Rådhusbyggeri er Vordingborg-centralisme! v/ Rig-mor Nielsen, Formand for Bygnings- og Landskabs-kultur Møn

Print Friendly, PDF & Email

ShoppingcenterI Bygnings- og Landskabskultur Møn undrer vi os over, at byrådet fastholder sin beslutning om nybyggeri af Vordingborg Rådhus.

Hvorfor nedrive en solid og bevaringsværdig bygning, fordi det trækker fra vinduerne? Når en renovering, der lever op til alle nutidige krav, er mindst 40 mio. kr. billigere?

Ifølge det grundlæggende ’Idéoplæg Vordingborg Rådhus’ koster det 5 gange så meget pr. kvadratmeter at renovere Vordingborg Rådhus som rådhusene i Stege og Præstø. Det virker ikke sandsynligt. Vi anbefaler en uvildig ’second opinion’-vurdering.

Fordelene ved sammenlægning af rådhuse og nybyggeri i Vordingborg pumpes voldsomt op i oplægget. De anførte besparelser ved teknisk bygningsdrift er misvisende, fordi de sammenligner med den nuværende situation – ikke med en nyrenoveret bygning. Om de påståede besparelser på kørsel mellem rådhusene, vedgår forfatterne selv, at vurderingerne er yderst usikre.

Men helt slemt bliver det, når vi kommer til ’andre synergier’, som udgør op mod halvdelen af den påståede økonomiske gevinst ved delvis rådhus-sammenlægning og nybyggeri i Vordingborg. Denne post dækker over forvaltningsledelsens vurdering af gevinster ved ”Bedre vidensdeling, effektivisering af arbejdsprocesser, forbedret arbejdsmiljø, bedre rekruttering og større fleksibilitet”. Altså nogle luftige størrelser, som oplægget selv efterlyser bedre dokumentation af. En sådan er aldrig blevet gennemført. De påståede ’synergier’ opløser sig således i ren varm luft.

Studier i sagen kan ikke afkræfte en mistanke om, at nybyggeri blev valgt, fordi det var en forudsætning for den ulyksalige bycenterplan. Og når man én gang har valgt nybyggeri, synes mange politikere åbenbart, at de må fastholde det – selv om forudsætningerne nu er nogle helt andre.

Men måske ligger forklaringen et helt andet sted? Når man kikker efter oplæggets begrundelser for valget af ’delvis sammenlægning’ med nybyggeri i Vordingborg (den model, man nu vil realisere), er den vigtigste begrundelse (citat):

”En delvis sammenlægning kan benyttes som trin mod en fuld sammenlægning”.  

Der er derfor god grund til frygt for, at byrådet efter valget vil vende tilbage til dette udgangspunkt:

Fuld sammenlægning med nedlæggelse af rådhusfilialerne i Præstø og Stege!

Bag dette ser vi byrådsflertallets fatale tro på, at kommunen skal prioritere udvikling af Vordingborg by over alle andre hensyn. Samme tro på ’big is beautiful’, som også lå bag bycenterplanen og rækken af andre favoriseringer af Vordingborg by. Det er en politik der betyder, at man bliver ved med at hælde penge i det umulige projekt at gøre Vordingborg til et regionalt center. Og at man til gengæld ikke får udnyttet udviklingsmuligheder til gavn for hele kommunen i Stege, Præstø og de mindre byer.

Vi håber på, at det nye byråd vil gå ind for lige udvikling i hele kommunen.

Med venlig hilsen

Bygnings- og Landskabskultur Møn
Formand Rigmor Nielsen

Vogternes kommentar: Læs her om Køges mislykkede centralisering af ejendomsadministrationen…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *