Print Friendly, PDF & Email

Se her hvilken stilling politikerne har taget til de to projekter?

MeningPå denne side viser vi politikernes stillingtagen til de to projekter:  “Shoppingcenter i Vordingborg”  og “Vindmøller ved Kostervig” efterhånden, som vi modtager dem.

Denne side er blevet opdateret den 19. april 2013. Opdateringen er baseret på, at kommunalbestyrelsens fire partier: Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det konservative Folkeparti har udnyttet deres flertal til at gennemtrumfe en forhandling med investorerne, selv om disse investorer ikke har afgivet kvalificerede tilbud, således som EU-udbudsdirektiverne foreskriver. Disse politiker har de facto sagt ja til et Shoppingcenter.

Såfremt disse politikere ikke er enige i denne opdatering, modtager Vogterne meget gerne deres egne opdateringer?

Hvis denne tekst fremkommer: “No Records Found”, betyder det, at ingen politiker har svaret JA, NEJ eller VIL VENTE MED STILLINGTAGEN.

Politikere, der ikke har villet besvare vores spørgsmål, er blevet registreret med holdningen = “VIL VENTE MED STILLINGTAGEN”.

Vi har nok ikke været tydelige nok i vores henvendelse til politikerne, som synes at have opfattet vores spørgsmål som et forsøg på at aftvinge dem deres stemme, når projekterne kommer til endelig beslutning i kommunalbestyrelsen. Vi spørger udtrykkeligt til politikernes holdninger, hvilket er noget helt andet. En politiker uden en holdning er pr definition holdningsløs, og så kan man med rette spørge, hvorfor vedkommende er blevet politiker?

Men lad os slå fast, fordi man på et givet tidspunkt har en klar holdning til et projekt eller lignende, kan man helt legitimt ændre holdning, hvis man senere får ny viden, man ikke kendte til tidligere. Derfor er et JA eller NEJ nedenfor ikke et forhåndstilsagn om, hvorledes politikerne vil stemme ved den endelige afstemning i kommunalbestyrelsen.

Du kan se henvendelsen til politikerne her

Find dit parti og din politiker i højre side.

Du kan se resultatet af Vogternes henvendelse til politikerne ved at klikke på nedenstående bjælke:

Pressemeddelelse – Vogternes politiske høring – 15. marts 2013

Se tillige Sjællandskes omtale af Vogternes høring her:

Sjaellandske-omtaler-Vogternes-pressemeddelelse-18-03-13