Spildevandspåbud! v/ Bent Jørgensen, Møn

Print Friendly, PDF & Email

Bebt-jorgensenTirsdag d.28 januar, havde Vestmøn Lokalråd inviteret til møde i Hårbøllehuset, hvor formanden for Miljø- og Teknikudvalget, Thomas Christfort, ville fortælle om kommunens spildevandsplaner.

Der skal jo ikke herske tvivl om, at vi er mange der står bag formålet om at sikre et renere vandmiljø i havet, gennem at sikre renere spildevand fra vores huse og gårde.Desværre kom TC med mindst 2 påstande på mødet, som rokker ved hans troværdighed. For det første sagde han, at det var bedre eller lige så godt, at spildevandet blev ledt ud i havet gennem et lukket rør, fremfor gennem en bæk med mange vandrensende planter. Dernæst sagde han, angående sommerhusene i Hårbølle Havn området, at disse kystnære bebyggelser ikke udgjorde noget problem for havmiljøet.

For det første har jeg både skrivelser fra kommunens miljøafdeling samt udtalelser fra ansatte samme sted, der samstemmende siger, at den gode rensning der aktuelt foregår af spildevandet i Hårbøllebækken, i bedste fald kan betyde, at Hårbølle og omegn kan undgå påbud om renseanlæg.Påbud som i givet fald, kan betyde udgifter op til 100 tusinde kroner for hver enkelt husstand. For det andet, blev det fremført på mødet, at nybyggede sommerhuse i Hårbølle Havn området, nu blev påbudt lukket samletank til deres spildevand, hvad TC dog ikke vidste noget om.

Generelt fra mødet, var det svært at få klarhed over kommunens planer og om der overhovedet ville komme påbud på Vestmøn, om husstandenes rensning af deres spildevand, hvilket måske skyldes, at kommune hidtil er gået for hurtigt frem. Men i forhold til ønsket om tilflytning, er det da uheldigt, hvis der skal hvile sådan en skygge over hushandlerne, ligesom udsigten til privat-økonomiske lussinger i den størrelsesorden, kan blive svært for mange at klare, med de fortsat faldende friværdier, som snart er nede på, eller under nul!

Da TC bær endnu en kasket, som formand for Vordingborg Forsyning A/S, der står for bygning af husstandenes renseanlæg, egentlig mærkeligt det er lovligt,så skylder han ihvertfald borgerne nogle mere klare svar på hvad de kan vente, gerne efter at han har talt med kommunens miljøansatte.

Bent Jørgensen, Møn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *