Høringsindlæg
Print Friendly, PDF & Email

Kommuneplan 2013 – Overblik – Eller mangel på sammen?

 

Vordingborg-kommuneDenne side er under udvikling, og jeg efterlyser forslag og idéer til sidens indhold og muligheder?

 

 

 

 

Kommunen har sent Kommuneplan 2013 i høring indtil 5. juni 2013.

I forordet skriver Borgmester Henrik Holmer:

“Som noget nyt findes kommuneplanen kun som en digital plan, dvs. på denne hjemmeside.”

Og i Læsevejledningen kaldes den digitale udgave for en “Dynamisk plan”!

Og det tilføjes:

En digital kommuneplan er en dynamisk plan, der giver mulighed for løbende opdatering af planen i takt med, at der vedtages ændringer af den, så der ikke opstår forvirring om det aktuelle indhold. Du behøver derfor ikke at holde styr på eventuelle tillæg til kommuneplanen, som bliver vedtaget i løbet af de kommende år, men bare forholde dig til hvad der står her.”

 

Hvem hjælper dette web-dokument i høringsfasen?

KontrolDet lyder rigtigt flot, og hvor ville jeg dog gerne for en gangs skyld sige noget positivt, men denne beslutning er altså ikke til nogen fordel for borgerne i høringsprocessen, tværtimod er dette værktøj optimeret til planlæggerne i planprocessen.

Kommuneplanen er et uhyre komplekst dokument, og ved at præsentere planen som et web-dokument optræder planen fragmentarisk og forvirrende. Det er en præsentationsform,  som gør det meget vanskeligt at bevare overblikket over planen i en ændringsfase.

Helt konkret bliver det svært at sammenligne den planudgave, som her sendes til høring med den plan, som embedsmændene lægger frem til kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse, og hvor vi borgere naturligvis ønsker at kontrollere, hvor meget eller hvor lidt af vores høringssvar, der er taget hensyn til?

Desværre må jeg sige, at planlæggerne har skabt sig et værktøj, som i denne høringsfase tjener dem bedst, for web-dokumentet er for planlæggerne optimeret til at lette planlæggernes ajourføring af planen efterhånden, som elementer i planen ændres.

Web-udgaven er meget velegnet som et opslagsværk, når man søger efter bestemte emner i den vedtagne udgave, men det er et elendigt værktøj for borgerne i høringsfasen, fordi borgerne ikke kan sammenligne de forskellige udgaver af planen, når der foretages ændringer – der er ikke skabt mulighed for versionsstyring af planen.

Borgerne mister fuldstændig muligheden for at følge ændringer i planen gennem kommuneplanens tilblivelse frem til den endelig godkendelse og fastfrysning. Og hvad jeg frygter endnu mere er, at det samme gælder politikerne, som i sidste ende skal beslutte planen.

 

PuslespilMistet overblik og ingen versionsstyring af planen?

Enhver “projektmager” ved, at versionsstyring af projektplaner er en nødvendig forudsætning for styring af et projekt, og som der lægges op til i det kommende planarbejde vil det blive mere end vanskeligt for borgerne at bevare overblikket over planens tilblivelse.

På denne side vil jeg sammen med jer læsere forsøge at samle alle jeres høringssvar, spørgsmål og svar, Tips and Tricks, og hvad I ellers mener, vil kunne tjene den demokratiske proces frem mod den endelige plan 2013.

 

ideForslag og idéer efterlyses – Hvad kunne I tænke jer af muligheder?

Siden her er på idé-stadiet, og kun med jeres hjælp med idéer og indlæg vil siden blive en hjælp.

Jeg efterlyser derfor forslag til, hvilke informationer denne side bør omfatte, og i det hele taget hvilke behov I borgere har for viden og værktøjer i høringsfasen.

 Du finder Kommuneplan 2013 på kommunens hjemmeside her…