Generalforsamling i Borgerlisten v/ Allan Huglstad, Formand for Borgerlisten i Vordingborg Kommune

Print Friendly, PDF & Email

Allan-HuglstadVed Borgerlistens generalforsamling 31. januar var der genvalg til alle, herunder formanden Allan Huglstad og næstformanden Bo Brebøl.

Borgerlisten besluttede efter kommunalvalget at fortsætte det politiske arbejde, hvilket har vist sig at være en god ide. Der var store forventninger til flertalsgruppen og især til borgmester Knud Larsen, men generelt er valgløfterne og forventningerne ikke indfriet.

Kostervig-megamøllerne spøger stadig på trods af flertallets valgløfter, og Maglebyskandalen er udvidet med miljøsvineri på Møns Klint og flere kloaksager, bl.a. i Øster Egesborg. Forhåbentlig vil der i 2015 blive sat en stopper for disse sager til gavn for de berørte borgere. Måske vil kommunen endda se det fornuftige i at få Camping Møns Klint tilsluttet kloaknettet, så 40 års tilsvining af Østmøn kan ophøre.

Bedre erhvervsklima

Det er glædeligt, at erhvervsklimaet og turismeudviklingen er blevet bedre, selvom det endnu kniber med erhvervsfremmende tiltag. Vordingborgs Algade lider stadig under kørselsforbud om sommeren, og byen har Danmarks kedeligste og tommeste torv. For den halvtomme kaserne er situationen fra sidste byrådsperiode uændret, og flertallet har tilsyneladende opgivet kasernekampen.

Sæbeoperaen om rådhuset fortsætter. Venstre har endnu ikke forklaret, hvordan en totalrenovering på 37 millioner på ét år kunne ende med at blive dyrere end et nyt rådhus. Flertalsgruppen har heller ingen eksakte planer for placering af et nyt rådhus – måske fordi man afventer kasernens lukning? I så fald ikke en dårlig beslutning, hvis rådhuset kan ligge på kasernen.

På skoleområdet er der tilsyneladende ro – takket være en dygtig formand for Børn- og Unge-udvalget. Borgerlisten vil fortsat følge med i, hvordan skolereformen indfases, og om ressourcerne er tilstrækkelige.

Nærdemokratiet halter

Nærdemokratiet er ikke blevet bedre, siden Socialdemokratiet sad på borgmesterposten. Lokalrådene – især i de 3 købstæder – har ikke megen indflydelse, og bliver ofte glemt af kommunen. Samtidig er kommunen blevet kendt for langsom sagsbehandling, når borgere stiller spørgsmål eller beder om aktindsigt, og Statsforvaltningen har givet kommunen en røffel. Tilmed forsøger man at begrænse aktindsigten – måske for at skjule noget?

Det manglende nærdemokrati og den manglende kommunikation er især tydelig i Vordingborg, hvor planlægningen af byens 600 års jubilæum foregår i en osteklokke. Ingen ved, om det vil blive fejret med andet end et julemarked. Både Borgerlisten og lokalrådet har fremsat forslag, der kan styrke handel og turisme, men er endnu ikke inddraget i planerne.

Panteren

Borgerlisten ser optimistisk på udviklingen af kommunens idræts- og kulturprojekt på Panteren og vil holde øje med udviklingen for at sikre, at projektet er økonomisk bæredygtigt og ikke får negativ indflydelse på idræt og kultur i kommunens yderområder.

Borgerlisten ser gerne, at der indrettes et veterancenter på Panteren for hjemvendte soldater med ar på krop og sjæl, således at disse også kan udnytte områdets tilbud.

Grundlovsfest

Den genvalgte bestyrelse har besluttet, at der skal holdes en traditionel Grundlovsdag på Bogø med morgenmad, taler og sange. Efter mødet vil der blive mulighed for at overvære Bogøs løvsmykkede grundlovsoptog eller at deltage i en guidet tur på Vestmøn med Borgerlistens formand.

Allan Huglstad

Formand for Borgerlisten i Vordingborg Kommune

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *