Magtens bolig v/ Bent Jørgensen, Møn

Print Friendly, PDF & Email

Der er mange eksempler på, at kommunens borgere ikke har den fornødne respekt for politikernes og administrationens beslutninger, simpelthen fordi beslutningerne for ofte savner en basis af sund fornuft. Således ideen med at bygge et nyt rådhus i Vordingborg til over 30 millioner, et prestigebyggeri hvis vigtigste formål må være at understøtte politikernes betydning, når de ikke selv kan skabe den.

Det valgte vinderforslag er et skræmmende eksempel på arkitekturretningen “Brutalisme”, nemlig et sjældent grimt betonbyggeri, i glas og stål, der med højde og drøjde skal indgyde borgerne respekt, både udvendig og indvendigt, og lukke munden på kommunalstyrets kritikere, med en arkitektonisk pragt i indretningen som entydigt skal berette, hvem der her sidder med magten.

Man kan glimrende forestille sig, at administrationen har smurt politikernes forfængelighed, med disse visioner af storhed, der ingen sammenhæng har med en kommune med 45 tusinde indbyggere og alle dens direktører bosat i København.

For at få den bitre pille til at glide ned hos borgerne, har man godt været klar over, at der skulle ekstra tiltag til, så nu kaldes det nye rådhus for “Borgernes Hus”, men alene at det skal understreges fortæller jo om dilemmaet, så nu indkaldes der ideer for at gøre projektet spiseligt, selv om symbolikken i byggeriet kun taler om magt.

Det mere hyggelige og jordnære “gamle” rådhus, som der op til dato er udført mange forbedringer på, bl.a. ny kantine til flere millioner, ja det er nu erklæret komplet ubrugeligt til andet end rydning til en parkeringsplads, men det kunne i virkeligheden være den bygning, der til fulde kunne opfylde borgernes ønsker om et “Borgernes Hus”, hvor man kunne føle sig hjemme.

Hvis man i dag spørger, hvilke af de politiske partier, der havde et nyt rådhus i deres valgprogram, ved sidste kommunalvalg, lyder svaret: Ingen. For partierne var godt klar over, at et nyt rådhus var der ingen stemmer i, tværtimod!

Bent Jørgensen, Møn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *