Havvindmøller skal ud på havet, hvor de hører hjemme, siger DOF Storstrøm v/ Henrik Dahl

Print Friendly, PDF & Email

Henrik-DahlDOF-Storstrøms bestyrelse har på et bestyrelsesmøde den 3.10 besluttet fremover at arbejde imod opstilling af havvindmøller på land i hele Storstrøm.

Kæmpemøller er en belastning for fugle og natur og ikke mindst for de mennesker, som skal bo tæt op ad møllerne. Vi mener at teknologien omkring solceller nu er så langt fremme, at man kan vælge solenergi som alternativ. Der skal jo også produceres strøm når det ikke blæser og solcelleanlæg generer hverken natur, fugle eller mennesker.  Endnu er ingen fugl kommet til skade i et solcelleanlæg.

Der er problemer med fuglekollisioner og vindmøller særligt over land. Nye undersøgelser viser, at problemet er der i varierende grad og at placeringen af møllerne har stor betydning for antallet af kollisioner. Kystnære placeringer skal undgås.

Kæmpemøller er en belastning for fugle og natur og ikke mindst for de mennesker, som skal bo tæt op ad møllerne. Vi mener at teknologien omkring solceller nu er så langt fremme, at man kan vælge solenergi som alternativ. Der skal jo også produceres strøm, når det ikke blæser og solcelleanlæg generer hverken natur, fugle eller mennesker.  Endnu er ingen fugl kommet til skade i et solcelleanlæg.

Der er størst problemer med fuglekollisioner og vindmøller over land. Nye undersøgelser viser, at problemet er der i varierende grad idet placeringen af møllerne har stor betydning. Kystnære placeringer skal frem for alt undgås.

DOF storstrøm har gjort indsigelse mod planer om opsætning af 5 kæmpemøller ved Koster på det nordlige Møn. Vi har fået medhold to gange i vores kritik af vvm-redegørelserne, hvor vi har påpeget mangler og manglende evidens, der har givet mølleplanerne et “farvet” lys. Projektmagerne forsøger nu for tredie gang – bistået af Vordingborg kommune – at få projektet godkendt. Her i efteråret 2013 foretages igen fugletællinger på Koster af projektmagernes konsulentfirma. Vi må i DOF Storstrøm ikke se data fra disse undersøgelser, med henvisning til at det er konsulentfirmaets ejendom. Vi finder det i DOF Storstrøm grotesk, at der skal være hemmelighedskræmmeri omkring fugletællingerne på Koster, og i særlig grad, når man har ansat en af “vore egne ornitologvenner” til at udføre opgaven.

Derfor er vi gået igang med optællinger på Koster parallelt med ornitologen Preben Berg, der er ansat som fugletæller for projektmaernes konsulentfirma, Marine Observers.

Vi har svært ved at se, at der kan komme så meget nyt for dagen i dette tredje forsøg, og vi vil igen sikre, at alle data omkring fugle og møller bliver ordentligt bearbejdet i den kommende vvm redegørelse – og er de ikke det, eller er konklusionerne fordrejede, manipulerede eller mangelfulde, ja så vil vi naturligvis igen gøre indsigelse mod opstilling af møller klods op ad to fuglebeskyttelsesområder, og som er så indlysende fejlplaceret.

Udviklingen går imod opstilling af havmølller på land, og det må være på tide at genoverveje tilskud til den grønne omstilling og få delt sol og vind lige.

DOF Storstrøms beslutning om at arbejde imod alle planer om opstilling af kæmpemøller på land, skal ses i sammenhæng med vores bekymring for fugle, natur og mennesker og i særlig grad vores ønske om særlig beskyttelse af Rød Glente, Havørn og Vandrefalk og andre rovfugle, traner og storke, som har vist sig at være særligt sårbare.

De væsentligste argumenter imod opsætning af møller på land er, at der over land dannes termik og at rovfugle søger føde under møllerne.

Dette sker ikke til havs.

Med venlig hilsen

Henrik Dahl
Bestyrelsesmedlem DOF Storstrøm

One Response to Havvindmøller skal ud på havet, hvor de hører hjemme, siger DOF Storstrøm v/ Henrik Dahl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *