Stort tillykke! v/ Bent Jørgensen, Møn

Print Friendly, PDF & Email

Bebt-jorgensenI ugens løb, kunne man læse i pressen, at Vordingborg Kommune og Statens årlige tilskud til spillestedet Stars i Vordingborg, vil fortsætte de næste 4 år, med 1,7 million fra Staten og 1,57 million fra kommunen, eller sammenlagt 3,27 millioner årligt. Denne såkaldte krone til krone ordning fra Statens side, er en rigtig god ide, for så bliver kommunen helt automatisk belønnet for sine kulturaktiviteter, jo mere jo bedre.

På samme vis, er billedkunstnerne i Vordingborg Kommune, dvs malere, billedhuggere, grafikere og kunsthåndværkere, også blevet begunstiget af krone til krone ordningen, idet man har oprettet et Billedkunstråd og givet 50.000 kr. årligt til formålet, som så automatisk er blevet fulgt af 50.000 kr. fra Statens side, så dermed 100.000 kr. ialt, til billedkunsten, hvert år.

Efter en del bump på vejen, er det lykkedes at komme igang, så kunstnerne fra nu, kan sende ansøgninger om at komme i betragtning til uddelingerne, disse uddelinger, kan jo samtidig ses som et plaster på såret, efter at kommunen trak sin støtte, til Sommerudstillingen på Madsnedø.

Bent Jørgensen, Møn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *