Uncategorized

Vindmøller er ikke klima-vigtige v/ Tone Brix-Hansen, Konst. Formand, Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller

Tone-Brix-HansenHvilket Jan Hylleberg, adm.dir. i Vindmølleindustrien, ellers påstår i et indlæg her på siden (Sjællandske, red) den 8. april.

At vi bliver ved med at stille vindmøller op i Danmark gør ingen som helst forskel for vores klima.  Når vi reducerer vores CO2 udslip sælger vi CO2-kvoter, der købes af andre lande, der så kan bruge mere kul, og det til en meget lav pris.  Vindindustrien er klar over dette, og er gået over til at argumentere med, at vindmøllerne reducerer vores partikel-forurening.  Nu skønnes den menneskeskabte partikelforurening at udgøre kun 10% af den samlede partikelforurening i verden – vegetation, skovbrande, vulkanudbrud mv. forurener langt mere.  En stor del af partikelforureningen i Danmark kommer i øvrigt fra biltrafik, togdrift, flytrafik og brændeovne og ”importeres” luftbårent fra andre lande.  Den reduktion af partikelforurening som opstillingen af vindmøller på land i Danmark medfører, er helt mikroskopisk, hvis den overhovedet er til at få øje på.

Hylleberg påstår videre, at vindmøllerne giver os en større forsyningssikkerhed. Om noget, bidrager vindmøllerne til det modsatte – nemlig en usikker energiforsyning. Vindmøller producerer el som vinden blæser. Når det blæser, producerer vindmøllerne for meget el, og vi må sælge den til udlandet til en lav pris for at komme af med al strømmen – som vi danskere i øvrigt betaler fuld pris og PSO-afgift for, at vindmøllerne skal producere.  Vi betaler altså verdens højeste el-pris for at vindmøllerne skal producere strøm, som vi så dumper eller sågar betaler udlandet for at aftage!  Når vinden ikke blæser, må vi importere strøm fra udlandet, og så importerer vi både kulkraft og atomkraft.  På grund af vindmøllerne, udgør atomkraft nu 14% af den strøm vi får leveret i vores stikkontakter, og det er en stigning fra 1-3% for tre år siden

Hylleberg påstår, at vindmøllerne skaber jobs i Danmark. Sandheden er også i dette tilfælde den modsatte.  Vindmøllerne forringer den danske konkurrenceevne og dermed antallet af arbejdspladser i Danmark.  I 2014 vil danskerne og de danske virksomheder betale 7,6 milliarder kroner i PSO-afgift (44% mere end i 2012!).  Det svarer til en tredjedel Storebæltsbro, hvert år.  Denne galopperende PSO-udgift vil stige for hver eneste vindmølle, der bliver stillet op! Vores økonomiske vismænd har længe advaret om omkostningerne ved den danske energipolitik, og Dansk Industri har været ude med advarsler, fordi danske industrivirksomheder vitterlig er i fuld gang med at udvandre fra Danmark pga. det høje afgiftsniveau.  Som noget helt nyt er Dansk Erhverv kommet på banen og udtaler, at den danske PSO-afgift nu også koster jobs i serviceerhverv, såsom handel og turisme.

Vores politikere begrunder det danske sats på vindmøller med, at Danmark skal gå foran og vise alle andre lande i verden vejen til en grøn fremtid. Men hvilke andre lande vil underminere deres økonomi og følge det danske skrækeksempel og implementere en ekstremt dyr, ineffektiv og usikker energiform, som kræver back-up produktion, og som forurener deres landskaber og er til stor gene for de mennesker, der bor tæt på?

Tone Brix-Hansen
Konst. Formand, Landsforeningen Naboer til  Kæmpevindmøller

Udvalg for møgsager v/ Allan Huglstad, kandidat for Borgerlisten i Vordingborg

lyt-til-osKommunen har 2 udvalg fyldt med møgsager.

Det er Miljø- og Klimaudvalget, der bl.a. behandler vindmøller og kloaker, og Børn-, Unge og Familieudvalget (BUF), der er ansvarlig for den skandaleomsuste inklusion.

Hvis vi skal have ryddet op, skal der skiftes ud i begge udvalg. Værst ser det ud i BUF, hvor medlemmerne er lullet i søvn af skolechef og kulturdirektør. Ingen i udvalget – og slet ikke formanden – har uddannelse og ledelseserfaring, der matcher embedsværket.

Borgerlisten er klar til at overtage den utaknemlige oprydning. Vi har de kvalificerede formænd/-kvinder med den nødvendige handlekraft. Personligt vil jeg sige ja tak til formandsstolen i BUF. Jeg har en uddannelse og ledelseserfaring, bl.a. fra kommunalt chefjob, og en pædagogisk uddannelse, der overstiger, hvad rådhuset kan præstere. Og så er jeg realist og klar til at lytte til lærere og forældre.

Lærere skal have ytringsfriheden tilbage. Elever, der ikke kan inkluderes, skal ud af klassen og have den hjælp, de har krav på. Gebyret på 300.000, der fastholder elever, der ikke kan inkluderes, skal fjernes. Flugten til privatskoler skal stoppes.

Og helt ærligt: Det koster penge at få ro og kvalitet tilbage i skolen!

Allan Huglstad, Vordingborg

Kandidat for Borgerlisten i Vordingborg

Vil du vide mere, gå til Borgerlistens hjemmeside her…

vordingborg-kommune-borgerliste

Rationer flybilletter v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenMidt i den stadige diskussion om hvordan vi kan minimere vores CO2 forurening, sidst med regeringens opblussende interesse for genbrug, godt hjulpet i gang af stigende råvarepriser, har vi i dag en CO2 forurener af rang, men tilsyneladende samtidig et umisteligt gode, som slet ikke er til diskussion i dannede kredse.

Det drejer om vores ret til, så tit vi vil, at rejse med fly, og det er naturligvis et gode, selv om CO2 forureningen ved flytrafik har et omfang, som får vores gevinst ved affaldssortering til at se ubetydeligt ud. CO2 forureningen ved en families flyrejse til Thailand, svarer til samme families energiforbrug og dermed CO2 forurening på et helt år, hjemme i parcelhuset.

Det burde derfor være oplagt, at opstille regneeksempler for vores svineri med miljøet ved flyrejser, så vi får begrænset denne aktivitet, både i kraft af den dermed øgede bevidsthed, men med endnu større effekt, ved rationering af flybilletter i klodens navn!

Bent Jørgensen, Møn

Grib chancen – drop Kostervigmøllerne m.fl. v/ Margareta Dahlström, Borre, kandidat for Borgerlisten

lyt-til-osKære KV-kandidater: Kom nu ud af busken og vis hvor I står! Vordingborg Kommune har i øjeblikket en sjælden og ligetil chance for at profilere sig som en kommune med selvværd på højde med de nordsjællandske kommuner.

Til forskel fra Næstved og Faxe, som for nylig har tilladt kæmpevindmøller.

Det kommende byråd bør snarest efter tiltrædelse endegyldigt droppe alle planer om kæmpevindmøller. Det kræver, at borgerne den 19. november stemmer en overvægt af sikre kæmpemølle-nej-sigere ind.

Desværre har flertallet af partier fra rød og blå blok valgt den bekvemme løsning, som er at sætte vindmølleplanerne på standby, indtil Sundhedsministeriets undersøgelse er afsluttet i 2015. Dermed fastholdes Kostervig m.fl. i en demoraliserende tilstand af uvished, med tilhørende stress, stagneret hussalg osv.

Især rød blok inkl. de radikale svigter deres vælgere ved ikke at tilkendegive en stillingstagen.

Det eneste sted vælgerne kan sætte deres kryds og være sikre på at stemmerne går til en urokkelig møllemodstander, er hos Borgerlistens fem kandidater. Da Borgerlisten ikke indgår valgforbund til nogen side, kan man derfor ikke risikere at ens stemme ender hos en mølletilhænger.

Margareta Dahlström, Borre

Kandidat for Borgerlisten (Liste Å)

Vil du vide mere, gå til Borgerlistens hjemmeside her…

vordingborg-kommune-borgerliste

Sådan redder vi kasernen! v/ Allan Huglstad, kandidat for Borgerlisten i Vordingborg

lyt-til-osI næste byrådsperiode tømmes Vordingborg Kaserne, og næste forsvarsforlig forberedes.

Der er én kaserne for meget på Sjælland, og enten lukkes Vordingborg eller Høvelte. Planen var at flytte Livgarden til Vordingborg, men det blev forpurret af politiske rævekager.

Men Borgerlisten har en plan! I 2014 nedsættes en task force med embedsmænd, politikere og repræsentanter fra erhvervsliv og kaserne suppleret med folketings- og regionsmedlemmer fra nærområdet.

Gruppens opgave bliver at:

  • følge forberedelserne af næste forsvarsforlig,
  • følge situationen på Høvelte Kaserne, hvor en renovering på 200 millioner vil være døden for vores kaserne,
  • påvirke Forsvarsudvalget og folketingsmedlemmer i nærområdet, herunder nye medlemmer efter folketingsvalget,
  • skabe en fælles front blandt kommuner i nærområdet,
  • ajourføre en hvidbog, der dokumenterer en luknings konsekvenser for nærområdet.

Målet: At flytte Livgarden til Vordingborg sammen med Forsvarets Sundhedstjeneste og flere mindre stabe og enheder, i alt 800 arbejdspladser ekskl. værnepligtige.

Vi skal lære af jyderne, der stjæler både vores kaserner og motorveje. Det er for sent at mobilisere kl. 5 minutter i 12. Derfor skal vi i gang nu!

Allan Huglstad, Vordingborg

Kandidat for Borgerlisten i Vordingborg

Vil du vide mere, gå til Borgerlistens hjemmeside her…

vordingborg-kommune-borgerliste

Har vi fortjent bedre? v/ Bent Jørgensen, Møn

Bebt-jorgensenEgentlig ville man jo helst tro det bedste om sin kommunalbestyrelse, for de har jo et overordnet ansvar for 45 tusinde borgeres liv og velfærd i en helst velfungerende kommune.

Men gang på gang skuffes man og eksemplerne er mange: Den nye skolestruktur, desperat forsvaret af udvalgsformanden, Peter E. Jonassen, på det legendariske møde på Kalvehave Skole overfor 300 forældres foragt for, hvad var det egentlig, der stod i valgprogrammet i sin tid? Mødet om Kostervig Møllerne i Håbet i Røddinge, der ligeså desperat blev forsvaret af udvalgsformanden, Erling B. Nielsen, klogeligt med forstærkning fra administrationen til at beslaglægge taletiden, og dertil en partisk mikrofonholder.

Eksemplerne er desværre for mange. Se blot de mange læserbreve. Formanden for Vordingborg Forsyning, Thomas Christfort, har lidt for direkte jordforbindelse til de husejere, som finanskrisen har gjort teknisk insolvente, da han igangsatte et kloakeringsprojekt i Magleby, der nu risikerer at sende beboerne på tvangsauktion.

“Det er frygteligt, det der sker derude” udtaler han hændervridende til Sydsjællands Tidende, men sket er sket, og kommunen har ikke råd til at hjælpe borgerne, for pengene er brugt til det noget større kloakeringsprojekt rundt om Ruinterrænet i Vordingborg.

Det sidste eksempel er to læserbreve i Ugebladet for Møn, fra “Den Grønne Ring”, en forening til hjælp for misbrugere, der nu er sat på gaden fra deres mødelokale i Stege, og som kommunen ikke vil hjælpe til nye lokaler. Det har formanden for kommunens psykiatriudvalg, Ib Johansen ellers lovet dem engang i foråret, men politikerløfter forsvinder som varm luft, når rådhusets dør lukker sig efter dem til møderne med den viljestærke administration. Her sidder kommunaldirektøren i spidsen, med statsministerløn og bosat i Hellerup og kan nok ikke forventes, at have meget føling med kommunens befolkning.

Et mindstekrav burde da være, at vores kommunaldirektør er bosat i kommunen.

Bent Jørgensen, Møn