Status Borgerlisten v/ Margareta Dahlström, Borre, kandidat for Borgerlisten

Print Friendly, PDF & Email

lyt-til-osOp til valget har Borgerlistens 5 kandidater bedrevet regulær politik – ikke blot valgkamp.

I fritiden, for egne penge. Uden valgplakater, partibolsjer og dækning i TV2Øst mv.

Vi har tilført substans til valgdebatten. Vi har brudt tabuet om vold og inklusion i folkeskolen.

Vi har fået frem i lyset, at R, S og SF vil have kæmpevindmøller på land – selv undgår de helst emnet.

Vi har skubbet på for at få retfærdighed og sund fornuft ind i kloakeringen.

Derimod er det ikke lykkedes os at få partierne til at indse – i hvert fald ikke officielt – at kasernens skæbne skal afklares,  før man beslutter noget om rådhus og trafikomlægning. Samt at rådhus-diskussionen bør kædes sammen med en overordnet og meget vigtig diskussion om centralisering kontra decentralisering. Borgerlisten går ind for decentralisering – bl.a. i erkendelse af at over 60% af kommunens indbyggere bor uden for købstæderne.

Hvorvidt Borgerlistens tidsvindue kun var de 3 måneder op til valget, eller om vi får 4 år i byrådet, bliver afgjort den 19. november. Det er glædeligt at se, at flere af vore mærkesager såsom “lyt til borgerne” og kloakering med eftertanke, er blevet overtaget af de etablerede partier. Men vi skal huske, at det var Borgerlisten, der satte gang i det – og at det er nødvendigt at vi bliver valgt ind, for at fastholde den positive tendens.

Kommunen er fuld med numre, skjulte dagsordener og deslige.

Bare inden for den seneste uge er der kommet to nye, alvorlige skandaler. Den ene, at administrationen i en sag om genopførelse af nedbrændt hus, har givet efter for trusler fra Næstved Kommune og vindmølleselskabet European Energy, og i den proces tilbageholdt materiale for journalistens agtindsigt, og misinformeret borgmester. Den anden, at skolechefen ved rent tal-trylleri drastisk har reduceret antallet inklusionselever  – her er noget der skal kikkes nærmere på, det er vi i gang med.

Strømmen af skandaler og “møgsager” må bremses. Der er brug for en ændring i den politiske kultur. Borgerlistens kandidater har modet og energien til at tage fat, det forudsætter at vælgerne belønner vores engagement med mandater. Det ultimative succeskriterium vil være, at efter en periode med Borgerlisten i kommunalbestyrelsen, er selve den politiske kultur ændret, så der produceres gode beslutninger og strategier, og kommunen får et fortjent renommé som et godt og trygt sted at bo og drive virksomhed.

Margareta Dahlström, Borre

Kandidat for Borgerlisten (Liste Å)

Vil du vide mere, gå til Borgerlistens hjemmeside her…

vordingborg-kommune-borgerliste

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *