Om at ruste sig mod folket v/ Marie Hjort, Stege

Print Friendly, PDF & Email

marie-hjortDet er stærkt provokerende at læse seneste Sydsjællands Tidende hvor Birgitte Steen Jørgensen kommenterer et lukket møde for kandidaterne om skolestrukturen med ordene: ”Så man ikke baserer sin viden på de rygter man hører”.

I mine ører kunne der lige så godt have stået: ”så man ikke baserer sin viden på de borgere som formaster sig til at tale”. Citatet hensætter lærere og pædagoger og os med børn i skolerne som rygtespredere. Der er utallige opråb fra os, som rent faktisk befinder os derude, fra folk som lægger børn til og fra lærere som ikke er blevet klædt på til opgaven. Lærere som ikke kan lave den holddeling, som hele skolereformen baserer sig på, når de er alene med 25-28 meget forskellige børn i en klasse. Forældre som sender deres børn på selvforsvarskurser.

Men I vælger på et lukket møde at lade jer skole af ræven i stedet for at lytte til de skræppende gæs.

I holder et lukket møder for at få information som det hedder sig i artiklen. Hvis information? Havde man inviteret lærere? Forældre? Elevråd? Presse? Skolebestyrelser? Havde man overhovedet noget som helst som repræsenterede virkelighedens verden nu det administrative system har bestemt sig for kun at lukke de gode historier ind? Hvem gav egentlig kandidaterne det lyttefilter som de nu tager på ud til mødet med borgerne?

Vi borgere har ingen tal da pressen ikke var inviteret, så I kan helt frit spilde vores tid med tilbagevisninger og henvisninger til tal og enkeltstående succeshistorier. Men vi véd til gengæld hvad som foregår –  vi kunne ønske I lyttede med åbent sind og villighed til forandring, i stedet for at iklæde jer nyt panser.

Vi har prøvet dette før, da de fleste forældre var til møder med jer om skolereformen og mødte en mur af ”vi alene vide”. Vi advarede og I lyttede ikke. Vi har alle gjort vores bedste i 1,5 år på at arbejde for reformen og gør stadig dagligt vores bedste indtil I kommer og hjælper. Men vi advarer nu om at det skader børnene, det går i alle mulige helt forkerte retninger trods massiv og selvopofrende arbejdsindsats fra alt for lidt personale.

Det har været skoling af lærere i form af fyringsfrygt, flytten frit rundt på deres arbejdssteder og diverse filtre på deres ytringsfrihed. Skoling af ledere i form af udelukkelse og vælten rundt med stillinger og stillingsbetegnelser, skoling af skolebestyrelserne i form af håndslagskursus om inklusionens velsignelser og træning i strategi imod besværlige forældre, skoling af forældre i form af hån hvis man er så ”ond” at man er for specialundervisning til sårbare børn (nu fejlagtigt kaldet eksklusion) og nu er vi så kommet til skoling af kandidater, vores fremtidige repræsentanter?

Marie Hjort, Stege

One Response to Om at ruste sig mod folket v/ Marie Hjort, Stege

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *