SFO rives nu ned v/ Bent Jørgensen, Møn

Print Friendly, PDF & Email

Bebt-jorgensenSom tidligere omtalt, havde politikerne i Børn og Unge udvalget, med Kirsten Overgaard som formand, stærkt kritiserede planer om, at nedrive SFO-huset på Fanefjord Skolen, angiveligt for at spare driftudgifter på huset.

Disse udgifter blev anslået til 100 tusinde kr. årligt, hvor skolen selv havde anslået væsentlig lavere. Det forhindrede dog ikke udvalget i pr. omgående, at pålægge skolen denne budgetreduktion på 100 tusind kr., som skolen derefter accepterede, mod at få lov til at beholde huset, som udover 40-50 SFO-børn, rummer 3 lærerarbejdspladser og desuden bliver brugt til skolens forskellige projekter.

Børn og Unge udvalget, der åbenbart ikke har været på stedet, havde en ide om, at SFO-børnene kunne være i skolens kælder, selv om den ikke er godkendt til formålet og derfor kræver en ombygning. Den første arkitekt har været på besøg.

Men på trods af de mange protester, både fra lærere og skolens bestyrelse, har udvalget alligevel på deres april møde besluttet, at nedrive SFO- huset for en udgift, de har anslået til ca.600 tusinde kr., på trods af, at den ønskede driftbesparelse allerede er opnået, takket været skolens vilje, til at undvære de 100 tusind kr. i deres budget for fremtiden.

Når politikere handler så meget udover sund fornuft, så bør der sættes navne på de 3, der udover K.O. har gennemtvunget nedrivningen og det er: Michael Seiding Larsen, Bent Maigaard, Nina Møhler. 3 politikere stemte imod, nemlig: Birgitte Steen Jørgensen, Mette Høgh Christiansen, Helle Mandrup Tønnesen.

Dette eksempel på kommunal-politisk magtmisbrug, i forhold til borgerne og deres interesser, bør få alle til, at være opmærksomme hver gang et politiker-initiativ er på banen i deres område, blot i simpelt selvforsvar.

Bent Jørgensen, Møn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *