Stop borgmesterhetzen! v/ Allan Huglstad, Formand for Borgerlisten i Vordingborg Kommune

Print Friendly, PDF & Email

Allan-HuglstadBorgmester Knud Larsen fører en personhetz mod Uffe Thorndahl, fordi han beder om aktindsigt i en række kloakerings- og miljøsager i Vordingborg Kommune.

Ifølge Knud Larsen er Thorndahl skyld i, at kommunen må ansætte ekstra arbejdskraft til 375.000 kr. Tilmed mener borgmesteren, at Thorndahl stresser medarbejderne i Land og Miljø, så de må have psykologbistand!

Det er på tide, at borgmesteren griber i egen barm. I konstitueringsaftalen lovede han en ”uvildig undersøgelse af tvister omkring kloaktilslutningsbidraget”. Den fik vi aldrig! Det er derfor påskønnelsesværdigt, at Thorndahl nu laver kommunens arbejde – og vel at mærke som lovlig bisidder for en række borgere, der er kommet i klemme i kommunens maskineri. At Thorndahl samtidig afslører en miljøskandale på Møns Klint Camping og dermed vækker Knud Larsens vrede, er forståelig. Men denne skandale er Knud Larsen også ansvarlig for, da han dengang var borgmester på Møn. Vreden skal derfor ikke rettes mod Thorndahl, der i stedet burde roses for sin flid og ihærdighed.

Som borgmester skal Knud Larsen naturligvis støtte sine medarbejdere, men han glemmer, at der i de senere år har været en del kritik af teknik- og miljøforvaltningens arbejde. Sager om aktindsigt må ikke lamme en forvaltning. Så enten er medarbejderne i Land og Miljø mimoser, eller også skal årsagen søges andre steder. Er det et ledelsesproblem? Er medarbejderne ikke ordentligt uddannet? Er det et arkivproblem? Eller er man i forvejen underbemandet? De 375.000 kr. burde i stedet bruges til en kritisk gennemgang af ledelse og organisation i Land og Miljø. Undtagelsesvis af et konsulentfirma, f.eks. Mckinsey, der er eksperter på dette område.

Under valgkampen ville Venstre godt lytte til borgerne. Derfor kære borgmester: Lyt til Uffe Thorndahl – han er talerør for mange borgere på Østmøn!

Og kære opposition: Hvor er I henne i denne sag, der handler om påstået magtmisbrug og miljøsvineri? Især Enhedslisten, der ønskede en kommunal ombudsmand. Er I stadig lammet af valgnederlaget?

Allan Huglstad, Vordingborg

Formand for Borgerlisten i Vordingborg Kommune

One Response to Stop borgmesterhetzen! v/ Allan Huglstad, Formand for Borgerlisten i Vordingborg Kommune

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *