Turisme

Danmark – Udkantseuropa? v/ Joachim Brix-Hansen, Kalvehave

joachim-brix-hansenHvor er det trættende at høre mediernes og efterhånden mange politikeres og borgeres vedvarende brug af det nedsættende ord Udkantsdanmark.

Tænk hvis en stor del af EU kaldte Danmark for Udkantseuropa. Hvordan ville det ikke blive opfattet af danskerne inklusive københavnere.

Uanset hvor vi bor i Danmark, er vi alle en del af den samme stolte nation – det danske fællesskab om man vil. Og der findes allerede to gode ikke-nedsættende danske ord for områder, som ligger uden for hovedstaden – provinsen og yderområder. I øvrigt skabes de fleste værdier i samfundet i områder uden for hovedstaden. Det gælder for industrien, landbruget, fiskeriet, mv.

Mange yderområder i Danmark har uden tvivl særlige udfordringer som følge af generel centralisering, sygehuslukninger, tab af arbejdspladser, fraflytning og deraf følgende skolelukninger. Men det gavner ikke fællesskabet og solidariten i samfundet at tale ned om de områder og de borgere, som bor der. Så derfor – stop venligst brugen af det forkætrede og nedsættende udtryk.

Og kære politikere – overvej om ikke decentralisering er et vigtigt middel til at komme hovedstadens trængselsproblemer og luftforurening til livs. Vi kan godt bruge nogle flere borgere, virksomheder og statslige institutioner mv. her i provinsen. Der er plads nok, og de fleste mindre byer, landsbyer og landsteder er faktisk meget hyggelige og ligger globalt set ikke langt fra de få større byer.

Joachim Brix-Hansen, Kalvehave

Velkommen til udkanten!v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenJulegæsterne der ankom til Vordingborg Station, kunne med samme lugte, at de nu var kommet på landet.

En stank af urin fra alle kroge og hjørner, ja selv i elevatoren, der åbenbart blev benyttet til toilet. Det skyldes såmænd, at stationens toilet nu har stået aflåst i månedsvis, noget som ingen åbenbart tager ansvar for, og som de lokale beboere tilsyneladende har affundet sig med.

Ingen argumenter kan forsvare, at der intet toilet er hvor tusindvis af mennesker færdes dagligt. Hvis et betalingstoilet ikke kan fungere på grund af hærværk og tyveri af mønterne, så må der som mindstemål være et åbent toilet, men med regelmæssigt tilsyn. Ansvaret ligger hos DSB, men stationen er i høj grad en del af kommunens profil og forbindes med den, så det overordnede ansvar for anstændige forhold ligger hos vores lokale politikere, der åbenbart ser den anden vej.

Fortsætter julegæsterne til Stege, er det ikke stort bedre. Juleaftensdag, midt på dagen, var både toiletterne på Storetorv, samt det i biografens gård aflåst, selv om de, såvidt jeg har forstået, drives i et samarbejde med kommunen og derfor må betragtes som offentlige. Man må da håbe, at vores nyvalgte kommunalbestyrelse har et vågent øje for, hvordan vores kommune præsenterer sig, både for de eftertragtede turister og ikke mindst, for vores egne borgere. For det er forhåbentlig ikke i politikernes hoveder, at udkanten begynder!

Bent Jørgensen, Møn

Rigtigt at give iværksætterstøtte KunsthalGLAS i Præstø. v/ Bo Manderup (V), Præstø

Bo-ManderupBeslutningen om at etablere KunsthalGLAS i Støberihallerne i Præstø ligger i fin forlængelse af Vordingborg Kommunes ønske om at sætte fokus på de særpræg, som fremhæver vore unikke købstæder.

KunsthalGLAS vil, med udgangspunkt i den fantastiske og unikke glaskunst af kunstnere som f.eks. Per Kirkeby og Robert Jacobsen, give offentligheden et enestående indblik i moderne, international glaskunst og formidle glaskunstens udvikling de seneste 30-40 år. Der skal lyde en stor tak til glasmester Per Steen Hebsgaard for hans enestående og spændende gave til Vordingborg Kommune af værker som han, sammen med en lang række danske og internationale kunstnere, har givet liv, takket være sin håndværksmæssige kunnen.

Det er Per Hebsgaards fortjeneste, at værkstedet i Præstø er blevet et dansk, nordisk og internationalt kraftcenter for kreativitet og innovation.

Placeringen af KunsthalGLAS i Støberihallerne vil ikke blot give disse nyt liv, men vil samtidig sikre en, efterhånden sjælden, arkitektur, der gennem restaurering og renovering vil stå som et flot udtryk for datidens industriarkitektur og bære vidnesbyrd om købstadens liv og arbejde.

En kunsthal for moderne glaskunst vil styrke en levende og stærk bymidte i Præstø og tilbyde oplevelser, som ikke findes andre steder, hverken i Danmark eller i udlandet. Kunsthal GLAS vil sætte fokus på koblingen mellem købstadens kunst og kultur og byens enestående bygningskulturarv.

Samtidig vil der kunne skabes et udstillings- og kulturrum i Præstø, hvor sidebygningerne kan rumme andre kunstaktiviteter, museumsbutik, foredragslokaler og café.

Realiseringen af KunsthalGLAS kræver støtte fra private fonde. Driften af KunsthalGLAS kan forhåbentlig blive selvfinansierende, men her og nu, er det både rigtigt og vigtigt, at Vordingborg kommune giver tilsagn om ”iværksætterstøtte” i opstartsfasen.

Bo Manderup, Præstø
Medlem af kommunalbestyrelsen (V)

Turismen skal styrkes! v/ Allan Huglstad, forfatter, major, Vordingborg

Allan-HuglstadI Europa er ferieplanlægningen startet.

Vor kommunes målgrupper er især børnefamilier og seniorer. Mange seniorer går på biblioteket, hvor de måske finder en bog om Danmark, hvor der næppe står meget om Vordingborg. Til gengæld vil der være mange bøger, f.eks. om Mallorca, Rhodos eller Alanya, og det bliver måske feriemålet.

Mange søger på nettet. Hvis Herr Müller søger på tysk, bliver mulighederne lig nul. Prøver han på dansk, f.eks. Sydsjælland, får han meget at vælge imellem, men på dansk og det meste uinteressant for en turist. Med ordbog finder Müller måske ”Sydsjælland og Møn visiteastdenmark”, men et klik her afslører en kedelig hjemmeside om Danmark! Med lidt held finder Müller måske ”Sydsjælland, Møn VisitDenmark”, men klikker han på ”Deutsch”, havner han på ”Willkommen in Dänemark” – og så kan han starte forfra!

Prøver Müller Vordingborg, dukker der igen alt muligt op på dansk. Måske vil den ihærdige Müller finde kommunens turistside og få et billigt grin med en google-oversættelse. Med lidt held finder Müller ”visitvordingborg/visitmoen/visitpraestoe” og havner på ”Møn-Sydsjælland”. Klikker han på ”Guide über Vordingborg”, får han et google-kort med turistkontorets placering!

Denne side er klart den bedste, men med alt for få informationer. Klikker man f.eks. på ”Strände”, kommer der kun 2 (mønske) strande frem – og på dansk. Klikker man ”Deutsch”, ryger man retur til start – som i ludo!

Hvis Frau Müller vil på en guidet tur og f.eks. søger ”Ausflug”, sker der intet. Prøver hun på dansk, kan hun vælge mellem Kolding og Kirsebærkroen! Søger hun på Borg-center, havner hun i Aalborg!

Dette er blot tilfældige forsøg! Er det forklaringen på de manglende tyske turister?

Dette rod skyldes en svag turistorganisation. Ekstra PR-medarbejdere burde straks ansættes. Herefter skal organisationen løsrives fra Udviklingsselskabet. Turisterhvervet skal gøres til kommunens største erhverv, og det gøres bedst ved en stærk og professionel turistorganisation, der kan markedsføre kommunen i samarbejde med alle interessenter.

Allan Huglstad, Vordingborg

Det kan vi ikke være bekendt! v/ Allan Huglstad, forfatter, major, Vordingborg

Allan-HuglstadAf Kommuneplan 2013 fremgår, at ”kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at turisme udvikles til et vigtigt erhverv opgjort i arbejdspladser og værdiskabelse”.

Hvorfor så beskeden, når et af kommunens stærkeste kort er turisme? Måske det stærkeste? Ingen af partiernes hjemmesider gør noget særligt ud af turisterhvervet. Som regel nævner de det ikke. Dette gælder f.eks. den socialdemokratiske borgmesterkandidats facebookside, hvor visionerne mest drejer sig om seniorer og pendlere! Men her er også mange vælgere!

Ganske vist giver turisterhvervet ikke så mange arbejdspladser, som samlebånd og rygende skorstene, men i modsætning til et bycenter stjæler det ikke arbejdspladser, og det giver en god indtjening i mange erhverv, f.eks. i byernes handel. Det er derfor en gåde, at man ikke samler det guld op, der ligger på gaden!

I Vordingborg Kommune er turismen forankret i Vordingborg Udviklingsselskab, hvor kommune og erhverv samarbejder, og hvor Møn-Sydsjælland Turistforening især tager sig af turismen. Alt skulle således være i den skønneste orden. Men er det rigtigt?

Svaret er et rungende NEJ! Og enhver med adgang til internettet kan overbevise sig selv herom. Prøv at klikke på turistforeningens hjemmeside og fortsæt med stikprøver! Man skal godt nok lede længe efter så meget rod og manglende professionalisme. En tysker eller hollænder, der vover sig ind på disse sider, skal være mere end tålmodig, og måske ender det med, at han eller hun finder en anden destination. Jeg vil i et kommende indlæg give eksempler på den elendige markedsføring, kommunen indirekte lægger navn til. Vi kan simpelthen ikke være det bekendt!

Umiddelbart vil jeg tro, at Udviklingsselskabet mangler PR-medarbejdere og hjemmesideudviklere. Men det er kun toppen af isbjerget. Sandheden er nok snarere, at turismen er lillebror i Udviklingsselskabet. Der mangler gennemslagskraft og ressourcer.

Alfa og omega i turisterhvervet er synliggørelse og formidling af seværdigheder og oplevelser i alle medier og på alle relevante sprog. Det magter vi ikke i dag. Men vi kan, hvis vi vil! Efter min mening skal turisterhvervet gøres til kommunens største erhverv, og det gøres bedst ved en stærk, selvstændig og professionel turistorganisation, der kan markedsføre og udvikle kommunens potentiale i samarbejde med alle interessenter.

Allan Huglstad, Vordingborg