Nej til store vindmøller i Vordingborg Kommune v/ Margareta Dahlström, Borre

Print Friendly, PDF & Email

Margareta-DahlstromUNDERSKRIFTSINDSAMLING mod store vindmøller i Vordingborg Kommune.

Klik her, hvis du er imod kæmpe vindmøller i kommunen…

Det er vigtigt at vi i kommunen står sammen om dette, og ikke kun bekymrer om de møller der vil ramme os selv.

Den indstilling ender alligevel let til sidst med at ramme os selv, da kommunens planer rent faktisk åbner opfor et uanet antal vindmøller, da planerne udover et 2020-mål også indeholder et 2035 mål – og da investorer allerede nu taler om at frasælge møllerne til Københavns Kommune.

Det er skruen uden ende.

Skriv under, like og del helt uden hæmninger, man kan også skrive under anonymt.

Det er nu der skal trækkes i nødbremsen.

OBS at kampagnen, som er udformet som en henvendelse til borgmester Knud Larsen, tager ikke stilling for eller imod vindmøller som sådan. Men vi opfordrer bl.a. kommunen til at lægge pres på for at staten kan udarbejde en støjbekendtgørelse som ikke spiller hasard med naboernes helbred.

Og vi opfordrer kommunen til at vurdere og vedtage, at der ikke er egnede opstillingssteder til store vindmøller her i kommunen – og derved lægge pres på staten, at eventuelle vindmøller opstilles til havs, f.eks. i den gigantiske planlagte Kriegers Flak.

Margareta Dahlström, Borre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *