Svar på borgmester Knud Larsens synspunkt i Sjællandske den 24. februar 2014

Print Friendly, PDF & Email

Leif-ProfilKære borgmester Knud, jeg valgte at dele mine bekymringer med dig om havnenes fremtid i en personlig mail.

Du valgte at ignorere min personlige mail. Du og din væbner Thomas Cristfort vælger i stedet at reagere på et interview i Sjællandske smæk fyldt med fejl.

Du skuffer mig Knud. I beskylder mig for at være utilfreds med opløsningen af Præstø Søsportcenter (PSC). Hvor har I det fra? Tværtom, så er jeg faktisk glad for, at vi sejlere nu kan nøjes med at drive sejlklub og ikke længere havn. I de sidste 5 år har jeg brugt mere tid på at drive havn end sejlklub.

Du anklager mig tillige for ikke at være inde i sagerne. Kære Knud, som sejler og efter 5 års bestyrelsesarbejde i PSC har jeg nok en betydelig større indsigt i havnenes virkelighed, end både du og Thomas har gennem det såkaldte strategipapir, “Fremtidens havne”. Det papir er 4 år gammelt (fra 2010), og jeg har kendt til det ligeså længe. Det papir afspejler ikke virkeligheden – det er kun smukke ord. Kommunen har haft mere end svært ved at tage sig sammen til at etablere havnebestyrelserne og endda vedtaget betydelige ændringer for havnene uden overhovedet at orientere havnenes brugere. Spørg bare Kalvehave Havn og Nordhavnen i Vordingborg?

Anledningen til min bekymring er den nye havneorganisation, hvor havnene gemmes bort i Vej og Park som en ren drift- og vedligeholdelsesorganisation. Med havnenes betydning for kommunens udvikling svarer dette til, at en privat virksomhed overlader ansvaret for salg og markedsføring til produktions- og driftsafdelingen.

Endvidere er jeg vidende om, at Torben Gleesborg ville afskaffe havnefødderne og lade havnene blive ledet af vejmænd.

I Præstø Havn oplevede vi for et par år siden, at kommunen uden varsel lukkede havnens eneste offentlige toilet. PSC valgte at åbne det igen for sejlernes egne penge, bare for at opleve, at kommunen efterfølgende sendte os opkrævning for vand, mv.

Kære Knud, jeg synes, du bør sætte dig ind i sagerne, for du har grund til bekymring. Jeg ville dele mine bekymringer med dig i troen på, at du som ny borgmester ville gøre op med det gamle byråds slendrian. I stedet gør du det modsatte. Du skuffer mig, Knud.

Leif Jeberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *