Covid 19-kælderen v/ Bent Jørgensen, Møn

Print Friendly, PDF & Email

Ja, man gyser ved ordet, men det er den begrundelse Vordingborg Kommune sender til Ankestyrelsen, når den ikke rettidigt har besvaret borgernes henvendelser om aktindsigt. Det kan man læse om  i dagbladet “Sjællandske”, onsdag d. 18. november, hvor bladet som eksempel nævner Uffe Thorndal fra Østmøn, der ikke har fået svar på sine anmodninger om aktindsigt, siden d.30.marts i år, hvor reglerne i offentlighedsloven siger, at der højst må gå 7 arbejdsdage, inden kommunen svarer.

Kommunens svar til Ankestyrelsen, der har bedt om en forklaring, lyder: “Der har været corona smitte i forvaltningen, og grundet smitterisiko ønsker ledelsen ikke, at medarbejderne går ned i arkivet, som er et lille lokale i en kælder. Uffe Thorndahls anmodninger er ressourcekrævende og kræver flere dages søgen ved 4 – 6 medarbejdere”.

Herefter spørger Ankestyrelsen ind til hvorfor: ” Covid 19 situationen kræver mellem to og seks medarbejdere til at gennemgå kommunens fysiske arkiver og herunder beskrive, på hvilken måde en gennemgang af de fysiske arkiver vil indebære overtrædelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer”. Og endelig, i brev af 6. november, skriver Ankestyrelsen, at den hurtigst muligt vil tage stilling til, om der skal rejses en tilsynssag mod kommunen.

Så takket været en enkelt borgers insisteren, får vi her blotlagt hvad der kan foregå, hvis man i kommunen synes, at borgerne bliver for besværlige. I Byrådssalen, ovenpå kælderen, sidder politikerne og leger demokrati med fine ord og referater, selvfølgelig velvidende om, at sager som disse finder sted med deres accept, for det er jo gamle nyheder, om manglende svar kommunen, der her dukker op igen. Så jeg spørger: Kan man blive flov over sin kommune? Ja, det kan man faktisk.

Bent Jørgensen, Møn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *