Kystturisme, ja tak! v/ Bent Jørgensen, Møn

Print Friendly, PDF & Email

En satsning på kystturisme, med hvad det omfatter, har været en klar og forståelig målsætning for Vordingborg Kommune. Men når man kommer ud i yderområderne, eller til kysterne om man vil, så kan man opleve ting der direkte modarbejder eller står i vejen for denne satsning som, til eksempel, parkerings forbuddet på Hårbøllevej, på stykket fra Campingpladsen til Stenminen. Her kunne en græsparkering til 6-7 biler, have sparet de mange skilte og meget fremtidig, trafikfarlig fodgængertrafik på vejen, der selvfølgelig ikke har fortov.

Men også hele Stenmineområdet, er et eksempel på fejlslagen kystturisme og manglende opmærksomhed, for i forståelse med ejeren af Stenminen, i sin tid, blev der fastlagt en sti til stranden, der går fra bommen ved indkørslen til Stenminen og langs kanten af pladsen, ned til standen. I hver ende af denne sti, blev der opsat et skilt med et kort, over den rute man skulle følge. Men efter kort tid, forsvandt først skiltet ved indkørslen til Stenminen og noget senere forsvandt det tilsvarende skilt, der stod nede på stranden. Samtidig har der heller ikke fra Stenminens side, været gjort noget for at lette adgangsforholdene for borgerne, for det første der møder en ved indgangen, er hele to skilte der forbyder adgang til pladsen. En adgang til pladsen, der jo er en forudsætning, for at kunne følge stien, ned til vandet. På det ene skilt, står der kort og godt: " Al uvedkommende adgang forbudt" og på det andet: "Ingen adgang". Man må heraf udlede, at trods den i fællesskab skabte sti til stranden, så er det ikke noget man ønsker at fremme. Dette indtryk forstærkes, når man ser de store containere, der er placeret hen over stiforbindelsen.

Den ældre generation kan huske, at der på Stenminevej, umiddelbart inden indkørslen til Stenminen, var 6-7 parkeringspladser, som nu er spærret af store betonklodser med en jernkæde imellem. Men ikke nok med det, for halvvejs ned mod Stenminen, mødes man af to officielt udseende skilte, der forbyder parkering på resten af vejstykket. Men skiltene er tydeligvis et privat initiativ, med deres afskallede maling og parasolfødder. Denne skilte tendens, med officielt udseende skilte, sat op af hvem som helst, skulle da nødigt brede sig til kommunens øvrige veje.

Selv Stenmineområdet på 3-4 hektar, er mest natur og har en enestående beliggenhed her ved indsejlingen til Grønsund og med udsigt til skovene på Falster. En beliggenhed som nærmest råber på, at blive brugt til rekreativt område, selvfølgelig med et solidt hegn om ruinerne af fabriksbygningen, der ligger i den ene ende af pladsen, nærmest indgangen.

Så her, kære kommunalpolitikere, har I muligheden for et  fremtidigt  kystturismeområde, der selvfølgelig både kræver en indsats og at have blik for mulighederne, i stedet for flere forbudskilte og forsøg på, at klumpe befolkningen sammen, på allerede populære udflugtssteder.

Men start nu med, at genetablere den forsømte sti til stranden, over Stenminens jord. Der ligger nok et kort i kommunen, der fortæller hvor den går, og bed så de lokale beboere om at holde øje med, at adgangsskilte med kort bliver stående. Naturen er blevet et stort hit, og den glæde skal vi stadig have i fremtiden.

Bent Jørgensen, Møn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *