Hvad nu, borgmester? v/ Bent Jørgensen, Møn

Print Friendly, PDF & Email

Som forhåbentligt bekendt, skrev jeg et par indlæg til aviserne, om forholdene i "the Wild West", på Vestmøn, nærmere bestemt om trafik- og parkeringsforholdene omkring Hårbøllevej, på strækket mellem Vestmøn Camping og Stenminen, og om adgangsforholdene gennem sidstnævnte, via den også kommunalt godkendte sti til stranden, hvor sti-skiltene er forsvundet, både ved indgang og på stranden.

I betragtning af netop dette områdes værdi for sommerhuse og turister, og en sommer der står lige for døren, så har kommunen forhåbentlig nok handlekraft til at gøre noget ved de, også tidligere, beskrevne forhold. Herunder skilte-forbud og blokering af stien ned til stranden, annektering af den kommunale vej, Stenminevej, med officielt udseende parkerings-forbuds skilte,og samme sted, store betonklodser lagt ud på en tidligere meget brugt parkeringsplads til 5-6 biler.

Selve Hårbøllevej, der her går langs stranden, er blevet forsynet med parkering-forbudt skilte, på begge sider af vejen, hvor den ene side ville være rigeligt. Jeg ved, at mange er kede af de nævnte forhold, borgmester Mikael Smed, så husk sommeren er kort og helst skal være til glæde for alle!

Bent Jørgensen, Møn  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *