Politikere på diæt v/ Bent Jørgensen, Møn

Print Friendly, PDF & Email

De er dog ikke på, hvad man almindeligvis forstår ved diæt, nemlig at man skal spæge sit kød og ikke fylde for meget indenbords. Politikernes diæter handler i stedet om de såkaldte “vederlag”, en mere fornem betegnelse end løn, som det jo i virkeligheden er, når pengene hver den første, ruller ind på netbank. En del mener vist, at politikerne arbejder frivilligt, men hvis så var, ville vi pludselig have et overskueligt antal politikere, at forholde os til. Indtægten ved politisk arbejde fylder en del mere i det politiske liv, end det er dannet at tale om, og det passer vist de fleste politikere fint.

Men aller øverst på lønstigen i Vordingborg Kommune, står dog kommunaldirektøren, med en årsløn på 1.956,000 kroner, blot til sammenligning pænt over statsministerens årsløn på 1.635,000 kroner, imens vores øverste politiker, borgmesteren kan hæve 1.087,000 kroner.

Derefter følger formændene for de politiske udvalg, men desværre har det vist sig mere end svært at hive tallene ud af vordingborg.dk, hvor jeg søgte på “vederlag” og derfra endte i et digitalt mareridt, hvorfra det kun lykkedes mig at hive 2 eksempler ud i dagslyset, men det er selvfølgelig urimeligt at disse tal ikke er umiddelbart tilgængelige for andre end eksperter med Word eller Microsoft og andre specialiteter. Men da de 2 eksempler er dækkende for henholdsvis en udvalgsformand og et menigt medlem, så bringes de her, for behagelig kortheds skyld:

Anders J. Andersen (S), hæver det faste vederlag som kommunalbestyrelsesmedlem på 96.378 kr., dertil som formand i udvalget for for arbejdsmarked og uddannelse, 202.846 kr. og endelig som menigt medlem af endnu et udvalg, 24.693 kr. eller ialt, 323.917 kr. Det menige medlem,Brit Skovgaard, (S), hæver det faste vederlag på 96.378 kr. dertil for 3 udvalgspladser, 65.847 kr. og endelig 3 mindre poster på ialt, 26.969 kr., som i alt giver, 189.194 kr. For andre medlemmer kan der være afvigelser fra disse tal ved ekstra bestyrelsesposter m.m., men det kan man jo selv forsøge at finde frem til! Alle tal er før skat, og medlemskabet af kommunalbestyrelsen formodes udført som fritidsarbejde med plads til et fast job ved siden af.

Bent Jørgensen, Møn

One Response to Politikere på diæt v/ Bent Jørgensen, Møn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *