Inhabilitet og forgældede godsejere v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Print Friendly, PDF & Email

Allan-Huglstad

Vordingborg Kommune nægtede at undersøge, om Thomas Christfort var inhabil i sager vedr. Marienborg og godsejeren fru Natorp. Man skønnede blot, at han var habil, og det samme gjorde Statsforvaltningen: Nu har ministeriet returneret sagen til Statsforvaltningen.

Marienborg har en ejendomsværdi på 103 mill., men er belånt for 124.585.000. Af gårde under Marienborg er Egeløkke belånt for 155 mill., selv om ejendomsværdien kun er 42.5 mill. Det giver en belåningsprocent på minus 265!! Frøhave, der er 23.2 mill. værd, er belånt for 30 mill. Alle ejendomme tilhørende fru Natorp er belånt til langt over skorstenen. Som almindelig parcelhusejer er det uforståeligt, at det kan lade sig gøre.

Med røven i vandskorpen forstår man bedre, at der ikke er råd til rent vand på godset, at næsten alle ansatte er lavtlønnede østeuropæere, at godsets udlejningsejendomme er dårligt vedligeholdte, og at kommunen må betale for nye tag. Man forstår også, at fruen er afhængig af driftsfællesskabet med Nybøllegård, ejet af udvalgsformand Thomas Christfort. Deres fælles firma er et interessentselskab, hvor de begge hæfter for gælden.

Men Christforts økonomi er heller ikke sund. Nybøllegård er overbelånt med 7.530.000 kr., og hans firma gav et lavt afkast i 2015, hvor bruttofortjenesten kun var 171.000. Til gengæld har han sørget for nogle gode kommunale vederlag, så han kan overleve.
Christfort har en klar interesse i, at den gældsplagede fru Natorp ikke går fallit og river ham med i faldet. Derfor opfylder han Forvaltningslovens krav om inhabilitet, idet denne i § 3 omtaler ”omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed”.

I forvejen optræder Christfort med 2 kasketter som teknik og miljø-formand og formand for Forsyningen A/S, og her har Statsforvaltningen tidligere gjort opmærksom på, at der kan være habilitetsproblemer – men det rører åbenbart hverken kommunalbestyrelsen eller forvaltningen.

Allan Huglstad, Vordingborg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *