Print Friendly, PDF & Email

Om Vogterne

Leif-ProfilDenne blog er udviklet i stor frustration over, at politikerne i Vordingborg Kommune beslutter og disponerer ud fra den antagelse, at Vordingborg Kommune er identisk med Vordingborg By.

Den direkte anledning var kommunalbestyrelsens indædte kamp for at etablere et shoppingcenter i Vordingborg med en størrelse på 70 % af Næstved Storcenter incl Bilka. Analyser, som politikerne selv havde ladet udarbejde, viste, at dette shoppingcenter ville reducere handelen i Præstø og Stege med omkring 30 %. Flertalsgruppen bestående af C, R, SF og S var ligeglad  med, at borgerne ikke ønskede dette shoppingcenter, som ville føre til afvikling af vores to dejlige købssteder, og lukning af de fleste forretninger i Algade i Vordingborg. Ingen af de 3 købssteders handelsforeninger ønskede dette monster.

Dertil kan føjes politikernes arrogante undertrykkelse af borgernes protester i deres forsøg på at gennemtvinge opstilling af kæmpevindmøller ved Kostervig.

Bloggen en søsat den 28. januar 2013 og den korresponderende Facebook side er søsat den 2. februar 2013.

I skrivende stund (11. september 2013) nærmer vi os nu kommunevalget 2013 med hastige skridt. Valget vil forhåbentligt medføre en stor udskiftning af de gamle politikere fra den såkaldte flertalsgruppe omfattende C, R, SF og S, således at denne blog forhåbentlig fremover vil blive domineret af positive historier fra kommunes politiske liv og udvikling.

Jeg glæder mig over, at aktiviteterne her på Vogterne har samlet en gruppe aktive borger, som deler min holdning om, at Vordingborg Kommune til hver en tid skal arbejde for en ligeværdige udvikling af vores 3 købssteder, nemlig, Præstø, Stege og Vordingborg med tilhørende opland.

Samarbejdet har ført til etableringen af ‘Borgerlisten i Vordingborg Kommune’, Liste Å med budskabet ‘Lyt til borgerne’. Borgerlisten er en tværpolitisk liste, og Vogterne støtter den helhjertet.

Vi borgere i Præstø og Stege og interessant nok også i Vordingborg by har i den indeværende valgperiode oplevet, at byrødderne i Vordingborg Kommune har handlet centralistisk og kortsigtet. At de siger ét og gør noget andet. At Walk the Talk for dem repræsenterer et ikke eksisterende værdisæt.

Det er naturligvis ikke alle politikerne i Kommunen, der ikke lytter til borgerne, men de politikere og deres partier, der ikke kan forstå, at Vordingborg Kommune efter kommunesammenlægningen hviler på 3 ligeværdige byer, nemlig, Præstø, Stege og Vordingborg, vil Vogterne være meget opmærksom på.

Formålet med Vogterne er, at konsekvenserne af politikernes beslutninger kan blive fortalt af kommunens borgere selv, således at vores politiske hukommelse er intakt ved kommunevalget den 19. november 2013.

Det er meget vigtigt for mig at understrege, at denne blog ikke er en “Hade-blog” og at den ikke repræsenterer noget politisk parti.

Bloggen henvender sig til borgerne i Vordingborg Kommune, der som jeg ikke længere vil se passivt til, at kommunalpolitikerne handler henover hovederne på os borgere i deres arrogante selvforståelse.

Derfor, kom ud af busken og del jeres frustrationer med os.

Men lad det ske i en ordentlig tone. Alle synspunkter er velkomne, men de skal udtrykkes på en sober måde. Jeg vil tillade mig med hård hånd at fjerne indlæg, der er injuerende, racistiske, hadske, eller utilstedelige personlige angreb, mv.

Når det så er sagt, erkender denne blog også, at verdenen ikke er sort eller hvid, og at der også vil kunne fortælles gode historier, som kommunen spiller en hovedrolle i, og disse fortællinger er også velkommen her på bloggen.

Denne blog er ikke ansvarlig for det indhold, gæster lægger på.

Med ønsket om en god debat, håber jeg, at denne blog vil gøre en forskel ved valget den 19. november 2013, og senere kommende kommunevalg.

Leif Jeberg