Dårlig ledelse er årsag til merforbrug v/ Bo Brebøl, Næstformand for Borgerlisten i Vordingborg

Print Friendly, PDF & Email

Bo-BreboelBorgmester Knud Larsen bør ikke gøre den aktive borger Uffe Thorndahl til syndebuk vedrørende et merforbrug på 375.000 kr. til besvarelse af begæringer om aktindsigt.

Knud Larsen bærer som tidligere borgmester på Møn og nuværende borgmester i Vordingborg kommune selv ansvaret for det rod, der nu skal ryddes op i. Man kan vælge at gøre det enkelt, eller man kan vælge at gøre det indviklet. Knud Larsen & Co. har valgt den tunge vej.

Jeg deltog selv i det indledende møde den 11. marts i år om berettigelsen af den nye kloakering på Østmøn. For Vordingborg kommune deltog foruden borgmester Knud Larsen også udvalgsformand Thomas Christfort og den nytiltrådte kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune. Proprietær Thomas Christfort havde også sin formandskasket fra Vordingborg Forsyning A/S med. På borgerside deltog foruden Uffe Thorndahl en beboer fra Magleby og jeg selv.

Umiddelbart før det ovenomtalte møde havde jeg en snak på tomandshånd med borgmester Knud Larsen, hvor jeg fremlagde en tinglyst kloakdeklaration fra Magleby, som jeg i øvrigt havde fået fra den kommunale forvaltning, der således var udmærket bekendt med den. Med den i hånden burde man være klar over, at der fandtes en offentlig kloak i Magleby, og så behøvede man sådan set ikke drøfte det spørgsmål mere. Betydningen heraf var, at de 11 mio. kr. kommunen har ødet bort på nye kloaker i Magleby ikke kunne kræves betalt gennem (nye) tilslutningsbidrag. Det forbyder loven ganske enkelt.

På mødet den 11. marts var det imidlertid ganske umuligt at få Knud Larsen & Co. til at forholde sig til realiteterne. Det kan man reagere forskelligt på. Jeg valgte at fastholde min indsigelse om den tinglyste kloakdeklaration uden at gå ind i en større undersøgelse, som kommunen givetvis ville obstruere. Som civilingeniør med speciale i netop kloakanlæg valgte Uffe Thorndahl at gå ind i en mere detaljeret argumentation. Det har forudsat omfattende anmodninger om aktindsigt, fordi de kommunale kloakplaner ikke har været ordentligt forberedt og ordentligt begrundede. Denne aktindsigt er yderligere blevet besværlig, fordi såvel Møn kommune som Vordingborg kommune ikke har opfyldt deres arkivpligt og i visse tilfælde aktivt destrueret eller forvansket arkiverne.

Hvis man vil have borgernes penge, må man også kunne gøre ordentligt rede for sit krav!

Borgmester Knud Larsen og formand Thomas Christfort er i den grad ansvarlige for merforbruget i denne sag, at de egentlig selv burde betale. Det bør økonomiudvalget forklare dem i aften, når der skal stemmes om ekstrabevillingen på 375.000 kr. til tant og fjas i land og miljø.

Jeg finder det beklageligt, at nogle af medarbejderne i land og miljø ifølge ansøgningen skulle have fået stress eller andre psykiske problemer. Det er helt klart et ledelsesproblem. Man bør ikke sætte almindelige medarbejdere og mellemledere til at bortforklare ledelsessvigt gennem selektiv hukommelse, kreativ arkivering og direkte forvanskning af kendsgerningerne. Det er mit håb, at Vordingborg kommune fremover må blive ledet bedre.

Med venlig hilsen

Bo Brebøl, Næstformand for Borgerlisten i Vordingborg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *