Pressemeddelelse fra Borgerlisten i Vordingborg kommune

Print Friendly, PDF & Email

lyt-til-osBorgerlisten skal hermed orientere om en forældreklage over Vordingborg Kommune, der er sendt til Statsforvaltningens Tilsyn med Kommuner.

Borgerlisten er ikke selv medunderskriver på klagen, men er bekendt med den og støtter den.

I klagen bedes Statsforvaltningen om at undersøge kommunens forskellige oplysninger om antallet af inkluderede elever, idet man frygter, at kommunen – af sparehensyn – ikke sørger for den nødvendige støtte til de elever, der er ”forsvundet” i kommunens opgørelser.

Specielt klages der over kommunens mulige overtrædelse af forskellige paragraffer i Specialundervisningsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nummer 380 af 28/4 2012. Disse overtrædelser går bl.a. på, om der er sket ophævelse af specialpædagogisk bistand uden en individuel vurdering og uden korrekt information og samarbejde med forældrene.

For de, der får særlig støtte, klages der over, at denne synes mangelfuld og utilstrækkelig, og at lærernes uddannelse endnu ikke kan leve op til Specialunderviningsbekendtgørelsen. Desuden halter indstillinger fra lærere om pædagogisk-psykologisk vurdering bagud, og børn, som har modtaget støtte, falder ud af systemet, uden at lærerne tages med på råd.

Der  klages også over usaglig forvaltning, idet man fra kommunens side angiveligt har ophævet specialundervisningstilbud med henvisning til kommunens økonomi, hvilket ikke er en legitim grund, med mindre man kan give et lige så fyldestgørende tilbud i almenskoleklasserne, f.eks. ved holddeling og undervisningsdifferentiering. Disse tilbud er dog ikke indført som standard endnu, og ifølge skolechefen kan der gå op til 5 år, før det virker.

Endelig er Tilsyn med Kommuner blevet bedt om at vurdere, om en ”bod” på 300.000 kr. pr. elev, som skal betales for at tilbyde eleven specialskole, er rimelig. De 300.000 kan betyde, at skolerne ikke har råd til at hjælpe eleverne, selvom de har brug for det.

Allan Huglstad
Borgerlisten i Vordingborg kommune

vordingborg-kommune-borgerliste

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *