Kun plads til 29 politikere! v/ Bent Jørgensen, Møn

Print Friendly, PDF & Email

111 kandidater stiller op til valget i Vordingborg Kommune. Men dagen efter valget, er der så 82 af dem der må konstatere at alle pladser er optaget. Det er selvfølgelig ærgeligt, når de nu har vist deres vilje til at gøre en indsats, til gavn for kommunen. Men for dem, der alligevel stadig vil gøre en indsats,, ganske vist nu uden løn og prestige, så vil der jo i kommunens mange foreninger og råd være nok at tage fat på.

For lidt for tit, hører vi om den pinlige tavshed, der kan melde sig, når vi når til generalforsamlingerne i foråret, når man er nået frem til punktet "Bestyrelsesvalg". Her er ihvertfald et sted, hvor de forsmåede kandidater kan bruge deres energi og tid, og ovenikøbet, måske, høste mere mærkbare resultater, end de ville have fået i kommunalbestyrelsen. Blot som eksempel, så vil Fanefjord Beboerforening med glæde tage imod emner til bestyrelsen, til vores kommende generalforsamling og hele Vestmøn har jo taget hul på en spændende udvikling med tilflytning, så her er nok af opgaver.

Når der i øjeblikket spørges, hvilket parti man mon skal stemme på, så kan et godt udgangspunkt være, at man stemmer på et af de partier, der uden diskusion, vil beskytte grundvandet i vores kommune, for rent drikkevand er en forudsætning, for alt det andet, vi ønsker at foretage os i fremtiden.

Bent Jørgensen, Møn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *