Fire gange frustrationer v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Print Friendly, PDF & Email

Borgmester Knud Larsen har overværet brandmændenes nytårsparole i Vordingborg. Her blev oplæst en tale fra beredskabsdirektøren, der er chef for beredskaberne i Vordingborg, Ringsted, Faxe og Næstved kommuner.

Knud Larsen blev angiveligt irriteret over, at ordet frustrationer optrådte hele 4 gange i talen. Dette afstedkom, at han for 117. gang måtte fremhæve de store projekter, kommunen har sat i gang. Denne taktik med at tale om noget andet under anvendelse af ”Lars Løkke newspeak” – også kaldet sproglig manipulation – har dog næppe imponeret de gæve brandmænd.

Når brandmændene er frustrerede – ikke bare her, men på landsplan – er det ikke kun, fordi der sker forandringer og måske fyringer. Men brandmændene har en faglig stolthed og en erfaring, der gør, at de må råbe vagt i gevær. Og det er det, beredskabsdirektøren, der er loyal overfor sine folk, bringer videre, og som borgmesteren ikke kan lide at høre.

Sandheden er jo, at landets kommunale beredskaber siden 2014 har måtte spare 175 millioner, og under den sidste stormflod blev alle ressourcer indsat uden reserve. Elastikken var spændt til det yderste. Fortsætter spareøvelsen, vil det betyde mindre materiel, færre folk på udrykningshold, mindre udholdenhed og længere responstider. Ikke bare ved katastrofer, men også ved samtidig ildebrand, f.eks. i hver sin ende af kommunen.

Klimaeksperterne har spået, at stormfloder og monsterregn gradvis vil blive hyppigere. 100-års hændelser vil blive til 10-års hændelser og i værste fald til årligt tilbagevendende begivenheder. Hertil skal lægges, at vor kommune har en meget lang og sårbar kyststrækning og lange indsatsafstande. Inden længe har vi også to af landets farligste virksomheder på Masnedø, gødningslageret Yara og olieraffinaderiet Biofuels.

Der er i sandhed opbygget en trussel, der ikke maner til besparelser i beredskabet – snarere tværtimod.

Men det rører åbenbart ikke sognekongen, der bor langt fra stormfloder og farlige virksomheder.

Allan Huglstad, Vordingborg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *