Gødning, giftgas og luskeri v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Print Friendly, PDF & Email

Allan-HuglstadDen flittige læser vil huske sidste uges indlæg om gødningsterminalen på Masnedø. Det kan nu oplyses, at det bliver den største oplagring af farlig gødning i Danmark: 2 en halv gang mere end terminalen ved Randers. Dette gælder især Axan NS-27-4 med 22.200 tons på Masnedø, men kun 14.000 tons i Jylland. Axan udvikler giftgas ved brand, og kan nære en brand i fravær af luft.

Derfor bad jeg om et borgermøde, hvor risikoen for de nærmeste boligområder og for Vordingborg kunne belyses.

Hvad mente kommunalpolitikerne om det?

Alliancen af bønder og gødningsspredere bestående af udvalgsformand og proprietær Thomas Christfort og borgmester og fritidslandmand Knud Larsen var afvisende. Borgmesteren nægtede at sige noget, og Christfort kom med sit sædvanlige arrogante nej.

Fra partiordførerne var der almindelig opbakning til et borgermøde. Det gjaldt den kommende borgmester, Mikael Smed (A) eller Michael Seiding Larsen (V), der kvitterede med ”fin ide!”, medens Else-Marie Langballe (SF) imponerede med “en rigtig god ide”. Radikale Birgitte Steen Jørgensen hviskede “udmærket”, og selv DF og EL var enige! Flertallet var hjemme.

Men den konservative outsider Christfort sagde nej, og borgmesteren var tavs.

Og alligevel ikke. Pludselig er Knud Larsen i røret – ikke hos mig, men hos formanden for Vordingborg Lokalråd. Med sit hyggelige telefondiplomati forsøger han at manipulere formanden til at vente med borgermødet. Dette følges op med en mail fra udviklingsdirektøren, der meddeler, at ”behovet for et borgermøde drøftes, når miljøgodkendelsen foreligger” Nu er et borgermøde altså blot en fjern mulighed!

Arbejdspladser – for enhver pris – er vigtigt for Christfort og Knud Larsen – og det er fuldt legitimt. Men de skal ikke skabes ved at luske noget igennem, ved at misinformere borgerne og slet ikke ved at manipulere.

Det er nu, vi kan få indflydelse på sikkerheden! Lad os derfor få det borgermøde nu!

Allan Huglstad, Vordingborg

One Response to Gødning, giftgas og luskeri v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *