Kommunal debatforurening v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Print Friendly, PDF & Email

Allan-HuglstadKloakskandalen i Magleby har i det sidste års tid givet flere overskrifter, men meget lidt dokumentation i det betimelige i at separatkloakere Magleby og afkræve tilslutningsbidrag.

Især har kommuneingeniør Carsten Møller bidraget til at ”forurene” debatten. Det sidste, han lukkede ud i ”kloaken”, da han inspicerede hovedledningen i Magleby, lød således: ”Folk har koblet gamle afløb på. Det ser man typisk i mange af de mindre byer. En tilslutning er ikke det samme som at være offentligt kloakeret. Det kræver nemlig, at kommunens folk har vedligeholdt ledningen og accepteret tilslutningen” (Sydsjællands Tidende 12/2 2014).

Blandt det begrænsede materiale, Uffe Thorndahl ved aktindsigt har fået udleveret, findes 14 tilladelser fra perioden 1971-82 fra Møn Kommune vedrørende tilslutning af husspildevand (herunder toilet) via trixtank til kloaken i amtsvejen gennem Magleby. Denne ledning kaldes skiftevis kloakledning, gadekloak, fælleskloak, afløbsledning, offentlig spildevandsanlæg, hovedledning, kommunal ledning og afløbssystem.

Folk har altså ikke begået selvtægt, som ingeniøren mere end antyder. Alle de nævnte tilslutninger er godkendt af kommunen, og efter dagældende lovgivning kunne dette kun lade sig gøre, fordi der fandtes en fælles kloakledning. De er derfor lovlige. Omvendt kan det sluttes, at Magleby har været kloakeret, da det ellers ikke havde været muligt at installere WC i bymæssig bebyggelse!

Efterfølgende har Møn Kommune konfirmeret tilslutningerne ved i BBR-registret at tilføje ”afløb til offentlig spildevandsanlæg”. Formand Christfort – en anden kommunal ”forureningskilde” – har ikke meget til overs for dette, som han betegner som ”ikke er noget man kan regne med” (Sydsjællands Tidende 12/2 2014). I så fald kan man heller ikke ”regne med” kommunens ændring i 1996, hvor oplysningen af forvaltningen blev ændret til ”nedsivning” eller ”anden type afløb” – i øvrigt uden at spørge borgmester Knud Larsen eller orientere lodsejerne!

På denne luskede måde gjorde Møn Kommune klar til fremtidens kloakeringer – og tilslutningsbidrag…

Allan Huglstad, Vordingborg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *