Langt ude! v/ Bent Jørgensen, Møn

Print Friendly, PDF & Email

Ifølge dagbladet “Sjællandske”, d. 29 oktober, så var den største diskussion på byrådsmødet aftenen før, om der skulle være både koldt og varmt vand i hanerne på toiletterne i det planlagte nye rådhus, til 125 millioner, i Vordingborg.

Andre ting havde dog haft mere krav på politikernes opmærksomhed, for deres hovsa-nedskæringer  i kommunens udkanter, kan selvfølgelig ikke undgå borgernes opmærksomhed og protester.

Sidste “blomst” i tidselbuketen fra kommunalbestyrelsen, er at sløjfe det årlige tilskud, på samlet een million, til de to små, lokale museer,Køng Museum og Museumsgården på Møn. Dette uagtet, at den endelige besparelse ved transaktionen kun bliver 200 tusinde kr. årligt. De to museer har hidtil været en del af og under Museum Sydøstsjællands paraply, som da også har stået for modtagelsen af det kommunale tilskud, men til gengæld stået for ud- og indvendig vedligeholdelse, incl. de grønne områder, samt rengøring og personaleforhold, som herefter tænkes varetaget af de frivillige Dette bortfald af tilskud er sket, med en “langt ude” forklaring fra politikerne, om de to små museers usikre situation i Museum Sydøstsjællands regi, hvilket dog tilbagevises af dette museums direktør, Keld Møller Hansen, der bl.a. udtaler: “Hvis vi havde set det som et problem, havde vi jo selv udskilt Museumsgården og Køng Museum”.

Men skaden er sket, og den samlede bestyrelse for Museumsgårdens Venneforening melder nu ud, at de trækker sig ved en ekstraordinær generalforsamling, d.15. november, og at man vil blive overrasket, hvis der bliver valgt en ny bestyrelse, der som frivillige vil stå for de nye ekstra opgaver. Sådan kan det desværre gå, når man ikke som kommunalbestyrelse har føling med livet i udkanterne, politikerne har intet hjerteblod involveret, i modsætning til de frivillige, der som her på Museumsgården, skaber det lokale liv og sammenhæng.

Med kommunalbestyrelsens tidligere nedlæggelse af lokalrådene, mistede vi samtidig, de for politikerne ubehagelige, årlige dialogmøder med borgerne, hvor politikerne kom ud i en virkelighed og fik den jordforbindelse, der kan forhindre sager som disse, i at opstå. Men for politikerne er det måske mere spændende, om de får varmt vand til deres håndvask.

Bent Jørgensen, Møn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *