Landsbyer i farezonen/ Bent Jørgensen, Møn

Print Friendly, PDF & Email

Lær at leve med den tunge trafik, proklamerer den radikale udvalgsformand, Michael Larsen, i Sydsjælland Tidende, onsdag d. 24 februar. Det sker efter, at beboere på Lundegårdsvej ved Præstø, har dokumenteret  en omfattende trafik af tunge landbrugsmaskiner og traktorer, igennem optællinger og videoer, i håb om at opnå en dialog med kommunen, for at få sat en dæmper på denne trafik.

Men for kommunen er trafikken gennem landsbyerne ikke noget problem. Det har vi erfaret til fulde i Hårbølle, hvor vi så langt tilbage, som jeg kan huske, har henvendt os til kommunen gennem indtil nu, resultatløse forhandlinger om, i det mindste at få indført en fartbegrænsning i landsbyen.

Set fra Byrådssalen i Vordingborg, er forholdene for beboerne i landsbyerne ikke noget man prioriterer. for med en nærmest imponerende tonedøvhed, har politikerne fuldstændig overset den bølge af tilflytninger, der har kvalt den før så frygtede “Rådne banan”, der for få år siden var på vej til at lægge landets udkanter øde. Der er, om man så må sige, kommet andre boller på suppen i dag, men i stedet for. på alle måder, at imødekomme og stimulere den udvikling fra politisk hold, dukker nærmest modsat rettede initiativer op, som det vil føre for vidt at nævne her.

“Vi bliver nødt til at acceptere, at den trafik der er der. Og det gælder ikke kun ved Lundegårdsvej, men i hele kommunen, siger Michael Larsen til Sydsjællands Tidende”. Nej, Michael Larsen, det bør vi ikke acceptere, for det bliver kun værre. Landbrug på Møn og i resten af landet og dermed også deres maskiner, er efterhånden så store, at de ikke kan købes af almindelige landmænd og nu, som mindre godser, bliver solgt til udenlandske konsortier, som til eksempel vores nabogård, og på et kontor i Hamborg, står de mønske landsbyers trivsel nok ikke øverst på dagsordenen. Til dato, er der i Danmark solgt et areal til udlandet, der svarer til en fjerdedel af Fyn.

En nærliggende løsning kunne være, at landmændene i et godt samarbejde, lagde en markvej til deres køretøjer rundt om de berørte landsbyer, hvilket kunne fremmes af en 20 kilometers fartbegrænsning for landbrugsmaskiner i landsbyerne.

Men desværre, som en leder i den kommunale administration engang udtalte: “Læserbreve er ikke noget vi tager notits af”.  Men måske kommunalvalget? Det kan man jo blive nødt til at tage notits af!

Bent Jørgensen, Møn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *