Kværulant eller borgerrettighedsforkæmper? v/ Bo Brebøl, Nakskov

Print Friendly, PDF & Email

PortratfotoBoBrebolDet er trist, at vi i dagens Danmark behøver en Borgerrettighedsbevægelse og en mand som Uffe Thorndahl. Nu har borgmestrene i Guldborgsund og Vordingborg kommune så nærmest valgt at lyse den besværlige mand i band. Det får ikke problemet til at forsvinde.

Jeg vil holde mig til begivenhederne i disse to kommuner og ikke forplumre billedet med andre uheldige begivenheder fra det ganske danske land. Jeg vil yderligere begrænse mig til kloaksagen i Klodskov, som Guldborgsund kommune for nylig har tabt med piber og trommer, og til kloaksagerne i Vordingborg kommune, der forekommer lige så håbløse.

Det er trist, at ingen af borgmestrene eller de ledende embedsmænd vil lytte til borgernes fornuftige udsagn, men i stedet vælger at lytte til falske profeter (læs: Advokatfirmaet Horten), hvor de for borgernes penge køber forkerte "ekspertudsagn".

Det mindste man kunne ønske sig af borgmestrene og deres forvaltning var, at de holdt orden i eget hus og egne arkiver. Så ville de lynhurtigt kunne besvare ethvert kritisk spørgsmål.

Den korte historie er, at en række borgere har fastholdt, at der ikke må opkræves tilslutningsbidrag for nye kloakanlæg på ejendomme, som i forvejen er tilsluttet en kommunal kloak. Det har fået de kommunale forvaltninger i Guldborgsund og Vordingborg til at udfolde store anstrengelser for at tilsløre og benægte eksistensen af gamle kloaker. Man kunne forvente, at kommunerne loyalt ville følge loven; men det er desværre ikke sket. Tværtimod har ledende politikere og embedsmænd søgt at fordreje kendsgerningerne og bortskaffet nogle beviser samt benægtet eksistensen af andre beviser. Det kræver nærmest overmenneskelige kræfter at arbejde imod en sådan magtfordrejning. Uffe Thorndahl, der som civilingeniør er ekspert inden for netop kloakering, fortjener ros for sit vedholdende arbejde.

Jeg har for år tilbage deltaget i de indledende møder om den nye kloakering i Magleby. Jeg fremlagde tinglyste dokumenter om den tidligere gennemførte kommunale kloakering. Borgmester Knud Larsen, udvalgsformand Thomas Christfort og kommunaldirektør Lau Svendsen Tune valgte at benægte fakta. Den politik har de stædigt fastholdt, og det kulminerer nu med inkassosager imod en stribe sagesløse borgere i Magleby. Inkassosagerne er ulovlige både fordi selve kravet på tilslutningsbidrag strider imod lovens bestemmelser og fordi Vordingborg Forsyning som 100% kommunalt ejet forsyningsselskab alene må inddrive sine fordringer igennem Skat og ikke selv anlægge fogedsag. Inden direktøren for Vordingborg Forsyning indleder selvstændig inkasso, burde han overveje, om bukserne nu også kan holde til det.

Den fornyede kloakering af Magleby er ikke den første ulovlighed på Østmøn. Allerede før kommunesammenlægningen kloakerede man en sydligere linjeføring fra det nye Geocenter. Det finansierede Knud Larsen & Co. ved at pålægge Geocentret en tilslutningsafgift på en halv million kroner og vælte den resterende byrde på over 20 millioner kroner over på en række sagesløse ejendomsbesiddere. Jeg var en af disse og opnåede i den anledning at blive kaldt i fogedretten. Fogedretten henviste sagen til ordinær ret, fordi den var for kompliceret til en umiddelbar afgørelse. Den ordinære retssag endte med, at kommunen hævede sagen, men "glemte" at betale mine sagsomkostninger, hvilket ellers er et ufravigeligt princip, når en sagsøger hæver en sag.

Når borgmester Knud Larsen med hele det kommunale magtapparat i ryggen fordrejer oplysningerne i visse arkiver (BBR) og gør andre vanskeligt tilgængelige, må det nødvendigvis slå gnister, når ihærdige borgere kræver, at loven sker fyldest.

Som næstformand i Borgerlisten i Vordingborg Kommune hylder jeg princippet: "Lyt til Borgerne!" Jeg kan kun opfordre Knud Larsen & Co. til også at hylde dette princip, fremfor at forsøge at svine en ihærdig mand til. Både rettens dom og vælgernes dom kan blive særdeles hård, hvis man fortsat vælger at fremture.

Med venlig hilsen

Bo Brebøl, Nakskov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *