For et helt Danmark – UDKANTSMANIFEST

Print Friendly, PDF & Email

Oproer-fra-UdkantenDen herskende skævvridning af Danmark er skandaløs.

Den er opstået som resultat af forkerte politiske beslutninger, eller fordi man intet har gjort. Konkurrencestaten har medført en række beslutninger, der har fået skræmmende konsekvenser i form af en centralisering, som er ødelæggende for en harmonisk udvikling. Nu er det tid til at tænke nyt og skabe en samlet plan for et Danmark i balance.

De ledende politikere fra alle partier må stå åbent frem og inden det kommende valg til Folketinget fortælle danskerne, om deres parti vil fortsætte den nuværende lappepolitik over for yderområderne, eller om man er parat til for alvor at sætte udkanten på den politiske dagsorden.

Vort udgangspunkt er, at hele Danmark skal være beboet. Til det formål skal en række forudsætninger være opfyldt:

Læs mere her…

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *