
Formand for Præstø Lokalråd

Høringssvar fra Præstø Lokalråd: Helhedsplan for Vordingborg by v/ Henny Jørgensen, formand

PRÆSTO -LOKALRADPræstø Lokalråd indsender hermed sit bidrag til den såkaldte ”debat” om Helhedsplanen for Vordingborg by. På kommunens hjemmeside og i selve planen anvendes nogle steder ordet ”høring”, mens det af Kommunalbestyrelsens godkendelse fremgår, at der er tale om en ”debatperiode”, og altså netop IKKE en høring.

Præstø Lokalråd vil gerne opponere mod denne fremgangsmåde, idet vi opfatter det som en grov tilsidesættelse af kommunens nærdemokratimodel, at en så vigtig og for alle andre områder end Vordingborg by nærmest ødelæggende plan, ikke sendes i officiel høring hos kommunens lokalråd.

Præstø Lokalråd kan og skal naturligvis ikke forholde sig til planer for et lokalområde som Vordingborg by, med mindre planerne får en konsekvens for Præstø Lokalråds område. At dette er tilfældet fremgår direkte af Helhedsplanens tekst side 19:

Mål : Vordingborg by udvikler sig til et regionalt handelscenter, med øget konkurrenceevne i forhold til nabo – byer ”

Det erhvervsmæssige mål med planen er således direkte at forringe konkurrenceevnen for nabobyerne! Dette finder Præstø Lokalråd fuldstændig uacceptabelt, og det kan undre, hvordan hele Vordingborg kommunes kommunalbestyrelse – for politikerne er vel valgt for hele kommunen? – så fuldstændig ensidigt kan planlægge at forringe handelslivets konkurrenceevne i resten af kommunen, herunder Præstø. Dette er ganske enkelt ikke acceptabelt!

Det fremgår videre af planen, at:

”Kommunalbestyrelsen vil skabe optimale kommunale rammebetingelser for etablering og tiltrækning af nye virksomheder i Vordingborg by”

Der tones altså rent flag: Resten af kommunen skal således have minimale kommunale rammebetingelser for nye virksomheder. Igen må det undre, at en kommunalbestyrelse så fuldstændig ensidigt kan fokusere på et byområde og direkte forringe vilkårene for resten af kommunen. Dette er ganske enkelt ikke acceptabelt!

Endvidere fremgår det:

”Der er generelt brug for et større hotel- og konferencecenter i Sydsjælland. Der foreslås tre muligheder for placering af et hotel- og konferencecenter i Vordingborg by”

Igen må det undre, at hele Sydsjælland nu reduceres til Vordingborg by. Det fremgår ingen steder, efter hvilke kriterier resten af kommunen udelukkes, det fremgår faktisk ikke, om man overhovedet har undersøgt om andre områder kunne være relevante og eksempelvis være mere specielle og tiltrækkende end endnu et center som alle de andre.

Helhedsplanen indledes med at slå fast, at:

”Målet er en helhedsplan, som politikere, borgere og virksomheder kan samles om og bakker op om.”

Sådan som planen er lagt frem, må man konstatere, at selve hovedmålsætningen IKKE er nået. Det fremgår selvfølgelig ikke, om der her også menes borgere og virksomheder UDEN FOR Vordingborg by, for i Præstø lokalområde er dette i hvert fald ikke tilfældet. Selv inden for Vordingborg by´s område falder planen tilsyneladende klart på sin målsætning.

Uden i øvrigt at gå i detaljer om planens andre elementer, så har Præstø Lokalråd denne generelle kommentar:

Den fremlagte plan er jo bredt forsynet med en lang række positivt ladede udsagn, som gerne skal give læseren et billede af, hvor ovenud god planen er. Det er der ikke noget nyt i, og vi ser jo ofte publikationer fra Vordingborg kommune udformet på denne måde. Når man læser de ”gode” intentioner får man et broget billede af de mange problemer for Vordingborg by, som Helhedsplanen åbenbart skal løse:

 • En Spredt bymidte
 • Ringe konkurrenceevne i forhold til nabobyer
 • For lille butiksudbud
 • Gammel administrationsbygning
 • For fjernt bibliotek
 • Lav frekvens af medarbejdere og besøgende i bymidten
 • En kedelig bagside af Algade
 • Et ikke-pænt bymiljø
 • Kedeligt byrum
 • Ikke-attraktivt handelsmiljø
 • Lavt og varierende serviceniveau
 • De gamles by

På den baggrund kan man godt forstå, at Kommunalbestyrelsen vil gøre noget, men måske skulle man koncentrere sig om at finde de vigtigste udfordringer og løse dem uden at det skal gå ud over resten af kommunen.

Præstø Lokalråd skal således klart protestere mod planerne om handelscenterbebyggelsen, mod at Vordingborg by får særlige rammebetingelser for etablering af virksomheder, som ikke gælder andre områder og endelig mod at andre placeringer af et eventuelt hotel- og konferencecenter udelukkes.

På baggrund af planens overordnede mål om opbakning og støtte til planen fra borgere og virksomheder, må vi konstatere, at Helhedsplanen har fejlet, og vi forventer derfor at en revideret plan tager højde for skadevirkninger for andre lokalområder.

Præstø Lokalråd forventer derfor også at få den revidere Helhedsplan i officiel høring for så vidt angår påvirkning og effekter for Præstø Lokalområde.

 

Henrik Reiche og Henny Jørgensen

Præstø Lokalråd

Lokalplan for Præstø midtby – Kommunen skal også have ros, når det er fortjent!

Leif-ProfilKommunen har i fællesskab med Realdania iværksat et lokalplanarbejde for Præstø midtby. Projektet er et eksperiment, som støttes økonomisk af Realdania, og hvor målet er at at inddrage borgerne i videst muligt omfang i lokalplanarbejdet for Præstø midtbys fremtidige udvikling. Repræsentanter for alle væsentlige interessenter i den berørte del af Præstø er blevet tilbudt deltagelse i en følgegruppe, der skal levere grundlaget for lokalplanens indhold.

Jeg selv repræsenterer Præstø Søsportcenter (havnen) og Præstø Sejlklub, og jeg skal ærligt erkende, at jeg gik ind i dette projekt med en stor portion skepsis. For var mon dette endnu et forsøg på at involvere borgerne på skrømt for at score nogle billige points i offentligheden, eller var det et reelt tilbud om en indflydelse på vores bys fremtid? Erfaringerne havde jo sat deres spor. Ville det betyde, at vi skulle lægge meget arbejde i projektet, for blot senere at kunne konstatere, at politikerne havde deres egen skjulte dagsorden og alligevel traf deres egne beslutninger uden hensyntagen til vores arbejde?

Planprocessen løb af staben marts 2012, og en færdig og politisk godkendt lokalplan forventes at foreligge inden udgangen af 2013.

Jeg må sige, at mine bekymringer indtil nu er blevet gjort til skamme. Projektet er kørt helt efter bogen. Kommunen har indsat kompetente ressourcer i projektet – ledelsesmæssigt og fagligt. Vi borgere har fået den indflydelse, vi har kunnet blive enige om, naturligvis inden for de juridiske og økonomiske rammer, der nu en gang må sættes for et lokalplanarbejde.

Projektet er endnu ikke afsluttet, så det kan være lidt farligt at rose for tidligt, især når politikerne i sidste ende skal godkende den endelige lokalplan? Arbejdet er imidlertid så veldokumenterer med delrapporter og videoer af møder og workshops, hvor også politikere optræder, at det vil blive mere end svært at tilsidesætte vores arbejde.

Så indtil nu tyder alt på, at dette eksperiment vil lykkes, og at det vil komme til at danne model for, hvorledes andre kommuner fremover vil kunne sætte projekter i søen med stor inddragelse af borgerne.

Hvis du vil vide mere og lade dig inspirere af de fine videoer fra vores smukke by, kan du følge dette link:

www.praestoemidtby.vordingborg.dk

Leif Jeberg