Hvad man dog må høre… v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Print Friendly, PDF & Email

Allan-HuglstadSjællandske bragte 19/2 en side om sikkerheden – eller usikkerheden – ved en gødningsterminal på Masnedø.

Udvalgsformand Christfort, der tidligere har meddelt, at han ikke ved noget om miljø, har deponeret sin holdning ved Miljøstyrelsen. En foreløbig aktindsigt røber da også, at risikoen ikke har forvaltningens store interesse – her udtaler man sig kun om en spildevandsløsning.

Chefen for den forebyggende afdeling i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning vil ikke tage stilling til, at Axan-gødning udvikler giftgas ved brand og kan nære en brand i fravær af ilt. Dette fremgår dog af flere dokumenter på internettet.

I VVM-redegørelsen for Masnedø-terminalen nævnes risikoen flere steder, f.eks.: ”Axan NS 27-4 kan afgive giftige nitrøse gasser bl.a. i form af NO2, hvis den påvirkes af kraftig varme fra en brand. Indånding af gasserne skal undgås, da de er giftige. Indåndes gasserne, kan der opstå skader på lungerne, såkaldt lungeødem.” I VVM-redegørelsen for Randers-terminalen nævnes et fareområde på 500 m, men på Masnedø skal der opbevares betydelige større mængder end i Randers!

I sikkerhedsdatabladet for Axan opereres med masser af forbehold, der skyldes manglende eller utilgængelige oplysninger, men at ”lortet” er farligt, fremgår flere steder. F.eks. må der ikke anvendes kemisk brandslukning eller kvælning med sand, men kun vand, området skal evakueres ved brand, og der skal anlægges gasmaske. Desuden: ”Kan forstærke brand, brandnærende” og ”brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.” Sidste sætninger i konklusionen: ”Alle stoffer kan have ukendte risici (…) Ansvaret for den endelige bedømmelse (…) påhviler udelukkende brugeren.”

Medens den forebyggende chef ikke vil udtale sig om forebyggelse (!), vil han gerne se på konsekvenserne af en brand (!), og igen er det gummigeden, der betragtes som worst case – og det er ikke alvorligt for Vordingborg – siger han. På ”Scandinavian Star” var worst case brand i en frituregryde – pyromanbranden kostede 159 døde…

Hvis det ikke er farligt, foreslår jeg, at Christfort og jeg afbrænder hans lager af Axan på Nybøllegård i overværelse af pressen, forvaltningen og kommunalbestyrelsen. Sidstnævnte kan stå forrest, da der er rigeligt med suppleanter…

Allan Huglstad, Vordingborg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *