Statsforvaltningen reagerer på Magleby Kloaksag v/ Margareta Dahlström, Borre

Print Friendly, PDF & Email

Margareta-DahlstroemAldrig har jeg set en så hurtig reaktion fra det offentlige!

René fra Magleby sendte henvendelse til Statsforvaltningen 3/6. Dagen efter, igår 4/6, sendte Statsforvaltningen denne anmodning til Vordingborg Kommune om redegørelse inden 4 uger:

http://www.scribd.com/doc/228067014/Statstilsynets-anmodning-4jun14

I henvendelsen til Statsforvaltningen gør René opmærksom på Vordingborg Kommunes usammenhængende udsagn om Maglebys gamle kloakledninger, og på kommunens “bøllemetoder” til inddrivelse af de tilslutningsafgifter, som der så vidt vi kan forstå ikke er lovhjemmel for.

Margareta Dahlström, Borre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *