Kæmpemøller – igen, igen v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Print Friendly, PDF & Email

Allan-HuglstadVordingborg Kommune har sendt en energiplan og en vindmølleplan i høring. I den første ønsker man 13 megavindmøller og i den sidste fremsættes forslag til placering.

Det er ufatteligt, at vore folkevalgte politikere – efter at have skrottet den gamle vindmølleplan – nu igen ønsker at rage uklar med borgerne. Efter kommunalvalget var der flertal mod møllerne, idet både Dansk Folkeparti (DF), Venstre og Konservative og til dels Enhedslisten sagde nej. I dag er det kun DF – og Borgerlisten – der fastholdet sit standpunkt, medens de øvrige partier åbenbart har skiftet mening.

Men de repræsenterer selvfølgelig også de investorer og godsejere, der som de eneste kan tjene penge på møllerne, medens vi andre betaler gildet over elregningen og i form af forringet livskvalitet og lavere huspriser.

28 kommuner har sagt nej til kæmpemøller, heraf nogle der afventer Sundhedsstyrelsens helbredsundersøgelse.

Hvorfor har vore politikere ikke mod og mandshjerte til at sige nej – det er trods alt deres opgave at beskytte borgere, natur og landskab? Hvorfor tror de, det gavner bosætning og erhverv, når alle erfaringer siger det modsatte? Hvorfor skal embedsværket og ikke mindst borgerne igen spilde tid med sagsbehandling, høringer og protester? Er det virkelig nødvendigt igen at føre valgkamp om disse helvedesmøller?

Vor kommune har store landskabsværdier, en alsidig natur og en tæt bebyggelse, og alle udpegede områder udelukker en fornuftig placering af megamøller. Eksempelvis ligger området ved Rosenfeldt midt mellem et fredet område og bebyggelsen på Ore og i Neder Vindinge. Og møller i Borre Sømose skriger til himmelen, når man i stedet kunne spare tonsvis af CO2 ved igen at lukke vand ind i Sømosen.

Brug dog den sunde fornuft og tænk ud af boksen. Stop ”borgerkrigen”, sig nej og start en borgerdialog om alternative metoder til at begrænse CO2-udslippet. Der findes faktisk andre måder at gøre det på!

 Allan Huglstad, Vordingborg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *