Søg et parti?

Oprør fra Udkanten

Støt det gode initiativ, Oprør fra Udkanten. Bliv medlem af netværket…

Leif-ProfilStøt det gode initiativ, gør som jeg – bliv medlem af netværket:

Hej Anne Mette,

Tilmelder mig her med Oprør fra Udkanten – et godt initiativ;)

Jeg har her i Præstø kæmpet mod den centralisering, der faktisk på det kommunale plan er sket efter kommunalreformen, hvor man har fået en række nye "hovedsteder" i de nye storkommuner.

Så problemet er ikke bare med Christiansborg som centrum, men osse i provinsen med de nye byer, hvor kommunalbestyrelsen bliver placeret. Her opfører politikerne sig centralistisk i forhold til de i øvrigt velfungerende landbysamfund.

Kommunalpolitikerne vil have flere arbejdspladser og tilflyttere til kommunen.

Metode: Politikerne lukker skoler og samler administrationen i "bestyrelsesbyen" og undrer sig over at den lokale købmand lukker og velfungerende familier giver op og flytter tilbage til KBH, at tilflytningen stopper og at driftige virksomheder undlader at etablere arbejdspladser – for hvorfor skal de dog det, når arbejdskraften forsvinder?

Personligt har jeg nu gennem et par år kæmpet mod denne udvikling, bla ved at have skabt denne blog:

http://vordingborgpolitikernes-vogter.dk.php74serv1.workzoneurl.com/

Der bør skabes et nyt økonomisk paradigme som modsætning til det gamle industriparadigme, hvor stordriftsbetragtninger og "Henry Fordsk" samlebåndstænkning er dominerende, og hvor mennesket indtænkes som ressourcer – måske med lidt menneskelige egenskaber.

Som et eksempel på den politisk bevidste skævvridning af DK hørte jeg en professor for et stykke tid siden udtale i P1, at man tilbage i 60erne (vist nok) indførte den regel i landzoneområder, at man godt måtte starte en mindre håndværksvirksomhed. Men kun med en enkelt mand. Det har den konsekvens, at ingen banker vil låne penge til driftige håndværkere i et landzone område, fordi de kan forudse, at virksomheden intet udviklingspotentiale har og i givet fald vil blive tvangslukket, hvis der ansættes personale.

Jeg har ikke indsigt nok i, om hvorledes det præcist forholder sig med lovgivningen, men er det korrekt, så er dette et eksempel på et sygt og absurd system.

Leif

For et helt Danmark – UDKANTSMANIFEST

Oproer-fra-UdkantenDen herskende skævvridning af Danmark er skandaløs.

Den er opstået som resultat af forkerte politiske beslutninger, eller fordi man intet har gjort. Konkurrencestaten har medført en række beslutninger, der har fået skræmmende konsekvenser i form af en centralisering, som er ødelæggende for en harmonisk udvikling. Nu er det tid til at tænke nyt og skabe en samlet plan for et Danmark i balance.

De ledende politikere fra alle partier må stå åbent frem og inden det kommende valg til Folketinget fortælle danskerne, om deres parti vil fortsætte den nuværende lappepolitik over for yderområderne, eller om man er parat til for alvor at sætte udkanten på den politiske dagsorden.

Vort udgangspunkt er, at hele Danmark skal være beboet. Til det formål skal en række forudsætninger være opfyldt:

Læs mere her…