Livsfarligt firma på Masnedø v/ Allan Huglstad, Vordingborg

Print Friendly, PDF & Email

Allan-HuglstadYara Gødning ønsker en gødningsterminal i Vesthavnen på Masnedø. Terminalen skal håndtere 120.000 tons gødning om året og oplagre max. 22.200 tons Axan NS-27-4. Denne er dødsensfarlig, da den ved ophedning afgiver ”nitrøse gasser” – bedre kendt som giftgasser. Derfor er terminalen en såkaldt ”kolonne 3 virksomhed”, dvs. en af de farligste i Danmark.

Der er lavet VVM-redegørelse, men miljøgodkendelsen er endnu ikke på plads. Med min planlægningserfaring fra den kolde krig, hvor den slags virksomheder i et operationsområde udgjorde en kolossal risiko for masseskader, synes jeg, at VVM-redegørelsen skøjter let over risikoen.

Firmaets ”worst case” scenario er brand i en gummiged – et problem, der kan klares med en pulverslukker!

Dette er ikke ”worst case” i mine ører. Når uheldet er ude, er det ofte flere ting, der går galt, så vi havner i et ukontrolleret hændelsesforløb med brand, eksplosion og udslip af giftgas, der kan ramme Masnedø, Ore, Masnedsund og måske hele Vordingborg.

Det er da også derfor, at myndighederne udover en intern beredskabsplan også kræver en ekstern beredskabsplan af hensyn til skader i omgivelserne og indsættelse af det sjællandske katastrofeberedskab.

Det er muligt, jeg maler fanden på væggen (det håber jeg), men da der ikke er offentliggjort ret meget om risikoen, og da der kun omtales ”uheld”, men ikke terror, hærværk eller tyveri af gødningsstoffer (til sprængstof), er jeg meget betænkelig. Desuden savner jeg farekalker, der viser en giftgasskys udbredelse ved forskellige vindretninger og -hastigheder.

Det forekommer mig, at Vordingborg Kommune forsøger at luske denne virksomhed på plads uden småborgerlige protester.

Derfor er kun udvalgte personer orienteret, og der har ikke været et egentlig borgermøde – hverken for de mest udsatte på Masnedø, Ore og Masnedsund eller i Vordingborg.

Det er derfor vigtigt – ja et krav – at kommunen indkalder til et borgermøde, der kan berolige mig og andre sarte sjæle!

Allan Huglstad, Vordingborg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *